1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 曹姓女宝宝起名_姓曹的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-26 11:17:00

      导语曹姓女宝宝起名_姓曹的女孩名字(满分/高分),曹姓在川甘地区和中原比较兴盛,主要集中在河南,河北,四川三省,占全国人口0.59%,总人口约730余万。那么曹姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      曹姓在川甘地区和中原比较兴盛,主要集中在河南,河北,四川三省,占全国人口0.59%,总人口约730余万。那么曹姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      曹姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 曹梅茹
      • 曹琪雁
      • 曹曼芙
      • 曹卿茜
      • 曹敏梦
      • 曹婧雅
      • 曹琴雅
      • 曹梨菱
      • 曹曼芳
      • 曹海桃
      • 曹若云
      • 曹艺鸣
      • 曹英曦
      • 曹婕芙
      • 曹兰珺
      • 曹煜雅
      • 曹曼雁
      • 曹海雅
      • 曹若露
      • 曹雪菱
      • 曹若茜
      • 曹曼珺
      • 曹敏桐
      • 曹琳云
      • 曹梅菲
      • 曹雪雁
      • 曹梅清
      • 曹觅茜
      • 曹曼茵
      • 曹梅茜
      • 曹琳雅
      • 曹榆雁
      • 曹若嘉
      • 曹敏雅
      • 曹若菊
      • 曹梅芙
      • 曹梅嘉
      • 曹英淑
      • 曹榆雅
      • 曹雪芸
      • 曹英月
      • 曹烟雅
      • 曹莺花
      • 曹莉雁
      • 曹曼芸
      • 曹婕桑
      • 曹敏芸
      • 曹荷雅
      • 曹雪月
      • 曹琳婷
      • 曹若菲
      • 曹梨雅
      • 曹榆云
      • 曹敏茹
      • 曹若菱
      • 曹雪娟
      • 曹榆珺
      • 曹梨菲
      • 曹梨菡
      • 曹梅桑
      • 曹雪菡
      • 曹筠涵
      • 曹兰雁
      • 曹英惠
      • 曹烟茜
      • 曹笛雅
      • 曹梨芳
      • 曹筠茜
      • 曹荷晴
      • 曹若曦
      • 曹莺月
      • 曹梅云
      • 曹莺芳
      • 曹雪雅
      • 曹梨芸
      • 曹婧桐
      • 曹海芙
      • 曹卿惠
      • 曹甜花
      • 曹若幻
      • 曹曼茹
      • 曹卿芷
      • 曹琴雯
      • 曹梨语
      • 曹梨珺
      • 曹雪芙
      • 曹婕碧
      • 曹梨茵
      • 曹琪雅
      • 曹婕茹
      • 曹烟雅
      • 曹雪芳
      • 曹若晴
      • 曹榆惠
      • 曹梨娟
      • 曹海菡
      • 曹筠云
      • 曹若娜
      • 曹琪茹
      • 曹曼绮
      • 曹梨茜
      • 曹婕绮
      • 曹雪绮
      • 曹梨芷
      • 曹若雅
      • 曹梅雯
      • 曹若华
      • 曹若蓝
      • 曹艺芝
      • 曹樱菲
      • 曹若媛
      • 曹婕淑
      • 曹若茹
      • 曹曼菲
      • 曹琳茹
      • 曹若雁
      • 曹樱桃
      • 曹卿雅
      • 曹琳茵
      • 曹虞雅
      • 曹梅惠
      • 曹琪涵
      • 曹婕茜
      • 曹微雅
      • 曹梅茵
      • 曹筠清
      • 曹英晴
      • 曹婕雯
      • 曹艺芙
      • 曹梨芝
      • 曹荷涵
      • 曹琦雅
      • 曹琦珺
      • 曹榆茜
      • 曹熙雁
      • 曹海芸
      • 曹曼月
      • 曹梨嘉
      • 曹曼嘉
      • 曹熙茹
      • 曹梅华
      • 曹若婷
      • 曹筠珺
      • 曹婕雅
      • 曹梅迪
      • 曹兰惠
      • 曹琳雯
      • 曹敏芝
      • 曹曼倚
      • 曹若桐
      • 曹兰婷
      • 曹婕语
      • 曹婕珍
      • 曹雪芷
      • 曹雪珺
      • 曹若惠
      • 曹卿凌
      • 曹梅凌
      • 曹卿芸
      • 曹婧菲
      • 曹若凌
      • 曹梅语
      • 曹梅珺
      • 曹雪嘉
      • 曹英芙
      • 曹琦淑
      • 曹熙珺
      • 曹英雅
      • 曹婕纹
      • 曹婕舞
      • 曹琪雯
      • 曹雪茹
      • 曹琴珺
      • 曹莉茜
      • 曹曼雅
      • 曹若茵
      • 曹梨月
      • 曹若娟
      • 曹寄梦
      • 曹琦云
      • 曹熙雅
      • 曹婕娜
      • 曹若桂
      • 曹艺菡
      • 曹甜雅
      • 曹艺纹
      • 曹敏芳
      • 曹梅雅
      • 曹梅婷
      • 曹曼芷
      • 曹熙茜
      • 曹若芷
      • 曹若语
      • 曹若玲
      • 曹莉雅
      • 曹樱华
      • 曹婕凌
      • 曹兰媛
      • 曹琦茜
      • 曹筠纹

      曹姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 曹婉娜
      • 曹梨翔
      • 曹梨菱
      • 曹英曦
      • 曹梨夏
      • 曹煜雅
      • 曹婉婷
      • 曹甜绿
      • 曹烟雅
      • 曹琳婷
      • 曹梨雅
      • 曹婉媛
      • 曹梨菲
      • 曹迎娜
      • 曹梨菡
      • 曹梨艳
      • 曹烟茜
      • 曹梨芳
      • 曹甜夏
      • 曹荷晴
      • 曹若曦
      • 曹婉裳
      • 曹娅曦
      • 曹梨芸
      • 曹甜花
      • 曹梨语
      • 曹梨珺
      • 曹婉晴
      • 曹梨茵
      • 曹烟雅
      • 曹若晴
      • 曹梨娟
      • 曹若娜
      • 曹梨曦
      • 曹梨茜
      • 曹甜晴
      • 曹梨芷
      • 曹若媛
      • 曹梨凌
      • 曹梨婷
      • 曹虞雅
      • 曹梨晴
      • 曹英晴
      • 曹梨芝
      • 曹娅珍
      • 曹梨嘉
      • 曹若婷
      • 曹梅迪
      • 曹兰婷
      • 曹婕珍
      • 曹卿凌
      • 曹梅凌
      • 曹若凌
      • 曹婉曦
      • 曹虞岚
      • 曹婉凌
      • 曹虞媛
      • 曹梨月
      • 曹迎夏
      • 曹婕娜
      • 曹迎曦
      • 曹甜雅
      • 曹梅婷
      • 曹梨媛
      • 曹若玲
      • 曹婕凌
      • 曹兰媛
      • 曹虞玲
      • 曹嫣璐
      • 曹虞芷
      • 曹菡黛
      • 曹瑛璐
      • 曹琦娜
      • 曹烟凌
      • 曹梦采
      • 曹语黛
      • 曹尔莲
      • 曹烟芸
      • 曹琪凌
      • 曹虞花
      • 曹琳凌
      • 曹尔璐
      • 曹虞芝
      • 曹傲娜
      • 曹莉娜
      • 曹绿忆
      • 曹虞桐
      • 曹烟芙
      • 曹筠凌
      • 曹荷娜
      • 曹琳娜
      • 曹虞芸
      • 曹绿莲
      • 曹嘉黛
      • 曹虞芙
      • 曹虞凌
      • 曹尔娅
      • 曹听荷
      • 曹听枫
      • 曹绿梅
      • 曹语甜
      • 曹筠妮
      • 曹兰昕
      • 曹虞宛
      • 曹琦昊
      • 曹兰彤
      • 曹虞彤
      • 曹榆彤
      • 曹琪彤
      • 曹傲妮
      • 曹琦妮
      • 曹烟欣
      • 曹莉妮
      • 曹榆昕
      • 曹虞昕
      • 曹琳昕
      • 曹琴昕
      • 曹虞佳
      • 曹烟妮
      • 曹听柏
      • 曹语南
      • 曹嘉映
      • 曹绿虹
      • 曹菡南
      • 曹尔柏
      • 曹艺曦
      • 曹虞灵
      • 曹蝶依
      • 曹瑶昕
      • 曹蝶欣
      • 曹瑶宛
      • 曹莹妮
      • 曹蝶佳
      • 曹缘妮
      • 曹可昕
      • 曹巧昕
      • 曹冬蕊
      • 曹瑶依
      • 曹蝶宛
      • 曹卉妮
      • 曹玉彤
      • 曹瑶枝
      • 曹冬妮
      • 曹蝶妮
      • 曹可昕
      • 曹瑶彤
      • 曹瑶奇
      • 曹巧彤
      • 曹琦裳
      • 曹虞尔
      • 曹琪裳
      • 曹虞语
      • 曹婉令
      • 曹虞嫣
      • 曹绮灵
      • 曹莉绿
      • 曹烟菡
      • 曹梨玉
      • 曹梨卉
      • 曹虞菲
      • 曹甜巧
      • 曹虞瑛
      • 曹虞嘉
      • 曹冬娜
      • 曹蝶芷
      • 曹娇娜
      • 曹冬芙
      • 曹巧曦
      • 曹玉曦
      • 曹冬娟
      • 曹萱凌
      • 曹玉凌
      • 曹萱恬
      • 曹蝶花
      • 曹蝶娜
      • 曹缘娜
      • 曹瑶曦
      • 曹萱曦
      • 曹影娜
      • 曹乐珍
      • 曹蝶芙
      • 曹兰瑶
      • 曹冬曦
      • 曹玉珍
      • 曹冬玲
      • 曹莹娜
      • 曹冬凌
      • 曹冬芝
      • 曹缘玲
      • 曹蝶芸
      • 曹蝶桐
      • 曹瑶芷
      • 曹瑶芝
      • 曹娇珍
      • 曹瑶芸
      • 曹巧凌
      • 曹缘曦
      • 曹蝶凌
      • 曹巧珍
      • 曹昕忆

      曹姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 曹婉娜
      • 曹梨翔
      • 曹旋嫣
      • 曹悦嫣
      • 曹婉婷
      • 曹婉岚
      • 曹婉舒
      • 曹彩翔
      • 曹婉絮
      • 曹珠嫣
      • 曹娅艳
      • 曹彩嫣
      • 曹婉媛
      • 曹迎娜
      • 曹傲岚
      • 曹紫瑛
      • 曹歆岚
      • 曹婉嫣
      • 曹梨艳
      • 曹紫嫣
      • 曹婉裳
      • 曹娅曦
      • 曹婉晴
      • 曹迎馨
      • 曹婉瑜
      • 曹娅珍
      • 曹迎素
      • 曹迎嫣
      • 曹婉曦
      • 曹虞岚
      • 曹婉馨
      • 曹婉凌
      • 曹迎夏
      • 曹迎曦
      • 曹诗岚
      • 曹嫣璐
      • 曹瑛璐
      • 曹傲珊
      • 曹傲娜
      • 曹绿忆
      • 曹嫣婉
      • 曹尔娅
      • 曹嫣悦
      • 曹睿娅
      • 曹翠婉
      • 曹虞宛
      • 曹诗依
      • 曹傲妮
      • 曹诗宛
      • 曹睿怡
      • 曹瑛音
      • 曹睿玥
      • 曹嫣怡
      • 曹睿幽
      • 曹睿音
      • 曹蝶依
      • 曹瑶宛
      • 曹影儿
      • 曹缘妮
      • 曹瑶依
      • 曹蝶宛
      • 曹诗瑛
      • 曹婉令
      • 曹诗嫣
      • 曹虞嫣
      • 曹虞瑛
      • 曹钰嫣
      • 曹幼珊
      • 曹缘珊
      • 曹缘娜
      • 曹影娜
      • 曹以珊
      • 曹影珊
      • 曹缘玲
      • 曹缘曦
      • 曹缘馨
      • 曹昕忆
      • 曹宛璐
      • 曹宛黛
      • 曹昕邑
      • 曹依璐
      • 曹瑶翔
      • 曹影岚
      • 曹缘婷
      • 曹睿缘
      • 曹嫣影
      • 曹嫣瑶
      • 曹晓邑
      • 曹翠影
      • 曹翠叶
      • 曹嫣婵
      • 曹依缘
      • 曹宛瑶
      • 曹姗影
      • 曹妮影
      • 曹冬亦
      • 曹蝶羽
      • 曹瑶羽
      • 曹宛缘
      • 曹乐安
      • 曹昕影
      • 曹依叶
      • 曹丽岚
      • 曹韵媛
      • 曹嫣钰
      • 曹亦瑶
      • 曹韵岚
      • 曹嫣煜
      • 曹虞燕
      • 曹韵婷
      • 曹韵翔
      • 曹缘瑾
      • 曹缘翠
      • 曹瑶瑛
      • 曹缘瑜

      曹姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 曹珠华
      • 曹旋嫣
      • 曹悦嫣
      • 曹熙絮
      • 曹问珊
      • 曹紫真
      • 曹曼絮
      • 曹婉舒
      • 曹彩翔
      • 曹雪珊
      • 曹紫翠
      • 曹紫丝
      • 曹紫睿
      • 曹雪絮
      • 曹婉絮
      • 曹雪宸
      • 曹珠嫣
      • 曹珠清
      • 曹紫倩
      • 曹诗云
      • 曹珠惠
      • 曹彩嫣
      • 曹觅翠
      • 曹紫瑛
      • 曹歆岚
      • 曹紫淑
      • 曹紫嫣
      • 曹靖雯
      • 曹诗惠
      • 曹歆寒
      • 曹紫超
      • 曹敏馨
      • 曹珠珊
      • 曹诗涵
      • 曹诗雯
      • 曹旋珊
      • 曹紫华
      • 曹紫云
      • 曹紫翠
      • 曹紫露
      • 曹海宸
      • 曹曼瑜
      • 曹曼舒
      • 曹珠宸
      • 曹紫惠
      • 曹迎馨
      • 曹彩馨
      • 曹海倩
      • 曹婉瑜
      • 曹雪瑜
      • 曹旋倩
      • 曹彩宸
      • 曹雪翠
      • 曹珠馨
      • 曹雪舒
      • 曹雪睿
      • 曹紫珊
      • 曹彩睿
      • 曹迎素
      • 曹诗淑
      • 曹彩瑜
      • 曹珠瑜
      • 曹彩纹
      • 曹婉馨
      • 曹悦清
      • 曹歆絮
      • 曹新惠
      • 曹旋惠
      • 曹诗岚
      • 曹彩珊
      • 曹熙倩
      • 曹翠霞
      • 曹诗宸
      • 曹诗倩
      • 曹傲珊
      • 曹熙宸
      • 曹微倩
      • 曹歆珊
      • 曹诗珊
      • 曹歆纹
      • 曹诗素
      • 曹靖珊
      • 曹熙珊
      • 曹舞秀
      • 曹翠曼
      • 曹华旋
      • 曹嫣悦
      • 曹睿彩
      • 曹华悦
      • 曹睿雪
      • 曹睿珠
      • 曹睿娅
      • 曹翠婉
      • 曹歆姗
      • 曹熙姗
      • 曹诗明
      • 曹诗雨
      • 曹诗依
      • 曹诗宛
      • 曹歆佩
      • 曹诗姗
      • 曹歆沐
      • 曹诗佩
      • 曹靖儿
      • 曹诗沐
      • 曹诗青
      • 曹歆馥
      • 曹诗沁
      • 曹如霜
      • 曹瑜柔
      • 曹凤柔
      • 曹睿怡
      • 曹睿柔
      • 曹翠柔
      • 曹华思
      • 曹睿玫
      • 曹睿玥
      • 曹睿姿
      • 曹舞姿
      • 曹睿秋
      • 曹萍姿
      • 曹碧思
      • 曹睿盈
      • 曹睿幽
      • 曹碧姿
      • 曹睿音
      • 曹万青
      • 曹影儿
      • 曹慕青
      • 曹慧姗
      • 曹漫姗
      • 曹慕儿
      • 曹歆翠
      • 曹诗睿
      • 曹诗瑛
      • 曹歆瑜
      • 曹歆舞
      • 曹诗嫣
      • 曹熙瑜
      • 曹诗华
      • 曹诗凤
      • 曹诗瑜
      • 曹诗碧
      • 曹新华
      • 曹歆华
      • 曹钰嫣
      • 曹钰华
      • 曹幼珊
      • 曹漫珊
      • 曹漫宸
      • 曹缘珊
      • 曹慕珊
      • 曹以珊
      • 曹影珊
      • 曹缘馨
      • 曹白珊
      • 曹漫倩
      • 曹慧倩
      • 曹慧馨
      • 曹沐秀
      • 曹姗秀
      • 曹姗妙
      • 曹姗妍
      • 曹姗霞
      • 曹漫絮
      • 曹漫舒
      • 曹慕舒
      • 曹睿缘
      • 曹霎秀
      • 曹静妍
      • 曹华婵
      • 曹静江
      • 曹睿婵
      • 曹翠影
      • 曹翠叶
      • 曹嫣婵
      • 曹碧婵
      • 曹姗影
      • 曹青慧
      • 曹青婵
      • 曹姗婵
      • 曹姗慕
      • 曹紫静
      • 曹华歆
      • 曹诗凝
      • 曹翠微
      • 曹嫣钰
      • 曹碧铃
      • 曹紫凝
      • 曹诗润
      • 曹华诗
      • 曹敏静
      • 曹华铃
      • 曹睿铃
      • 曹珠洁
      • 曹睿诗
      • 曹舞铃
      • 曹冰婵
      • 曹睿微
      • 曹如春

      曹姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 曹曼芙
      • 曹雪华
      • 曹珠华
      • 曹海云
      • 曹敏梦
      • 曹微涵
      • 曹曼芳
      • 曹海桃
      • 曹熙絮
      • 曹若云
      • 曹艺鸣
      • 曹曼雁
      • 曹海雅
      • 曹若露
      • 曹雪菱
      • 曹曼珺
      • 曹敏桐
      • 曹琳云
      • 曹曼絮
      • 曹雪雯
      • 曹曼华
      • 曹雪雁
      • 曹梅清
      • 曹觅茜
      • 曹曼茵
      • 曹雪珊
      • 曹敏雅
      • 曹英淑
      • 曹雪絮
      • 曹雪芸
      • 曹熙惠
      • 曹雪宸
      • 曹曼芸
      • 曹敏芸
      • 曹雪淑
      • 曹雪月
      • 曹珠清
      • 曹诗云
      • 曹榆云
      • 曹敏茹
      • 曹曼雯
      • 曹雪娟
      • 曹珠惠
      • 曹曼清
      • 曹雪纹
      • 曹雪菡
      • 曹觅翠
      • 曹紫淑
      • 曹雪云
      • 曹筠涵
      • 曹英惠
      • 曹靖雯
      • 曹曼娥
      • 曹诗惠
      • 曹歆寒
      • 曹微雯
      • 曹梅云
      • 曹敏馨
      • 曹雪雅
      • 曹曼纹
      • 曹海芙
      • 曹诗涵
      • 曹熙淑
      • 曹卿惠
      • 曹若幻
      • 曹曼茹
      • 曹诗雯
      • 曹琴雯
      • 曹雪芙
      • 曹婕碧
      • 曹紫华
      • 曹雪芳
      • 曹紫云
      • 曹榆惠
      • 曹海菡
      • 曹筠云
      • 曹曼舞
      • 曹紫露
      • 曹海宸
      • 曹曼绮
      • 曹曼瑜
      • 曹曼舒
      • 曹雪绮
      • 曹紫惠
      • 曹梅雯
      • 曹若华
      • 曹曼寒
      • 曹海倩
      • 曹婕淑
      • 曹曼菲
      • 曹海纹
      • 曹雪瑜
      • 曹梅惠
      • 曹琪涵
      • 曹曼淑
      • 曹雪翠
      • 曹微雅
      • 曹敏华
      • 曹筠清
      • 曹婕雯
      • 曹雪舒
      • 曹觅凤
      • 曹雪睿
      • 曹荷涵
      • 曹熙雁
      • 曹海芸
      • 曹曼月
      • 曹曼嘉
      • 曹熙茹
      • 曹梅华
      • 曹兰惠
      • 曹琳雯
      • 曹敏芝
      • 曹曼倚
      • 曹诗淑
      • 曹曼露
      • 曹微惠
      • 曹雪芷
      • 曹雪珺
      • 曹若惠
      • 曹海露
      • 曹雪嘉
      • 曹琦淑
      • 曹曼碧
      • 曹熙珺
      • 曹彩纹
      • 曹婕纹
      • 曹婕舞
      • 曹琪雯
      • 曹雪茹
      • 曹悦清
      • 曹曼雅
      • 曹新惠
      • 曹曼媚
      • 曹曼萍
      • 曹琦云
      • 曹旋惠
      • 曹熙雅
      • 曹艺纹
      • 曹敏芳
      • 曹曼芷
      • 曹熙茜
      • 曹曼涵
      • 曹樱华
      • 曹熙云
      • 曹敏涵
      • 曹熙雯
      • 曹熙倩
      • 曹翠霞
      • 曹筠纹
      • 曹语江
      • 曹凤霞
      • 曹梦缦
      • 曹熙芸
      • 曹梦妙
      • 曹嘉妍
      • 曹熙芷
      • 曹熙宸
      • 曹嘉妙
      • 曹熙芳
      • 曹微娟
      • 曹琳纹
      • 曹华杏
      • 曹菲霞
      • 曹菡霞
      • 曹华檀
      • 曹绮江
      • 曹菡妙
      • 曹嘉缦
      • 曹华缦
      • 曹微倩
      • 曹嘉江
      • 曹绮霜
      • 曹语妍
      • 曹微桐
      • 曹语妙
      • 曹琦纹
      • 曹舞霞
      • 曹碧江
      • 曹熙桐
      • 曹嘉霜
      • 曹莉纹
      • 曹碧缦
      • 曹熙芙
      • 曹绮妍
      • 曹熙娟
      • 曹碧霞
      • 曹语霜
      • 曹歆纹
      • 曹华莲
      • 曹凤霜
      • 曹华妍
      • 曹熙珊
      • 曹碧妍
      • 曹华君
      • 曹微芙
      • 曹舞秀
      • 曹菡妍
      • 曹华霜
      • 曹凤笛

      曹姓历史名人:

      曹姓名人,较早的要数春秋时期的曹刿了。鲁庄公的时候,齐攻打鲁,他求见庄公,随庄公战于长勺,利用齐军'一鼓作气,再而衰,三而竭'的时机,叫庄公鸣鼓进攻,结果获得了长勺之战的大胜。
      其次是汉初大臣曹参。汉朝建立后,他被封为平阳侯,曾任齐国相国九年。协助高祖平定陈颛、英布等异姓诸侯王的叛乱。
      至于曹操,其实他真姓是夏侯。因其父夏侯嵩是得宠宦官曹腾的养子,他们于是攀龙附凤,改姓为曹了。曹操,字孟德,三国时的政治家、军事家、诗人。建安元年,他统一了中国北部。其子曹丕称帝
      ,追尊为武帝。自从曹操尊姓为曹氏之后,使曹姓声名大振。
      曹植,著名诗人;曹丕之子,为魏明帝;曹丕之孙为魏国皇帝。其后裔曹霸,武卫将军,又极善画马。
      三国之后,唐时诗人曹松,宋初名将曹彬,元代画家曹之白,明时文学家曹学检,明理学之冠曹端,都是后人耳熟能详的人物。
      特别需要提到的是清著名作家曹雪芹。他的名著《红楼梦》为中华民族留下了一部宝贵的遗产。他不仅是后人推崇倍至的曹姓名人,更是中华民族的骄傲。

      曹姓聚集地:

      迁徙分布
      早期的曹氏诞生于山东,长期在山东居住和繁衍。至于迁徙山西、陕西、河北、安徽等地,则是很久以后的事了。
      三国以后,原本单纯的曹姓混乱了,不但被曹操冒姓,还有被康国之后冒姓的记录。
      汉时,曹姓已经广布于北方及安徽等地。这是曹姓一个非常重要的繁衍时期。
      唐代末年,曹氏大规模南迁江南。久居北方的曹氏先人为躲避黄巢起义,举家南徙,有的一直展转入闽,迁居漳州一带。后在福建南部也出现曹氏踪迹,都是这次南迁的曹之后代长期繁衍、播迁的结果。福建南部的这些曹氏族人,后来又迁居台湾。
      台湾的曹姓多集中在南投、彰化和台北三县。最先,是由闽南人曹朝迁居台北,后又有福建安溪的曹姓人入垦台北。自从开创曹氏家族入台的先例之后,由福建和广东移台的曹姓便源源不断。据台湾文献考证,台北县士林镇的市街就曾是清雍下年间最先到达台湾的曹朝招工兴建的,现在,台湾的南投、彰化、台北三县是曹姓最多的地区。
      宋代以后,曹姓已经广布于中国的大部分地区了。
      堂号
      '清靖堂',又称'无为堂':西汉曹参,在萧何死了以后,继萧何为宰相。他一本萧何时的办法,所谓'萧规曹随'。'省刑法,薄税敛,无为而治'。老百姓因此歌颂他说:'载以清靖,民以宁一'。


      上一条:程姓男宝宝起名_姓程的男孩名字(满分/高分)    下一条:曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:曹姓女宝宝起名_姓曹的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48786.html