1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-24 19:27:00

      导语朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分),朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 朱泰旭
      • 朱鹏吉
      • 朱泰吉
      • 朱劲帆
      • 朱柏吉
      • 朱冠吉
      • 朱建全
      • 朱炫吉
      • 朱波旭
      • 朱冠名
      • 朱冠全
      • 朱冠旭
      • 朱风旭
      • 朱建年
      • 朱冠年
      • 朱鹏旭
      • 朱俊旭
      • 朱柏年
      • 朱柏帆
      • 朱晋毅
      • 朱哲庆
      • 朱展毅
      • 朱伦庆
      • 朱哲贤
      • 朱晋庆
      • 朱展贤
      • 朱冠鸿
      • 朱冠遥
      • 朱冠桦
      • 朱建瑾
      • 朱建达
      • 朱柏瑾
      • 朱炫谦
      • 朱泰桦
      • 朱冠泽
      • 朱劲桦
      • 朱劲树
      • 朱劲鸿
      • 朱冠灿
      • 朱建隆
      • 朱柏鸿
      • 朱冠璋
      • 朱劲翰
      • 朱冠谦
      • 朱俊树
      • 朱柯鸿
      • 朱冠达
      • 朱肖霖
      • 朱柏霜
      • 朱冠瑾
      • 朱柏达
      • 朱冠道
      • 朱建翰
      • 朱鹏荣
      • 朱建绩
      • 朱建桦
      • 朱炫朴
      • 朱柯泽
      • 朱冠龙
      • 朱建龙
      • 朱炫桦
      • 朱冠霖
      • 朱柏遥
      • 朱柏龙
      • 朱俊桦
      • 朱柏桦
      • 朱肖谦
      • 朱建霖
      • 朱泰谦
      • 朱建树
      • 朱肖泽
      • 朱柏树
      • 朱鹏君
      • 朱鹏嘉
      • 朱展玉
      • 朱哲言
      • 朱展君
      • 朱晋观
      • 朱晋岳
      • 朱晋桦
      • 朱哲桦
      • 朱株桦
      • 朱景豪
      • 朱冠波
      • 朱皓福
      • 朱乔宁
      • 朱伦林
      • 朱景嘉
      • 朱柏泉
      • 朱棋荣
      • 朱展东
      • 朱柏柯
      • 朱冠南
      • 朱波柯
      • 朱杰宁
      • 朱冠泰
      • 朱建泰
      • 朱肖柏
      • 朱尧畅
      • 朱柯柏
      • 朱冠俊
      • 朱劲柏
      • 朱鹏皓
      • 朱柯勉
      • 朱柏冠
      • 朱哲奇
      • 朱风劲
      • 朱柏风
      • 朱展杭
      • 朱博荣
      • 朱杰豪
      • 朱波柏
      • 朱尧嘉
      • 朱乔嘉
      • 朱展奇
      • 朱棋豪
      • 朱博嘉
      • 朱皓荣
      • 朱晋奇
      • 朱俊冠
      • 朱棋福
      • 朱晋东
      • 朱建南
      • 朱棋嘉
      • 朱柏俊
      • 朱棕华
      • 朱风冠
      • 朱乔豪
      • 朱建俊
      • 朱肖肖
      • 朱鹏尧
      • 朱冠劲
      • 朱俊柏
      • 朱展林
      • 朱皓宁
      • 朱乔华
      • 朱景宁
      • 朱波彦
      • 朱炫柏
      • 朱哲林
      • 朱智荣
      • 朱皓嘉
      • 朱渊嘉
      • 朱棕嘉
      • 朱肖俊
      • 朱棕宁
      • 朱哲东
      • 朱肖南
      • 朱智嘉
      • 朱晋枝
      • 朱鹏杰
      • 朱雄荣
      • 朱建柏
      • 朱棋语
      • 朱风柏
      • 朱渊荣
      • 朱尧荣
      • 朱柏柏
      • 朱晋林
      • 朱建丰
      • 朱柏明
      • 朱建忠
      • 朱柯明
      • 朱俊林
      • 朱冠东
      • 朱炫林
      • 朱建奇
      • 朱风颜
      • 朱劲明
      • 朱风林
      • 朱俊东
      • 朱肖奇
      • 朱肖宜
      • 朱建东
      • 朱冠涛
      • 朱建果
      • 朱劲涛
      • 朱冠忠
      • 朱鹏东
      • 朱柯涛
      • 朱肖易
      • 朱泰东
      • 朱柏枝
      • 朱肖林
      • 朱冠谨
      • 朱柏忠
      • 朱劲忠
      • 朱冠明
      • 朱柏涛
      • 朱风萧
      • 朱俊松
      • 朱建明
      • 朱肖涛
      • 朱柏林
      • 朱俊颜
      • 朱波奇
      • 朱风季
      • 朱波林
      • 朱柏松
      • 朱冠奇

      朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 朱泰旭
      • 朱泰宇
      • 朱泰羽
      • 朱泰吉
      • 朱泰光
      • 朱泰宇
      • 朱俊全
      • 朱泰年
      • 朱建全
      • 朱俊羽
      • 朱炫吉
      • 朱幽光
      • 朱俊宇
      • 朱冠全
      • 朱炫宇
      • 朱建年
      • 朱冠年
      • 朱幽全
      • 朱俊旭
      • 朱柏年
      • 朱炫全
      • 朱晋磊
      • 朱育德
      • 朱晋毅
      • 朱展逸
      • 朱益德
      • 朱容德
      • 朱哲庆
      • 朱展欧
      • 朱展德
      • 朱哲德
      • 朱轩乐
      • 朱哲逸
      • 朱晋德
      • 朱展毅
      • 朱哲磊
      • 朱伦庆
      • 朱哲贤
      • 朱伦逸
      • 朱轩德
      • 朱晋逸
      • 朱城德
      • 朱展磊
      • 朱伦德
      • 朱晋庆
      • 朱晋欧
      • 朱哲欧
      • 朱展贤
      • 朱泰瑾
      • 朱冠遥
      • 朱俊龙
      • 朱幽龙
      • 朱泰龙
      • 朱建瑾
      • 朱建达
      • 朱柏瑾
      • 朱炫龙
      • 朱炫谦
      • 朱泰桦
      • 朱炫璋
      • 朱致远
      • 朱俊远
      • 朱炫勋
      • 朱炫融
      • 朱冠灿
      • 朱泰遥
      • 朱泰运
      • 朱建隆
      • 朱幽达
      • 朱冠璋
      • 朱俊树
      • 朱韵龙
      • 朱冠达
      • 朱冠瑾
      • 朱柏达
      • 朱冠道
      • 朱俊勋
      • 朱炫绩
      • 朱泰璋
      • 朱建绩
      • 朱泰达
      • 朱炫朴
      • 朱冠龙
      • 朱建龙
      • 朱炫桦
      • 朱泰勋
      • 朱柏遥
      • 朱柏龙
      • 朱俊桦
      • 朱韵尘
      • 朱泰谦
      • 朱泰远
      • 朱泰隆
      • 朱炫隆
      • 朱展辰
      • 朱晋辰
      • 朱展玉
      • 朱凌冬
      • 朱伦志
      • 朱轩遥
      • 朱晋远
      • 朱哲良
      • 朱展远
      • 朱哲言
      • 朱益志
      • 朱展君
      • 朱哲均
      • 朱哲永
      • 朱伦辰
      • 朱哲利
      • 朱晋佑
      • 朱展志
      • 朱晋观
      • 朱哲辰
      • 朱轩隆
      • 朱轩良
      • 朱轩灿
      • 朱晋岳
      • 朱晋永
      • 朱展佑
      • 朱展隆
      • 朱晋阳
      • 朱哲远
      • 朱晋龙
      • 朱益龙
      • 朱展运
      • 朱轩达
      • 朱晋桦
      • 朱哲瑾
      • 朱轩瑾
      • 朱展达
      • 朱轩龙
      • 朱晋璋
      • 朱哲桦
      • 朱晋运
      • 朱益达
      • 朱哲璋
      • 朱晋达
      • 朱益璋
      • 朱轩璋
      • 朱哲运
      • 朱展融
      • 朱哲勋
      • 朱展勋
      • 朱展龙
      • 朱哲龙
      • 朱轩道
      • 朱益瑾
      • 朱幽俊
      • 朱乔宁
      • 朱伦林
      • 朱展东
      • 朱冠南
      • 朱杰宁
      • 朱南俊
      • 朱泰勇
      • 朱冠泰
      • 朱益忠
      • 朱晋坤
      • 朱建泰
      • 朱尧畅
      • 朱炫南
      • 朱炫泰
      • 朱冠俊
      • 朱俊泰
      • 朱晋知
      • 朱哲奇
      • 朱展杭
      • 朱幽泰
      • 朱展奇
      • 朱展坤
      • 朱晋奇
      • 朱俊南
      • 朱俊冠
      • 朱晋东
      • 朱建南
      • 朱柏俊
      • 朱智玮
      • 朱建俊
      • 朱智畅
      • 朱致泰
      • 朱俊柏
      • 朱展林
      • 朱皓宁
      • 朱炫俊
      • 朱景宁
      • 朱智图
      • 朱炫勇
      • 朱炫柏
      • 朱哲林
      • 朱智荣
      • 朱智宁
      • 朱哲坤
      • 朱益彤
      • 朱肖俊
      • 朱棕宁
      • 朱哲东
      • 朱泰俊
      • 朱肖南
      • 朱智嘉

      朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 朱星宇
      • 朱泰宇
      • 朱泰羽
      • 朱泰宇
      • 朱星羽
      • 朱俊羽
      • 朱识亦
      • 朱幽光
      • 朱俊宇
      • 朱韵舟
      • 朱镜宇
      • 朱信宇
      • 朱炫宇
      • 朱韵羽
      • 朱韵宇
      • 朱幽全
      • 朱幽宇
      • 朱春宇
      • 朱信亦
      • 朱韵舟
      • 朱识宇
      • 朱晋磊
      • 朱轩逸
      • 朱育德
      • 朱展逸
      • 朱益德
      • 朱容德
      • 朱益磊
      • 朱展欧
      • 朱轩乐
      • 朱哲逸
      • 朱哲磊
      • 朱峻逸
      • 朱益锐
      • 朱益锋
      • 朱伦逸
      • 朱书磊
      • 朱轩德
      • 朱晋逸
      • 朱益逸
      • 朱城德
      • 朱展磊
      • 朱晋欧
      • 朱轩锋
      • 朱峻磊
      • 朱哲欧
      • 朱轩磊
      • 朱轩锐
      • 朱幽远
      • 朱识硕
      • 朱镜延
      • 朱幽龙
      • 朱致远
      • 朱俊远
      • 朱炫勋
      • 朱炫融
      • 朱镜勋
      • 朱泰运
      • 朱识延
      • 朱幽达
      • 朱韵龙
      • 朱识勋
      • 朱信阳
      • 朱信勋
      • 朱韵辰
      • 朱镜维
      • 朱识运
      • 朱韵诚
      • 朱思远
      • 朱识均
      • 朱识佑
      • 朱俊勋
      • 朱镜佑
      • 朱星运
      • 朱泰勋
      • 朱星融
      • 朱幽锦
      • 朱镜辰
      • 朱镜运
      • 朱识维
      • 朱镜玮
      • 朱韵尘
      • 朱星阳
      • 朱星远
      • 朱泰远
      • 朱镜余
      • 朱识辰
      • 朱书佑
      • 朱轩远
      • 朱峻余
      • 朱展辰
      • 朱峻远
      • 朱轩辰
      • 朱晋辰
      • 朱轩遥
      • 朱晋远
      • 朱展远
      • 朱益延
      • 朱益志
      • 朱书辰
      • 朱轩阳
      • 朱哲均
      • 朱哲永
      • 朱伦辰
      • 朱晋佑
      • 朱轩永
      • 朱益壮
      • 朱哲辰
      • 朱轩隆
      • 朱轩良
      • 朱益远
      • 朱修远
      • 朱轩石
      • 朱轩灿
      • 朱晋永
      • 朱展佑
      • 朱轩佑
      • 朱轩余
      • 朱轩延
      • 朱晋阳
      • 朱益辰
      • 朱哲远
      • 朱修永
      • 朱益龙
      • 朱展运
      • 朱益锦
      • 朱轩达
      • 朱轩瑾
      • 朱轩龙
      • 朱晋运
      • 朱益达
      • 朱益勋
      • 朱益璋
      • 朱轩璋
      • 朱哲运
      • 朱展融
      • 朱哲勋
      • 朱展勋
      • 朱轩锦
      • 朱轩道
      • 朱益瑾
      • 朱幽春
      • 朱幽俊
      • 朱镜翔
      • 朱轩金
      • 朱朝玮
      • 朱信勇
      • 朱朝境
      • 朱泰勇
      • 朱益忠
      • 朱晋坤
      • 朱星勇
      • 朱识翔
      • 朱益承
      • 朱钦境
      • 朱捷玮
      • 朱幽泰
      • 朱展坤
      • 朱轩坤
      • 朱朝硕
      • 朱修依
      • 朱善维
      • 朱善玮
      • 朱益昌
      • 朱智玮
      • 朱轩承
      • 朱炫勇
      • 朱轩青
      • 朱峻坤
      • 朱捷硕
      • 朱哲坤
      • 朱益彤
      • 朱朝维
      • 朱轩忠
      • 朱钦维
      • 朱钦玮
      • 朱俊勇
      • 朱炫坤
      • 朱幽岩
      • 朱信岩
      • 朱镜岩
      • 朱泰岩
      • 朱韵彤
      • 朱韵依
      • 朱俊坤
      • 朱韵来
      • 朱星岩
      • 朱泰坤
      • 朱韵昌
      • 朱幽忠
      • 朱星坤
      • 朱识坤
      • 朱识岩
      • 朱俊依
      • 朱捷圣
      • 朱宝逸
      • 朱轩瑜
      • 朱展硕
      • 朱泰维
      • 朱轩宁

      朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 朱星宇
      • 朱镜向
      • 朱镜冰
      • 朱镜帆
      • 朱镜西
      • 朱星羽
      • 朱识亦
      • 朱风西
      • 朱韵舟
      • 朱镜宇
      • 朱信宇
      • 朱信帆
      • 朱春舟
      • 朱镜舟
      • 朱识帆
      • 朱镜名
      • 朱春宇
      • 朱信亦
      • 朱韵舟
      • 朱识宇
      • 朱春帆
      • 朱峻逸
      • 朱益锐
      • 朱益锋
      • 朱峻兴
      • 朱书磊
      • 朱峻辉
      • 朱轩锋
      • 朱峻磊
      • 朱书辉
      • 朱峻霄
      • 朱轩锐
      • 朱信锦
      • 朱星鸿
      • 朱识硕
      • 朱镜延
      • 朱识福
      • 朱镜瑜
      • 朱镜翰
      • 朱镜齐
      • 朱信聪
      • 朱春翰
      • 朱春鸿
      • 朱信霖
      • 朱信鸿
      • 朱镜勋
      • 朱镜诚
      • 朱识延
      • 朱识勋
      • 朱识润
      • 朱识豪
      • 朱识瑞
      • 朱信阳
      • 朱信勋
      • 朱镜维
      • 朱识运
      • 朱韵诚
      • 朱思远
      • 朱春霖
      • 朱识均
      • 朱识佑
      • 朱星润
      • 朱鹏睿
      • 朱镜豪
      • 朱识睿
      • 朱星锦
      • 朱鹏锦
      • 朱镜佑
      • 朱镜锦
      • 朱镜韶
      • 朱镜睿
      • 朱识华
      • 朱星运
      • 朱镜江
      • 朱信翰
      • 朱识齐
      • 朱识宏
      • 朱识霖
      • 朱信泽
      • 朱星融
      • 朱镜朋
      • 朱识江
      • 朱星泽
      • 朱鹏齐
      • 朱幽锦
      • 朱镜辰
      • 朱镜运
      • 朱镜华
      • 朱秋潭
      • 朱识维
      • 朱镜玮
      • 朱春泽
      • 朱鹏诚
      • 朱星阳
      • 朱星泽
      • 朱星远
      • 朱镜霖
      • 朱识诚
      • 朱镜宏
      • 朱镜余
      • 朱鹏瑞
      • 朱识翰
      • 朱识辰
      • 朱书佑
      • 朱书弘
      • 朱峻余
      • 朱峻远
      • 朱书泽
      • 朱书辰
      • 朱峻泽
      • 朱峻鸿
      • 朱书朋
      • 朱益壮
      • 朱书宏
      • 朱修远
      • 朱轩石
      • 朱修永
      • 朱峻翰
      • 朱峻霖
      • 朱益锦
      • 朱轩锦
      • 朱幽春
      • 朱捷豪
      • 朱钦瑜
      • 朱镜翔
      • 朱善睿
      • 朱捷齐
      • 朱博诚
      • 朱博瑞
      • 朱博瑜
      • 朱轩金
      • 朱朝玮
      • 朱信勇
      • 朱识尊
      • 朱朝瑞
      • 朱识盛
      • 朱朝境
      • 朱秋风
      • 朱钦豪
      • 朱朝齐
      • 朱峻明
      • 朱星信
      • 朱钦诚
      • 朱钦华
      • 朱朝实
      • 朱善韶
      • 朱星勇
      • 朱识翔
      • 朱益承
      • 朱钦境
      • 朱捷玮
      • 朱峻昌
      • 朱星星
      • 朱书雨
      • 朱捷韶
      • 朱朝豪
      • 朱朝硕
      • 朱识喻
      • 朱书昌
      • 朱识善
      • 朱修依
      • 朱善维
      • 朱识顺
      • 朱鹏盛
      • 朱博睿
      • 朱风信
      • 朱善玮
      • 朱星皇
      • 朱捷华
      • 朱益昌
      • 朱镜善
      • 朱信施
      • 朱捷睿
      • 朱朝诚
      • 朱钦韶
      • 朱识欢
      • 朱镜喻
      • 朱轩承
      • 朱朝华
      • 朱信波
      • 朱朝韶
      • 朱善诚
      • 朱钦睿
      • 朱寒瑞
      • 朱书明
      • 朱轩青
      • 朱镜钦
      • 朱峻坤
      • 朱捷硕
      • 朱识云
      • 朱寒诚
      • 朱信星
      • 朱书承
      • 朱寒睿
      • 朱鹏顺
      • 朱钦瑞
      • 朱识钦
      • 朱镜斯
      • 朱朝睿
      • 朱捷诚

      朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 朱镜向
      • 朱镜冰
      • 朱鹏吉
      • 朱劲帆
      • 朱镜帆
      • 朱波旭
      • 朱冠名
      • 朱风帆
      • 朱风西
      • 朱信帆
      • 朱风旭
      • 朱识帆
      • 朱镜名
      • 朱鹏旭
      • 朱柏帆
      • 朱波帆
      • 朱春帆
      • 朱峻兴
      • 朱峻辉
      • 朱书辉
      • 朱峻霄
      • 朱星鸿
      • 朱冠鸿
      • 朱识福
      • 朱风润
      • 朱冠泽
      • 朱镜翰
      • 朱风翰
      • 朱春翰
      • 朱春鸿
      • 朱信霖
      • 朱波鸿
      • 朱信鸿
      • 朱劲鸿
      • 朱波泽
      • 朱柏鸿
      • 朱鹏翰
      • 朱劲翰
      • 朱柯鸿
      • 朱肖霖
      • 朱识润
      • 朱识豪
      • 朱柏霜
      • 朱春霖
      • 朱风鸿
      • 朱星润
      • 朱建翰
      • 朱鹏荣
      • 朱鹏睿
      • 朱镜豪
      • 朱鹏锦
      • 朱识华
      • 朱柯泽
      • 朱镜江
      • 朱信翰
      • 朱冠霖
      • 朱识宏
      • 朱识霖
      • 朱信泽
      • 朱风泽
      • 朱镜朋
      • 朱识江
      • 朱星泽
      • 朱鹏宏
      • 朱鹏齐
      • 朱镜华
      • 朱秋潭
      • 朱建霖
      • 朱鹏豪
      • 朱春泽
      • 朱鹏诚
      • 朱星泽
      • 朱镜霖
      • 朱镜宏
      • 朱波翰
      • 朱肖泽
      • 朱鹏君
      • 朱鹏瑞
      • 朱鹏嘉
      • 朱识翰
      • 朱书弘
      • 朱书泽
      • 朱峻泽
      • 朱峻鸿
      • 朱书朋
      • 朱书宏
      • 朱峻翰
      • 朱峻霖
      • 朱景豪
      • 朱冠波
      • 朱捷豪
      • 朱皓福
      • 朱博诚
      • 朱博瑞
      • 朱博瑜
      • 朱柏泉
      • 朱秋风
      • 朱钦豪
      • 朱博闻
      • 朱波柯
      • 朱峻明
      • 朱博福
      • 朱钦华
      • 朱鹏皓
      • 朱柯勉
      • 朱鹏博
      • 朱风劲
      • 朱柏风
      • 朱书雨
      • 朱雄豪
      • 朱博荣
      • 朱杰豪
      • 朱波柏
      • 朱棋豪
      • 朱博嘉
      • 朱鹏渊
      • 朱朝豪
      • 朱博豪
      • 朱鹏盛
      • 朱博睿
      • 朱棋福
      • 朱风信
      • 朱星皇
      • 朱捷华
      • 朱棕华
      • 朱风冠
      • 朱乔豪
      • 朱识欢
      • 朱鹏尧
      • 朱鹏欢
      • 朱乔华
      • 朱朝华
      • 朱信波
      • 朱波彦
      • 朱寒瑞
      • 朱书明
      • 朱渊嘉
      • 朱识云
      • 朱寒诚
      • 朱寒睿
      • 朱鹏顺
      • 朱鹏雄
      • 朱鹏杰
      • 朱星风
      • 朱雄荣
      • 朱博齐
      • 朱博华
      • 朱风柏
      • 朱渊荣
      • 朱镜秉
      • 朱波涛
      • 朱柏明
      • 朱识雨
      • 朱鹏明
      • 朱柯明
      • 朱波雨
      • 朱风颜
      • 朱星明
      • 朱劲明
      • 朱风涛
      • 朱风林
      • 朱思明
      • 朱冠涛
      • 朱星济
      • 朱劲涛
      • 朱鹏东
      • 朱柯涛
      • 朱波尚
      • 朱镜明
      • 朱春明
      • 朱信雨
      • 朱冠明
      • 朱柏涛
      • 朱春涛
      • 朱风萧
      • 朱建明
      • 朱肖涛
      • 朱鹏昌
      • 朱风翱
      • 朱信明
      • 朱波奇
      • 朱风明
      • 朱波明
      • 朱风季
      • 朱风秉
      • 朱风沙
      • 朱波林
      • 朱鹏秉
      • 朱星涛
      • 朱风松
      • 朱风承
      • 朱信涛
      • 朱波昌
      • 朱识秉
      • 朱捷晖
      • 朱钦熙
      • 朱朝晖
      • 朱渊熙
      • 朱棋雷
      • 朱渊川

      朱姓历史名人:

      朱元璋:明朝开国皇帝。元末农民起义,他参加了郭子兴领导的红巾军,后来统领了这支起义军。1368年,率军攻克大都(北京),推翻元朝,建立明朝,号称明太祖。其后共传12代17帝,立国277年。
      朱柏庐:清初居乡教授学生,治学用程、朱为本,提倡知行并进。其《治学格言》世称《朱子家训》,被后世视为中国传统的启蒙教育读本,影响深远。
      朱温:后梁太祖,五代梁王朝建立者。公元907年代唐称帝,后为其子友珪所杀。
      朱士行:三国时第一个去西域求法的僧人,中国僧人讲经往往从他开始。
      朱亥:战国勇士,魏国人。是朱姓最早出人头地的人物。据说他力大无穷,勇气过人,曾经凭着40斤重的铁锤,保存了情势危急的赵国。
      朱载堉:明朝音律学家、数学家。

      朱姓聚集地:

      迁徙分布
      朱姓发源于今河南、安徽间地及江苏省境。西汉朱质有二子:朱禹、朱卓。朱禹在东汉后期的党锢之祸中被杀,子孙避难逃到丹阳(今属安徽)。朱卓的后裔由于任官的原因,主要是在今陕西、河南、湖北等省境内发展繁衍。魏晋以前,朱姓已繁衍到北方河南、山东、安徽等主要地区。唐末有朱葆光迁居湖南。东晋时有朱玮自河南南阳徙居南康(今属江西),其后朱熹侨寓建阳(今属福建)。朱熹之孙朱铨回迁庐陵*今江西吉安),朱铨的5世孙朱章甫于南宋末年避乱徙居吉安府安福县(今属江西),后又迁至广东兴宁宁中乡竹丝湖立业,成为朱氏兴宁竹丝派一世祖。朱章甫的三儿子朱泗于元代徙居罗浮
      (今广西东兴各族自治县东)徐田,此后,子孙繁衍,分布于今广西、广东的许多地方。居住在闽、粤等沿海地区的朱氏,从明代开始陆续有人移居台湾,进而又有人远徙东南亚及欧美一些国家和地区。朱姓在历史上一直是我国南方的大姓之一。
      朱姓,在台湾是个较有影响的姓氏。清康熙年间,台湾的农民起义首领朱一贵,是落籍台湾的朱氏中较有影响的一个。朱一贵,原福建省长泰人,小名祖。明亡之后,他迁居台湾台南县罗汉门,夏率众起义,以反清复明相号召,称“大明重兴元帅”。各地农民纷起回应。他率领义军,在诸罗的赤山取得大胜,人数发展到三十万,进而占领了全台湾。他被推为中兴王,年号永和。后在清政府渡海进攻下,作战失利,他被俘就义。从此,朱一贵在台湾留下了不朽的英名。早在明永历十八年(公元1420年)朱无璋的后裔朱术桂随郑经来台开垦。下淡水港、北投、竹南、竹北、彭佳屿、恒春等地,均有朱氏拓垦的足迹。现今台湾的新竹、台南、基隆等地,是朱姓人氏较多的县。
      堂号
      '白鹿堂':宋朝时大理学家朱熹曾在白鹿洞书院讲学,所以称为'白鹿堂'。
      '居敬堂':朱熹讲学时主张'循序渐进、居敬持志'八个字的教学原则。循序渐进在教学方法上先易后难,由浅入深。居敬持志的意思是教师不但教书,还要育人;不但言教,还要身教,教师的一言一行都要以身作则,做学生的榜样,所以叫'居敬堂'。
      '折槛堂':汉代时有槐里令朱云。当时奸臣张禹,欺君害民,作恶多端。但因为皇帝信任他,谁也不敢惹他。朱云却上朝奏本,请杀张禹,这一下触怒了皇帝,立即叫刽子手拉朱云到午朝门外去斩首。朱云却面不改色,侃侃地向皇帝摆出张禹的罪恶事实,大讲诛奸臣才能保住社稷的道理。刽子手来拉他去执刑,朱云却双手攀着金殿的门槛,道理还是讲个不完。刽子手用力拉朱云,朱云就是不放门槛,结果把殿槛扮断了,刽子手和朱云都倒在地上,皇帝被朱云的忠心和不怕强权的精神感动得醒悟过来,释放并奖励了朱云,把张禹交大理寺查办。过后大臣要派工人修理殿槛,皇帝意味深长地说:'别修了!留着他可以使我时刻检讨自己,也勉励大家都要象朱云一样敢于向我提意见。'
      朱氏还以'凤阳'为堂号。


      上一条:朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)    下一条:高姓女宝宝起名_姓高的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48751.html