1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-24 9:56:00

      导语胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分),胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么黄姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么胡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 胡纹绮
      • 胡芝语
      • 胡芳凤
      • 胡恬语
      • 胡桐裳
      • 胡芝萍
      • 胡芙菱
      • 胡芳菊
      • 胡娜嘉
      • 胡夏菱
      • 胡芳菡
      • 胡桂鸣
      • 胡桑华
      • 胡夏菡
      • 胡桑绮
      • 胡桑菱
      • 胡桐菱
      • 胡芳菱
      • 胡娟菡
      • 胡曦月
      • 胡桐语
      • 胡桂菡
      • 胡倚梦
      • 胡纹菱
      • 胡夏槐
      • 胡桂华
      • 胡夏菲
      • 胡芳嘉
      • 胡桐碧
      • 胡芳华
      • 胡芸华
      • 胡娜语
      • 胡琼月
      • 胡恬菲
      • 胡倚嘉
      • 胡芷华
      • 胡蓝月
      • 胡娥嘉
      • 胡夏语
      • 胡芙绮
      • 胡凌菲
      • 胡桂菲
      • 胡花菱
      • 胡芳菲
      • 胡恬菡
      • 胡芝菲
      • 胡芹语
      • 胡倚绮
      • 胡夏嘉
      • 胡云雅
      • 胡涵茵
      • 胡茵茜
      • 胡媛菲
      • 胡雅梦
      • 胡雯茵
      • 胡清语
      • 胡茜晴
      • 胡雯菲
      • 胡惠菲
      • 胡惠雁
      • 胡晴茹
      • 胡晴茜
      • 胡媛雅
      • 胡淑语
      • 胡涵菱
      • 胡惠菡
      • 胡茜雅
      • 胡茜茜
      • 胡清茜
      • 胡茹雯
      • 胡茜媛
      • 胡媚雅
      • 胡云梦
      • 胡晴菡
      • 胡珺媛
      • 胡珺裳
      • 胡清梦
      • 胡雯绮
      • 胡清雅
      • 胡寒雁
      • 胡茹惠
      • 胡晴语
      • 胡涵雁
      • 胡茜婷
      • 胡茜茵
      • 胡淑菡
      • 胡涵菲
      • 胡涵茹
      • 胡茜梦
      • 胡茵嘉
      • 胡雁菱
      • 胡珺菡
      • 胡云菡
      • 胡茵语
      • 胡茜菡
      • 胡茵雅
      • 胡雯雅
      • 胡晴雅
      • 胡茹裳
      • 胡茜雯
      • 胡珺涵
      • 胡茵茹
      • 胡惠嘉
      • 胡欢月
      • 胡涵珺
      • 胡媚嘉
      • 胡茹菡
      • 胡茹珺
      • 胡晴嘉
      • 胡茵清
      • 胡雯茜
      • 胡雅绿
      • 胡媛珺
      • 胡淑茜
      • 胡茵惠
      • 胡媛语
      • 胡清嘉
      • 胡雁惠
      • 胡茹云
      • 胡云茜
      • 胡茜寒
      • 胡云珺
      • 胡茹嘉
      • 胡茜珺
      • 胡茜华
      • 胡茜茹
      • 胡雯菱
      • 胡珺媚
      • 胡寒菱
      • 胡雯嘉
      • 胡惠菱
      • 胡雯珺
      • 胡雁嘉
      • 胡茜惠
      • 胡淑茹
      • 胡茜菲
      • 胡茜云
      • 胡淑梦
      • 胡珺惠
      • 胡涵雅
      • 胡茹菱
      • 胡惠雅
      • 胡涵绮
      • 胡寒菊
      • 胡淑雅
      • 胡雅婷
      • 胡茹语
      • 胡寒茹
      • 胡惠茹
      • 胡寒梦
      • 胡晴珺
      • 胡涵语
      • 胡珺菲
      • 胡雯语
      • 胡珺淑
      • 胡蓝冰
      • 胡蓝莺
      • 胡花婕
      • 胡芙卿
      • 胡纹若
      • 胡桐敏
      • 胡娜婕
      • 胡花曼
      • 胡芳曼
      • 胡芹曼
      • 胡花敏
      • 胡芙婕
      • 胡倚婕
      • 胡芳海
      • 胡芸海
      • 胡娜卿
      • 胡芳婧
      • 胡芷雪
      • 胡芳甜
      • 胡夏婕
      • 胡芳敏
      • 胡芳卿
      • 胡桐卿
      • 胡芳梨
      • 胡芝婧
      • 胡芳雪
      • 胡娜若
      • 胡芳若
      • 胡桐梅
      • 胡芝英
      • 胡夏卿
      • 胡芝雪
      • 胡桂雪
      • 胡桑曼
      • 胡芙晓
      • 胡桐霎
      • 胡芷洁
      • 胡芷瑾
      • 胡娜颖
      • 胡桂瑾
      • 胡桂凝
      • 胡桐洁
      • 胡桐润
      • 胡桑凝
      • 胡倚蓉

      胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 胡恬嫣
      • 胡恬语
      • 胡桐裳
      • 胡娜嘉
      • 胡夏菱
      • 胡娜嫣
      • 胡夏菡
      • 胡曦月
      • 胡夏槐
      • 胡夏菲
      • 胡娜裳
      • 胡夏嫣
      • 胡娜语
      • 胡恬菲
      • 胡娜瑛
      • 胡夏语
      • 胡凌菲
      • 胡恬菡
      • 胡夏嘉
      • 胡媛菲
      • 胡媛岚
      • 胡茜晴
      • 胡晴茹
      • 胡晴茜
      • 胡媛雅
      • 胡晴岚
      • 胡晴媛
      • 胡茜媛
      • 胡岚晴
      • 胡晴菡
      • 胡珺媛
      • 胡珺裳
      • 胡晴语
      • 胡茜婷
      • 胡翔媛
      • 胡晴雅
      • 胡茹裳
      • 胡媛嫣
      • 胡晴晴
      • 胡晴嘉
      • 胡雅绿
      • 胡媛珺
      • 胡媛语
      • 胡晴瑛
      • 胡雅婷
      • 胡晴珺
      • 胡媛婷
      • 胡娜娅
      • 胡珍娅
      • 胡娜婕
      • 胡娜卿
      • 胡芳甜
      • 胡夏婕
      • 胡娜婉
      • 胡夏婉
      • 胡芳梨
      • 胡夏娅
      • 胡娜若
      • 胡夏卿
      • 胡恬梨
      • 胡芙晓
      • 胡娜瑾
      • 胡芷瑾
      • 胡娜颖
      • 胡桂瑾
      • 胡芷璇
      • 胡夏蓉
      • 胡倚晓
      • 胡芳晓
      • 胡芳璇
      • 胡芳瑾
      • 胡恬晓
      • 胡桃瑾
      • 胡恬蓉
      • 胡珍颖
      • 胡芝璇
      • 胡夏瑾
      • 胡绮凌
      • 胡虞彤
      • 胡嘉恬
      • 胡菱娜
      • 胡琪彤
      • 胡菱玲
      • 胡绿芸
      • 胡嘉珍
      • 胡晴玥
      • 胡晴音
      • 胡虞婉
      • 胡绿桐
      • 胡月曦
      • 胡琦昊
      • 胡嘉玲
      • 胡晴柳
      • 胡雅南
      • 胡茹南
      • 胡菊娜
      • 胡婷玥
      • 胡琦妮
      • 胡虞佳
      • 胡虞依
      • 胡梦珍
      • 胡媛音
      • 胡尔芙
      • 胡琳昕
      • 胡茜映
      • 胡语恬
      • 胡筠妮
      • 胡虞婕
      • 胡榆彤
      • 胡莉梨
      • 胡莉妮
      • 胡嘉娜
      • 胡烟婉
      • 胡榆昕
      • 胡烟欣
      • 胡瑛娜
      • 胡琴昕
      • 胡琦煜
      • 胡虞琪
      • 胡烟琳
      • 胡筠煜
      • 胡烟楠
      • 胡琳烟
      • 胡虞楠
      • 胡琦虞
      • 胡虞烟
      • 胡虞榆
      • 胡虞琳
      • 胡琳煜
      • 胡琪煜
      • 胡筠烟
      • 胡烟榆
      • 胡烟琪
      • 胡烟烟
      • 胡榆烟
      • 胡烟煜
      • 胡虞荷
      • 胡晴月
      • 胡虞灵
      • 胡娜羽
      • 胡夏羽
      • 胡珍羽
      • 胡玉彤
      • 胡卉妮
      • 胡巧丽
      • 胡冬妮
      • 胡可昕
      • 胡听蝶
      • 胡巧彤
      • 胡巧昕
      • 胡可昕
      • 胡夏玉
      • 胡裳雅
      • 胡桂曦
      • 胡嘉晴
      • 胡梦媛
      • 胡夏曦
      • 胡琼凌
      • 胡绮晴
      • 胡蓝娜
      • 胡桐曦
      • 胡菡媛
      • 胡菱媛
      • 胡语婷
      • 胡恬曦
      • 胡裳晴
      • 胡尔岚
      • 胡倚曦
      • 胡尔雅
      • 胡花曦
      • 胡蓝璐
      • 胡桃曦
      • 胡嘉媛
      • 胡菡晴
      • 胡娜曦
      • 胡筠璐
      • 胡君尔
      • 胡采语
      • 胡采嫣
      • 胡虞忆
      • 胡采绿
      • 胡月黛
      • 胡荷璐
      • 胡莉璐
      • 胡琦璐
      • 胡采菱
      • 胡采裳
      • 胡虞黛
      • 胡采菲
      • 胡梦采
      • 胡莺璇
      • 胡采菡
      • 胡采梦
      • 胡采嘉
      • 胡采菊
      • 胡月璐
      • 胡采莲
      • 胡采羽
      • 胡采忆
      • 胡采璐

      胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 胡珊瑛
      • 胡恬嫣
      • 胡娜嫣
      • 胡宸嫣
      • 胡珊嫣
      • 胡夏嫣
      • 胡娜瑛
      • 胡岚嫦
      • 胡媛岚
      • 胡晴岚
      • 胡岚晴
      • 胡翔媛
      • 胡岚舒
      • 胡媛嫣
      • 胡舒岚
      • 胡晴瑛
      • 胡翔瑛
      • 胡岚嫣
      • 胡岚瑜
      • 胡翔嫣
      • 胡岚岚
      • 胡絮嫣
      • 胡馨羽
      • 胡宸婉
      • 胡倩婉
      • 胡娜娅
      • 胡珍娅
      • 胡素婉
      • 胡珊婉
      • 胡娜婉
      • 胡夏婉
      • 胡素迎
      • 胡夏娅
      • 胡素娅
      • 胡珊娅
      • 胡诗婉
      • 胡翔姿
      • 胡晴玥
      • 胡诗娅
      • 胡晴音
      • 胡虞婉
      • 胡歆婉
      • 胡婷玥
      • 胡岚音
      • 胡诗宛
      • 胡虞依
      • 胡媛音
      • 胡岚怡
      • 胡烟婉
      • 胡瑛娜
      • 胡娜羽
      • 胡珊羽
      • 胡夏羽
      • 胡珍羽
      • 胡素羽
      • 胡嫣絮
      • 胡翠岚
      • 胡嫣舒
      • 胡尔岚
      • 胡睿翔
      • 胡采嫣
      • 胡虞忆
      • 胡诗忆
      • 胡艳铃
      • 胡采羽
      • 胡采忆
      • 胡恬岚
      • 胡岚凌
      • 胡素岚
      • 胡翔玲
      • 胡岚艳
      • 胡素翔
      • 胡翔珍
      • 胡翔艳
      • 胡岚倩
      • 胡素嫣
      • 胡舒嫣
      • 胡岚瑛
      • 胡岚婷
      • 胡傲妮
      • 胡岚玥
      • 胡晴怡
      • 胡翔柔
      • 胡虞宛
      • 胡虞娅
      • 胡岚思
      • 胡艳璐
      • 胡采瑛
      • 胡诗依
      • 胡嫣媛
      • 胡岚珊
      • 胡夏岚
      • 胡虞迎
      • 胡倩翔
      • 胡珊翔

      胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 胡珊瑛
      • 胡珊瑜
      • 胡珊华
      • 胡珊凤
      • 胡素嫦
      • 胡素睿
      • 胡宸嫣
      • 胡珊嫣
      • 胡宸瑜
      • 胡素瑜
      • 胡纹瑜
      • 胡宸华
      • 胡宸鸣
      • 胡珊碧
      • 胡云嫦
      • 胡岚嫦
      • 胡舒华
      • 胡云絮
      • 胡丝雯
      • 胡惠睿
      • 胡雯舒
      • 胡絮华
      • 胡惠絮
      • 胡寒瑜
      • 胡惠舒
      • 胡岚舒
      • 胡舒惠
      • 胡涵絮
      • 胡舒岚
      • 胡寒睿
      • 胡涵舒
      • 胡舒淑
      • 胡云舒
      • 胡涵瑜
      • 胡雯睿
      • 胡惠嫦
      • 胡雯絮
      • 胡岚瑜
      • 胡云瑜
      • 胡絮嫣
      • 胡馨羽
      • 胡馨冰
      • 胡宸婉
      • 胡倩婉
      • 胡素雪
      • 胡珊彩
      • 胡珊雪
      • 胡宸曼
      • 胡宸旋
      • 胡素海
      • 胡纹珠
      • 胡素敏
      • 胡纹彩
      • 胡珊悦
      • 胡素旋
      • 胡素婉
      • 胡珊曼
      • 胡珊婉
      • 胡素迎
      • 胡宸雪
      • 胡素曼
      • 胡宸悦
      • 胡珊旋
      • 胡素娅
      • 胡珊娅
      • 胡倩雪
      • 胡珊润
      • 胡纹静
      • 胡素洁
      • 胡素霎
      • 胡珊静
      • 胡珊凝
      • 胡宸润
      • 胡素凝
      • 胡倩霎
      • 胡诗觅
      • 胡诗婉
      • 胡雯思
      • 胡淑柔
      • 胡舒香
      • 胡诗雪
      • 胡鸣珊
      • 胡铃雪
      • 胡翔姿
      • 胡歆佩
      • 胡翠珊
      • 胡歆雪
      • 胡寒秋
      • 胡熙姗
      • 胡惠思
      • 胡睿纹
      • 胡诗佩
      • 胡诗雨
      • 胡舞珊
      • 胡诗明
      • 胡惠秋
      • 胡云柔
      • 胡歆旋
      • 胡华珊
      • 胡诗娅
      • 胡涵姿
      • 胡诗姗
      • 胡靖儿
      • 胡歆婉
      • 胡诗沐
      • 胡寒姿
      • 胡涵思
      • 胡华宸
      • 胡华倩
      • 胡诗敏
      • 胡诗宛
      • 胡淑姿
      • 胡舒姿
      • 胡歆姗
      • 胡睿珊
      • 胡云姿
      • 胡歆微
      • 胡诗诗
      • 胡诗歆
      • 胡诗熙
      • 胡诗靖
      • 胡熙诗
      • 胡微铃
      • 胡熙钰
      • 胡微钰
      • 胡熙靖
      • 胡诗钰
      • 胡歆铃
      • 胡素冰
      • 胡珊冰
      • 胡珊羽
      • 胡倩冰
      • 胡宸冰
      • 胡素羽
      • 胡水柔
      • 胡嫣絮
      • 胡宸馨
      • 胡翠岚
      • 胡纹馨
      • 胡嫣舒
      • 胡碧丝
      • 胡华絮
      • 胡睿惠
      • 胡睿媚
      • 胡华舒
      • 胡睿淑
      • 胡翠丝
      • 胡碧净
      • 胡睿清
      • 胡睿翔
      • 胡露珊
      • 胡诗霜
      • 胡舞秀
      • 胡诗霞
      • 胡妙瑜
      • 胡新泽
      • 胡初翠
      • 胡诗忆
      • 胡铃霞
      • 胡艳铃
      • 胡诗缦
      • 胡妙睿
      • 胡雯素
      • 胡倩雯
      • 胡倩舒
      • 胡雯珊
      • 胡淑珊
      • 胡珊淑
      • 胡宸舒
      • 胡雯宸
      • 胡宸淑
      • 胡素岚
      • 胡惠宸
      • 胡涵珊
      • 胡云珊
      • 胡倩惠
      • 胡倩絮
      • 胡露瑜
      • 胡素幻
      • 胡涵宸
      • 胡素舒
      • 胡惠珊
      • 胡宸惠
      • 胡素翔
      • 胡珊惠
      • 胡岚倩
      • 胡珊清
      • 胡倩华
      • 胡素华
      • 胡素嫣
      • 胡舒涵
      • 胡舒嫣
      • 胡宸珠
      • 胡碧倩
      • 胡诗青
      • 胡歆沐
      • 胡诗曼
      • 胡翔柔
      • 胡诗沁
      • 胡岚思

      胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 胡纹绮
      • 胡芳凤
      • 胡珊华
      • 胡芝萍
      • 胡珊凤
      • 胡桂鸣
      • 胡桑华
      • 胡纹菱
      • 胡桂华
      • 胡纹华
      • 胡纹瑜
      • 胡宸华
      • 胡宸鸣
      • 胡桐碧
      • 胡珊碧
      • 胡芳华
      • 胡芸华
      • 胡芷华
      • 胡娥嘉
      • 胡雯鸣
      • 胡云雅
      • 胡涵茵
      • 胡云嫦
      • 胡雯茵
      • 胡清语
      • 胡舒华
      • 胡雯菲
      • 胡惠菲
      • 胡惠雁
      • 胡云清
      • 胡寒淑
      • 胡淑语
      • 胡雯淑
      • 胡云絮
      • 胡涵菱
      • 胡雯萍
      • 胡惠菡
      • 胡淑涵
      • 胡涵清
      • 胡丝雯
      • 胡惠睿
      • 胡清茜
      • 胡雯云
      • 胡雯舒
      • 胡茹雯
      • 胡絮华
      • 胡媚雅
      • 胡涵媚
      • 胡淑惠
      • 胡云梦
      • 胡寒媚
      • 胡雯惠
      • 胡惠絮
      • 胡寒瑜
      • 胡淑云
      • 胡清梦
      • 胡雯绮
      • 胡清雅
      • 胡寒雁
      • 胡寒舞
      • 胡茹惠
      • 胡惠舒
      • 胡涵雁
      • 胡寒华
      • 胡淑菡
      • 胡涵菲
      • 胡涵茹
      • 胡清惠
      • 胡寒惠
      • 胡舒惠
      • 胡云菡
      • 胡涵絮
      • 胡雯雅
      • 胡茜雯
      • 胡涵华
      • 胡珺涵
      • 胡惠惠
      • 胡寒睿
      • 胡清华
      • 胡惠嘉
      • 胡惠雯
      • 胡欢月
      • 胡涵珺
      • 胡惠华
      • 胡涵雯
      • 胡涵舒
      • 胡淑淑
      • 胡媚嘉
      • 胡舒淑
      • 胡茵清
      • 胡雯茜
      • 胡涵惠
      • 胡淑茜
      • 胡茵惠
      • 胡清嘉
      • 胡雁惠
      • 胡寒鸣
      • 胡茹云
      • 胡云茜
      • 胡茜寒
      • 胡云舒
      • 胡惠媚
      • 胡云珺
      • 胡茜华
      • 胡寒云
      • 胡云涵
      • 胡涵瑜
      • 胡雯菱
      • 胡云惠
      • 胡珺媚
      • 胡寒菱
      • 胡雯嘉
      • 胡惠菱
      • 胡雯珺
      • 胡云华
      • 胡茜惠
      • 胡淑茹
      • 胡茜云
      • 胡淑梦
      • 胡珺惠
      • 胡涵雅
      • 胡雯睿
      • 胡惠雅
      • 胡涵绮
      • 胡清云
      • 胡寒菊
      • 胡惠嫦
      • 胡淑雅
      • 胡雯絮
      • 胡寒茹
      • 胡惠茹
      • 胡寒梦
      • 胡涵云
      • 胡寒云
      • 胡云瑜
      • 胡涵涵
      • 胡涵语
      • 胡雯涵
      • 胡雯语
      • 胡珺淑
      • 胡蓝冰
      • 胡馨冰
      • 胡素雪
      • 胡珊雪
      • 胡宸曼
      • 胡纹若
      • 胡桐敏
      • 胡花曼
      • 胡素海
      • 胡芳曼
      • 胡芹曼
      • 胡花敏
      • 胡纹珠
      • 胡素敏
      • 胡芳海
      • 胡芸海
      • 胡芷雪
      • 胡纹彩
      • 胡芳敏
      • 胡珊曼
      • 胡宸雪
      • 胡素曼
      • 胡芳雪
      • 胡芝雪
      • 胡桂雪
      • 胡桑曼
      • 胡倩雪
      • 胡桐霎
      • 胡芷洁
      • 胡珊润
      • 胡纹静
      • 胡桂凝
      • 胡素洁
      • 胡桐洁
      • 胡桐润
      • 胡纹洁
      • 胡桑凝
      • 胡桂洁
      • 胡芳霎
      • 胡素霎
      • 胡芳润
      • 胡倚润
      • 胡芝凝
      • 胡芳凝
      • 胡珊凝
      • 胡宸润
      • 胡素凝
      • 胡倩霎
      • 胡微佳
      • 胡诗觅
      • 胡熙若
      • 胡雯思
      • 胡淑柔
      • 胡舒香
      • 胡云香
      • 胡诗雪
      • 胡琳明
      • 胡鸣珊
      • 胡铃雪
      • 胡歆佩

      胡姓聚集地:

      迁徙分布
      至于胡氏的源地,当然是周初的封地陈国了。即今天的河南省淮阳县。从此之后,胡氏以此为源地,其后世子孙逐渐向四处延伸。经过数代的繁衍,先后南达新蔡,北到山西,并成为当时的胡姓望族。再以后,又由新蔡和山西两地的胡姓向其他各地迁居、繁衍,致使遍及了全中国。
      胡氏南迁,始于西晋末年。胡氏的后代,从中原渡江南下,先迁到安徽,然后又从安徽再迁至福建。最后由福建迁居入台湾。台湾的胡姓,至今已遍及全省。不过,居住较为集中并且人数最多的,则是台南、台北、彰化和新竹等地。
      堂号
      胡氏堂号主要是'澹安堂'。得名是由于宋朝胡诠所著的《谭安集》。

      胡姓历史名人:

      胡姓始祖,虽然可以追溯到周代的满文公,可谓渊源久远。但是胡氏在早期能够名垂史册的,却并不多见。能数得上的,只有春秋时期的名士胡衍。他以其大义化解蒲邑之危而名盛于世。除此之外,所知甚少。
      然而到了秦汉,胡氏有极为出色的表现。太史令胡母敬,作《博学篇》七章,称为'秦篆'(即后来所称的小篆);经学家胡母生,著《春秋公羊传》。胡安,是一位了不起的教育家,曾在白鹿山聚徒受经,司马相如便是他的得意门生之一;胡烈,则是一位出名的好官,他在担任襄阳太守时,筑堤灌园,曾被老百姓歌颂为'譬春之阳,如冬之日。'
      唐宋时期,是胡姓人氏才华横益、人才辈出的兴盛时期。唐代时有诗人胡曾,宋代教育家胡安定,经学家胡安国,学者胡直等。宋代教育家胡安定,开创宋代理学的先声,曾提出'致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校'的主张,并且把讲学分经义和治事两斋,严立学规,以身示范。至于胡安国,熟悉历史的人都知道,宋朝在王安石施行新法的时候,曾废弃先秦时期最为精辟的智慧结晶'春秋三传',将之摒诸学宫的大门之外。要不是胡安国的矢志'抢救',今天呈现在国人面前的传统文化的内容,很可能就是两样了。胡安国对于整个中华文而言,可谓是功高五岳,难怪他身后会被从祀于孔子庙,千秋万世受人瞻仰。
      元代之后,史学家胡三省,明时文学家胡应麟、胡震亨,清时经学家、地理学家胡渭,军事家胡林翼等,也是胡氏中名垂千秋的人物。
      明代在文化领域较有成就的胡姓人物有学者胡居仁、胡直,伊斯兰教学者和经师胡登洲。明末有胡正言,擅治印、绘画,与刻工汪楷等合作,改进了彩色套版印刷术。
      近现代的胡姓名人主要有:国民党右派首领胡汉民,著名学者胡适,病理学家、医学教育家胡正详,小说家胡也频。


      上一条:孙姓男宝宝起名_姓孙的男孩名字(满分/高分)    下一条:胡姓男宝宝起名_姓胡的l男孩名字(满分/高分)
      本文标题:胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48748.html