1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 13:17:00

      导语唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分),唐姓,在中国《百家姓》中排名64位。在日本、韩国、越南等国也有分布。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,人口约占全国汉族人口0.65%。那么唐姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      唐姓,在中国《百家姓》中排名64位。在日本、韩国、越南等国也有分布。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,人口约占全国汉族人口0.65%。那么唐姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 唐曼茹
      • 唐荷涵
      • 唐琦珺
      • 唐楠雅
      • 唐卿芷
      • 唐梅清
      • 唐海芙
      • 唐榆惠
      • 唐雪绮
      • 唐琦茜
      • 唐雪芸
      • 唐琴雯
      • 唐卿娜
      • 唐梨茜
      • 唐卿晴
      • 唐若月
      • 唐婕纹
      • 唐筠云
      • 唐梅芸
      • 唐英芙
      • 唐梅桑
      • 唐婕华
      • 唐若惠
      • 唐梅茹
      • 唐卿惠
      • 唐若嘉
      • 唐琳雅
      • 唐若云
      • 唐若媚
      • 唐梅茜
      • 唐荷晴
      • 唐曼芷
      • 唐曼芳
      • 唐婕雯
      • 唐英娜
      • 唐梅雅
      • 唐若桐
      • 唐莺芳
      • 唐琳雯
      • 唐琳茵
      • 唐琪雁
      • 唐曼茵
      • 唐若茹
      • 唐英曦
      • 唐若语
      • 唐婕芙
      • 唐梨茵
      • 唐琳茹
      • 唐莉雁
      • 唐若凌
      • 唐若茵
      • 唐甜雅
      • 唐琦雅
      • 唐英雅
      • 唐烟雅
      • 唐莺月
      • 唐梅碧
      • 唐婕雅
      • 唐敏雅
      • 唐曼茜
      • 唐雪桑
      • 唐筠涵
      • 唐婕媛
      • 唐莉媚
      • 唐兰媚
      • 唐海蓝
      • 唐敏桐
      • 唐梅月
      • 唐寄梦
      • 唐雪语
      • 唐莉雅
      • 唐若娜
      • 唐樱桃
      • 唐梅菲
      • 唐艺芝
      • 唐海雅
      • 唐婕凌
      • 唐熙茹
      • 唐英月
      • 唐筠媛
      • 唐艺芙
      • 唐熙珺
      • 唐梅菱
      • 唐兰茵
      • 唐敏芝
      • 唐梅语
      • 唐荷雅
      • 唐筠清
      • 唐曼芙
      • 唐榆雁
      • 唐筠珺
      • 唐梅华
      • 唐筠茹
      • 唐英桐
      • 唐敏梦
      • 唐兰珺
      • 唐雪嘉
      • 唐筠雅
      • 唐琪茹
      • 唐觅茜
      • 唐若菊
      • 唐琳淑
      • 唐梨芙
      • 唐樱菲
      • 唐英晴
      • 唐琦淑
      • 唐卿茜
      • 唐若菱
      • 唐梅珺
      • 唐卿雅
      • 唐榆茜
      • 唐梅迪
      • 唐婕娜
      • 唐雪菱
      • 唐若玲
      • 唐梨嘉
      • 唐琪涵
      • 唐梅云
      • 唐若绮
      • 唐莉茜
      • 唐梅茵
      • 唐梨茹
      • 唐英惠
      • 唐樱华
      • 唐婕舞
      • 唐敏茹
      • 唐曼嘉
      • 唐熙雁
      • 唐曼雅
      • 唐若蓝
      • 唐梅芙
      • 唐若菲
      • 唐雪雅
      • 唐梅惠
      • 唐兰惠
      • 唐雪珺
      • 唐海芸
      • 唐艺鸣
      • 唐梨雅
      • 唐若茜
      • 唐卿华
      • 唐梅桐
      • 唐海桃
      • 唐雪茹
      • 唐婕绮
      • 唐卿芸
      • 唐曼雁
      • 唐若婷
      • 唐梨珺
      • 唐婕淑
      • 唐荷晴
      • 唐兰茹
      • 唐婕桑
      • 唐虞茜
      • 唐曼桐
      • 唐梅凌
      • 唐艺菲
      • 唐琪雯
      • 唐梨娟
      • 唐若菡
      • 唐兰云
      • 唐若幻
      • 唐梨菡
      • 唐英淑
      • 唐筠惠
      • 唐琪珺
      • 唐若芷
      • 唐若媛
      • 唐雪雁
      • 唐梅淑
      • 唐曼珺
      • 唐琳婷
      • 唐艺菡
      • 唐筠茜
      • 唐梨芳
      • 唐曼绮
      • 唐婕菲
      • 唐若晴
      • 唐兰媛
      • 唐琳珺
      • 唐兰雯
      • 唐烟雅
      • 唐熙雅
      • 唐婕茹
      • 唐熙茜
      • 唐琴珺
      • 唐莺花
      • 唐榆雅
      • 唐梨芷
      • 唐琪婷
      • 唐榆珺
      • 唐曼菲
      • 唐琳云
      • 唐雪芷
      • 唐若华
      • 唐琴雅
      • 唐雪菲
      • 唐雪菡
      • 唐婕芝
      • 唐曼月

      唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 唐婉娜
      • 唐迎曦
      • 唐娅珍
      • 唐婉婷
      • 唐卿娜
      • 唐梨茜
      • 唐卿晴
      • 唐迎娜
      • 唐荷晴
      • 唐虞翔
      • 唐英娜
      • 唐梨翔
      • 唐英曦
      • 唐梨茵
      • 唐若凌
      • 唐甜雅
      • 唐婉裳
      • 唐烟雅
      • 唐梨媛
      • 唐婕媛
      • 唐若娜
      • 唐娅曦
      • 唐婕凌
      • 唐筠媛
      • 唐梨婷
      • 唐婉晴
      • 唐婉曦
      • 唐梨芙
      • 唐英晴
      • 唐煜婷
      • 唐梅迪
      • 唐婕娜
      • 唐虞岚
      • 唐若玲
      • 唐梨嘉
      • 唐梨茹
      • 唐梨夏
      • 唐梨凌
      • 唐甜晴
      • 唐梨雅
      • 唐若婷
      • 唐梨珺
      • 唐荷晴
      • 唐烟媛
      • 唐梨曦
      • 唐虞茜
      • 唐梅凌
      • 唐梨娟
      • 唐梨菡
      • 唐若媛
      • 唐梨晴
      • 唐琳婷
      • 唐梨芳
      • 唐若晴
      • 唐兰媛
      • 唐甜绿
      • 唐烟雅
      • 唐傲晴
      • 唐梨芷
      • 唐琪婷
      • 唐梅婷
      • 唐梨艳
      • 唐虞雅
      • 唐虞媛
      • 唐婕珍
      • 唐梨菱
      • 唐荷娜
      • 唐嘉璐
      • 唐虞芷
      • 唐嫣璐
      • 唐瑛璐
      • 唐尔璐
      • 唐虞花
      • 唐虞凌
      • 唐绿莲
      • 唐梦璐
      • 唐傲娜
      • 唐虞玲
      • 唐语黛
      • 唐绿忆
      • 唐烟芙
      • 唐虞芙
      • 唐琦娜
      • 唐梦采
      • 唐琳娜
      • 唐烟芸
      • 唐筠凌
      • 唐烟凌
      • 唐虞芸
      • 唐琪凌
      • 唐莉娜
      • 唐虞芝
      • 唐烟芷
      • 唐虞桐
      • 唐菡黛
      • 唐菡璐
      • 唐听荷
      • 唐听枫
      • 唐尔娅
      • 唐绿梅
      • 唐语甜
      • 唐琴昕
      • 唐兰昕
      • 唐虞宛
      • 唐虞彤
      • 唐筠妮
      • 唐琦昊
      • 唐榆彤
      • 唐莉妮
      • 唐虞昕
      • 唐琪彤
      • 唐琦妮
      • 唐傲妮
      • 唐烟妮
      • 唐虞依
      • 唐琳昕
      • 唐兰彤
      • 唐榆昕
      • 唐虞佳
      • 唐烟欣
      • 唐听柏
      • 唐菡南
      • 唐嘉映
      • 唐尔柏
      • 唐绿虹
      • 唐语南
      • 唐艺曦
      • 唐虞灵
      • 唐卉妮
      • 唐瑶昕
      • 唐瑶枝
      • 唐蝶欣
      • 唐玉彤
      • 唐蝶宛
      • 唐巧昕
      • 唐莹妮
      • 唐蝶依
      • 唐冬妮
      • 唐冬蕊
      • 唐瑶宛
      • 唐瑶奇
      • 唐缘妮
      • 唐蝶佳
      • 唐蝶妮
      • 唐瑶彤
      • 唐萱昕
      • 唐瑶依
      • 唐可昕
      • 唐可昕
      • 唐虞菲
      • 唐虞语
      • 唐虞尔
      • 唐绮灵
      • 唐梨玉
      • 唐婉令
      • 唐烟菡
      • 唐梨卉
      • 唐甜巧
      • 唐琪裳
      • 唐虞瑛
      • 唐虞嫣
      • 唐琦裳
      • 唐兰瑶
      • 唐蝶芸
      • 唐蝶凌
      • 唐瑶芸
      • 唐冬曦
      • 唐蝶恬
      • 唐萱恬
      • 唐蝶桐
      • 唐冬凌
      • 唐巧珍
      • 唐瑶芙
      • 唐缘娜
      • 唐瑶芝
      • 唐缘曦
      • 唐瑶芷
      • 唐缘玲
      • 唐乐珍
      • 唐冬芝
      • 唐娇娜
      • 唐娇珍
      • 唐蝶花
      • 唐冬玲
      • 唐巧曦
      • 唐冬芙
      • 唐冬娟
      • 唐莹娜
      • 唐蝶芙
      • 唐瑶曦
      • 唐蝶芷
      • 唐瑶凌
      • 唐巧凌
      • 唐影娜
      • 唐萱曦
      • 唐昕莲
      • 唐昕忆
      • 唐妮莲
      • 唐妮黛
      • 唐欣璐

      唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 唐婉娜
      • 唐彩嫣
      • 唐迎曦
      • 唐紫嫣
      • 唐娅珍
      • 唐婉婷
      • 唐迎娜
      • 唐虞翔
      • 唐梨翔
      • 唐婉嫣
      • 唐婉裳
      • 唐旋嫣
      • 唐婉絮
      • 唐娅曦
      • 唐婉晴
      • 唐悦嫣
      • 唐婉曦
      • 唐虞岚
      • 唐婉岚
      • 唐紫瑛
      • 唐娅艳
      • 唐彩翔
      • 唐婉馨
      • 唐迎馨
      • 唐傲岚
      • 唐歆岚
      • 唐迎素
      • 唐傲晴
      • 唐婉瑜
      • 唐迎嫣
      • 唐梨艳
      • 唐嫣璐
      • 唐嫣忆
      • 唐瑛璐
      • 唐傲珊
      • 唐傲娜
      • 唐绿忆
      • 唐嫣悦
      • 唐睿娅
      • 唐尔娅
      • 唐嫣婉
      • 唐虞宛
      • 唐诗依
      • 唐傲妮
      • 唐诗宛
      • 唐虞依
      • 唐睿音
      • 唐瑛音
      • 唐睿幽
      • 唐睿怡
      • 唐睿玥
      • 唐嫣怡
      • 唐蝶宛
      • 唐蝶依
      • 唐瑶宛
      • 唐缘妮
      • 唐影儿
      • 唐瑶依
      • 唐诗嫣
      • 唐婉令
      • 唐诗瑛
      • 唐虞瑛
      • 唐钰嫣
      • 唐虞嫣
      • 唐缘馨
      • 唐缘珊
      • 唐缘娜
      • 唐以珊
      • 唐缘曦
      • 唐缘玲
      • 唐幼珊
      • 唐影珊
      • 唐影娜
      • 唐昕忆
      • 唐宛璐
      • 唐依璐
      • 唐影岚
      • 唐瑶翔
      • 唐缘媛
      • 唐缘婷
      • 唐嫣瑶
      • 唐晓邑
      • 唐翠叶
      • 唐嫣影
      • 唐嫣婵
      • 唐睿缘
      • 唐依叶
      • 唐瑶羽
      • 唐依缘
      • 唐蝶羽
      • 唐冬亦
      • 唐乐安
      • 唐宛瑶
      • 唐妮影
      • 唐昕影
      • 唐姗影
      • 唐虞燕
      • 唐婉璇
      • 唐韵晴
      • 唐韵婷
      • 唐韵媛
      • 唐嫣钰
      • 唐诗燕
      • 唐韵翔
      • 唐亦瑶
      • 唐韵岚
      • 唐缘瑛
      • 唐缘璇
      • 唐瑶嫣
      • 唐安南
      • 唐缘瑜
      • 唐缘翠
      • 唐缘瑾
      • 唐缘绿
      • 唐瑶瑛
      • 唐诗岚
      • 唐迎夏
      • 唐珠嫣
      • 唐婉凌
      • 唐翠婉
      • 唐昕邑
      • 唐宛黛
      • 唐翠影
      • 唐嫣诗
      • 唐嫣煜
      • 唐丽岚
      • 唐蝶嫣
      • 唐自怡
      • 唐婉媛
      • 唐彩岚

      唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 唐彩嫣
      • 唐紫真
      • 唐紫睿
      • 唐紫嫣
      • 唐紫丝
      • 唐旋倩
      • 唐觅翠
      • 唐雪珊
      • 唐紫珊
      • 唐紫超
      • 唐彩宸
      • 唐彩睿
      • 唐彩瑜
      • 唐雪翠
      • 唐曼馨
      • 唐紫淑
      • 唐新惠
      • 唐旋嫣
      • 唐靖雯
      • 唐悦清
      • 唐婉絮
      • 唐彩惠
      • 唐紫华
      • 唐敏馨
      • 唐悦馨
      • 唐紫舒
      • 唐海珊
      • 唐紫宸
      • 唐诗淑
      • 唐紫倩
      • 唐紫纹
      • 唐彩鸣
      • 唐紫寒
      • 唐悦嫣
      • 唐珠华
      • 唐诗涵
      • 唐旋纹
      • 唐海倩
      • 唐熙舒
      • 唐雪絮
      • 唐紫翠
      • 唐彩纹
      • 唐珠瑜
      • 唐紫瑛
      • 唐曼瑜
      • 唐旋睿
      • 唐彩翔
      • 唐婉馨
      • 唐迎馨
      • 唐诗惠
      • 唐旋珊
      • 唐诗雯
      • 唐歆岚
      • 唐迎素
      • 唐婉瑜
      • 唐海宸
      • 唐紫云
      • 唐歆寒
      • 唐曼珊
      • 唐紫惠
      • 唐珠惠
      • 唐熙絮
      • 唐紫露
      • 唐问珊
      • 唐雪瑜
      • 唐曼絮
      • 唐熙珊
      • 唐傲珊
      • 唐诗宸
      • 唐微倩
      • 唐舞秀
      • 唐诗倩
      • 唐歆素
      • 唐熙倩
      • 唐翠霞
      • 唐靖珊
      • 唐歆纹
      • 唐诗珊
      • 唐熙宸
      • 唐嫣悦
      • 唐华旋
      • 唐睿雪
      • 唐睿娅
      • 唐睿彩
      • 唐睿珠
      • 唐华悦
      • 唐翠曼
      • 唐熙姗
      • 唐诗明
      • 唐诗雨
      • 唐诗沐
      • 唐诗佩
      • 唐歆佩
      • 唐诗依
      • 唐歆馥
      • 唐靖儿
      • 唐诗宛
      • 唐歆姗
      • 唐诗沁
      • 唐诗姗
      • 唐诗青
      • 唐如霜
      • 唐睿玫
      • 唐碧姿
      • 唐睿柔
      • 唐瑜柔
      • 唐华思
      • 唐睿音
      • 唐睿秋
      • 唐睿幽
      • 唐舞姿
      • 唐鸣姿
      • 唐凤柔
      • 唐睿怡
      • 唐翠柔
      • 唐萍姿
      • 唐睿玥
      • 唐睿姿
      • 唐慕儿
      • 唐漫姗
      • 唐慕青
      • 唐影儿
      • 唐慕姗
      • 唐慧姗
      • 唐万青
      • 唐诗瑜
      • 唐诗嫣
      • 唐钰华
      • 唐新华
      • 唐诗睿
      • 唐铃华
      • 唐诗瑛
      • 唐歆华
      • 唐钰嫣
      • 唐熙瑜
      • 唐诗凤
      • 唐歆舞
      • 唐歆瑜
      • 唐诗华
      • 唐缘馨
      • 唐漫珊
      • 唐慧倩
      • 唐缘珊
      • 唐慕珊
      • 唐以珊
      • 唐幼珊
      • 唐白珊
      • 唐漫倩
      • 唐漫宸
      • 唐影珊
      • 唐沐秀
      • 唐姗秀
      • 唐姗霞
      • 唐姗妍
      • 唐姗妙
      • 唐慕舒
      • 唐漫舒
      • 唐漫絮
      • 唐睿婵
      • 唐静妍
      • 唐碧婵
      • 唐华婵
      • 唐霎秀
      • 唐翠叶
      • 唐嫣婵
      • 唐睿缘
      • 唐静江
      • 唐姗慕
      • 唐姗漫
      • 唐青慕
      • 唐姗婵
      • 唐青慧
      • 唐姗影
      • 唐青婵
      • 唐沐婵
      • 唐珠洁
      • 唐诗凝
      • 唐诗静
      • 唐敏静
      • 唐紫静
      • 唐嫣钰
      • 唐诗燕
      • 唐诗润
      • 唐舞铃
      • 唐熙静
      • 唐华诗
      • 唐睿诗
      • 唐睿铃
      • 唐华铃
      • 唐碧铃
      • 唐冰思
      • 唐漫睿
      • 唐欢馨
      • 唐青仙
      • 唐漫瑜
      • 唐缘瑜
      • 唐沐仙
      • 唐慧瑜
      • 唐慕瑜
      • 唐缘翠

      唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 唐雪云
      • 唐曼茹
      • 唐荷涵
      • 唐梅清
      • 唐海芙
      • 唐榆惠
      • 唐雪绮
      • 唐雪芸
      • 唐觅翠
      • 唐琴雯
      • 唐雪珊
      • 唐熙淑
      • 唐婕纹
      • 唐筠云
      • 唐婕华
      • 唐若惠
      • 唐曼露
      • 唐卿惠
      • 唐若云
      • 唐若媚
      • 唐曼芷
      • 唐曼芳
      • 唐婕雯
      • 唐琳雯
      • 唐曼舞
      • 唐敏惠
      • 唐海露
      • 唐曼云
      • 唐曼茵
      • 唐雪翠
      • 唐微雯
      • 唐曼馨
      • 唐曼惠
      • 唐紫淑
      • 唐新惠
      • 唐雪雯
      • 唐梅碧
      • 唐敏雅
      • 唐曼茜
      • 唐雪桑
      • 唐靖雯
      • 唐雪淑
      • 唐筠涵
      • 唐悦清
      • 唐莉媚
      • 唐兰媚
      • 唐彩惠
      • 唐海蓝
      • 唐敏桐
      • 唐熙雯
      • 唐紫华
      • 唐雪语
      • 唐雪萍
      • 唐敏馨
      • 唐海雅
      • 唐熙茹
      • 唐海珊
      • 唐曼淑
      • 唐熙珺
      • 唐曼娥
      • 唐敏涵
      • 唐敏芝
      • 唐诗淑
      • 唐筠清
      • 唐紫纹
      • 唐曼雯
      • 唐曼芙
      • 唐彩鸣
      • 唐紫寒
      • 唐梅华
      • 唐觅惠
      • 唐敏梦
      • 唐海纹
      • 唐珠华
      • 唐雪嘉
      • 唐觅茜
      • 唐琳淑
      • 唐诗涵
      • 唐旋纹
      • 唐琦淑
      • 唐雪华
      • 唐雪菱
      • 唐琪涵
      • 唐曼清
      • 唐梅云
      • 唐英惠
      • 唐樱华
      • 唐熙惠
      • 唐海云
      • 唐海倩
      • 唐婕舞
      • 唐敏茹
      • 唐熙舒
      • 唐雪絮
      • 唐曼嘉
      • 唐熙雁
      • 唐曼雅
      • 唐彩纹
      • 唐雪雅
      • 唐梅惠
      • 唐兰惠
      • 唐雪珺
      • 唐海芸
      • 唐艺鸣
      • 唐曼瑜
      • 唐卿华
      • 唐海桃
      • 唐雪茹
      • 唐曼雁
      • 唐婕淑
      • 唐曼桐
      • 唐琪雯
      • 唐曼碧
      • 唐曼涵
      • 唐兰云
      • 唐若幻
      • 唐熙云
      • 唐英淑
      • 唐筠惠
      • 唐雪雁
      • 唐梅淑
      • 唐曼纹
      • 唐曼珺
      • 唐诗惠
      • 唐诗雯
      • 唐曼绮
      • 唐兰雯
      • 唐熙雅
      • 唐海宸
      • 唐熙茜
      • 唐敏华
      • 唐紫云
      • 唐歆寒
      • 唐曼菲
      • 唐曼珊
      • 唐琳云
      • 唐紫惠
      • 唐曼萍
      • 唐珠惠
      • 唐觅凤
      • 唐熙絮
      • 唐雪芷
      • 唐若华
      • 唐雪菲
      • 唐雪菡
      • 唐曼月
      • 唐紫露
      • 唐微雅
      • 唐榆云
      • 唐雪瑜
      • 唐曼絮
      • 唐熙芷
      • 唐熙珊
      • 唐梦缦
      • 唐舞霞
      • 唐嘉江
      • 唐梦妙
      • 唐菱霞
      • 唐华君
      • 唐绮江
      • 唐嘉妙
      • 唐嘉霜
      • 唐菡妍
      • 唐微倩
      • 唐琳纹
      • 唐菲霞
      • 唐绮霜
      • 唐华檀
      • 唐微芙
      • 唐华莲
      • 唐舞秀
      • 唐熙芳
      • 唐熙芸
      • 唐菡霜
      • 唐绮妍
      • 唐梦妍
      • 唐熙芙
      • 唐熙娟
      • 唐语妍
      • 唐碧霞
      • 唐华杏
      • 唐微娟
      • 唐熙倩
      • 唐碧缦
      • 唐翠霞
      • 唐歆纹
      • 唐筠纹
      • 唐微桐
      • 唐语霜
      • 唐菊霞
      • 唐碧江
      • 唐语妙
      • 唐嘉缦
      • 唐熙桐
      • 唐嘉妍
      • 唐菡妙
      • 唐碧妍
      • 唐菡霞
      • 唐熙宸
      • 唐琦纹

      唐姓历史名人:

      唐寅:明朝文学家、书画家,字伯虎,号六如居士。自放名山大川,筑桃花坞以居,毕生致力于绘画,且能诗文,与祝允、徐祯卿、文征明并称'伍中四才子',与沈周、仇英、文征明合称'明四家'。有《六如居士全集》、《画谱》等。
      唐蒙:西汉官吏。武帝时,他出使夜郎国(现在的贵州省),以厚礼,说服夜郎侯多同归属汉邦,设犍为郡,从此贵州不再是夷地了。
      唐慎微:宋代著名医药学家,编有《经史证类备本草》,总结了宋以前的药物学成就,流传很广。

      唐姓聚集地:

      迁徙分布
      早期的唐氏,主要分布于魏、楚、晋、秦,如战国时魏有唐雎;楚有唐昧。西汉时,唐雎之孙唐厉徙居沛国(今江苏沛县);东汉时唐翔在丹阳(今安徽当涂县东北)定居;晋代唐熙定居凉州(今甘肃武威),其子唐辉又徙居晋昌(今山西定襄县西北);南朝齐时有三吴地区农民起义首领唐寓之曾攻占钱塘(今浙江杭州),称帝,国号吴。由此可见,南北朝时期唐氏已相当广泛地分布于大江南北的许多地方。唐朝时有河南固始唐氏移居福建。宋代有晋昌唐氏随宋室南渡,定居江西宁都,后迁广东潮阳、大埔,又有迁梅州及广西者。清代,闽、粤唐氏有的移居台湾,进而又有人远徙海外,如当代有'航运业大王'之称的印尼华人唐裕。
      唐氏,在台湾是第六十九个大姓。台湾各地,也有许许多多的唐姓人家,尤其是在台北、新竹、南投、彰化、嘉义等地,唐姓的人士几乎随入可见。现在,唐氏作为台湾的一个大姓,当初都分别来自一海之隔的广东和福建。
      堂号
      '移风堂':汉朝时候,费汛为萧县令,爱民如子,先教后罚,在官9年,连地方的坏风俗都转变了,全县3年都没有打官司的。邻县沛县发生蝗灾,蝗虫到了萧界,不入萧境。皇帝封费汛为梁相。
      唐姓又有以'晋阳'、'晋昌'、'北海'为其堂号的。


      上一条:韩姓男宝宝起名_姓韩的男孩名字(满分/高分)    下一条:唐姓男宝宝起名_姓唐的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48774.html