1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:29:00

      导语罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分),当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 罗卿华
      • 罗琪雅
      • 罗虞雅
      • 罗梨芸
      • 罗敏梦
      • 罗卿芷
      • 罗婕珍
      • 罗梅碧
      • 罗荷晴
      • 罗婕娜
      • 罗琳婷
      • 罗茜曦
      • 罗熙茹
      • 罗曼芷
      • 罗梅嘉
      • 罗曼绮
      • 罗琪婷
      • 罗雪芸
      • 罗英桐
      • 罗琪茹
      • 罗敏芝
      • 罗卿芸
      • 罗茜琼
      • 罗若桐
      • 罗梅语
      • 罗烟茜
      • 罗琦茜
      • 罗若菲
      • 罗雪菱
      • 罗琳雅
      • 罗婕芙
      • 罗若娟
      • 罗榆雅
      • 罗琦雅
      • 罗琴雅
      • 罗梅芙
      • 罗琪惠
      • 罗熙茜
      • 罗微雅
      • 罗英娜
      • 罗琦清
      • 罗梨娟
      • 罗雪芙
      • 罗琳淑
      • 罗寄梦
      • 罗敏芸
      • 罗曼芙
      • 罗梅凌
      • 罗曼菲
      • 罗莺月
      • 罗筠雅
      • 罗雪菡
      • 罗卿凌
      • 罗琪雯
      • 罗若菊
      • 罗海芸
      • 罗曼桐
      • 罗婕菲
      • 罗婕语
      • 罗海菡
      • 罗梨芳
      • 罗甜花
      • 罗若月
      • 罗雪菲
      • 罗雪桑
      • 罗雪月
      • 罗筠云
      • 罗琳雯
      • 罗琳茵
      • 罗榆雁
      • 罗榆茜
      • 罗梅桐
      • 罗茹曦
      • 罗若芷
      • 罗雪娟
      • 罗琦淑
      • 罗若桂
      • 罗梨菲
      • 罗琳云
      • 罗若芝
      • 罗若嘉
      • 罗烟雅
      • 罗卿娜
      • 罗楠雅
      • 罗婕芝
      • 罗榆珺
      • 罗梨芷
      • 罗熙雅
      • 罗海芙
      • 罗若语
      • 罗梨月
      • 罗雪绮
      • 罗虞茜
      • 罗梅华
      • 罗琦珺
      • 罗若菡
      • 罗梨芙
      • 罗莉媛
      • 罗婕华
      • 罗婕纹
      • 罗曼月
      • 罗雪嘉
      • 罗婧桐
      • 罗雪芷
      • 罗榆惠
      • 罗筠茜
      • 罗熙珺
      • 罗珺曦
      • 罗梨菱
      • 罗梨语
      • 罗琪珺
      • 罗熙雁
      • 罗曼芳
      • 罗曼倚
      • 罗珺露
      • 罗英月
      • 罗敏芳
      • 罗琦惠
      • 罗婕碧
      • 罗若芸
      • 罗婕凌
      • 罗筠惠
      • 罗婕绮
      • 罗莉雅
      • 罗筠涵
      • 罗筠茹
      • 罗曼芸
      • 罗婧菲
      • 罗若凌
      • 罗微茜
      • 罗月璐
      • 罗月霜
      • 罗月江
      • 罗月黛
      • 罗月君
      • 罗月缦
      • 罗月霞
      • 罗月杏
      • 罗月檀
      • 罗月妍
      • 罗幻莲
      • 罗月采
      • 罗月莲
      • 罗月曼
      • 罗媚琳
      • 罗茹琳
      • 罗月莺
      • 罗涵琳
      • 罗月樱
      • 罗惠琳
      • 罗莺曼
      • 罗清琳
      • 罗涵琦
      • 罗媛琳
      • 罗茹筠
      • 罗涵琴
      • 罗水婕
      • 罗淑莉
      • 罗惠荷
      • 罗淑榆
      • 罗曼莺
      • 罗媛莉
      • 罗雯琪
      • 罗雅琳
      • 罗茜琳
      • 罗雯楠
      • 罗茹烟
      • 罗梅莺
      • 罗月卿
      • 罗茜琪
      • 罗晴琳
      • 罗茵琪
      • 罗茜熙
      • 罗茹榆
      • 罗茜微
      • 罗茹煜
      • 罗晴筠
      • 罗寒榆
      • 罗寒琳
      • 罗若莺
      • 罗雯琳
      • 罗雪莺
      • 罗珺筠
      • 罗寒荷
      • 罗茵榆
      • 罗茹楠
      • 罗雪艺
      • 罗莺雪
      • 罗媛琦
      • 罗茜琴
      • 罗清琪
      • 罗寒楠
      • 罗茵琳
      • 罗曼樱
      • 罗梨莺
      • 罗艺英
      • 罗雪樱
      • 罗媛榆
      • 罗惠琪
      • 罗茜烟

      罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 罗虞雅
      • 罗梨芸
      • 罗婕珍
      • 罗虞翔
      • 罗荷晴
      • 罗婕娜
      • 罗琳婷
      • 罗茜曦
      • 罗琪婷
      • 罗甜绿
      • 罗烟茜
      • 罗英娜
      • 罗梨娟
      • 罗梨凌
      • 罗翔曦
      • 罗迎夏
      • 罗梅凌
      • 罗卿凌
      • 罗傲晴
      • 罗婉裳
      • 罗甜夏
      • 罗梨芳
      • 罗甜花
      • 罗茹曦
      • 罗梨菲
      • 罗岚曦
      • 罗迎娜
      • 罗烟雅
      • 罗卿娜
      • 罗烟媛
      • 罗梨芷
      • 罗梨月
      • 罗娅珍
      • 罗虞茜
      • 罗梨芙
      • 罗莉媛
      • 罗婉凌
      • 罗煜婷
      • 罗珺曦
      • 罗梨菱
      • 罗梨语
      • 罗虞岚
      • 罗婕凌
      • 罗若凌
      • 罗月璐
      • 罗月黛
      • 罗月采
      • 罗晴煜
      • 罗媛琳
      • 罗媛虞
      • 罗媛莉
      • 罗茹烟
      • 罗晴琳
      • 罗岚煜
      • 罗茹煜
      • 罗晴筠
      • 罗媛琦
      • 罗晴虞
      • 罗梨莺
      • 罗媛榆
      • 罗茜烟
      • 罗茜煜
      • 罗晴琪
      • 罗珺煜
      • 罗珺烟
      • 罗茜虞
      • 罗筠妮
      • 罗榆彤
      • 罗虞佳
      • 罗榆昕
      • 罗琳昕
      • 罗虞彤
      • 罗琦昊
      • 罗琴昕
      • 罗虞昕
      • 罗莉妮
      • 罗虞宛
      • 罗傲妮
      • 罗烟欣
      • 罗琪彤
      • 罗烟妮
      • 罗虞依
      • 罗琦妮
      • 罗虞薇
      • 罗烟薇
      • 罗茜映
      • 罗晴怡
      • 罗虞韵
      • 罗茹南
      • 罗晴音
      • 罗晴柳
      • 罗婷玥
      • 罗雅南
      • 罗媛音
      • 罗晴玥
      • 罗婕曦
      • 罗迎曦
      • 罗晴兰
      • 罗梨艳
      • 罗婉曦
      • 罗英曦
      • 罗若曦
      • 罗娅曦
      • 罗虞灵
      • 罗可昕
      • 罗可昕
      • 罗卉妮
      • 罗巧昕
      • 罗玉彤
      • 罗冬妮
      • 罗巧彤
      • 罗虞月
      • 罗琪裳
      • 罗丽榆
      • 罗虞瑛
      • 罗烟菡
      • 罗丽琳
      • 罗虞嘉
      • 罗丽莉
      • 罗琦裳
      • 罗薇煜
      • 罗丽琴
      • 罗丽烟
      • 罗莉绿
      • 罗虞尔
      • 罗韵虞
      • 罗蕾虞
      • 罗蝶恬
      • 罗冬芙
      • 罗玉珍
      • 罗蝶花
      • 罗蝶凌
      • 罗蝶芙
      • 罗冬芝
      • 罗瑶芙
      • 罗冬娜
      • 罗巧珍
      • 罗瑶芝
      • 罗瑶凌
      • 罗蝶芷
      • 罗玉凌
      • 罗冬凌
      • 罗娇珍
      • 罗缘玲
      • 罗影娜
      • 罗冬娟
      • 罗瑶芸
      • 罗蝶娜
      • 罗萱恬
      • 罗冬曦
      • 罗冬玲
      • 罗萱凌
      • 罗乐珍
      • 罗瑶芷
      • 罗娇娜
      • 罗巧凌
      • 罗缘娜
      • 罗蝶桐
      • 罗萱媛
      • 罗媛丽
      • 罗巧晴
      • 罗冬茹
      • 罗瑶翔
      • 罗巧媛
      • 罗蝶珺
      • 罗瑶婷
      • 罗缘媛
      • 罗瑶珺
      • 罗媛薇
      • 罗茜丽
      • 罗瑶茜
      • 罗玉晴
      • 罗蝶晴
      • 罗瑶茵
      • 罗冬岚
      • 罗冬雅
      • 罗蝶雅
      • 罗瑶茹
      • 罗甜亦
      • 罗莺璇
      • 罗梨羽
      • 罗梨竹
      • 罗黛莹
      • 罗璐瑶
      • 罗璐莹
      • 罗蝶忆
      • 罗瑶莲
      • 罗璐欣
      • 罗媛萱
      • 罗乐安
      • 罗雁蝶
      • 罗茜瑶
      • 罗忆瑶
      • 罗璐宛
      • 罗璐依
      • 罗黛娇
      • 罗璐月
      • 罗璐萱
      • 罗璐佳
      • 罗黛萱

      罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 罗歆岚
      • 罗傲岚
      • 罗虞翔
      • 罗婉瑜
      • 罗诗岚
      • 罗翔曦
      • 罗迎夏
      • 罗悦嫣
      • 罗傲晴
      • 罗婉裳
      • 罗珠嫣
      • 罗婉嫣
      • 罗紫嫣
      • 罗旋嫣
      • 罗彩嫣
      • 罗岚曦
      • 罗迎娜
      • 罗娅珍
      • 罗迎嫣
      • 罗婉凌
      • 罗虞岚
      • 罗岚歆
      • 罗岚煜
      • 罗翔铃
      • 罗岚钰
      • 罗诗宛
      • 罗虞宛
      • 罗傲妮
      • 罗诗依
      • 罗虞依
      • 罗岚怡
      • 罗晴怡
      • 罗虞韵
      • 罗翔姿
      • 罗晴音
      • 罗婷玥
      • 罗岚音
      • 罗翔柔
      • 罗媛音
      • 罗诗韵
      • 罗岚思
      • 罗晴玥
      • 罗迎曦
      • 罗娅艳
      • 罗迎馨
      • 罗梨艳
      • 罗婉曦
      • 罗婉馨
      • 罗娅曦
      • 罗韵钰
      • 罗诗瑛
      • 罗虞瑛
      • 罗韵铃
      • 罗韵靖
      • 罗韵诗
      • 罗诗嫣
      • 罗钰嫣
      • 罗韵虞
      • 罗韵歆
      • 罗缘珊
      • 罗影珊
      • 罗缘玲
      • 罗影娜
      • 罗以珊
      • 罗缘娜
      • 罗瑶翔
      • 罗缘媛
      • 罗幼丝
      • 罗冬岚
      • 罗影岚
      • 罗紫羽
      • 罗甜亦
      • 罗梨羽
      • 罗婉如
      • 罗蝶忆
      • 罗乐安
      • 罗忆瑶
      • 罗璐宛
      • 罗璐依
      • 罗蝶羽
      • 罗忆昕
      • 罗岚影
      • 罗冬亦
      • 罗翔婵
      • 罗忆宛
      • 罗忆依
      • 罗忆姗
      • 罗忆彤
      • 罗韵翔
      • 罗忆曦
      • 罗柔翔
      • 罗韵晴
      • 罗韵媛
      • 罗怡婷
      • 罗南岚
      • 罗玥婷
      • 罗忆馨
      • 罗秋岚
      • 罗婉璇
      • 罗幽舒
      • 罗怡絮
      • 罗怡晴
      • 罗姿岚
      • 罗紫瑛
      • 罗婉娜
      • 罗迎素
      • 罗岚虞
      • 罗岚玥
      • 罗虞嫣
      • 罗幼珊
      • 罗缘婷
      • 罗瑶羽
      • 罗忆妮
      • 罗影璐
      • 罗春岚
      • 罗怡岚
      • 罗韵岚
      • 罗姿翔
      • 罗丽岚
      • 罗岚仙
      • 罗晴韵
      • 罗幽絮
      • 罗韵婷

      罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 罗歆岚
      • 罗旋倩
      • 罗诗雯
      • 罗雪睿
      • 罗彩宸
      • 罗雯馨
      • 罗雪翠
      • 罗雪瑜
      • 罗珠珊
      • 罗婉瑜
      • 罗诗岚
      • 罗惠馨
      • 罗紫华
      • 罗诗涵
      • 罗旋珊
      • 罗诗惠
      • 罗寒馨
      • 罗珠华
      • 罗悦嫣
      • 罗熙絮
      • 罗觅翠
      • 罗问珊
      • 罗熙舒
      • 罗雪宸
      • 罗诗淑
      • 罗珠嫣
      • 罗紫翠
      • 罗彩睿
      • 罗紫嫣
      • 罗旋嫣
      • 罗珠瑜
      • 罗彩嫣
      • 罗彩鸣
      • 罗雪珊
      • 罗靖雯
      • 罗彩瑜
      • 罗紫翠
      • 罗曼珊
      • 罗紫宸
      • 罗诗云
      • 罗曼瑜
      • 罗彩珊
      • 罗海倩
      • 罗新惠
      • 罗旋睿
      • 罗紫睿
      • 罗涵馨
      • 罗紫倩
      • 罗海珊
      • 罗珠宸
      • 罗紫珊
      • 罗岚歆
      • 罗惠钰
      • 罗幻紫
      • 罗涵歆
      • 罗寒铃
      • 罗舒铃
      • 罗雯歆
      • 罗雯诗
      • 罗雯钰
      • 罗惠诗
      • 罗惠铃
      • 罗翔铃
      • 罗岚钰
      • 罗诗宛
      • 罗诗佩
      • 罗熙姗
      • 罗诗雨
      • 罗歆佩
      • 罗诗沁
      • 罗靖儿
      • 罗诗姗
      • 罗歆沐
      • 罗诗沐
      • 罗诗青
      • 罗诗明
      • 罗诗依
      • 罗歆姗
      • 罗寒姿
      • 罗寒秋
      • 罗雯思
      • 罗涵思
      • 罗惠思
      • 罗翔姿
      • 罗云姿
      • 罗舒香
      • 罗涵姿
      • 罗惠柔
      • 罗舒姿
      • 罗翔柔
      • 罗淑柔
      • 罗云柔
      • 罗诗韵
      • 罗岚思
      • 罗淑姿
      • 罗水柔
      • 罗敏馨
      • 罗曼馨
      • 罗紫露
      • 罗彩馨
      • 罗悦馨
      • 罗迎馨
      • 罗诗欢
      • 罗珠馨
      • 罗婉馨
      • 罗歆翠
      • 罗钰华
      • 罗韵钰
      • 罗诗碧
      • 罗诗瑜
      • 罗诗瑛
      • 罗诗睿
      • 罗铃华
      • 罗歆舞
      • 罗诗华
      • 罗诗凤
      • 罗韵铃
      • 罗新华
      • 罗韵靖
      • 罗韵诗
      • 罗歆华
      • 罗诗嫣
      • 罗熙瑜
      • 罗钰嫣
      • 罗歆瑜
      • 罗韵歆
      • 罗漫倩
      • 罗缘珊
      • 罗影珊
      • 罗漫宸
      • 罗慕珊
      • 罗慧倩
      • 罗漫珊
      • 罗以珊
      • 罗白珊
      • 罗歆馥
      • 罗漫絮
      • 罗幼丝
      • 罗漫舒
      • 罗慕舒
      • 罗紫羽
      • 罗紫冰
      • 罗彩冰
      • 罗婉如
      • 罗旋冰
      • 罗霞姗
      • 罗寒婵
      • 罗惠婵
      • 罗淑婵
      • 罗舒婵
      • 罗翔婵
      • 罗忆姗
      • 罗柔云
      • 罗思雯
      • 罗春淑
      • 罗敏静
      • 罗秋雯
      • 罗柔翔
      • 罗思惠
      • 罗柔惠
      • 罗紫静
      • 罗思云
      • 罗姿媚
      • 罗香舒
      • 罗霞馨
      • 罗姿惠
      • 罗柔雯
      • 罗姿絮
      • 罗秋云
      • 罗忆馨
      • 罗秋岚
      • 罗柔淑
      • 罗幽舒
      • 罗紫凝
      • 罗怡絮
      • 罗姿岚
      • 罗紫瑛
      • 罗紫真
      • 罗舒馨
      • 罗旋纹
      • 罗海宸
      • 罗歆寒
      • 罗迎素
      • 罗惠歆
      • 罗水珠
      • 罗惠秋
      • 罗幼珊
      • 罗雯婵
      • 罗霞婵
      • 罗清婵
      • 罗秋惠
      • 罗春岚
      • 罗思絮
      • 罗春雯
      • 罗春惠
      • 罗姿翔
      • 罗姿寒
      • 罗思舒
      • 罗岚仙
      • 罗彩纹

      罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 罗卿华
      • 罗云露
      • 罗诗雯
      • 罗敏梦
      • 罗雪睿
      • 罗梅碧
      • 罗雯馨
      • 罗雪翠
      • 罗雪华
      • 罗熙茹
      • 罗雪瑜
      • 罗曼芷
      • 罗曼绮
      • 罗雪芸
      • 罗觅凤
      • 罗惠馨
      • 罗敏芝
      • 罗紫华
      • 罗诗涵
      • 罗雪菱
      • 罗敏华
      • 罗琪惠
      • 罗熙茜
      • 罗微雅
      • 罗琦清
      • 罗雪芙
      • 罗诗惠
      • 罗寒馨
      • 罗琳淑
      • 罗曼幻
      • 罗熙雯
      • 罗敏芸
      • 罗曼芙
      • 罗珠华
      • 罗曼菲
      • 罗熙絮
      • 罗雪菡
      • 罗琪雯
      • 罗海芸
      • 罗觅翠
      • 罗曼桐
      • 罗熙舒
      • 罗雪宸
      • 罗熙淑
      • 罗海菡
      • 罗诗淑
      • 罗雪菲
      • 罗雪桑
      • 罗雪月
      • 罗曼娥
      • 罗筠云
      • 罗熙云
      • 罗曼萍
      • 罗琳雯
      • 罗熙雯
      • 罗雪娟
      • 罗琦淑
      • 罗琳云
      • 罗海纹
      • 罗彩鸣
      • 罗雪珊
      • 罗熙雅
      • 罗靖雯
      • 罗海芙
      • 罗曼珊
      • 罗雪绮
      • 罗梅华
      • 罗诗云
      • 罗曼瑜
      • 罗雪纹
      • 罗婕华
      • 罗曼华
      • 罗海倩
      • 罗婕纹
      • 罗曼月
      • 罗雪嘉
      • 罗新惠
      • 罗雪芷
      • 罗微涵
      • 罗曼舞
      • 罗榆惠
      • 罗熙珺
      • 罗涵馨
      • 罗熙雁
      • 罗熙惠
      • 罗曼芳
      • 罗曼倚
      • 罗珺露
      • 罗敏芳
      • 罗琦惠
      • 罗婕碧
      • 罗海珊
      • 罗筠惠
      • 罗微惠
      • 罗筠涵
      • 罗曼芸
      • 罗微茜
      • 罗月霜
      • 罗月江
      • 罗月缦
      • 罗月霞
      • 罗月妍
      • 罗幻莲
      • 罗月曼
      • 罗媚琳
      • 罗涵琳
      • 罗惠琳
      • 罗莺曼
      • 罗清琳
      • 罗涵琦
      • 罗涵琴
      • 罗水婕
      • 罗淑莉
      • 罗惠荷
      • 罗水雪
      • 罗淑榆
      • 罗曼莺
      • 罗惠钰
      • 罗雯琪
      • 罗雯微
      • 罗雯楠
      • 罗幻紫
      • 罗惠熙
      • 罗茜熙
      • 罗茜微
      • 罗涵歆
      • 罗寒榆
      • 罗寒铃
      • 罗涵熙
      • 罗寒琳
      • 罗雯琳
      • 罗雪莺
      • 罗惠微
      • 罗寒荷
      • 罗雪艺
      • 罗莺雪
      • 罗清琪
      • 罗寒楠
      • 罗雯歆
      • 罗曼樱
      • 罗雪樱
      • 罗惠琪
      • 罗云榆
      • 罗雯诗
      • 罗惠琴
      • 罗涵榆
      • 罗涵琪
      • 罗惠筠
      • 罗艺敏
      • 罗雯荷
      • 罗雯钰
      • 罗云琳
      • 罗寒莉
      • 罗涵微
      • 罗惠诗
      • 罗茹微
      • 罗淑熙
      • 罗惠楠
      • 罗月雪
      • 罗雯筠
      • 罗惠铃
      • 罗云琴
      • 罗艺雪
      • 罗淑琴
      • 罗水英
      • 罗诗佩
      • 罗莉佩
      • 罗熙姗
      • 罗微欣
      • 罗莉沐
      • 罗诗雨
      • 罗歆佩
      • 罗熙明
      • 罗诗沁
      • 罗莉沛
      • 罗琦沁
      • 罗歆沐
      • 罗诗沐
      • 罗诗明
      • 罗琳明
      • 罗熙雨
      • 罗熙佳
      • 罗熙沁
      • 罗琴明
      • 罗涵柳
      • 罗寒姿
      • 罗清虹
      • 罗微薇
      • 罗涵柏
      • 罗寒秋
      • 罗雯思
      • 罗清香
      • 罗涵思
      • 罗寒柳
      • 罗茵玫
      • 罗惠思
      • 罗惠美
      • 罗云美
      • 罗涵盈
      • 罗茹美

      历史名人:

      罗贯中:元末明初杰出小说家,今山西太原人。他一生相传作过'十七史'演义,现存有《三国志通俗演义》、《隋唐志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》等,其中代表作《三国演义》(简称)为'中国古代四大名著'之一。
      罗聘:清代著名画家,为江苏甘泉(今江都)人。画人物、佛像、山水、花果、梅、兰、竹等,无所不工。其笔调奇创,超逸不群,别具一格,为'扬州八怪'之一。其子允绍、允缵,均善画梅,人称'罗家梅派'。
      罗存:画家,今河南开封人。喜作小景山水画,极有韵致,时人评价他的画作,'披图便知登高望远,鱼鸟往还,浩然有江湖之思'。
      罗隐:唐代文学家,余杭人。所作散文小品,笔锋犀利,鲁迅谓其所著〈谗书〉'几乎全部是抗争和愤激之谈'。
      罗邺:唐代诗人,余杭人。有'素有英姿,笔端超绝'之誉,号'诗中虎',为唐代'三罗'之一。

      聚集地:

      迁徙分布
      罗国传至24世万通时,被楚国所灭,万通与次子苍噩逃至襄阳黄龙洞避隐,其长子芳噩逃往四川。周显王时,有31世罗乘迁往枝江,其孙罗守陇自枝江迁至今湖南长沙。40世罗君用次子罗珠迁居豫章(今江西南昌)西山,为豫章罗氏一世祖。唐昭宗时,罗珠28世孙罗景新迁往虔州虔化(今江西宁都),31世有两支分别徙居广东大埔、兴宁。45世罗尚立,元代由虔州迁居福建汀州宁化石壁村,明代又迁往上杭县扶阳,其子罗新松徙广东梅州。另外,罗国亡国后,罗氏有部分人从滇南、滇东迁入湄南河下游,融入泰族;迁入四川的有一部分定居阆中,后成为板楯蛮七姓之首姓大族,有的融入土家族或彝族;还有一支迁入贵州东部、南部,融入布依族;迁到湘南的,有的融入瑶族。隋唐以前,除上述地区外,罗氏还分布于今山西、陕西、河北、河南、山东、安徽、浙江、江苏等省的一些地方。唐高宗总章年间,有河南罗氏随陈政、陈元光父子入闽,在福建安家落户。自清代开始,居住在广东梅县、大埔、及福建宁化等地的罗氏,曾多次向台湾迁徙,还有一些人迁往南洋的文岛(印尼)等国家。其中,祖籍广东嘉应州梅县石扇堡的罗芳伯在西婆罗洲(今加里曼岛)建立了一个共和制的兰芳国,实行'兰芳大总长制',立国时间达108年(1777--1885)。
      罗氏,在台湾是个较为普遍的姓氏。台湾的罗姓,来自福建宁化。主要集中居住在苗栗和新竹两县,其他各县市也散居不少。台湾的罗氏与北方的罗氏是一脉相承的。
      堂号
      '尊尧堂'、'豫章堂':罗氏郡望豫章。宋朝时候,豫章人罗从彦是大儒陈颐、程颢的再传弟子。他谨慎地遵守老师的教训,隐居不愿做官,传朱熹的理学,著有《尊尧录》。人们称他'豫章先生'。


      上一条:马姓男宝宝起名_姓马的男孩名字(满分/高分)    下一条:罗姓男宝宝起名_姓罗的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48762.html