1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:58:00

      导语谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分),根据2013年百家姓排名,谢姓的人口已达到1000余万,大约占全国人口的0.79%。在全国的分布主要集中于广东、江西、湖南三省,大约占谢姓总人口的36%,那么谢姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      根据2013年百家姓排名,谢姓的人口已达到1000余万,大约占全国人口的0.79%。在全国的分布主要集中于广东、江西、湖南三省,大约占谢姓总人口的36%,那么谢姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 谢果庭
      • 谢东杉
      • 谢果杉
      • 谢果洪
      • 谢宜朋
      • 谢果峰
      • 谢果凌
      • 谢昊君
      • 谢果伦
      • 谢明高
      • 谢明君
      • 谢果志
      • 谢果哲
      • 谢果原
      • 谢宜材
      • 谢松遥
      • 谢果烈
      • 谢果良
      • 谢果宏
      • 谢宜峰
      • 谢果展
      • 谢果何
      • 谢果材
      • 谢果朋
      • 谢果恒
      • 谢松泽
      • 谢果晋
      • 谢雨高
      • 谢果洋
      • 谢果江
      • 谢果言
      • 谢昊言
      • 谢丰曲
      • 谢松全
      • 谢松帆
      • 谢丰旭
      • 谢松年
      • 谢涛曲
      • 谢瀚标
      • 谢果霖
      • 谢宜润
      • 谢果翰
      • 谢瀚毅
      • 谢果润
      • 谢宜霖
      • 谢瀚庆
      • 谢雨桦
      • 谢雨树
      • 谢宜桦
      • 谢瀚贤
      • 谢果达
      • 谢果桦
      • 谢明桦
      • 谢果龙
      • 谢昊桦
      • 谢果季
      • 谢果昊
      • 谢雨杭
      • 谢雨果
      • 谢宜明
      • 谢果来
      • 谢明东
      • 谢雨奇
      • 谢东奇
      • 谢果奇
      • 谢东雨
      • 谢果秉
      • 谢雨东
      • 谢雨林
      • 谢昊东
      • 谢宜奇
      • 谢东林
      • 谢果林
      • 谢果东
      • 谢宜东
      • 谢宜雨
      • 谢果明
      • 谢果易
      • 谢果岸
      • 谢果杭
      • 谢果雨
      • 谢俊旭
      • 谢涛群
      • 谢泰旭
      • 谢冠全
      • 谢建年
      • 谢泰吉
      • 谢冠吉
      • 谢松敬
      • 谢冠旭
      • 谢风旭
      • 谢松熙
      • 谢松业
      • 谢涛义
      • 谢建光
      • 谢劲帆
      • 谢冠名
      • 谢柏帆
      • 谢松义
      • 谢松晖
      • 谢炫吉
      • 谢柏吉
      • 谢建全
      • 谢冠年
      • 谢涛琪
      • 谢丰琦
      • 谢柏年
      • 谢波旭
      • 谢松楷
      • 谢涛楠
      • 谢柏志
      • 谢泰君
      • 谢波杉
      • 谢波言
      • 谢炫谷
      • 谢柏江
      • 谢俊材
      • 谢建君
      • 谢柏君
      • 谢建利
      • 谢建江
      • 谢冠良
      • 谢建志
      • 谢肖朋
      • 谢冠君
      • 谢冠朋
      • 谢劲杉
      • 谢冠宏
      • 谢冠伯
      • 谢冠江
      • 谢松瀚
      • 谢松腾
      • 谢肖辉
      • 谢泰毅
      • 谢柏德
      • 谢建贤
      • 谢冠辉
      • 谢劲霄
      • 谢冠霄
      • 谢柯辉
      • 谢俊标
      • 谢柏震
      • 谢俊毅
      • 谢冠标
      • 谢泰庆
      • 谢风啸
      • 谢泰贤
      • 谢波毅
      • 谢建辉
      • 谢俊贤
      • 谢俊庆
      • 谢冠兴
      • 谢波庆
      • 谢建毅
      • 谢劲辉
      • 谢肖乐
      • 谢风庆
      • 谢柏兴
      • 谢冠震
      • 谢柏毅
      • 谢建德
      • 谢炫庆
      • 谢冠德
      • 谢冠庆
      • 谢冠贤
      • 谢波贤
      • 谢柏辉
      • 谢建庆
      • 谢豪高
      • 谢文栋
      • 谢豪倚
      • 谢月普
      • 谢豪原
      • 谢文杰
      • 谢果冬
      • 谢东弘
      • 谢木尧
      • 谢果民
      • 谢贤瀚
      • 谢荣凌
      • 谢旭庭
      • 谢文景
      • 谢果弘
      • 谢荣高
      • 谢果玄
      • 谢木清
      • 谢宜平
      • 谢贤耀
      • 谢木皓
      • 谢月清
      • 谢伦旭
      • 谢天凯
      • 谢木凯
      • 谢宜本
      • 谢荣晋
      • 谢果平
      • 谢天杰
      • 谢文棋
      • 谢月耀
      • 谢宜弘

      谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 谢果庭
      • 谢果凌
      • 谢昊延
      • 谢昊君
      • 谢果伦
      • 谢昊志
      • 谢昊轩
      • 谢果志
      • 谢丰灿
      • 谢昊哲
      • 谢果哲
      • 谢松遥
      • 谢果烈
      • 谢果良
      • 谢昊庭
      • 谢果展
      • 谢依伦
      • 谢昊佑
      • 谢丰阳
      • 谢岩哲
      • 谢昊良
      • 谢彤轩
      • 谢昊均
      • 谢果晋
      • 谢昊辰
      • 谢昊言
      • 谢丰曲
      • 谢松全
      • 谢丰宇
      • 谢丰旭
      • 谢松年
      • 谢宝乐
      • 谢岩达
      • 谢宝逸
      • 谢昊瑾
      • 谢昊龙
      • 谢岩龙
      • 谢果达
      • 谢昊运
      • 谢果龙
      • 谢昊桦
      • 谢彤彤
      • 谢果昊
      • 谢昊岩
      • 谢果来
      • 谢昊忠
      • 谢依忠
      • 谢昊坤
      • 谢彤彤
      • 谢昊东
      • 谢果易
      • 谢依征
      • 谢俊旭
      • 谢泰宇
      • 谢幽光
      • 谢泰旭
      • 谢泰年
      • 谢冠全
      • 谢建年
      • 谢炫全
      • 谢泰吉
      • 谢俊宇
      • 谢俊羽
      • 谢建光
      • 谢幽全
      • 谢炫宇
      • 谢俊年
      • 谢俊全
      • 谢泰光
      • 谢泰宇
      • 谢炫吉
      • 谢建全
      • 谢冠年
      • 谢泰羽
      • 谢丰琦
      • 谢柏年
      • 谢炫志
      • 谢柏志
      • 谢泰君
      • 谢炫均
      • 谢炫谷
      • 谢俊材
      • 谢建利
      • 谢俊辰
      • 谢俊利
      • 谢冠良
      • 谢俊延
      • 谢建志
      • 谢炫辰
      • 谢泰辰
      • 谢泰延
      • 谢泰佑
      • 谢幽志
      • 谢松腾
      • 谢丰耀
      • 谢泰逸
      • 谢炫德
      • 谢泰毅
      • 谢柏德
      • 谢俊磊
      • 谢俊标
      • 谢幽德
      • 谢俊毅
      • 谢泰庆
      • 谢俊逸
      • 谢泰贤
      • 谢俊贤
      • 谢泰德
      • 谢俊德
      • 谢俊庆
      • 谢泰磊
      • 谢俊欧
      • 谢肖乐
      • 谢泰欧
      • 谢泰乐
      • 谢炫叶
      • 谢建德
      • 谢炫庆
      • 谢冠德
      • 谢亦庭
      • 谢亦凌
      • 谢亦展
      • 谢果冬
      • 谢荣凌
      • 谢旭庭
      • 谢展光
      • 谢昊永
      • 谢天翔
      • 谢叶宝
      • 谢晋宇
      • 谢展羽
      • 谢晋年
      • 谢轩全
      • 谢晋全
      • 谢贤耀
      • 谢伦旭
      • 谢益全
      • 谢天凯
      • 谢天智
      • 谢玮哲
      • 谢益光
      • 谢荣晋
      • 谢玮庭
      • 谢天杰
      • 谢宇耿
      • 谢亦哲
      • 谢叶耀
      • 谢月耀
      • 谢月腾
      • 谢木耀
      • 谢嘉哲
      • 谢旭哲
      • 谢天皓
      • 谢宇庭
      • 谢亦晋
      • 谢德宝
      • 谢天栋
      • 谢荣耿
      • 谢天景
      • 谢轩光
      • 谢天腾
      • 谢哲宇
      • 谢旭智
      • 谢瑾德
      • 谢晓啸
      • 谢桦德
      • 谢瑾毅
      • 谢瑾磊
      • 谢达乐
      • 谢瑾庆
      • 谢亦智
      • 谢全智
      • 谢宇智
      • 谢瑾贤
      • 谢龙德
      • 谢龙逸
      • 谢尘远
      • 谢晋永
      • 谢柏俊
      • 谢炫柏
      • 谢建泰
      • 谢晋观
      • 谢炫南
      • 谢谷遥
      • 谢展玉
      • 谢志遥
      • 谢荣绩
      • 谢泰南
      • 谢幽俊
      • 谢畅忆
      • 谢哲永
      • 谢炫泰
      • 谢丰硕
      • 谢炫俊
      • 谢俊泰
      • 谢丰智
      • 谢丰杰
      • 谢佑隆
      • 谢冠俊
      • 谢嘉隆

      谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 谢岩佑
      • 谢尚延
      • 谢昌余
      • 谢岩城
      • 谢承佑
      • 谢金城
      • 谢昌辰
      • 谢尚佑
      • 谢昊延
      • 谢承辰
      • 谢昌轩
      • 谢昌佑
      • 谢岩辰
      • 谢岩峻
      • 谢青佑
      • 谢青余
      • 谢依城
      • 谢岩轩
      • 谢昊轩
      • 谢青延
      • 谢昌延
      • 谢岩书
      • 谢依伦
      • 谢昊佑
      • 谢丰阳
      • 谢岩哲
      • 谢彤轩
      • 谢昊均
      • 谢金佑
      • 谢昊辰
      • 谢尚轩
      • 谢尚辰
      • 谢青辰
      • 谢丰宇
      • 谢昌运
      • 谢岩达
      • 谢依钱
      • 谢宝逸
      • 谢尚勋
      • 谢岩龙
      • 谢昊运
      • 谢昌融
      • 谢昌坤
      • 谢昌依
      • 谢昊岩
      • 谢依忠
      • 谢岩坤
      • 谢昊坤
      • 谢尚坤
      • 谢岩昌
      • 谢金坤
      • 谢依征
      • 谢泰宇
      • 谢星羽
      • 谢幽光
      • 谢俊宇
      • 谢俊羽
      • 谢春宇
      • 谢幽全
      • 谢星宇
      • 谢炫宇
      • 谢泰宇
      • 谢信亦
      • 谢信宇
      • 谢泰羽
      • 谢信佑
      • 谢春佑
      • 谢星佑
      • 谢炫均
      • 谢俊辰
      • 谢星延
      • 谢俊延
      • 谢信延
      • 谢幽辰
      • 谢星辰
      • 谢炫辰
      • 谢泰辰
      • 谢幽余
      • 谢星余
      • 谢泰延
      • 谢泰佑
      • 谢幽志
      • 谢信辰
      • 谢泰逸
      • 谢信卫
      • 谢星卫
      • 谢幽逸
      • 谢星磊
      • 谢俊磊
      • 谢幽德
      • 谢信磊
      • 谢春逸
      • 谢幽磊
      • 谢幽锋
      • 谢俊逸
      • 谢星逸
      • 谢施欧
      • 谢星欧
      • 谢泰磊
      • 谢俊欧
      • 谢信逸
      • 谢泰欧
      • 谢春磊
      • 谢幽锐
      • 谢炫叶
      • 谢亦庭
      • 谢玮轩
      • 谢玮恩
      • 谢玮峻
      • 谢任轩
      • 谢亦凌
      • 谢轩舟
      • 谢亦展
      • 谢舟轩
      • 谢轩羽
      • 谢亦峻
      • 谢益舟
      • 谢瑞恩
      • 谢昊永
      • 谢玮城
      • 谢轩宇
      • 谢睿恩
      • 谢天翔
      • 谢叶宝
      • 谢晋宇
      • 谢展羽
      • 谢书宇
      • 谢轩全
      • 谢银轩
      • 谢誓轩
      • 谢瑞轩
      • 谢西轩
      • 谢益全
      • 谢睿轩
      • 谢玮哲
      • 谢亦刚
      • 谢益光
      • 谢玮庭
      • 谢叶释
      • 谢宇耿
      • 谢亦哲
      • 谢叶耀
      • 谢峻宇
      • 谢亦城
      • 谢宇庭
      • 谢亦晋
      • 谢亦书
      • 谢瑜恩
      • 谢宇刚
      • 谢宇恩
      • 谢轩光
      • 谢尚永
      • 谢哲宇
      • 谢任翔
      • 谢西翔
      • 谢宇胜
      • 谢瑾磊
      • 谢宇顺
      • 谢宇捷
      • 谢亦斯
      • 谢宇盛
      • 谢宇超
      • 谢亦钦
      • 谢宇善
      • 谢亦智
      • 谢宇智
      • 谢宇翔
      • 谢亦顺
      • 谢龙逸
      • 谢亦胜
      • 谢尘远
      • 谢晋永
      • 谢轩永
      • 谢幽信
      • 谢幽俊
      • 谢畅忆
      • 谢瑞远
      • 谢哲永
      • 谢丰硕
      • 谢辰阳
      • 谢佑远
      • 谢修永
      • 谢佑隆
      • 谢辰远
      • 谢佑聪
      • 谢玮远
      • 谢炫勇
      • 谢泰勇
      • 谢星勇
      • 谢幽春
      • 谢玮遥
      • 谢佑灿
      • 谢信勇
      • 谢少维
      • 谢德运
      • 谢善宇
      • 谢玮誉
      • 谢叶璋
      • 谢引诚
      • 谢叶锦

      谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 谢尚延
      • 谢昌余
      • 谢昌峻
      • 谢青峰
      • 谢尚恒
      • 谢承佑
      • 谢明书
      • 谢尚秀
      • 谢金城
      • 谢尚祖
      • 谢昌辰
      • 谢尚佑
      • 谢昌恒
      • 谢涛聪
      • 谢明峻
      • 谢承辰
      • 谢昌轩
      • 谢昌佑
      • 谢尚宏
      • 谢昌宏
      • 谢岩峻
      • 谢昌江
      • 谢青佑
      • 谢青余
      • 谢昌朋
      • 谢昌祖
      • 谢青延
      • 谢昌延
      • 谢岩书
      • 谢尚峻
      • 谢青书
      • 谢明刚
      • 谢金朋
      • 谢雨峻
      • 谢承峰
      • 谢金峰
      • 谢尚刚
      • 谢尚洪
      • 谢尚朋
      • 谢尚江
      • 谢金佑
      • 谢昌秀
      • 谢雨刚
      • 谢尚轩
      • 谢尚辰
      • 谢青辰
      • 谢昌运
      • 谢依钱
      • 谢昌润
      • 谢明锦
      • 谢昌翰
      • 谢尚翰
      • 谢昌锦
      • 谢尚锦
      • 谢尚霖
      • 谢尚勋
      • 谢昌融
      • 谢昌霖
      • 谢昌承
      • 谢昌坤
      • 谢昌依
      • 谢承雨
      • 谢承昌
      • 谢雨青
      • 谢青尚
      • 谢尚岸
      • 谢尚昌
      • 谢尚雨
      • 谢尚坤
      • 谢尚明
      • 谢雨昌
      • 谢金承
      • 谢尚青
      • 谢岩昌
      • 谢昌秉
      • 谢明昌
      • 谢金坤
      • 谢昌明
      • 谢昌雨
      • 谢岸青
      • 谢星帆
      • 谢星羽
      • 谢春舟
      • 谢信帆
      • 谢星舟
      • 谢春宇
      • 谢星宇
      • 谢春帆
      • 谢涛裕
      • 谢风西
      • 谢信亦
      • 谢信宇
      • 谢涛新
      • 谢信佑
      • 谢春佑
      • 谢星宏
      • 谢信朋
      • 谢星佑
      • 谢信秀
      • 谢星延
      • 谢信延
      • 谢星辰
      • 谢星伯
      • 谢信宏
      • 谢星余
      • 谢信江
      • 谢星朋
      • 谢星江
      • 谢波秀
      • 谢信辰
      • 谢信卫
      • 谢星卫
      • 谢星复
      • 谢信万
      • 谢星磊
      • 谢春辉
      • 谢信磊
      • 谢春逸
      • 谢波锋
      • 谢幽锋
      • 谢星辉
      • 谢秋满
      • 谢星逸
      • 谢星霄
      • 谢施欧
      • 谢星欧
      • 谢信震
      • 谢信辉
      • 谢星辉
      • 谢信逸
      • 谢施锋
      • 谢春磊
      • 谢幽锐
      • 谢星锐
      • 谢星震
      • 谢玮峻
      • 谢文盛
      • 谢任轩
      • 谢文胜
      • 谢轩舟
      • 谢舟书
      • 谢舟轩
      • 谢昌平
      • 谢豪书
      • 谢亦峻
      • 谢银峻
      • 谢齐书
      • 谢瑞峻
      • 谢少云
      • 谢少博
      • 谢齐峰
      • 谢昌民
      • 谢方胜
      • 谢仁博
      • 谢任峰
      • 谢金弘
      • 谢银峰
      • 谢明世
      • 谢益舟
      • 谢昌弘
      • 谢瑞恩
      • 谢福祖
      • 谢睿恩
      • 谢尚平
      • 谢名祖
      • 谢鹤诚
      • 谢书宇
      • 谢银轩
      • 谢文顺
      • 谢誓轩
      • 谢瑞轩
      • 谢诚刚
      • 谢西轩
      • 谢睿轩
      • 谢瑜刚
      • 谢亦刚
      • 谢瑞峰
      • 谢诚峻
      • 谢名峻
      • 谢叶释
      • 谢西峰
      • 谢睿刚
      • 谢睿书
      • 谢银恒
      • 谢瑞刚
      • 谢峻宇
      • 谢仁顺
      • 谢瑜峻
      • 谢任峻
      • 谢如峰
      • 谢瑜洋
      • 谢豪刚
      • 谢亦书
      • 谢方善
      • 谢瑜恩
      • 谢宇刚
      • 谢鹤睿
      • 谢青弘
      • 谢文超
      • 谢锋瀚

      谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 谢明恒
      • 谢青峰
      • 谢尚恒
      • 谢果洪
      • 谢宜朋
      • 谢雨伯
      • 谢雨宏
      • 谢果峰
      • 谢明书
      • 谢昌恒
      • 谢涛聪
      • 谢涛鸿
      • 谢明峻
      • 谢尚宏
      • 谢昌宏
      • 谢明高
      • 谢昌江
      • 谢明君
      • 谢昌朋
      • 谢果宏
      • 谢明宏
      • 谢宜峰
      • 谢明刚
      • 谢金朋
      • 谢雨江
      • 谢雨峻
      • 谢承峰
      • 谢金峰
      • 谢明朋
      • 谢尚洪
      • 谢果朋
      • 谢果恒
      • 谢松泽
      • 谢尚朋
      • 谢尚江
      • 谢雨高
      • 谢雨刚
      • 谢果洋
      • 谢果江
      • 谢松帆
      • 谢涛帆
      • 谢涛冰
      • 谢涛曲
      • 谢瀚标
      • 谢雨霖
      • 谢果霖
      • 谢昌润
      • 谢明锦
      • 谢瀚辉
      • 谢明翰
      • 谢昌翰
      • 谢宜润
      • 谢果翰
      • 谢瀚毅
      • 谢尚翰
      • 谢果润
      • 谢宜霖
      • 谢瀚庆
      • 谢雨桦
      • 谢雨树
      • 谢尚霖
      • 谢瀚贤
      • 谢雨翰
      • 谢雨润
      • 谢明桦
      • 谢昌霖
      • 谢承雨
      • 谢雨杭
      • 谢雨果
      • 谢明明
      • 谢宜明
      • 谢明东
      • 谢雨奇
      • 谢雨青
      • 谢东雨
      • 谢果秉
      • 谢雨东
      • 谢雨林
      • 谢尚岸
      • 谢尚雨
      • 谢宜雨
      • 谢尚明
      • 谢雨昌
      • 谢昌秉
      • 谢明昌
      • 谢果明
      • 谢果岸
      • 谢昌明
      • 谢昌雨
      • 谢果雨
      • 谢雨明
      • 谢岸青
      • 谢涛群
      • 谢星帆
      • 谢信帆
      • 谢风旭
      • 谢松熙
      • 谢涛义
      • 谢劲帆
      • 谢冠名
      • 谢涛熙
      • 谢春帆
      • 谢柏帆
      • 谢涛裕
      • 谢松晖
      • 谢风西
      • 谢涛琪
      • 谢风帆
      • 谢波旭
      • 谢波帆
      • 谢涛新
      • 谢涛楠
      • 谢星宏
      • 谢波杉
      • 谢信朋
      • 谢波言
      • 谢柏江
      • 谢建江
      • 谢风宏
      • 谢波江
      • 谢肖朋
      • 谢冠朋
      • 谢星伯
      • 谢冠宏
      • 谢信宏
      • 谢冠伯
      • 谢信江
      • 谢星朋
      • 谢星江
      • 谢冠江
      • 谢波秀
      • 谢涛瀚
      • 谢松瀚
      • 谢肖辉
      • 谢冠辉
      • 谢劲霄
      • 谢星复
      • 谢信万
      • 谢冠霄
      • 谢春辉
      • 谢柯辉
      • 谢柏震
      • 谢波锋
      • 谢风啸
      • 谢星辉
      • 谢秋满
      • 谢星霄
      • 谢波毅
      • 谢建辉
      • 谢风震
      • 谢冠兴
      • 谢波庆
      • 谢信震
      • 谢劲辉
      • 谢信辉
      • 谢风庆
      • 谢柏兴
      • 谢星辉
      • 谢冠震
      • 谢风兴
      • 谢波辉
      • 谢波贤
      • 谢柏辉
      • 谢星震
      • 谢豪高
      • 谢文栋
      • 谢豪倚
      • 谢文盛
      • 谢雨玄
      • 谢文胜
      • 谢月普
      • 谢雨平
      • 谢豪原
      • 谢文杰
      • 谢向峰
      • 谢昌平
      • 谢豪书
      • 谢东弘
      • 谢果民
      • 谢贤瀚
      • 谢少云
      • 谢少博
      • 谢齐峰
      • 谢昌民
      • 谢文云
      • 谢方胜
      • 谢仁博
      • 谢任峰
      • 谢金弘
      • 谢银峰
      • 谢明世
      • 谢文景
      • 谢文瀚
      • 谢昌弘
      • 谢果弘
      • 谢福祖
      • 谢明弘
      • 谢尚平
      • 谢名祖
      • 谢文寒

      谢姓历史名人:

      谢清高;今广东梅州市人,请代航海旅游家,航海4年返国,后流寓澳门,今存《海录》一书。
      谢安: 东晋人,字安石。出生士族。年四十余岁出仕,孝武帝时位至宰相,在淝水至战中打败苻坚,使晋朝转危为安。
      谢玄:东晋名奖。字幼度,陈郡阳夏人。谢安为宰相时哦任他为广陵相,组织北府兵。在淝水之战中起到了很重要的作用。
      谢赫:南齐著名画家,善于作风俗画、人物画、著有《古画品录》是我国最早的绘画理论书籍。
      谢眺:陈郡夏阳人,南齐诗人,曾在朝廷任职,其诗多描写自然景色,为为李白所推许,是永明体作家中成就最高的诗人。
      谢灵运:陈郡阳夏人,南朝著名画家文学家,后移居会稽,谢玄子孙,曾任永嘉太守等职。博览全书,文学称“江左第一”。其诗歌创作开创了新风。开创了文学史上的山水诗派,许多佳句为后人所传诵。

      谢姓聚集地:

      迁徙分布
      夏商时期谢国比较弱小,居于姜水流域(今陕西境内)。
      西周末期,申伯被改封为谢,以加强西周对南方的统治。任姓灭谢国后,国人有一部分留在当地,大部分外逃,但都以国为姓,即谢氏。
      西周末至春秋时期,谢氏除了大部分分布在今河南外,还有一支迁往山东,一支迁至湖北,还有一支迁至湖南,迁至四川,后又分为三支:一支于三国时迁至蜀郡,至晋代有部分迁至陕西;一支迁至云南永昌,后发展为当地大姓;还有一支迁至四川彭水一带及贵州北部。隋唐时被称为东谢蛮、西谢蛮、南谢蛮,后大多融入布依族、水族和苗族。汉代谢氏的聚居地有增加了会稽郡、江西九江、章陵等处。其中会稽郡的谢氏人丁兴旺,已相当有名望。
      晋代,成郡谢氏发展成为名门大族,其中最著名的是阳夏谢氏,以及由此迁出的康乐谢氏。西晋末年,黄河流域战乱频繁,中原人大量迁往江南,阳夏人谢衡因避战乱迁望会稽始宁东山,在此繁衍,成为谢氏最重要的一支。谢衡极其后代在东晋至南朝时期多数都很著名。
      唐朝时,河南固始谢氏入福建泉州,同时入闽的还有一支居于福建宁化县,后有一支自宁化迁至江西,至洪武四年(1371年)移居梅县(广东):还有一支自宁化迁至广东大埔,后移居梅县。
      至清代,谢氏不仅遍布中原及南方各省,而且还发展到北部及东北的一些省区。
      在台湾谢姓是一个重要的姓氏。一是落藉较早,明末就有谢氏入居台湾;二是族大人众,列第十三。台湾谢姓与大陆是同一宗祖。他们遍及全省,以台南、彰化、苗栗、台北等地。明代末年最先入台谢姓从广东、福建渡海东行登上台岛,居往于台南;到清康熙六十年(公元1721年)朱一贵在台率众起义,广东的义民谢姓入居下淡水港。乾隆以后从福建、广西而来的谢姓人纷纷移居全台南北。
      谢氏移居海外,始于明代,多数是自闽粤地区先迁至台湾,进而远播东南亚及世界各国。
      堂号
      威怀堂。
      安晋堂:因谢安命名。晋朝时的谢安名望很高,朝廷屡次请他做官他都不干,一直到了40岁那年才当了司马。在作官的过程中表现了高风亮节,拜为尚书仆射加后将军。在淝水之战中携其侄谢玄大败苻坚,使晋朝转危为安,得此堂号。
      此外还有以“陈留”、“会稽”为堂号。


      上一条:谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)    下一条:韩姓女宝宝起名_姓韩的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48771.html