1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 10:54:00

      导语张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分),张姓人口在中国姓氏中排在第3位,共有8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。那么张姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      张姓人口在中国姓氏中排在第3位,共有8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。那么张姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      张姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 张伦荣
      • 张哲嘉
      • 张展荣
      • 张宝元
      • 张瀚月
      • 张晋荣
      • 张晋嘉
      • 张哲荣
      • 张瀚元
      • 张棋景
      • 张景栋
      • 张云轻
      • 张杰清
      • 张寒栋
      • 张景宁
      • 张景嘉
      • 张景凯
      • 张皓荣
      • 张棋荣
      • 张智棋
      • 张智荣
      • 张尧畅
      • 张棕宁
      • 张尧智
      • 张博凯
      • 张棕云
      • 张杰栋
      • 张皓智
      • 张杰博
      • 张智尧
      • 张渊杰
      • 张乔云
      • 张渊嘉
      • 张景博
      • 张景尧
      • 张博棋
      • 张棋凯
      • 张博尧
      • 张棋豪
      • 张棋云
      • 张皓景
      • 张皓宁
      • 张贵博
      • 张皓普
      • 张乔宁
      • 张皓栋
      • 张棋闲
      • 张乔嘉
      • 张杰皓
      • 张棋皓
      • 张智嘉
      • 张博乔
      • 张杰棋
      • 张杰福
      • 张景智
      • 张尧渊
      • 张皓清
      • 张棋福
      • 张景豪
      • 张渊栋
      • 张尧博
      • 张皓福
      • 张智凯
      • 张乔华
      • 张皓博
      • 张棕华
      • 张杰云
      • 张杰乔
      • 张景寒
      • 张棋杰
      • 张雄杰
      • 张棕嘉
      • 张博景
      • 张杰宁
      • 张皓云
      • 张博嘉
      • 张乔皓
      • 张杰闲
      • 张皓杰
      • 张博栋
      • 张雄荣
      • 张景乔
      • 张皓渊
      • 张棋语
      • 张棕凯
      • 张皓嘉
      • 张杰凯
      • 张尧嘉
      • 张棋渊
      • 张棋嘉
      • 张杰豪
      • 张景皓
      • 张尧杰
      • 张景清
      • 张博杰
      • 张棋博
      • 张雄皓
      • 张乔智
      • 张杰雄
      • 张棋智
      • 张瀚吉
      • 张瀚曲
      • 张展英
      • 张哲茂
      • 张哲康
      • 张展康
      • 张伦国
      • 张展国
      • 张晋茂
      • 张晋康
      • 张哲国
      • 张晋国
      • 张晋强
      • 张哲乾
      • 张哲启
      • 张展强
      • 张晋乾
      • 张展健
      • 张伦强
      • 张晋健
      • 张哲桦
      • 张株桦
      • 张皓波
      • 张敬秉
      • 张敬东
      • 张楷忠
      • 张荣耿
      • 张敬浪
      • 张楠康
      • 张熙若
      • 张棋拓
      • 张棋冠
      • 张敬振
      • 张熙健
      • 张祺奇
      • 张熙茂
      • 张荣晋
      • 张楷东
      • 张棕柏
      • 张鼎茂
      • 张棕彦
      • 张敬易
      • 张荣峰
      • 张荣哲
      • 张荣高
      • 张敬浦
      • 张敬来
      • 张乔俊
      • 张祺知
      • 张敬强
      • 张楠振
      • 张熙林
      • 张景泰
      • 张皓南
      • 张敬健
      • 张荣凌
      • 张楷国
      • 张敬岸
      • 张嘉凌
      • 张熙国
      • 张敬章
      • 张豪倚
      • 张杰冠
      • 张熙彬
      • 张楠章
      • 张楠启
      • 张楷明
      • 张琪国
      • 张楷章
      • 张木耀
      • 张敬乾
      • 张楷林
      • 张棋泰
      • 张木瀚
      • 张敬季
      • 张杰波
      • 张琪明
      • 张寒柏
      • 张敬明
      • 张楠枝
      • 张熙乾
      • 张杰泰
      • 张皓泰
      • 张豪原
      • 张棋波
      • 张棋封
      • 张棋南
      • 张荣洋
      • 张凯风
      • 张楠明
      • 张敬茂
      • 张月瀚
      • 张敬彬
      • 张敬邦
      • 张楷茂
      • 张景波
      • 张敬海
      • 张乔炫
      • 张杰炫
      • 张尧俊

      张姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 张晋尘
      • 张伦荣
      • 张展硕
      • 张哲玮
      • 张哲嘉
      • 张益宁
      • 张展荣
      • 张宝元
      • 张宝天
      • 张晋荣
      • 张晋畅
      • 张展畅
      • 张哲宁
      • 张轩宁
      • 张晋嘉
      • 张哲荣
      • 张展玮
      • 张晋宁
      • 张展宁
      • 张晋图
      • 张景宁
      • 张智棋
      • 张智荣
      • 张尧畅
      • 张棕宁
      • 张尧智
      • 张皓智
      • 张智尧
      • 张智宁
      • 张皓宁
      • 张智翔
      • 张乔宁
      • 张智嘉
      • 张景智
      • 张智畅
      • 张智凯
      • 张智图
      • 张杰宁
      • 张智硕
      • 张智玮
      • 张乔智
      • 张棋智
      • 张宝宇
      • 张展英
      • 张哲翎
      • 张晋唯
      • 张哲茂
      • 张轩章
      • 张哲康
      • 张展康
      • 张伦国
      • 张展国
      • 张展章
      • 张晋茂
      • 张晋康
      • 张哲章
      • 张哲国
      • 张晋国
      • 张哲伟
      • 张晋伟
      • 张晋强
      • 张哲乾
      • 张益章
      • 张晋章
      • 张益振
      • 张哲启
      • 张轩翎
      • 张展强
      • 张伦振
      • 张轩振
      • 张晋乾
      • 张展健
      • 张晋野
      • 张伦强
      • 张晋健
      • 张哲运
      • 张晋运
      • 张益璋
      • 张轩瑾
      • 张轩达
      • 张展融
      • 张展达
      • 张益龙
      • 张轩道
      • 张轩璋
      • 张益瑾
      • 张哲璋
      • 张晋达
      • 张哲桦
      • 张晋璋
      • 张哲瑾
      • 张展龙
      • 张哲勋
      • 张展运
      • 张益达
      • 张哲龙
      • 张轩龙
      • 张展勋
      • 张鼎伟
      • 张楷忠
      • 张荣耿
      • 张棋拓
      • 张智炫
      • 张玮伦
      • 张敬振
      • 张荣晋
      • 张鼎茂
      • 张敬易
      • 张荣哲
      • 张敬来
      • 张乔俊
      • 张祺知
      • 张楠振
      • 张景泰
      • 张皓南
      • 张荣凌
      • 张嘉凌
      • 张敬章
      • 张楠章
      • 张圣章
      • 张楷章
      • 张木耀
      • 张圣昊
      • 张鼎忠
      • 张智南
      • 张棋泰
      • 张智泰
      • 张杰泰
      • 张皓泰
      • 张鼎振
      • 张智勇
      • 张棋南
      • 张鼎翎
      • 张乔炫
      • 张杰炫
      • 张尧俊
      • 张棋俊
      • 张玮庭
      • 张圣忠
      • 张天腾
      • 张棕泰
      • 张景俊
      • 张月宝
      • 张天耀
      • 张鼎国
      • 张月耀
      • 张智俊
      • 张楷彤
      • 张鼎东
      • 张鼎健
      • 张乔南
      • 张鼎烟
      • 张圣鼎
      • 张煜祺
      • 张鼎义
      • 张敬里
      • 张敬驰
      • 张楠鼎
      • 张敬照
      • 张鼎业
      • 张乔天
      • 张皓天
      • 张棕天
      • 张智元
      • 张景天
      • 张智天
      • 张棋天
      • 张智月
      • 张益光
      • 张哲全
      • 张哲旭
      • 张晋宇
      • 张轩光
      • 张展光
      • 张轩全
      • 张展羽
      • 张晋年
      • 张伦旭
      • 张哲光
      • 张展宇
      • 张益全
      • 张晋光
      • 张哲宇
      • 张轩年
      • 张晋全
      • 张天劲
      • 张天南
      • 张木俊
      • 张天幽
      • 张月泰
      • 张玉彤
      • 张月俊
      • 张木泰
      • 张天柏
      • 张古昊
      • 张旦奇
      • 张引泰
      • 张古易
      • 张冬奇
      • 张天炫

      张姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 张轩玮
      • 张轩瑞
      • 张展硕
      • 张哲玮
      • 张益诚
      • 张益宁
      • 张轩齐
      • 张轩诚
      • 张轩瑜
      • 张轩睿
      • 张轩宁
      • 张益瑜
      • 张展玮
      • 张益硕
      • 张峻玮
      • 张朝硕
      • 张朝翔
      • 张善玮
      • 张钦境
      • 张钦翔
      • 张捷硕
      • 张捷玮
      • 张智翔
      • 张朝玮
      • 张善维
      • 张钦玮
      • 张捷翔
      • 张智硕
      • 张智玮
      • 张朝维
      • 张宝宇
      • 张晋唯
      • 张益川
      • 张轩章
      • 张哲伟
      • 张晋伟
      • 张轩绍
      • 张轩祥
      • 张轩伟
      • 张峻伟
      • 张益章
      • 张轩晨
      • 张益祥
      • 张轩川
      • 张益振
      • 张轩翎
      • 张轩振
      • 张晋野
      • 张峻野
      • 张益伟
      • 张哲运
      • 张晋运
      • 张益璋
      • 张轩瑾
      • 张轩达
      • 张展融
      • 张益龙
      • 张轩道
      • 张轩璋
      • 张益瑾
      • 张益勋
      • 张哲勋
      • 张展运
      • 张益达
      • 张轩龙
      • 张益锦
      • 张展勋
      • 张轩锦
      • 张鼎伟
      • 张玮伦
      • 张圣祥
      • 张玮益
      • 张玮刚
      • 张圣依
      • 张睿轩
      • 张裕伟
      • 张睿恩
      • 张圣章
      • 张瑜轩
      • 张玮恩
      • 张圣昊
      • 张朝勇
      • 张玮峻
      • 张圣崇
      • 张智勇
      • 张善勇
      • 张诚轩
      • 张誓轩
      • 张圣青
      • 张瑞恩
      • 张钦勇
      • 张新基
      • 张玮轩
      • 张玮庭
      • 张圣忠
      • 张瑜恩
      • 张新坤
      • 张圣常
      • 张新伟
      • 张靖坤
      • 张捷勇
      • 张银轩
      • 张圣鼎
      • 张新圣
      • 张圣傲
      • 张圣靖
      • 张靖意
      • 张朝引
      • 张益光
      • 张轩羽
      • 张轩宇
      • 张益舟
      • 张晋宇
      • 张轩光
      • 张轩全
      • 张展羽
      • 张峻宇
      • 张轩舟
      • 张书宇
      • 张展宇
      • 张益全
      • 张哲宇
      • 张轩年
      • 张天幽
      • 张引泰
      • 张世坤
      • 张轩永
      • 张修永
      • 张轩石
      • 张晋永
      • 张哲永
      • 张玮翔
      • 张圣川
      • 张玮胜
      • 张轩耀
      • 张诚翔
      • 张畅翔
      • 张瑞翔
      • 张圣遥
      • 张秀硕
      • 张新阳
      • 张圣远
      • 张鼎阳
      • 张佑宁
      • 张玮志
      • 张圣隆
      • 张志玮
      • 张誓佑
      • 张银辰
      • 张诚均
      • 张齐辰
      • 张佑齐
      • 张玮辰
      • 张佑诚
      • 张齐佑
      • 张瑜辰
      • 张新远
      • 张秀玮
      • 张志硕
      • 张辰齐
      • 张睿辰
      • 张瑞延
      • 张瑞余
      • 张辰睿
      • 张辰远
      • 张佑隆
      • 张佑年
      • 张佑灿
      • 张佑光
      • 张佑远
      • 张志宇
      • 张辰阳
      • 张秀宇
      • 张佑聪
      • 张志安
      • 张辰舟
      • 张辰光
      • 张志远
      • 张秀远
      • 张轩翔
      • 张轩智
      • 张钦轩
      • 张益智
      • 张轩理
      • 张益仁
      • 张智城
      • 张益才
      • 张朝城
      • 张善轩
      • 张轩顺
      • 张朝轩
      • 张捷轩
      • 张永都
      • 张轩胜
      • 张凌翔
      • 张智轩
      • 张捷益
      • 张宝维
      • 张益玮
      • 张朝境

      张姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 张笑豪
      • 张书华
      • 张轩瑞
      • 张书诚
      • 张益诚
      • 张轩齐
      • 张轩诚
      • 张轩瑜
      • 张轩睿
      • 张峻福
      • 张峻齐
      • 张书瑞
      • 张峻豪
      • 张益瑜
      • 张瀚仁
      • 张峻诚
      • 张书睿
      • 张峻玮
      • 张善韶
      • 张善渊
      • 张捷睿
      • 张朝硕
      • 张朝华
      • 张博超
      • 张钦尊
      • 张朝翔
      • 张善玮
      • 张钦盛
      • 张钦顺
      • 张捷顺
      • 张捷朝
      • 张朝斯
      • 张钦境
      • 张朝顺
      • 张钦瑞
      • 张钦翔
      • 张朝云
      • 张捷博
      • 张博诚
      • 张朝韶
      • 张钦普
      • 张寒睿
      • 张捷诚
      • 张钦清
      • 张捷胜
      • 张捷云
      • 张捷善
      • 张朝瑞
      • 张捷盛
      • 张善斯
      • 张寒超
      • 张捷硕
      • 张博善
      • 张寒瑞
      • 张捷玮
      • 张钦豪
      • 张捷钦
      • 张渊胜
      • 张博顺
      • 张捷喻
      • 张朝玮
      • 张朝尊
      • 张博瑜
      • 张捷超
      • 张善维
      • 张朝盛
      • 张朝善
      • 张钦瑜
      • 张博胜
      • 张博齐
      • 张博盛
      • 张朝普
      • 张朝诚
      • 张钦玮
      • 张寒诚
      • 张钦睿
      • 张捷实
      • 张捷清
      • 张善博
      • 张朝睿
      • 张捷韶
      • 张朝清
      • 张朝齐
      • 张朝博
      • 张钦华
      • 张朝实
      • 张捷齐
      • 张钦诚
      • 张朝钦
      • 张朝银
      • 张寒胜
      • 张捷翔
      • 张渊盛
      • 张朝豪
      • 张善睿
      • 张捷瑜
      • 张雄超
      • 张钦斯
      • 张朝喻
      • 张朝维
      • 张朝瑜
      • 张瀚舟
      • 张瀚西
      • 张峻川
      • 张益川
      • 张书晨
      • 张轩绍
      • 张轩祥
      • 张峻伟
      • 张轩晨
      • 张益祥
      • 张轩川
      • 张峻祥
      • 张峻浩
      • 张峻野
      • 张峻绍
      • 张峻翰
      • 张峻霖
      • 张益锦
      • 张轩锦
      • 张朝风
      • 张捷信
      • 张钦星
      • 张捷波
      • 张新承
      • 张齐书
      • 张寒信
      • 张钦风
      • 张裕昌
      • 张圣祥
      • 张豪峻
      • 张胜春
      • 张善风
      • 张新昌
      • 张博信
      • 张朝信
      • 张睿书
      • 张银峻
      • 张玮刚
      • 张善信
      • 张钦波
      • 张博星
      • 张睿峻
      • 张新祥
      • 张诚刚
      • 张善泉
      • 张靖海
      • 张博秋
      • 张朝春
      • 张睿轩
      • 张寒春
      • 张裕伟
      • 张睿恩
      • 张裕海
      • 张瑜轩
      • 张钦春
      • 张熙昌
      • 张瑜洋
      • 张福峻
      • 张新浩
      • 张朝勇
      • 张渊春
      • 张新海
      • 张朝波
      • 张福祖
      • 张银恒
      • 张裕明
      • 张玮峻
      • 张圣崇
      • 张善勇
      • 张睿刚
      • 张诚轩
      • 张善波
      • 张誓轩
      • 张渊信
      • 张圣青
      • 张瑞恩
      • 张钦勇
      • 张新基
      • 张捷春
      • 张诚峻
      • 张银洪
      • 张捷泉
      • 张瑜恩
      • 张瑞峻
      • 张新明
      • 张新坤
      • 张钦泉
      • 张靖昌
      • 张捷施
      • 张熙祥
      • 张靖祥
      • 张靖明
      • 张豪书
      • 张钦施
      • 张圣常
      • 张新浦
      • 张裕浩
      • 张瑞刚
      • 张新伟

      张姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 张笑豪
      • 张书华
      • 张峻福
      • 张瀚月
      • 张峻豪
      • 张瀚文
      • 张瀚仁
      • 张瀚元
      • 张善渊
      • 张朝华
      • 张博超
      • 张博渊
      • 张云轻
      • 张杰清
      • 张博闲
      • 张寒栋
      • 张博华
      • 张朝云
      • 张捷博
      • 张博凯
      • 张棕云
      • 张博诚
      • 张钦普
      • 张寒睿
      • 张钦清
      • 张杰博
      • 张捷云
      • 张渊杰
      • 张乔云
      • 张渊嘉
      • 张景博
      • 张博棋
      • 张寒超
      • 张博闻
      • 张博尧
      • 张棋豪
      • 张博善
      • 张棋云
      • 张寒瑞
      • 张云寒
      • 张钦豪
      • 张渊胜
      • 张博顺
      • 张贵博
      • 张皓普
      • 张棋闲
      • 张博乔
      • 张博瑜
      • 张杰福
      • 张尧渊
      • 张皓清
      • 张棋福
      • 张博豪
      • 张博胜
      • 张博齐
      • 张景豪
      • 张博盛
      • 张渊栋
      • 张尧博
      • 张皓福
      • 张朝普
      • 张寒诚
      • 张乔华
      • 张皓博
      • 张棕华
      • 张杰云
      • 张景寒
      • 张捷清
      • 张博云
      • 张雄杰
      • 张寒渊
      • 张善博
      • 张博景
      • 张皓云
      • 张博嘉
      • 张杰闲
      • 张朝清
      • 张博栋
      • 张朝博
      • 张雄荣
      • 张博雄
      • 张钦华
      • 张皓渊
      • 张博福
      • 张寒胜
      • 张渊盛
      • 张雄豪
      • 张棋渊
      • 张朝豪
      • 张杰豪
      • 张雄超
      • 张景清
      • 张博杰
      • 张棋博
      • 张雄皓
      • 张杰雄
      • 张瀚吉
      • 张瀚帆
      • 张瀚名
      • 张瀚舟
      • 张瀚曲
      • 张瀚西
      • 张峻浩
      • 张峻翰
      • 张峻霖
      • 张朝风
      • 张皓波
      • 张敬秉
      • 张熙浩
      • 张敬浪
      • 张熙浦
      • 张捷波
      • 张熙若
      • 张熙健
      • 张寒信
      • 张钦风
      • 张熙茂
      • 张豪峻
      • 张善风
      • 张博信
      • 张熙海
      • 张荣峰
      • 张敬浦
      • 张清泉
      • 张熙林
      • 张钦波
      • 张博星
      • 张敬岸
      • 张熙国
      • 张鹤平
      • 张善泉
      • 张靖海
      • 张豪倚
      • 张博秋
      • 张寒春
      • 张熙彬
      • 张裕海
      • 张清风
      • 张游浩
      • 张博波
      • 张楷明
      • 张福峰
      • 张熙昌
      • 张瑜洋
      • 张福峻
      • 张新浩
      • 张渊春
      • 张新海
      • 张木瀚
      • 张朝波
      • 张杰波
      • 张琪明
      • 张寒柏
      • 张福祖
      • 张银恒
      • 张敬明
      • 张裕明
      • 张熙乾
      • 张豪原
      • 张棋波
      • 张棋封
      • 张善波
      • 张熙明
      • 张荣洋
      • 张寒风
      • 张凯风
      • 张渊信
      • 张楠明
      • 张福洪
      • 张月瀚
      • 张敬邦
      • 张景波
      • 张敬海
      • 张楷邦
      • 张银洪
      • 张乔风
      • 张湛明
      • 张捷泉
      • 张博风
      • 张新明
      • 张钦泉
      • 张晖雨
      • 张熙祥
      • 张靖明
      • 张豪峰
      • 张文瀚
      • 张敬浩
      • 张豪书
      • 张新浦
      • 张熙苑
      • 张裕浩
      • 张熙康
      • 张晖健
      • 张新雨
      • 张豪高
      • 张敬望
      • 张齐峰
      • 张银峰
      • 张博春
      • 张楠熙

      张姓历史名人:

      张良:西汉谋臣,安徽毫县人。刘邦称他'运筹帷幄之中,决胜千里之外。'张骞:西汉外交家,陕西城固人。两次出使西域,建立起了我国与中亚各国的友好往来。
      张衡:东汉科学家、文学家,河南南阳人。他在天文上一改'盖天说',提出'浑天说',绘制星象图,发明'浑天仪'、'地震仪'等。
      张陵:江苏丰县人,东汉末年,在四川灌县创立了'五斗米'(道)教,人称张天师。
      张仲景:东汉医学家,河南镇平人。勤求古训,博采众方,著《伤寒杂病论》,造福人民,为后人尊为医圣。
      张遂:唐朝天文学家,河南南乐人。他是世界上第一个测出子午线的人。张旭:唐代大书法家,江苏苏州人。他嗜酒,每大醉,呼叫狂走,而后乃下笔,逸势奇绝,连绵回绕,人称'草圣'。
      张景岳:明朝中医理论家,浙江绍兴人。他阐发了医易相通的中医理论,对中医理论的发展,起了重大作用。张德成:清末,中国人民抗击八国联军的义和团首领。

      张姓聚集地:

      迁徙分布
      分布在各地的张氏,大体上都有分支始祖及迁徙原因。
      河东张氏,出自晋司空张华裔孙吒子,自范阳徙居河东张氏;始兴(今广东韶关市东南莲花岭下)张氏,亦出自晋司空张华之后,随晋南迁,至君政,因官居于韶州曲江;冯翊(今陕西大荔县)张氏,出自东汉司空张皓少子纲,东汉时任广陵太守;吴郡(今江苏苏州市)张氏,出自张嵩第四子睦,东汉时任蜀郡太守,始居吴郡;清河东武城(今河北清河县东北)张氏,出自汉留侯张良裔孙司徒张歆,歆第协,生魏太山太守岱,自河内徙清河,传自彝,为后魏侍中,隋末徙魏州昌乐;河间(今属河北)张氏,为汉北平文侯张仓之后,世居中山义丰;魏郡(今河南安阳市)张氏,世居平原。
      晋代有中原张氏迁至福建;唐高宗总章年间,陈政、陈元光父子奉命入闽,有中原张姓军校随从;唐僖宗中和年间,王潮、王审知入闽,又有河南固始人张睦随同前往,后被封为梁国公,福建张氏,大致以居住地分为鉴湖、金坡、板桥等派,此后有的又迁往广东,均称其始祖来自河南光州固始。移居海外的张氏,现主要分布在新加坡、印度尼西亚、泰国、菲律宾、美、英、法、澳大利亚、巴拿马等国家和香港地区。
      张氏在台湾仅次于陈、林、黄三姓,是第四大姓。台湾的张氏来自福建和广东。台湾张姓曾分金坡派、板桥派等多种。主要居往在彰化、台北、台南、南投等地,彰化有数为占全台人数的六分之一。与大陆张姓一样,具有三个明显的特点:一是得姓较早,源远流长;二是族大支繁,遍及全国,到处都有张氏族人在;三是人才辈出,数不胜数,从古至今,历代皆有张氏的杰出人物为中华民族的繁荣昌盛贡献力量。第一个入台开基的张氏先人是张祐,来自广东梅丰。从清初开始,闽、粤张氏陆续有人移居台湾,进而又有不少人到海外谋生。
      堂号
      '百忍堂': 唐朝的时候,张公艺九世同居,这对当时的世风影响很大。唐高宗亲到他家请他介绍和睦相处不分家的经验。张公拿起笔来写了100个'忍'字呈给高宗。高宗很佩服,奖励了张公100尺绸缎,
      张姓堂号还有'清河'、'金鉴''孝友'、'亲睦'、'冠英'、'燕贻'、'敦睦'、'宗岳'、'敬谊'、'源流'等。


      上一条:张姓女宝宝起名_姓张的女孩名字(满分/高分)    下一条:带日字的公司名字大全_用日字起公司名字
      本文标题:张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48721.html