1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:17:00

      导语赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分),赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第八位。截至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。

      赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第八位。截至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。那么赵姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 赵雪嘉
      • 赵梅雯
      • 赵柏晴
      • 赵梨菲
      • 赵婕碧
      • 赵梨茹
      • 赵甜雅
      • 赵梅雅
      • 赵梅珺
      • 赵敏茹
      • 赵柏雅
      • 赵曼菲
      • 赵丽雅
      • 赵若语
      • 赵梅江
      • 赵雪菡
      • 赵梅语
      • 赵卿惠
      • 赵彦媛
      • 赵英妙
      • 赵映茹
      • 赵柳雅
      • 赵梅茵
      • 赵婧雅
      • 赵薇惠
      • 赵莺月
      • 赵柏媛
      • 赵梅淑
      • 赵若婷
      • 赵若茜
      • 赵芊茹
      • 赵蕾云
      • 赵艺涵
      • 赵薇珺
      • 赵婧菲
      • 赵盈茹
      • 赵梨珺
      • 赵婕清
      • 赵雪珺
      • 赵雪雁
      • 赵柳淑
      • 赵艺清
      • 赵曼绮
      • 赵卿雅
      • 赵若雁
      • 赵彦珺
      • 赵敏君
      • 赵柳媚
      • 赵柳普
      • 赵艺晴
      • 赵彦云
      • 赵薇涵
      • 赵若菊
      • 赵梅菱
      • 赵雪菱
      • 赵曼茜
      • 赵若菡
      • 赵梨茜
      • 赵梅惠
      • 赵梅茹
      • 赵雪茹
      • 赵曼茹
      • 赵柳茹
      • 赵莺涵
      • 赵若菱
      • 赵柳雯
      • 赵芊雅
      • 赵柳茜
      • 赵若绮
      • 赵雪君
      • 赵柳云
      • 赵彦媚
      • 赵梅清
      • 赵盈雅
      • 赵梅妍
      • 赵柳清
      • 赵雪绮
      • 赵梨菱
      • 赵梅迪
      • 赵虹惠
      • 赵曼茵
      • 赵曼雁
      • 赵柳茵
      • 赵盈珺
      • 赵雪杏
      • 赵柏雯
      • 赵婕茜
      • 赵芍惠
      • 赵若媛
      • 赵梅嘉
      • 赵婕淑
      • 赵英雅
      • 赵卿妍
      • 赵婕华
      • 赵婕雅
      • 赵婕雯
      • 赵若茹
      • 赵梨茵
      • 赵若媚
      • 赵虹媛
      • 赵婕舞
      • 赵梨菡
      • 赵玫茵
      • 赵薇晴
      • 赵彦婷
      • 赵英淑
      • 赵若茵
      • 赵樱晴
      • 赵梨语
      • 赵南雁
      • 赵芊涵
      • 赵梅云
      • 赵曼君
      • 赵彦晴
      • 赵梅茜
      • 赵海雅
      • 赵英晴
      • 赵盈雁
      • 赵虹茹
      • 赵若君
      • 赵莺雅
      • 赵薇媛
      • 赵敏梦
      • 赵曼嘉
      • 赵若嘉
      • 赵梅菲
      • 赵柏茜
      • 赵觅茜
      • 赵薇雯
      • 赵笛雅
      • 赵柳婷
      • 赵若欢
      • 赵若菲
      • 赵薇清
      • 赵婕绮
      • 赵婕茹
      • 赵梅碧
      • 赵海菡
      • 赵薇雅
      • 赵薇茹
      • 赵蕾雅
      • 赵雪菲
      • 赵彦雅
      • 赵梨雅
      • 赵柳惠
      • 赵蕾淑
      • 赵彦茜
      • 赵寄梦
      • 赵若雅
      • 赵梅婷
      • 赵卿茜
      • 赵若晴
      • 赵雪语
      • 赵芊惠
      • 赵玫雅
      • 赵红茹
      • 赵卿晴
      • 赵婕菲
      • 赵梅君
      • 赵若华
      • 赵若妍
      • 赵敏雅
      • 赵盼雁
      • 赵柳珺
      • 赵曼雅
      • 赵若云
      • 赵柏惠
      • 赵梨嘉
      • 赵芳醉
      • 赵桃慕
      • 赵芳霄
      • 赵桑萱
      • 赵芳漫
      • 赵桂莹
      • 赵花慧
      • 赵花醉
      • 赵芸娇
      • 赵花莹
      • 赵花慕
      • 赵芙萱
      • 赵娜萱
      • 赵芳娇
      • 赵桃漫
      • 赵凌娇
      • 赵花瑶
      • 赵纹娇
      • 赵桐霄
      • 赵薇冰
      • 赵芳萱
      • 赵娥萱
      • 赵芙醉
      • 赵桐萱
      • 赵芝萱
      • 赵芸萱
      • 赵芝瑶
      • 赵芳瑶
      • 赵桑瑶
      • 赵桐慕
      • 赵桂萱
      • 赵凌萱

      赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 赵柏晴
      • 赵梨菲
      • 赵梨茹
      • 赵甜雅
      • 赵丽雅
      • 赵彦媛
      • 赵映茹
      • 赵柏媛
      • 赵若婷
      • 赵梨珺
      • 赵韵媛
      • 赵玥婷
      • 赵艺晴
      • 赵梨茜
      • 赵婉晴
      • 赵梨菱
      • 赵梅迪
      • 赵若媛
      • 赵南晴
      • 赵婉婷
      • 赵梨茵
      • 赵虹媛
      • 赵梨菡
      • 赵薇晴
      • 赵彦婷
      • 赵樱晴
      • 赵梨语
      • 赵南雁
      • 赵梨媛
      • 赵南岚
      • 赵彦晴
      • 赵英晴
      • 赵甜绿
      • 赵薇媛
      • 赵梨翔
      • 赵丽岚
      • 赵怡晴
      • 赵柳婷
      • 赵婉裳
      • 赵梨婷
      • 赵梨晴
      • 赵梨雅
      • 赵丽媛
      • 赵梅婷
      • 赵若晴
      • 赵甜晴
      • 赵韵婷
      • 赵卿晴
      • 赵怡婷
      • 赵梨嘉
      • 赵夏瑶
      • 赵娜瑶
      • 赵娜萱
      • 赵夏蝶
      • 赵凌娇
      • 赵花瑶
      • 赵凌瑶
      • 赵芝瑶
      • 赵芳瑶
      • 赵恬瑶
      • 赵桑瑶
      • 赵玲缘
      • 赵凌萱
      • 赵桐瑶
      • 赵桃瑶
      • 赵桐蝶
      • 赵夏影
      • 赵映瑛
      • 赵丽月
      • 赵柳灵
      • 赵幽绿
      • 赵映菲
      • 赵映嘉
      • 赵丽绮
      • 赵梨竹
      • 赵南菲
      • 赵丽嘉
      • 赵丽菱
      • 赵梨羽
      • 赵艺黛
      • 赵丽嫣
      • 赵映梦
      • 赵痴梦
      • 赵甜亦
      • 赵南嫣
      • 赵怡瑾
      • 赵映蓉
      • 赵彦瑾
      • 赵南璇
      • 赵柳瑾
      • 赵虹晓
      • 赵彦璇
      • 赵柏璇
      • 赵映瑾
      • 赵娜艺
      • 赵丹嘉
      • 赵夏婉
      • 赵夏娅
      • 赵珍娅
      • 赵若瑾
      • 赵婉璇
      • 赵芳梨
      • 赵娜若
      • 赵娜樱
      • 赵梅瑾
      • 赵恬梨
      • 赵婕璇
      • 赵梨晓
      • 赵夏樱
      • 赵若璇
      • 赵芳甜
      • 赵若晓
      • 赵娜婕
      • 赵夏卿
      • 赵英瑾
      • 赵娜卿
      • 赵娜婉
      • 赵梨瑾
      • 赵娜娅
      • 赵梨颖
      • 赵璐菲
      • 赵采丹
      • 赵黛菱
      • 赵璐裳
      • 赵璐梦
      • 赵采月
      • 赵采瑛
      • 赵璐嫣
      • 赵采菱
      • 赵黛绿
      • 赵采菲
      • 赵采裳
      • 赵采绿
      • 赵兰瑶
      • 赵黛月
      • 赵采语
      • 赵璐嘉
      • 赵璐菱
      • 赵采嘉
      • 赵采菡
      • 赵采菊
      • 赵黛嘉
      • 赵君尔
      • 赵黛瑛
      • 赵黛嫣
      • 赵璐瑛
      • 赵璐月
      • 赵黛菲
      • 赵黛菡
      • 赵采嫣
      • 赵采梦
      • 赵倚黛
      • 赵娜璐
      • 赵桂璐
      • 赵桐黛
      • 赵夏邑
      • 赵黛亦
      • 赵芙黛
      • 赵娜邑
      • 赵娜黛
      • 赵娜忆
      • 赵花璐
      • 赵倚璐
      • 赵夏君
      • 赵娜君
      • 赵芳黛
      • 赵璐羽
      • 赵凌璐
      • 赵桐璐
      • 赵芝璐
      • 赵娜煜
      • 赵芙烟
      • 赵芳烟
      • 赵蕊瑶
      • 赵夏烟
      • 赵花虞
      • 赵夏琪
      • 赵娜榆
      • 赵夏琦
      • 赵娜烟
      • 赵娜琳
      • 赵桑煜
      • 赵夏琴
      • 赵芙煜
      • 赵桐虞
      • 赵恬榆
      • 赵夏莉
      • 赵芝虞
      • 赵娜虞
      • 赵夏虞
      • 赵娜琪
      • 赵花煜
      • 赵倚烟
      • 赵夏琳
      • 赵恬琪
      • 赵芳彤
      • 赵忆瑾
      • 赵璐颖
      • 赵怡南
      • 赵夏宛

      赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 赵彩嫣
      • 赵婉瑜
      • 赵婉舒
      • 赵彩翔
      • 赵珠嫣
      • 赵韵媛
      • 赵紫邑
      • 赵玥婷
      • 赵婉絮
      • 赵婉岚
      • 赵迎嫣
      • 赵姿翔
      • 赵婉晴
      • 赵韵岚
      • 赵怡岚
      • 赵婉婷
      • 赵秋岚
      • 赵南岚
      • 赵幽舒
      • 赵紫瑛
      • 赵悦嫣
      • 赵彩岚
      • 赵姿岚
      • 赵旋嫣
      • 赵梨翔
      • 赵幽絮
      • 赵丽岚
      • 赵怡晴
      • 赵紫嫣
      • 赵婉裳
      • 赵婉嫣
      • 赵韵婷
      • 赵怡婷
      • 赵素影
      • 赵珊缘
      • 赵玲缘
      • 赵珊叶
      • 赵珊影
      • 赵倩影
      • 赵夏影
      • 赵映瑛
      • 赵韵嫣
      • 赵怡瑛
      • 赵韵瑜
      • 赵紫羽
      • 赵思瑛
      • 赵秋嫣
      • 赵春瑛
      • 赵幽绿
      • 赵姿瑛
      • 赵春嫣
      • 赵婉如
      • 赵柔嫣
      • 赵姿嫣
      • 赵幽嫣
      • 赵怡嫦
      • 赵梨羽
      • 赵丽嫣
      • 赵怡嫣
      • 赵甜亦
      • 赵南嫣
      • 赵韵翠
      • 赵怡瑾
      • 赵幽燕
      • 赵思燕
      • 赵玥静
      • 赵珊娅
      • 赵倩婉
      • 赵夏婉
      • 赵夏娅
      • 赵珍娅
      • 赵婉璇
      • 赵素婉
      • 赵素迎
      • 赵素娅
      • 赵娜婉
      • 赵娜娅
      • 赵珊婉
      • 赵忆瑛
      • 赵采瑛
      • 赵璐嫣
      • 赵忆瑜
      • 赵忆嫣
      • 赵黛瑛
      • 赵黛嫣
      • 赵璐瑛
      • 赵采嫣
      • 赵忆翠
      • 赵夏邑
      • 赵素邑
      • 赵黛亦
      • 赵珊邑
      • 赵娜邑
      • 赵娜忆
      • 赵忆羽
      • 赵璐羽
      • 赵忆瑾
      • 赵幽思
      • 赵怡南
      • 赵夏宛
      • 赵思怡
      • 赵思玥
      • 赵柔怡
      • 赵怡思
      • 赵娜宛
      • 赵夏依
      • 赵娜依
      • 赵柔玥
      • 赵忆璇
      • 赵珊宛
      • 赵幽怡
      • 赵倩依
      • 赵玥怡
      • 赵幽柔
      • 赵幽音
      • 赵忆晓
      • 赵素依
      • 赵怡玥
      • 赵忆静
      • 赵珊依
      • 赵优璇
      • 赵韵昕
      • 赵丽依
      • 赵思宛
      • 赵幽姗
      • 赵娅艳
      • 赵怡宛
      • 赵幽宛
      • 赵幽依
      • 赵怡彤
      • 赵怡依
      • 赵幽昕
      • 赵韵妮
      • 赵思依
      • 赵岚羽
      • 赵柔依
      • 赵韵依
      • 赵幽彤
      • 赵怡昕
      • 赵幽儿
      • 赵梨艳
      • 赵柔宛
      • 赵玥彤
      • 赵玥宛
      • 赵幽羽
      • 赵柔羽
      • 赵怡邑
      • 赵怡羽
      • 赵柔邑
      • 赵幽邑
      • 赵怡采
      • 赵思羽
      • 赵韵韵
      • 赵玥羽
      • 赵娜瑛
      • 赵素嫣
      • 赵傲岚
      • 赵傲晴
      • 赵素羽
      • 赵娜嫣
      • 赵珊嫣
      • 赵娜羽
      • 赵歆岚
      • 赵虞岚
      • 赵珊羽
      • 赵婉令
      • 赵宸嫣
      • 赵珍羽
      • 赵夏羽
      • 赵恬嫣
      • 赵幽影
      • 赵幽蝶
      • 赵韵晓
      • 赵怡影
      • 赵翔婵
      • 赵岚影
      • 赵思影
      • 赵南影
      • 赵思缘
      • 赵柔影
      • 赵姿缘
      • 赵怡蝶
      • 赵韵璇
      • 赵映缘
      • 赵幽瑶
      • 赵婉娜
      • 赵迎夏
      • 赵迎素
      • 赵娅曦
      • 赵婉曦
      • 赵迎娜
      • 赵娅珍
      • 赵岚歆
      • 赵岚虞
      • 赵紫呜
      • 赵婉虞
      • 赵婉凌
      • 赵迎馨
      • 赵婉馨
      • 赵婉煜

      赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 赵春惠
      • 赵紫翠
      • 赵珠惠
      • 赵紫华
      • 赵珠妙
      • 赵曼瑜
      • 赵紫云
      • 赵思雯
      • 赵彩嫣
      • 赵婉瑜
      • 赵婉舒
      • 赵彩翔
      • 赵雪睿
      • 赵珠嫣
      • 赵柔雯
      • 赵曼舒
      • 赵紫邑
      • 赵珠瑜
      • 赵柔淑
      • 赵紫寒
      • 赵雪絮
      • 赵觅翠
      • 赵柔云
      • 赵婉絮
      • 赵紫超
      • 赵珠华
      • 赵姿翔
      • 赵旋惠
      • 赵雪舒
      • 赵春雯
      • 赵思惠
      • 赵思絮
      • 赵旋睿
      • 赵紫睿
      • 赵彩睿
      • 赵珠清
      • 赵紫雯
      • 赵秋岚
      • 赵彩惠
      • 赵幽舒
      • 赵紫瑛
      • 赵思舒
      • 赵紫惠
      • 赵悦嫣
      • 赵彩岚
      • 赵姿絮
      • 赵姿岚
      • 赵紫舒
      • 赵紫淑
      • 赵香舒
      • 赵旋嫣
      • 赵幽絮
      • 赵紫嫣
      • 赵紫丝
      • 赵海秀
      • 赵春淑
      • 赵秋云
      • 赵曼絮
      • 赵秋雯
      • 赵彩鸣
      • 赵姿云
      • 赵雪瑜
      • 赵姿寒
      • 赵姿惠
      • 赵柔惠
      • 赵彩瑜
      • 赵紫妙
      • 赵宸婵
      • 赵素霄
      • 赵珊慕
      • 赵宸慕
      • 赵珊婵
      • 赵素影
      • 赵珊漫
      • 赵纹婵
      • 赵珊缘
      • 赵珊霄
      • 赵珊叶
      • 赵倩慕
      • 赵倩婵
      • 赵倩霄
      • 赵珊影
      • 赵倩影
      • 赵韵瑜
      • 赵紫羽
      • 赵思瑛
      • 赵盼翠
      • 赵秋嫣
      • 赵柔睿
      • 赵春瑛
      • 赵姿瑛
      • 赵柔华
      • 赵春嫣
      • 赵思舞
      • 赵春华
      • 赵秋碧
      • 赵香瑜
      • 赵婉如
      • 赵思睿
      • 赵秋翠
      • 赵思华
      • 赵柔嫣
      • 赵姿瑜
      • 赵姿睿
      • 赵姿嫣
      • 赵柔瑜
      • 赵怡嫦
      • 赵思碧
      • 赵春翠
      • 赵彩冰
      • 赵思嫦
      • 赵盈瑜
      • 赵思萍
      • 赵紫冰
      • 赵秋华
      • 赵旋冰
      • 赵柔嫦
      • 赵韵翠
      • 赵秋睿
      • 赵思静
      • 赵思燕
      • 赵姿洁
      • 赵思润
      • 赵柔霎
      • 赵玥静
      • 赵思凝
      • 赵柔凝
      • 赵姿静
      • 赵思洁
      • 赵珊娅
      • 赵珠洁
      • 赵素旋
      • 赵倩婉
      • 赵珊彩
      • 赵倩雪
      • 赵珊旋
      • 赵宸雪
      • 赵宸旋
      • 赵敏静
      • 赵素曼
      • 赵珊曼
      • 赵紫凝
      • 赵素婉
      • 赵素迎
      • 赵纹彩
      • 赵珊悦
      • 赵珊雪
      • 赵素敏
      • 赵素海
      • 赵素娅
      • 赵宸曼
      • 赵紫静
      • 赵宸悦
      • 赵宸珠
      • 赵纹珠
      • 赵珊婉
      • 赵霞瑜
      • 赵忆瑜
      • 赵妙瑜
      • 赵霜瑜
      • 赵初翠
      • 赵妙睿
      • 赵忆翠
      • 赵素霜
      • 赵素邑
      • 赵素妍
      • 赵珊邑
      • 赵宸霞
      • 赵素妙
      • 赵笑霜
      • 赵珊妍
      • 赵素缦
      • 赵素霞
      • 赵倩缦
      • 赵珊妙
      • 赵珊霜
      • 赵倩霜
      • 赵珊缦
      • 赵倩歆
      • 赵素熙
      • 赵宸熙
      • 赵素微
      • 赵珊微
      • 赵纹诗
      • 赵宸铃
      • 赵素钰
      • 赵珊熙
      • 赵倩熙
      • 赵珊歆
      • 赵纹铃
      • 赵珊诗
      • 赵思秋
      • 赵珊姗
      • 赵幽思
      • 赵柔玫
      • 赵美春
      • 赵素姗
      • 赵思怡
      • 赵香思
      • 赵思玥

      赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 赵雪嘉
      • 赵梅雯
      • 赵春惠
      • 赵婕碧
      • 赵红惠
      • 赵敏茹
      • 赵曼菲
      • 赵珠惠
      • 赵紫华
      • 赵梅江
      • 赵珠妙
      • 赵曼华
      • 赵曼瑜
      • 赵雪菡
      • 赵紫云
      • 赵卿惠
      • 赵思雯
      • 赵英妙
      • 赵曼云
      • 赵薇惠
      • 赵梅淑
      • 赵蕾云
      • 赵艺涵
      • 赵盈雯
      • 赵盈茹
      • 赵婕清
      • 赵雪珺
      • 赵雪雁
      • 赵柳淑
      • 赵艺清
      • 赵雪睿
      • 赵曼绮
      • 赵曼萍
      • 赵柔雯
      • 赵曼舒
      • 赵敏君
      • 赵觅凤
      • 赵曼寒
      • 赵柳媚
      • 赵曼舞
      • 赵柳普
      • 赵彦云
      • 赵薇涵
      • 赵柔淑
      • 赵紫寒
      • 赵雪絮
      • 赵觅翠
      • 赵雪菱
      • 赵柔云
      • 赵盈清
      • 赵曼茜
      • 赵梅惠
      • 赵雪茹
      • 赵曼茹
      • 赵莺涵
      • 赵曼妍
      • 赵曼碧
      • 赵曼淑
      • 赵柳雯
      • 赵雪君
      • 赵曼涵
      • 赵雪妍
      • 赵柳云
      • 赵彦媚
      • 赵珠华
      • 赵梅清
      • 赵盈雅
      • 赵梅妍
      • 赵柳清
      • 赵雪绮
      • 赵虹惠
      • 赵曼茵
      • 赵旋惠
      • 赵雪舒
      • 赵春雯
      • 赵思惠
      • 赵曼雁
      • 赵曼清
      • 赵盈珺
      • 赵雪杏
      • 赵柏雯
      • 赵芍惠
      • 赵婕淑
      • 赵珠清
      • 赵卿妍
      • 赵婕华
      • 赵婕雯
      • 赵紫雯
      • 赵若媚
      • 赵婕舞
      • 赵玫茵
      • 赵敏涵
      • 赵敏惠
      • 赵玫惠
      • 赵英淑
      • 赵芊涵
      • 赵梅云
      • 赵曼君
      • 赵彩惠
      • 赵紫惠
      • 赵盈涵
      • 赵敏华
      • 赵海雅
      • 赵盈雁
      • 赵香惠
      • 赵敏梦
      • 赵紫淑
      • 赵香舒
      • 赵曼妙
      • 赵曼嘉
      • 赵觅茜
      • 赵薇雯
      • 赵雪江
      • 赵若欢
      • 赵海秀
      • 赵春淑
      • 赵薇清
      • 赵秋云
      • 赵曼絮
      • 赵秋雯
      • 赵彩鸣
      • 赵梅碧
      • 赵海菡
      • 赵曼惠
      • 赵姿云
      • 赵雪瑜
      • 赵姿寒
      • 赵雪菲
      • 赵曼雯
      • 赵雪云
      • 赵雪淑
      • 赵柳惠
      • 赵姿惠
      • 赵蕾淑
      • 赵香寒
      • 赵雪萍
      • 赵雪语
      • 赵海云
      • 赵曼媚
      • 赵芊惠
      • 赵玫雅
      • 赵红茹
      • 赵柔惠
      • 赵盈云
      • 赵若华
      • 赵香涵
      • 赵若妍
      • 赵敏雅
      • 赵盼雁
      • 赵紫妙
      • 赵曼雅
      • 赵若云
      • 赵柏惠
      • 赵桃慕
      • 赵芳霄
      • 赵芳漫
      • 赵素霄
      • 赵花慧
      • 赵花慕
      • 赵桃漫
      • 赵纹娇
      • 赵珊慕
      • 赵桐霄
      • 赵宸慕
      • 赵薇冰
      • 赵娥萱
      • 赵珊漫
      • 赵纹婵
      • 赵珊霄
      • 赵桐慕
      • 赵倩慕
      • 赵桐漫
      • 赵倩霄
      • 赵纹萱
      • 赵芳慕
      • 赵曼竹
      • 赵盈菡
      • 赵盈凤
      • 赵盼翠
      • 赵柳华
      • 赵香菱
      • 赵薇华
      • 赵盈菱
      • 赵柏华
      • 赵柔华
      • 赵若冰
      • 赵芊华
      • 赵思舞
      • 赵蕾碧
      • 赵春华
      • 赵秋碧
      • 赵香瑜
      • 赵玫华
      • 赵婕冰
      • 赵盈梦
      • 赵思华
      • 赵盈语
      • 赵思碧
      • 赵曼冰
      • 赵彩冰

      赵姓历史名人:

      赵匡胤:本为后周大将,'陈桥兵变',代周为帝,建立宋朝,立国320之久,使赵姓的宗族声望达到了最为辉煌的时期。
      赵文渊:北周著名书法家,擅长楷、隶书。当时碑文多出其手,又在西魏时奉命编定了一部六体书法字典。
      赵胜:平原君,以'食客数千人'而著称,是赵氏有史以来最负盛名的人物。
      赵雍:即赵武灵王,他提倡'胡服骑射',始创骑兵,这是中国军事史上的一大进步。
      赵之堔:清代'西泠八家'之一。
      赵之廉:清代杰出书画家、篆刻家。其书、画、篆刻对后世都有一定影响,与任伯年、吴昌硕并称为'清末三大画家'。
      赵翼:明代史学家、文学家。长于史学,考据精赅,其诗与袁枚、蒋士铨齐名,并称'江右三大家'或'乾隆三大家'。
      赵孟頫:元代杰出书画家。精于正、行书和小楷,其笔法园转遒丽,人称'赵体'。
      赵云:三国时蜀国大将,为'五虎上将'之一。
      赵公明:相传秦时得道于终南山。人称之为'赵公元帅',被奉为'财神'。

      赵姓聚集地:

      迁徙分布
      秦代,真定人(今河北正定)赵佗任南海郡龙川县令,后为南海尉,于秦末兼并桂林、南海和象三郡,建立南越国,汉高祖时受封为南越王。此后,赵佗的子孙繁衍于今广东、广西一带。东汉末年,京师遭董卓之乱,洛阳人赵达避难迁居江东。唐高宗总章年间,中原人赵端随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州。五代时,刘龑在广州建立南汉政权,洛阳人赵光裔、光逢、光胤三兄弟因此而在南海安家;开封人赵廷隐、赵崇韬父子因仕后蜀而在四川成都定居。南宋初,开封人赵用贤随宋高宗赵构南逃,移居江苏常熟,郑州人赵蕃移居江西上饶。南宋灭亡后,宗室赵氏散逃至澎湖、潮阳等地,后在闽、粤一带发展繁衍。
      赵,是中国的一个大姓。在台湾亦然,被排为台湾姓氏的第四十七位。赵姓移居台湾,是清朝康熙二十二年(公元1682年)的事。当时,郑成功的儿子郑经就安置了赵、黄、董、柯、李等五姓,后来台湾各地的赵姓随之增多。康熙六十年(公元1721年)朱一贵起义,下淡水港有一名义民赵姓和;雍正初年,有赵姓招募福建漳州和泉州两地的佃人,乾隆年间,有泉州人赵普、赵晋两人。目前,全省各地的赵姓人士,以台中、台南和基隆三地为最多。后又有不少人移居海外,分布于欧美及东南亚一些国家和地区。
      堂号
      '半部堂':五代后周时,赵普助赵匡胤发动'陈桥兵变'建立宋朝。宋太祖赵匡胤于是封赵普为宰相。他又提出了'杯酒释兵权'的方法削减了地方武装,巩固了中央集权,想方设法,把天下治理得很好。宋太祖就问:'爱卿!你怎样把国家治得这么好的?'赵普回答说:'我不过是靠了半部《论语》罢了!'赵普死后,家人整理他的书箱,果真什么宝贝也没有,只有他活着的时候常读的一部《论语》。
      '琴鹤堂':宋朝时殿中侍御史赵忭是个清廉爱民的好官,人称'铁面御史'。他当成都知府的时候,一清如水。他看到人民安居乐业,就高兴地弹琴取乐。他养了一只鹤,时常用鹤毛的洁白勉励自己不贪污;用鹤头上的红色勉励自己赤心为国。他穷得什么东西都没有,只有一琴一鹤。
      赵氏还以'天水'、'孝思'、'谷治'、'萃涣'等为堂号。


      上一条:陈姓男宝宝起名_姓陈的男孩名字(满分/高分)    下一条:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48730.html