1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:52:00

      导语黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分),黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%。

      黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。那么黄姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 黄敬理
      • 黄楷渊
      • 黄炫杰
      • 黄琪栋
      • 黄敬寒
      • 黄柏栋
      • 黄柏福
      • 黄楷博
      • 黄敬哲
      • 黄建宁
      • 黄楠博
      • 黄熙高
      • 黄熙原
      • 黄鹏元
      • 黄肖杰
      • 黄楷栋
      • 黄肖博
      • 黄泰景
      • 黄敬原
      • 黄祺峰
      • 黄楷智
      • 黄敬尧
      • 黄俊嘉
      • 黄俊尧
      • 黄熙尧
      • 黄鹏嘉
      • 黄劲文
      • 黄俊元
      • 黄泰嘉
      • 黄建皓
      • 黄敬普
      • 黄冠皓
      • 黄楠云
      • 黄冠宁
      • 黄鹏荣
      • 黄敬庭
      • 黄敬洋
      • 黄柏华
      • 黄敬博
      • 黄鼎棋
      • 黄祺云
      • 黄泰栋
      • 黄敬洪
      • 黄琪哲
      • 黄冠晴
      • 黄柏博
      • 黄炫嘉
      • 黄泰元
      • 黄楠杰
      • 黄建方
      • 黄肖嘉
      • 黄建豪
      • 黄建栋
      • 黄俊皓
      • 黄波荣
      • 黄柏尧
      • 黄琪皓
      • 黄泰乔
      • 黄肖华
      • 黄冠雄
      • 黄冠月
      • 黄建嘉
      • 黄冠栋
      • 黄柏清
      • 黄风轻
      • 黄楷腾
      • 黄建荣
      • 黄敬伦
      • 黄建闲
      • 黄柏嘉
      • 黄祺宝
      • 黄建元
      • 黄风栋
      • 黄冠杰
      • 黄冠文
      • 黄风嘉
      • 黄冠渊
      • 黄炫荣
      • 黄肖云
      • 黄楠智
      • 黄炫景
      • 黄敬栋
      • 黄建云
      • 黄琪洋
      • 黄柏智
      • 黄肖天
      • 黄敬恒
      • 黄冠福
      • 黄楷瀚
      • 黄鼎栋
      • 黄敬云
      • 黄敬杰
      • 黄柏豪
      • 黄炫元
      • 黄敬凯
      • 黄楠尧
      • 黄琪云
      • 黄建文
      • 黄俊棋
      • 黄侠文
      • 黄炫皓
      • 黄敬耀
      • 黄冠豪
      • 黄敬高
      • 黄波嘉
      • 黄楠栋
      • 黄劲杰
      • 黄劲博
      • 黄敬皓
      • 黄熙皓
      • 黄俊栋
      • 黄泰皓
      • 黄祺凯
      • 黄琪景
      • 黄炫栋
      • 黄波尧
      • 黄晖杰
      • 黄敬棕
      • 黄楠耿
      • 黄冠华
      • 黄肖元
      • 黄楠雄
      • 黄建雄
      • 黄俊凯
      • 黄冠熊
      • 黄波元
      • 黄建福
      • 黄楷皓
      • 黄泰月
      • 黄泰杰
      • 黄楠瀚
      • 黄敬瀚
      • 黄琪渊
      • 黄冠尧
      • 黄风月
      • 黄熙栋
      • 黄楠耀
      • 黄柏荣
      • 黄炫乔
      • 黄敬清
      • 黄泰尧
      • 黄南杰
      • 黄鼎凯
      • 黄风元
      • 黄鼎高
      • 黄楷峰
      • 黄楷闲
      • 黄敬烈
      • 黄炫尧
      • 黄风杰
      • 黄鼎原
      • 黄楷尧
      • 黄若原
      • 黄若峰
      • 黄国烈
      • 黄国洪
      • 黄若凌
      • 黄苑哲
      • 黄鹏吉
      • 黄健哲
      • 黄彬哲
      • 黄强恒
      • 黄若伦
      • 黄章原
      • 黄国高
      • 黄国哲
      • 黄浩气
      • 黄强晋
      • 黄强洋
      • 黄健洪
      • 黄强哲
      • 黄彬庭
      • 黄国原
      • 黄若晋
      • 黄健凌
      • 黄彬洋
      • 黄健展
      • 黄若哲
      • 黄浩高
      • 黄康峰
      • 黄国恒
      • 黄彬恒
      • 黄国晋
      • 黄鹏旭
      • 黄雪芹
      • 黄国庭
      • 黄国耿
      • 黄国峰
      • 黄健伦
      • 黄浩原
      • 黄健洋
      • 黄若庭
      • 黄若恒
      • 黄瀚庆
      • 黄瀚贤
      • 黄瀚标
      • 黄瀚毅
      • 黄建桦
      • 黄望杰
      • 黄健皓

      黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 黄敬理
      • 黄楷渊
      • 黄炫杰
      • 黄琪栋
      • 黄敬寒
      • 黄柏栋
      • 黄柏福
      • 黄楷博
      • 黄敬哲
      • 黄建宁
      • 黄楠博
      • 黄熙高
      • 黄熙原
      • 黄鹏元
      • 黄肖杰
      • 黄楷栋
      • 黄肖博
      • 黄泰景
      • 黄敬原
      • 黄祺峰
      • 黄楷智
      • 黄敬尧
      • 黄俊嘉
      • 黄俊尧
      • 黄熙尧
      • 黄鹏嘉
      • 黄劲文
      • 黄俊元
      • 黄泰嘉
      • 黄建皓
      • 黄敬普
      • 黄冠皓
      • 黄楠云
      • 黄冠宁
      • 黄鹏荣
      • 黄敬庭
      • 黄敬洋
      • 黄柏华
      • 黄敬博
      • 黄鼎棋
      • 黄祺云
      • 黄泰栋
      • 黄敬洪
      • 黄琪哲
      • 黄冠晴
      • 黄柏博
      • 黄炫嘉
      • 黄泰元
      • 黄楠杰
      • 黄建方
      • 黄肖嘉
      • 黄建豪
      • 黄建栋
      • 黄俊皓
      • 黄波荣
      • 黄柏尧
      • 黄琪皓
      • 黄泰乔
      • 黄肖华
      • 黄冠雄
      • 黄冠月
      • 黄建嘉
      • 黄冠栋
      • 黄柏清
      • 黄风轻
      • 黄楷腾
      • 黄建荣
      • 黄敬伦
      • 黄建闲
      • 黄柏嘉
      • 黄祺宝
      • 黄建元
      • 黄风栋
      • 黄冠杰
      • 黄冠文
      • 黄风嘉
      • 黄冠渊
      • 黄炫荣
      • 黄肖云
      • 黄楠智
      • 黄炫景
      • 黄敬栋
      • 黄建云
      • 黄琪洋
      • 黄柏智
      • 黄肖天
      • 黄敬恒
      • 黄冠福
      • 黄楷瀚
      • 黄鼎栋
      • 黄敬云
      • 黄敬杰
      • 黄柏豪
      • 黄炫元
      • 黄敬凯
      • 黄楠尧
      • 黄琪云
      • 黄建文
      • 黄俊棋
      • 黄侠文
      • 黄炫皓
      • 黄敬耀
      • 黄冠豪
      • 黄敬高
      • 黄波嘉
      • 黄楠栋
      • 黄劲杰
      • 黄劲博
      • 黄敬皓
      • 黄熙皓
      • 黄俊栋
      • 黄泰皓
      • 黄祺凯
      • 黄琪景
      • 黄炫栋
      • 黄波尧
      • 黄晖杰
      • 黄敬棕
      • 黄楠耿
      • 黄冠华
      • 黄肖元
      • 黄楠雄
      • 黄建雄
      • 黄俊凯
      • 黄冠熊
      • 黄波元
      • 黄建福
      • 黄楷皓
      • 黄泰月
      • 黄泰杰
      • 黄楠瀚
      • 黄敬瀚
      • 黄琪渊
      • 黄冠尧
      • 黄风月
      • 黄熙栋
      • 黄楠耀
      • 黄柏荣
      • 黄炫乔
      • 黄敬清
      • 黄泰尧
      • 黄南杰
      • 黄鼎凯
      • 黄风元
      • 黄鼎高
      • 黄楷峰
      • 黄楷闲
      • 黄敬烈
      • 黄炫尧
      • 黄风杰
      • 黄鼎原
      • 黄楷尧
      • 黄若原
      • 黄若峰
      • 黄国烈
      • 黄国洪
      • 黄若凌
      • 黄苑哲
      • 黄鹏吉
      • 黄健哲
      • 黄彬哲
      • 黄强恒
      • 黄若伦
      • 黄章原
      • 黄国高
      • 黄国哲
      • 黄浩气
      • 黄强晋
      • 黄强洋
      • 黄健洪
      • 黄强哲
      • 黄彬庭
      • 黄国原
      • 黄若晋
      • 黄健凌
      • 黄彬洋
      • 黄健展
      • 黄若哲
      • 黄浩高
      • 黄康峰
      • 黄国恒
      • 黄彬恒
      • 黄国晋
      • 黄鹏旭
      • 黄雪芹
      • 黄国庭
      • 黄国耿
      • 黄国峰
      • 黄健伦
      • 黄浩原
      • 黄健洋
      • 黄若庭
      • 黄若恒
      • 黄瀚庆
      • 黄瀚贤
      • 黄瀚标
      • 黄瀚毅
      • 黄建桦
      • 黄望杰
      • 黄健皓

      黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 黄炫硕
      • 黄泰翔
      • 黄新恩
      • 黄幽捷
      • 黄识玮
      • 黄信翔
      • 黄靖轩
      • 黄鼎轩
      • 黄镜维
      • 黄圣翔
      • 黄鼎城
      • 黄圣智
      • 黄新翔
      • 黄圣刚
      • 黄俊维
      • 黄圣耿
      • 黄鼎翔
      • 黄星玮
      • 黄幽仁
      • 黄俊玮
      • 黄圣盛
      • 黄俊翔
      • 黄幽翔
      • 黄春玮
      • 黄圣腾
      • 黄幽胜
      • 黄泰维
      • 黄鼎益
      • 黄幽晴
      • 黄炫玮
      • 黄泰硕
      • 黄镜玮
      • 黄圣超
      • 黄幽睿
      • 黄圣捷
      • 黄幽瑞
      • 黄裕轩
      • 黄鼎恩
      • 黄靖翔
      • 黄韵尘
      • 黄圣恩
      • 黄星维
      • 黄幽智
      • 黄圣哲
      • 黄圣耀
      • 黄圣峻
      • 黄韵诚
      • 黄商轩
      • 黄伟宸
      • 黄伟轩
      • 黄韵舟
      • 黄野刚
      • 黄野轩
      • 黄镜宇
      • 黄韵舟
      • 黄韵宇
      • 黄章轩
      • 黄识亦
      • 黄韵羽
      • 黄识宇
      • 黄伟刚
      • 黄绍轩
      • 黄伟峻
      • 黄晨轩
      • 黄宝逸
      • 黄野胜
      • 黄伟捷
      • 黄幽龙
      • 黄伟智
      • 黄泰勋
      • 黄晨翔
      • 黄幽达
      • 黄韵龙
      • 黄镜勋
      • 黄俊勋
      • 黄识运
      • 黄星融
      • 黄识勋
      • 黄伟胜
      • 黄商翔
      • 黄炫融
      • 黄炫勋
      • 黄信勋
      • 黄章翔
      • 黄伟超
      • 黄星运
      • 黄镜运
      • 黄幽锦
      • 黄引泰
      • 黄天幽
      • 黄善誉
      • 黄天余
      • 黄钦伟
      • 黄少辰
      • 黄捷勇
      • 黄引志
      • 黄朝誉
      • 黄捷誉
      • 黄朝伟
      • 黄朝唯
      • 黄天佑
      • 黄天辰
      • 黄智野
      • 黄引辰
      • 黄善勇
      • 黄智勇
      • 黄钦勇
      • 黄钦唯
      • 黄智伟
      • 黄善伟
      • 黄捷伟
      • 黄川翔
      • 黄泰宇
      • 黄炫宇
      • 黄泰宇
      • 黄春宇
      • 黄野诚
      • 黄信宇
      • 黄绍玮
      • 黄绍硕
      • 黄幽光
      • 黄幽全
      • 黄俊宇
      • 黄星宇
      • 黄章境
      • 黄商玮
      • 黄幽宇
      • 黄伟瑜
      • 黄章硕
      • 黄伟硕
      • 黄星羽
      • 黄信亦
      • 黄章玮
      • 黄伟诚
      • 黄章维
      • 黄泰羽
      • 黄圣睿
      • 黄圣玮
      • 黄川岩
      • 黄圣瑜
      • 黄新坤
      • 黄圣坤
      • 黄圣昊
      • 黄新硕
      • 黄靖硕
      • 黄鼎岩
      • 黄鼎维
      • 黄圣图
      • 黄圣齐
      • 黄圣瑞
      • 黄圣硕
      • 黄圣青
      • 黄圣昌
      • 黄圣宁
      • 黄川坤
      • 黄鼎玮
      • 黄圣忠
      • 黄鼎坤
      • 黄鼎硕
      • 黄圣诚
      • 黄圣依
      • 黄靖坤
      • 黄裕玮
      • 黄星阳
      • 黄镜辰
      • 黄思远
      • 黄识均
      • 黄韵辰
      • 黄识佑
      • 黄幽远
      • 黄泰远
      • 黄致远
      • 黄镜佑
      • 黄识辰
      • 黄镜余
      • 黄星远
      • 黄俊远
      • 黄识延
      • 黄宝宇
      • 黄幽隆
      • 黄镜延
      • 黄钦磊
      • 黄玮誉
      • 黄朝卫
      • 黄钦叶
      • 黄智磊
      • 黄朝叶
      • 黄誓伟
      • 黄烨伟
      • 黄钦逸
      • 黄钦卫
      • 黄齐伟
      • 黄银伟
      • 黄朝磊
      • 黄捷欧
      • 黄钦欧
      • 黄捷逸
      • 黄捷磊
      • 黄朝逸
      • 黄捷卫

      黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 黄星博
      • 黄识瑞
      • 黄识文
      • 黄星闲
      • 黄信斯
      • 黄星仁
      • 黄新恩
      • 黄镜睿
      • 黄新胜
      • 黄川峰
      • 黄幽捷
      • 黄识玮
      • 黄新峰
      • 黄识方
      • 黄熙顺
      • 黄施瑞
      • 黄熙捷
      • 黄鹏仁
      • 黄信翔
      • 黄熙盛
      • 黄靖轩
      • 黄星渊
      • 黄春盛
      • 黄新渊
      • 黄星诚
      • 黄风顺
      • 黄春豪
      • 黄镜齐
      • 黄识睿
      • 黄川刚
      • 黄识齐
      • 黄裕瀚
      • 黄信清
      • 黄施普
      • 黄鹏诚
      • 黄星银
      • 黄镜维
      • 黄波盛
      • 黄镜华
      • 黄星文
      • 黄新洋
      • 黄熙峻
      • 黄川洪
      • 黄新翔
      • 黄信睿
      • 黄熙刚
      • 黄圣刚
      • 黄靖闲
      • 黄信诚
      • 黄波钦
      • 黄千峻
      • 黄星玮
      • 黄星瑜
      • 黄靖刚
      • 黄幽仁
      • 黄星钦
      • 黄圣盛
      • 黄春玮
      • 黄新捷
      • 黄镜韶
      • 黄信文
      • 黄镜方
      • 黄信豪
      • 黄信钦
      • 黄川瀚
      • 黄幽胜
      • 黄思睿
      • 黄新刚
      • 黄新盛
      • 黄星盛
      • 黄川祖
      • 黄星豪
      • 黄识福
      • 黄镜玮
      • 黄圣超
      • 黄幽睿
      • 黄施豪
      • 黄圣捷
      • 黄幽瑞
      • 黄裕博
      • 黄星华
      • 黄裕轩
      • 黄星捷
      • 黄靖翔
      • 黄信韶
      • 黄星雄
      • 黄镜豪
      • 黄新顺
      • 黄信博
      • 黄镜诚
      • 黄风瑞
      • 黄镜瑜
      • 黄镜文
      • 黄秋深
      • 黄熙胜
      • 黄星维
      • 黄星韶
      • 黄新雄
      • 黄风诚
      • 黄识华
      • 黄新云
      • 黄圣峻
      • 黄新博
      • 黄韵诚
      • 黄新闲
      • 黄识豪
      • 黄川峻
      • 黄星瑞
      • 黄鹏齐
      • 黄靖博
      • 黄星善
      • 黄星福
      • 黄春文
      • 黄秋胜
      • 黄商轩
      • 黄镜西
      • 黄识帆
      • 黄镜帆
      • 黄浩峻
      • 黄伟宸
      • 黄韵舟
      • 黄野刚
      • 黄浩修
      • 黄雪峻
      • 黄镜宇
      • 黄韵舟
      • 黄晨峰
      • 黄晨书
      • 黄绍洋
      • 黄识亦
      • 黄识宇
      • 黄绍峻
      • 黄伟刚
      • 黄镜冰
      • 黄镜向
      • 黄绍轩
      • 黄伟峻
      • 黄镜舟
      • 黄镜名
      • 黄晨轩
      • 黄绍刚
      • 黄绍寒
      • 黄浩胜
      • 黄野胜
      • 黄识润
      • 黄伟捷
      • 黄鹏锦
      • 黄识翰
      • 黄晨翔
      • 黄镜勋
      • 黄晨云
      • 黄春翰
      • 黄识运
      • 黄星融
      • 黄识勋
      • 黄镜霖
      • 黄信霖
      • 黄信锦
      • 黄伟胜
      • 黄绍渊
      • 黄商翔
      • 黄秋潭
      • 黄镜锦
      • 黄识霖
      • 黄信勋
      • 黄识锦
      • 黄伟超
      • 黄绍捷
      • 黄星运
      • 黄紫胜
      • 黄春霖
      • 黄星锦
      • 黄商博
      • 黄浩顺
      • 黄海尊
      • 黄镜翰
      • 黄浩然
      • 黄镜运
      • 黄浩捷
      • 黄绍云
      • 黄绍闲
      • 黄紫然
      • 黄星润
      • 黄浩朝
      • 黄信翰
      • 黄幽锦
      • 黄晨超
      • 黄瀚川
      • 黄千凡
      • 黄少风
      • 黄文星
      • 黄方星
      • 黄文信
      • 黄方秋
      • 黄文春
      • 黄钦星
      • 黄朝信
      • 黄善誉
      • 黄朝拂
      • 黄博春

      黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 黄星博
      • 黄楷渊
      • 黄波豪
      • 黄敬寒
      • 黄识文
      • 黄星闲
      • 黄柏福
      • 黄楷博
      • 黄川峰
      • 黄新峰
      • 黄识方
      • 黄楠博
      • 黄熙顺
      • 黄熙高
      • 黄熙捷
      • 黄波清
      • 黄熙原
      • 黄鹏仁
      • 黄鹏元
      • 黄熙盛
      • 黄星渊
      • 黄新渊
      • 黄风顺
      • 黄肖博
      • 黄春豪
      • 黄祺峰
      • 黄风华
      • 黄裕瀚
      • 黄熙尧
      • 黄鹏嘉
      • 黄劲文
      • 黄信清
      • 黄施普
      • 黄鹏诚
      • 黄敬普
      • 黄波盛
      • 黄熙闲
      • 黄楠云
      • 黄鹏荣
      • 黄镜华
      • 黄敬洋
      • 黄柏华
      • 黄敬博
      • 黄星文
      • 黄祺云
      • 黄敬洪
      • 黄波云
      • 黄新洋
      • 黄熙峻
      • 黄柏博
      • 黄川洪
      • 黄建方
      • 黄熙刚
      • 黄建豪
      • 黄风豪
      • 黄波荣
      • 黄肖华
      • 黄靖闲
      • 黄冠雄
      • 黄波钦
      • 黄柏清
      • 黄风轻
      • 黄鹏文
      • 黄熙博
      • 黄建闲
      • 黄熙寒
      • 黄风栋
      • 黄信文
      • 黄冠文
      • 黄镜方
      • 黄风嘉
      • 黄信豪
      • 黄冠渊
      • 黄肖云
      • 黄川瀚
      • 黄建云
      • 黄琪洋
      • 黄敬恒
      • 黄星豪
      • 黄识福
      • 黄冠福
      • 黄楷瀚
      • 黄施豪
      • 黄敬云
      • 黄柏豪
      • 黄琪云
      • 黄建文
      • 黄侠文
      • 黄冠豪
      • 黄波嘉
      • 黄裕博
      • 黄星华
      • 黄风云
      • 黄劲博
      • 黄熙皓
      • 黄星雄
      • 黄镜豪
      • 黄风文
      • 黄信博
      • 黄鹏豪
      • 黄熙云
      • 黄熙欢
      • 黄波尧
      • 黄晖杰
      • 黄冠华
      • 黄风瑞
      • 黄风博
      • 黄楠雄
      • 黄镜文
      • 黄建雄
      • 黄风寒
      • 黄冠熊
      • 黄波元
      • 黄秋深
      • 黄熙胜
      • 黄建福
      • 黄新雄
      • 黄楠瀚
      • 黄敬瀚
      • 黄风诚
      • 黄琪渊
      • 黄识华
      • 黄新云
      • 黄新博
      • 黄新闲
      • 黄识豪
      • 黄风月
      • 黄熙栋
      • 黄鹏齐
      • 黄靖博
      • 黄敬清
      • 黄星福
      • 黄风元
      • 黄春文
      • 黄楷峰
      • 黄楷闲
      • 黄风杰
      • 黄熙清
      • 黄若峰
      • 黄国洪
      • 黄识帆
      • 黄镜帆
      • 黄浩峻
      • 黄浩洋
      • 黄鹏吉
      • 黄强恒
      • 黄浩气
      • 黄强洋
      • 黄浩修
      • 黄健洪
      • 黄雪峻
      • 黄晨峰
      • 黄彬洋
      • 黄浩高
      • 黄绍洋
      • 黄康峰
      • 黄国恒
      • 黄彬恒
      • 黄浩峰
      • 黄浩恒
      • 黄镜冰
      • 黄鹏旭
      • 黄镜向
      • 黄雪芹
      • 黄国峰
      • 黄浩原
      • 黄镜名
      • 黄健洋
      • 黄若恒
      • 黄瀚兴
      • 黄瀚庆
      • 黄瀚贤
      • 黄瀚辉
      • 黄瀚标
      • 黄瀚毅
      • 黄绍寒
      • 黄浩胜
      • 黄望杰
      • 黄识润
      • 黄若普
      • 黄浩渊
      • 黄鹏锦
      • 黄识翰
      • 黄风翰
      • 黄劲翰
      • 黄国欢
      • 黄波翰
      • 黄晨云
      • 黄春翰
      • 黄浩博
      • 黄浩尧
      • 黄健清
      • 黄望博
      • 黄悟云
      • 黄风润
      • 黄彬闲
      • 黄彬渊
      • 黄苑博
      • 黄风桦
      • 黄健闲

      黄姓历史名人:

      黄宗羲:明清之际杰出思想家、史学家。所著《明儒学案》、《宋元学案》为中国历史上系统的哲学思想专著,开辟了清代史学研究的风气,是明末清初三大思想家之一。
      黄慎:清代画家。善画人物,兼工花鸟、山水。为'扬州八怪'之一。
      黄庭坚:北宋文学家。其诗与苏轼并称'苏黄',开创了江西诗派。也是宋代四大书法家之一。
      黄盖:三国时吴国将领。与周喻用苦肉计,诱曹操受降,用火破曹。
      黄道婆:元初女纺织家。在海南岛居住了三十多年,学习了黎族民间的纺织技术并加以改进和发明,晚年反归故里,传授纺织技术。
      黄石公:秦朝末人,熟知兵法,曾于下邳圯(桥)上赠张良《太公兵法》。
      黄歇:战国时楚相,因有功,被封为春伸侯,为战国时著名的四公子之一。

      黄姓聚集地:

      迁徙分布
      黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带。黄国灭于楚之后,黄姓族人散居四方。有地北逃至河南中部,大批则被迫内迁到楚国腹地(今河北境),今黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说均因黄人迁此而得名。其中有一支内迁到楚都郢(今江陵、荆州),又有一支迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一带)。秦汉之时,黄姓已称盛于长江中游及以北河南、安徽等地。黄姓大举南迁始于西晋末年,因中原士族大举南迁,使黄姓在南方的分布更广泛。与此同时,黄姓已同胡、林、陈、郑、丘、何、曾等八族迁入闽(福建),成为后来入闽的'八大姓氏'之一。经过魏晋至隋唐时期的不断迁徙和繁衍,黄姓形成了今河南、湖北、四川、江苏、福建、广西等地望族。宋代有黄潜善,其九个儿子散处广东各地,以梅州居多,后发展成为广东大姓。北宋末,金兵功入开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶平、陆丰等地。宋元之际,黄氏称盛于闽粤,至明末清初,开始移居台湾,后来又有不少人播迁至海外。黄姓是我国一个比较典型的南方姓氏。
      台湾黄姓仅次于陈、林,居第三。是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的。到清代,福建和广东等省来台居住、据荒的人络绎于道。

      黄氏有一些人融入壮、瑶、侗、水、布依、蛋等少数民族。唐代以前黄氏已在岭南、西南地区的一些少数民族中扎根。其中,为蛋民者,居于广州沙南;迁到广西黄洞者,叫黄洞蛮,大多为壮族;融入瑶族者,分布相当广泛,居于广西、广东、湖南、云南、贵州的许多县、乡,以广西居多。

      堂号

      '宽和堂':汉代黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民一齐为他呼冤,终于平反昭雪。
      '江夏堂':后汉黄香,小时死了母亲,他对父亲最孝,夏天用扇子把父亲的席子扇凉,冬天把父亲的被褥暖热。人夸他的孝:'天下无双,江夏黄童!'
      黄姓堂号还有'思敬'、'逸敦'、'敦睦'、'炽昌'等。'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名。


      上一条:带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字    下一条:带峰字的公司名字大全_用峰字起公司名字
      本文标题:黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48734.html