1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 13:58:00

      导语刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分),刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,大约占汉族人口5.5%。那么刘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。大约占汉族人口5.5%。那么刘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 刘松福
      • 刘哲荣
      • 刘松嘉
      • 刘哲嘉
      • 刘瀚月
      • 刘丰嘉
      • 刘晋荣
      • 刘哲语
      • 刘展荣
      • 刘松宁
      • 刘晋嘉
      • 刘宝谦
      • 刘涛荣
      • 刘宝元
      • 刘哲旭
      • 刘松豪
      • 刘伦荣
      • 刘伦旭
      • 刘瀚元
      • 刘怀元
      • 刘松陌
      • 刘建志
      • 刘柏志
      • 刘建江
      • 刘建利
      • 刘展君
      • 刘冠朋
      • 刘建君
      • 刘柏君
      • 刘瀚曲
      • 刘肖朋
      • 刘冠伯
      • 刘波言
      • 刘冠君
      • 刘哲言
      • 刘波杉
      • 刘柏江
      • 刘冠良
      • 刘泰君
      • 刘俊材
      • 刘冠江
      • 刘冠宏
      • 刘劲杉
      • 刘炫谷
      • 刘果晋
      • 刘冠贤
      • 刘松标
      • 刘松德
      • 刘泰庆
      • 刘炫毅
      • 刘泰贤
      • 刘柯辉
      • 刘风庆
      • 刘丰庆
      • 刘果伦
      • 刘波贤
      • 刘建辉
      • 刘丰毅
      • 刘涛曲
      • 刘俊贤
      • 刘果展
      • 刘俊标
      • 刘建兴
      • 刘柏毅
      • 刘劲辉
      • 刘松庆
      • 刘丰贤
      • 刘波庆
      • 刘波毅
      • 刘果凌
      • 刘松啸
      • 刘果洪
      • 刘明高
      • 刘松帆
      • 刘柏兴
      • 刘涛庆
      • 刘风啸
      • 刘果哲
      • 刘果庭
      • 刘建贤
      • 刘柏辉
      • 刘丰旭
      • 刘冠辉
      • 刘建毅
      • 刘冠德
      • 刘建庆
      • 刘俊毅
      • 刘雨高
      • 刘冠霄
      • 刘松年
      • 刘炫庆
      • 刘松全
      • 刘肖辉
      • 刘建德
      • 刘泰毅
      • 刘劲霄
      • 刘冠震
      • 刘果峰
      • 刘柏德
      • 刘丰曲
      • 刘冠兴
      • 刘松毅
      • 刘果原
      • 刘宜峰
      • 刘果恒
      • 刘冠庆
      • 刘柏震
      • 刘俊庆
      • 刘松辉
      • 刘冠标
      • 刘涛毅
      • 刘果洋
      • 刘柏霜
      • 刘柏鸿
      • 刘瀚群
      • 刘冠鸿
      • 刘宝义
      • 刘哲桦
      • 刘冠泽
      • 刘肖谦
      • 刘瀚义
      • 刘劲鸿
      • 刘建绩
      • 刘炫谦
      • 刘建隆
      • 刘泰谦
      • 刘晋桦
      • 刘冠灿
      • 刘冠遥
      • 刘肖泽
      • 刘瀚楠
      • 刘瀚业
      • 刘柯鸿
      • 刘柏遥
      • 刘冠谦
      • 刘柯泽
      • 刘瀚敬
      • 刘雨树
      • 刘果明
      • 刘果林
      • 刘果岸
      • 刘果奇
      • 刘果易
      • 刘果杭
      • 刘果雨
      • 刘东雨
      • 刘果桦
      • 刘果龙
      • 刘东奇
      • 刘雨奇
      • 刘雨林
      • 刘昊东
      • 刘果璋
      • 刘宜霖
      • 刘雨观
      • 刘果润
      • 刘果翰
      • 刘雨东
      • 刘宜东
      • 刘雨杭
      • 刘果季
      • 刘雨果
      • 刘昊桦
      • 刘果昊
      • 刘果达
      • 刘宜润
      • 刘果东
      • 刘宜桦
      • 刘果来
      • 刘明桦
      • 刘雨桦
      • 刘东林
      • 刘果秉
      • 刘宜奇
      • 刘宜雨
      • 刘明东
      • 刘果霖
      • 刘展杭
      • 刘哲林
      • 刘展林
      • 刘晋奇
      • 刘晋枝
      • 刘晋东
      • 刘哲东
      • 刘展奇
      • 刘伦林
      • 刘展东
      • 刘哲奇
      • 刘晋宜
      • 刘哲果
      • 刘晋林
      • 刘明松
      • 刘果济
      • 刘雨松
      • 刘涛奇
      • 刘松昊
      • 刘宜松
      • 刘果谨
      • 刘东涛
      • 刘松奇

      刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 刘益宁
      • 刘哲宁
      • 刘展畅
      • 刘展玮
      • 刘宝天
      • 刘哲荣
      • 刘晋尘
      • 刘晋全
      • 刘轩全
      • 刘哲嘉
      • 刘益全
      • 刘丰嘉
      • 刘晋荣
      • 刘哲语
      • 刘晋畅
      • 刘丰硕
      • 刘展荣
      • 刘松宁
      • 刘晋嘉
      • 刘轩宁
      • 刘哲宇
      • 刘宝谦
      • 刘益光
      • 刘轩年
      • 刘展光
      • 刘展宇
      • 刘哲光
      • 刘轩光
      • 刘晋光
      • 刘宝元
      • 刘哲旭
      • 刘伦荣
      • 刘伦旭
      • 刘晋宁
      • 刘哲玮
      • 刘展羽
      • 刘哲全
      • 刘展宁
      • 刘建志
      • 刘哲利
      • 刘柏志
      • 刘哲良
      • 刘泰辰
      • 刘建利
      • 刘展君
      • 刘晋佑
      • 刘伦志
      • 刘益志
      • 刘展佑
      • 刘宝宇
      • 刘俊延
      • 刘泰佑
      • 刘炫均
      • 刘哲辰
      • 刘哲言
      • 刘伦辰
      • 刘展辰
      • 刘展志
      • 刘晋辰
      • 刘俊利
      • 刘冠良
      • 刘哲均
      • 刘幽志
      • 刘泰君
      • 刘炫辰
      • 刘俊材
      • 刘泰延
      • 刘轩良
      • 刘俊辰
      • 刘炫志
      • 刘炫谷
      • 刘果晋
      • 刘俊德
      • 刘松德
      • 刘泰庆
      • 刘炫毅
      • 刘炫德
      • 刘泰贤
      • 刘炫逸
      • 刘丰庆
      • 刘果伦
      • 刘丰毅
      • 刘泰磊
      • 刘俊欧
      • 刘岩哲
      • 刘俊贤
      • 刘果展
      • 刘俊标
      • 刘丰磊
      • 刘丰乐
      • 刘丰贤
      • 刘丰逸
      • 刘昊庭
      • 刘幽德
      • 刘果凌
      • 刘俊逸
      • 刘炫叶
      • 刘泰欧
      • 刘依伦
      • 刘果哲
      • 刘果庭
      • 刘丰旭
      • 刘泰乐
      • 刘冠德
      • 刘俊毅
      • 刘丰宇
      • 刘泰德
      • 刘松年
      • 刘炫庆
      • 刘松全
      • 刘建德
      • 刘昊轩
      • 刘泰毅
      • 刘彤轩
      • 刘柏德
      • 刘丰曲
      • 刘泰逸
      • 刘俊庆
      • 刘昊伦
      • 刘昊哲
      • 刘俊磊
      • 刘晋龙
      • 刘展运
      • 刘轩龙
      • 刘炫绩
      • 刘哲勋
      • 刘展龙
      • 刘益龙
      • 刘轩瑾
      • 刘轩达
      • 刘幽隆
      • 刘宝驰
      • 刘宝义
      • 刘哲桦
      • 刘哲运
      • 刘炫隆
      • 刘晋达
      • 刘哲龙
      • 刘建绩
      • 刘俊远
      • 刘炫谦
      • 刘轩道
      • 刘益达
      • 刘致远
      • 刘建隆
      • 刘展勋
      • 刘泰谦
      • 刘晋桦
      • 刘哲璋
      • 刘晋运
      • 刘冠灿
      • 刘冠遥
      • 刘轩璋
      • 刘益瑾
      • 刘泰隆
      • 刘晋璋
      • 刘哲瑾
      • 刘泰远
      • 刘柏遥
      • 刘益璋
      • 刘彤彤
      • 刘果易
      • 刘果龙
      • 刘昊东
      • 刘依征
      • 刘果璋
      • 刘昊坤
      • 刘岩龙
      • 刘昊忠
      • 刘依忠
      • 刘彤彤
      • 刘昊运
      • 刘昊岩
      • 刘昊桦
      • 刘果昊
      • 刘果达
      • 刘果来
      • 刘岩达
      • 刘昊龙
      • 刘昊瑾
      • 刘晋坤
      • 刘展杭
      • 刘益忠
      • 刘展忠
      • 刘哲林
      • 刘展林
      • 刘晋奇
      • 刘晋枝
      • 刘晋东
      • 刘益彤
      • 刘哲东
      • 刘展奇
      • 刘伦林
      • 刘展东
      • 刘轩忠
      • 刘哲奇
      • 刘晋宜
      • 刘哲坤
      • 刘展坤
      • 刘晋忠

      刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 刘益宁
      • 刘书宇
      • 刘展玮
      • 刘轩全
      • 刘益玮
      • 刘峻玮
      • 刘益全
      • 刘轩齐
      • 刘丰硕
      • 刘轩瑞
      • 刘益舟
      • 刘轩宁
      • 刘哲宇
      • 刘益光
      • 刘轩年
      • 刘展宇
      • 刘轩舟
      • 刘益硕
      • 刘轩宇
      • 刘轩光
      • 刘轩瑜
      • 刘轩羽
      • 刘哲玮
      • 刘展羽
      • 刘轩睿
      • 刘轩玮
      • 刘峻宇
      • 刘轩诚
      • 刘益诚
      • 刘益瑜
      • 刘信延
      • 刘益辰
      • 刘泰辰
      • 刘书佑
      • 刘幽辰
      • 刘轩余
      • 刘晋佑
      • 刘信辰
      • 刘星余
      • 刘益志
      • 刘展佑
      • 刘宝宇
      • 刘星辰
      • 刘信佑
      • 刘俊延
      • 刘泰佑
      • 刘炫均
      • 刘哲辰
      • 刘书辰
      • 刘伦辰
      • 刘轩辰
      • 刘展辰
      • 刘峻余
      • 刘晋辰
      • 刘星佑
      • 刘春佑
      • 刘哲均
      • 刘幽志
      • 刘炫辰
      • 刘星延
      • 刘泰延
      • 刘轩良
      • 刘俊辰
      • 刘益延
      • 刘幽余
      • 刘轩佑
      • 刘益壮
      • 刘信磊
      • 刘岩轩
      • 刘春逸
      • 刘炫逸
      • 刘春磊
      • 刘依城
      • 刘泰磊
      • 刘俊欧
      • 刘岩哲
      • 刘信卫
      • 刘丰磊
      • 刘岩峻
      • 刘丰逸
      • 刘幽逸
      • 刘幽德
      • 刘星欧
      • 刘施欧
      • 刘俊逸
      • 刘星逸
      • 刘炫叶
      • 刘幽磊
      • 刘泰欧
      • 刘星磊
      • 刘依伦
      • 刘信逸
      • 刘丰宇
      • 刘尚轩
      • 刘昊轩
      • 刘星卫
      • 刘幽锐
      • 刘幽锋
      • 刘彤轩
      • 刘泰逸
      • 刘昌轩
      • 刘俊磊
      • 刘信阳
      • 刘展运
      • 刘轩龙
      • 刘哲勋
      • 刘星阳
      • 刘益龙
      • 刘轩瑾
      • 刘思远
      • 刘轩达
      • 刘幽隆
      • 刘幽远
      • 刘益勋
      • 刘哲运
      • 刘川磊
      • 刘俊远
      • 刘星远
      • 刘川卫
      • 刘轩道
      • 刘益达
      • 刘川逸
      • 刘致远
      • 刘展勋
      • 刘晋运
      • 刘益锦
      • 刘轩锦
      • 刘轩璋
      • 刘益瑾
      • 刘泰远
      • 刘益璋
      • 刘昌坤
      • 刘依钱
      • 刘依征
      • 刘昊坤
      • 刘金坤
      • 刘岩龙
      • 刘依忠
      • 刘昊运
      • 刘昊岩
      • 刘岩坤
      • 刘昌运
      • 刘尚坤
      • 刘尚勋
      • 刘岩达
      • 刘昌融
      • 刘昌依
      • 刘川玮
      • 刘晋坤
      • 刘益承
      • 刘益忠
      • 刘修依
      • 刘轩承
      • 刘川永
      • 刘益彤
      • 刘轩青
      • 刘千玮
      • 刘轩坤
      • 刘轩金
      • 刘轩忠
      • 刘哲坤
      • 刘峻坤
      • 刘展坤
      • 刘益昌
      • 刘丰岩
      • 刘远余
      • 刘临辰
      • 刘远蝶
      • 刘励延
      • 刘钟余
      • 刘钟逸
      • 刘灿余
      • 刘隆逸
      • 刘灿辰
      • 刘远锐
      • 刘远乐
      • 刘励佑
      • 刘钟卫
      • 刘励磊
      • 刘灿延
      • 刘钟磊
      • 刘远辰
      • 刘远德
      • 刘灿欧
      • 刘灿磊
      • 刘隆佑
      • 刘灿逸
      • 刘临磊
      • 刘远逸
      • 刘钟欧
      • 刘远锋
      • 刘远利
      • 刘远志
      • 刘灿佑
      • 刘远欧
      • 刘灿卫
      • 刘临逸
      • 刘临卫
      • 刘钟辰
      • 刘钟佑

      刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 刘峻齐
      • 刘书宇
      • 刘书瑞
      • 刘书诚
      • 刘书睿
      • 刘峻福
      • 刘书华
      • 刘涛聚
      • 刘涛瑞
      • 刘峻玮
      • 刘轩齐
      • 刘笑豪
      • 刘轩瑞
      • 刘益舟
      • 刘涛齐
      • 刘峻诚
      • 刘轩舟
      • 刘轩瑜
      • 刘峻豪
      • 刘涛诚
      • 刘瀚仁
      • 刘轩睿
      • 刘峻宇
      • 刘轩诚
      • 刘益诚
      • 刘涛睿
      • 刘益瑜
      • 刘信延
      • 刘书佑
      • 刘信朋
      • 刘波秀
      • 刘星宏
      • 刘信宏
      • 刘信辰
      • 刘星余
      • 刘星辰
      • 刘信佑
      • 刘书辰
      • 刘书宏
      • 刘峻余
      • 刘信秀
      • 刘星佑
      • 刘书朋
      • 刘春佑
      • 刘瀚舟
      • 刘瀚西
      • 刘信江
      • 刘星延
      • 刘星江
      • 刘星伯
      • 刘星朋
      • 刘益壮
      • 刘波锋
      • 刘星震
      • 刘青书
      • 刘信磊
      • 刘昌祖
      • 刘昌恒
      • 刘春逸
      • 刘尚恒
      • 刘春磊
      • 刘尚祖
      • 刘金峰
      • 刘信辉
      • 刘信卫
      • 刘明峻
      • 刘岩峻
      • 刘雨刚
      • 刘星欧
      • 刘星辉
      • 刘施欧
      • 刘尚洪
      • 刘星逸
      • 刘承峰
      • 刘施锋
      • 刘信震
      • 刘尚刚
      • 刘明书
      • 刘星磊
      • 刘信逸
      • 刘星辉
      • 刘雨峻
      • 刘青峰
      • 刘尚轩
      • 刘星卫
      • 刘波锐
      • 刘幽锐
      • 刘信万
      • 刘秋满
      • 刘幽锋
      • 刘春辉
      • 刘明刚
      • 刘昌轩
      • 刘信阳
      • 刘春泽
      • 刘星阳
      • 刘思远
      • 刘川辉
      • 刘信鸿
      • 刘信泽
      • 刘春鸿
      • 刘星泽
      • 刘川磊
      • 刘峻霖
      • 刘星远
      • 刘川卫
      • 刘川逸
      • 刘川锋
      • 刘星泽
      • 刘益锦
      • 刘川震
      • 刘轩锦
      • 刘星鸿
      • 刘信聪
      • 刘金承
      • 刘尚青
      • 刘青尚
      • 刘尚昌
      • 刘明昌
      • 刘昌坤
      • 刘昌承
      • 刘昌秉
      • 刘昌霖
      • 刘昌润
      • 刘雨昌
      • 刘依钱
      • 刘金坤
      • 刘尚明
      • 刘雨青
      • 刘尚翰
      • 刘昌雨
      • 刘昌锦
      • 刘昌翰
      • 刘承雨
      • 刘昌运
      • 刘尚坤
      • 刘尚勋
      • 刘明锦
      • 刘尚霖
      • 刘昌融
      • 刘尚锦
      • 刘承昌
      • 刘昌明
      • 刘岸青
      • 刘尚岸
      • 刘昌依
      • 刘尚雨
      • 刘川玮
      • 刘书明
      • 刘千熙
      • 刘益承
      • 刘川韶
      • 刘修依
      • 刘川齐
      • 刘轩承
      • 刘书雨
      • 刘千靖
      • 刘千玄
      • 刘峻明
      • 刘千瑜
      • 刘峻昌
      • 刘川永
      • 刘川港
      • 刘川豪
      • 刘书昌
      • 刘轩青
      • 刘千华
      • 刘千玮
      • 刘书承
      • 刘川睿
      • 刘川诚
      • 刘轩金
      • 刘川靖
      • 刘川熙
      • 刘峻坤
      • 刘川瑞
      • 刘益昌
      • 刘川平
      • 刘川晖
      • 刘川弘
      • 刘尚涛
      • 刘青涛
      • 刘昌涛
      • 刘金涛
      • 刘尚济
      • 刘雨翼
      • 刘昌济
      • 刘钟余
      • 刘钟逸
      • 刘钟震
      • 刘千凡
      • 刘远锐
      • 刘润聪
      • 刘钟卫
      • 刘钟磊
      • 刘弥锋
      • 刘弥锐
      • 刘鸿锋
      • 刘钟欧
      • 刘钟朋

      刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 刘松福
      • 刘瀚鸿
      • 刘峻福
      • 刘涛华
      • 刘书华
      • 刘涛聚
      • 刘涛瑞
      • 刘瀚月
      • 刘笑豪
      • 刘涛齐
      • 刘涛荣
      • 刘峻豪
      • 刘松豪
      • 刘涛诚
      • 刘瀚泽
      • 刘涛源
      • 刘瀚仁
      • 刘瀚元
      • 刘涛睿
      • 刘怀元
      • 刘松陌
      • 刘风宏
      • 刘波江
      • 刘建江
      • 刘信朋
      • 刘波秀
      • 刘冠朋
      • 刘星宏
      • 刘信宏
      • 刘瀚曲
      • 刘肖朋
      • 刘冠伯
      • 刘波言
      • 刘书宏
      • 刘波杉
      • 刘柏江
      • 刘书朋
      • 刘瀚舟
      • 刘瀚西
      • 刘信江
      • 刘瀚名
      • 刘星江
      • 刘瀚帆
      • 刘星伯
      • 刘星朋
      • 刘冠江
      • 刘冠宏
      • 刘波锋
      • 刘星震
      • 刘昌恒
      • 刘涛帆
      • 刘尚恒
      • 刘风兴
      • 刘波辉
      • 刘柯辉
      • 刘风庆
      • 刘波贤
      • 刘建辉
      • 刘涛兴
      • 刘涛曲
      • 刘金峰
      • 刘涛冰
      • 刘信辉
      • 刘建兴
      • 刘明峻
      • 刘劲辉
      • 刘雨刚
      • 刘风震
      • 刘波庆
      • 刘星辉
      • 刘波毅
      • 刘果洪
      • 刘尚洪
      • 刘承峰
      • 刘涛辉
      • 刘明高
      • 刘松帆
      • 刘柏兴
      • 刘信震
      • 刘涛庆
      • 刘明书
      • 刘风啸
      • 刘星辉
      • 刘柏辉
      • 刘冠辉
      • 刘雨峻
      • 刘雨高
      • 刘冠霄
      • 刘肖辉
      • 刘青峰
      • 刘波锐
      • 刘信万
      • 刘劲霄
      • 刘秋满
      • 刘冠震
      • 刘果峰
      • 刘冠兴
      • 刘宜峰
      • 刘果恒
      • 刘柏震
      • 刘春辉
      • 刘松辉
      • 刘涛毅
      • 刘明恒
      • 刘明刚
      • 刘果洋
      • 刘柏霜
      • 刘柏鸿
      • 刘瀚群
      • 刘春泽
      • 刘波鸿
      • 刘冠鸿
      • 刘川辉
      • 刘信鸿
      • 刘信泽
      • 刘风鸿
      • 刘春鸿
      • 刘星泽
      • 刘冠泽
      • 刘瀚晖
      • 刘瀚义
      • 刘劲鸿
      • 刘峻霖
      • 刘星泽
      • 刘川震
      • 刘星鸿
      • 刘波泽
      • 刘肖泽
      • 刘瀚楠
      • 刘风泽
      • 刘瀚业
      • 刘柯鸿
      • 刘柯泽
      • 刘瀚敬
      • 刘雨树
      • 刘果明
      • 刘果岸
      • 刘明昌
      • 刘果雨
      • 刘东雨
      • 刘昌秉
      • 刘昌霖
      • 刘昌润
      • 刘雨奇
      • 刘雨昌
      • 刘雨林
      • 刘宜霖
      • 刘雨观
      • 刘雨明
      • 刘雨润
      • 刘果润
      • 刘果翰
      • 刘明明
      • 刘尚明
      • 刘雨青
      • 刘尚翰
      • 刘昌雨
      • 刘雨东
      • 刘雨杭
      • 刘昌翰
      • 刘雨果
      • 刘承雨
      • 刘雨翰
      • 刘宜润
      • 刘明锦
      • 刘雨霖
      • 刘尚霖
      • 刘明桦
      • 刘雨桦
      • 刘果秉
      • 刘昌明
      • 刘宜雨
      • 刘明翰
      • 刘岸青
      • 刘明东
      • 刘尚岸
      • 刘果霖
      • 刘尚雨
      • 刘书明
      • 刘千熙
      • 刘书雨
      • 刘千玄
      • 刘峻明
      • 刘川港
      • 刘川豪
      • 刘千华
      • 刘川熙
      • 刘川平
      • 刘川晖
      • 刘川弘
      • 刘明松
      • 刘涛秉
      • 刘果济
      • 刘尚涛
      • 刘雨松
      • 刘涛奇
      • 刘雨涛
      • 刘明涛
      • 刘明济
      • 刘东涛

      刘姓历史名人:

      刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名。
      刘过:太和人,南朝著名词人、诗人。
      刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
      刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》等。
      刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。永嘉二年称汉帝,建都平阳。
      刘伶:沛郡人,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军。
      刘备:中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人。后得诸葛亮辅佐,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公园21年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴呈鼎足之势。其父子两代称王达43年。
      刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入绿林军,以恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳。后消灭了各地割据势力统一了全国。
      刘邦:即汉高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应。后受楚怀王之命与项羽分兵入关,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉。

      刘姓聚集地:

      迁徙分布
      刘氏最早发源于河北唐县,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向河南及江苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,魏灭后迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地。后来刘氏建立东、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。汉末三国之际,中原的刘氏为避“董卓之乱”不断向四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
      刘姓是台湾第九大姓。约占全台总人口的百分之三。台湾刘姓最早源于福建和广东,在明代末年入台,以“汉人”自居,以“汉人”为豪的刘姓繁衍到台湾。
      堂号
      彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉皇族,时间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗。
      豢龙堂:夏相刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏。
      藜照堂: 汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老翁穿着黄衣,拿者藜杖,吹着拐杖上的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?”他回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见了老翁后,才思更加敏捷了。
      家乘谱牒
      河北:沧州刘氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六卷
      山西:洪洞刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷
      辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、辽阳刘氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十卷
      江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷


      上一条:刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分)    下一条:陈姓女宝宝起名_姓陈的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48727.html