1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-28 15:27:00

      导语傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分),傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南等四省。那么傅姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南等四省。那么傅姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 傅烟芷
      • 傅痴梦
      • 傅虞花
      • 傅兰茵
      • 傅榆桐
      • 傅琳娜
      • 傅琦淑
      • 傅琦清
      • 傅莉雅
      • 傅映嘉
      • 傅莉露
      • 傅柳惠
      • 傅熙芸
      • 傅柳菡
      • 傅琳桐
      • 傅兰芙
      • 傅红菡
      • 傅丽月
      • 傅筠纹
      • 傅薇语
      • 傅熙雅
      • 傅虞雅
      • 傅琪雅
      • 傅筠曦
      • 傅琦露
      • 傅榆茜
      • 傅丽绮
      • 傅香珺
      • 傅筠惠
      • 傅烟芙
      • 傅虹惠
      • 傅榆珺
      • 傅琳云
      • 傅莉媚
      • 傅微茜
      • 傅南菲
      • 傅荷晴
      • 傅琳珺
      • 傅盈梦
      • 傅虞芝
      • 傅芊梦
      • 傅煜雅
      • 傅琦珺
      • 傅楠雅
      • 傅莉雁
      • 傅琳淑
      • 傅琦茜
      • 傅柳华
      • 傅兰桂
      • 傅熙桐
      • 傅盈菲
      • 傅琪雯
      • 傅微芸
      • 傅柏媛
      • 傅琪涵
      • 傅柏嘉
      • 傅莉娜
      • 傅熙娟
      • 傅彦晴
      • 傅琴雯
      • 傅虞芷
      • 傅榆云
      • 傅榆惠
      • 傅兰娥
      • 傅筠芙
      • 傅莉纹
      • 傅香雅
      • 傅微雅
      • 傅玫雅
      • 傅筠云
      • 傅兰芸
      • 傅柏华
      • 傅柳媚
      • 傅柳茜
      • 傅盈菱
      • 傅琳芸
      • 傅琳芳
      • 傅荷曦
      • 傅彦菲
      • 傅兰芳
      • 傅柳珺
      • 傅琳茵
      • 傅柳清
      • 傅琪芙
      • 傅兰惠
      • 傅琦雅
      • 傅筠媛
      • 傅荷娜
      • 傅琳芙
      • 傅琦纹
      • 傅映珺
      • 傅兰雯
      • 傅琴珺
      • 傅盈雅
      • 傅薇华
      • 傅盈月
      • 傅榆芝
      • 傅熙茜
      • 傅盈菡
      • 傅琦芹
      • 傅琪珺
      • 傅柏茜
      • 傅兰芝
      • 傅微芙
      • 傅琳婷
      • 傅柳菲
      • 傅微娟
      • 傅柳雅
      • 傅柏菲
      • 傅莉曦
      • 傅荷涵
      • 傅玫茵
      • 傅熙雁
      • 傅南雁
      • 傅盈语
      • 傅琴桐
      • 傅彦婷
      • 傅柳菱
      • 傅筠茹
      • 傅烟芸
      • 傅莉芙
      • 傅柳茹
      • 傅彦茜
      • 傅映雅
      • 傅筠清
      • 傅琦娜
      • 傅彦珺
      • 傅芊茹
      • 傅柳茵
      • 傅莉媛
      • 傅莉桐
      • 傅映茹
      • 傅筠茜
      • 傅兰夏
      • 傅映菲
      • 傅琦云
      • 傅琦桐
      • 傅柏雯
      • 傅兰珺
      • 傅琦惠
      • 傅彦梦
      • 傅彦云
      • 傅琳凌
      • 傅虞桐
      • 傅烟茜
      • 傅琳芝
      • 傅柳淑
      • 傅榆桑
      • 傅柳婷
      • 傅芊华
      • 傅熙芙
      • 傅兰欢
      • 傅熙珺
      • 傅柏雅
      • 傅兰芷
      • 傅柏惠
      • 傅琴芙
      • 傅筠涵
      • 傅烟雅
      • 傅琪茹
      • 傅琦芙
      • 傅彦媛
      • 傅琴雅
      • 傅虞茜
      • 傅薇月
      • 傅薇萍
      • 傅柳雯
      • 傅柳普
      • 傅柳月
      • 傅琳雯
      • 傅盈珺
      • 傅虞芸
      • 傅香菱
      • 傅兰雁
      • 傅琳茹
      • 傅荷雅
      • 傅兰媛
      • 傅红茹
      • 傅筠雅
      • 傅蕾碧
      • 傅烟雅
      • 傅盈雁
      • 傅琳芷
      • 傅薇嘉
      • 傅琦娟
      • 傅柏晴
      • 傅熙芳
      • 傅琦桂
      • 傅兰云
      • 傅芊涵
      • 傅盈嘉
      • 傅筠桐
      • 傅琪惠
      • 傅盈茵
      • 傅筠凌
      • 傅柳嘉
      • 傅琳纹
      • 傅映梦
      • 傅琪芸
      • 傅梨芙

      傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 傅烟芷
      • 傅痴梦
      • 傅虞花
      • 傅琳娜
      • 傅映嘉
      • 傅虞岚
      • 傅烟曦
      • 傅怡晴
      • 傅丽月
      • 傅玥婷
      • 傅虞雅
      • 傅筠曦
      • 傅丽绮
      • 傅虞媛
      • 傅烟芙
      • 傅傲娜
      • 傅南菲
      • 傅煜婷
      • 傅荷晴
      • 傅烟凌
      • 傅虞芝
      • 傅煜雅
      • 傅柏媛
      • 傅映瑛
      • 傅莉娜
      • 傅彦晴
      • 傅虞芷
      • 傅丽嫣
      • 傅荷曦
      • 傅傲晴
      • 傅筠媛
      • 傅荷娜
      • 傅映珺
      • 傅南嫣
      • 傅幽绿
      • 傅琳婷
      • 傅虞翔
      • 傅莉曦
      • 傅南雁
      • 傅彦婷
      • 傅烟芸
      • 傅映雅
      • 傅琦娜
      • 傅虞玲
      • 傅莉媛
      • 傅映茹
      • 傅兰夏
      • 傅映菲
      • 傅琳凌
      • 傅虞桐
      • 傅烟茜
      • 傅柳婷
      • 傅南媛
      • 傅烟雅
      • 傅彦媛
      • 傅虞茜
      • 傅虞芸
      • 傅兰媛
      • 傅烟雅
      • 傅柏晴
      • 傅南岚
      • 傅筠凌
      • 傅映梦
      • 傅梨凌
      • 傅梨芙
      • 傅甜夏
      • 傅婕凌
      • 傅娅珍
      • 傅梨芳
      • 傅婕珍
      • 傅婉娜
      • 傅婕娜
      • 傅卿娜
      • 傅迎夏
      • 傅梨芷
      • 傅梅凌
      • 傅婉凌
      • 傅卿凌
      • 傅甜花
      • 傅若娜
      • 傅英娜
      • 傅梨夏
      • 傅梨芝
      • 傅若玲
      • 傅梨娟
      • 傅梨芸
      • 傅若凌
      • 傅迎娜
      • 傅曦萱
      • 傅蓝瑶
      • 傅琼瑶
      • 傅婉婷
      • 傅若媛
      • 傅彦瑾
      • 傅薇瑾
      • 傅梨茜
      • 傅英晴
      • 傅韵晓
      • 傅虹晓
      • 傅梨雅
      • 傅梨婷
      • 傅甜晴
      • 傅梨珺
      • 傅柏璇
      • 傅婉媛
      • 傅甜雅
      • 傅梨晴
      • 傅若婷
      • 傅艺晴
      • 傅梨茹
      • 傅梅迪
      • 傅映蓉
      • 傅映瑾
      • 傅梨茵
      • 傅怡瑾
      • 傅若晴
      • 傅婉晴
      • 傅婕媛
      • 傅梨媛
      • 傅樱晴
      • 傅丽璇
      • 傅梨翔
      • 傅柳瑾
      • 傅韵璇
      • 傅卿晴
      • 傅南璇
      • 傅彦璇
      • 傅丹丽
      • 傅晴卿
      • 傅晴音
      • 傅月采
      • 傅晴婉
      • 傅茹南
      • 傅婷玥
      • 傅晴怡
      • 傅茜映
      • 傅月璐
      • 傅晴柳
      • 傅晴婕
      • 傅晴玥
      • 傅晴梅
      • 傅梨嘉
      • 傅婉裳
      • 傅梨菲
      • 傅梨艳
      • 傅甜绿
      • 傅梨语
      • 傅莉妮
      • 傅虞昕
      • 傅虞尔
      • 傅烟欣
      • 傅烟妮
      • 傅琳昕
      • 傅烟菡
      • 傅虞嫣
      • 傅虞宛
      • 傅虞菲
      • 傅筠妮
      • 傅虞语
      • 傅虞彤
      • 傅琪彤
      • 傅琦裳
      • 傅莉绿
      • 傅傲妮
      • 傅榆彤
      • 傅虞佳
      • 傅榆昕
      • 傅虞依
      • 傅虞瑛
      • 傅琪裳
      • 傅琦昊
      • 傅晴兰
      • 傅映莲
      • 傅柏璐
      • 傅南莲
      • 傅南檀
      • 傅彦璐
      • 傅芊黛
      • 傅茜瑶
      • 傅尔娅
      • 傅晴蝶
      • 傅茹瑶
      • 傅雅瑶
      • 傅珺瑶
      • 傅语甜
      • 傅媛萱
      • 傅晴瑶
      • 傅晴莹
      • 傅雁蝶
      • 傅丽玲
      • 傅韵夏
      • 傅丽芙
      • 傅琪煜
      • 傅琳烟
      • 傅韵娜
      • 傅烟楠
      • 傅语南
      • 傅虞荷
      • 傅琦煜
      • 傅琳煜

      傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 傅幽舒
      • 傅虞岚
      • 傅怡晴
      • 傅玥婷
      • 傅韵瑛
      • 傅姿瑛
      • 傅思瑛
      • 傅姿岚
      • 傅怡絮
      • 傅春瑛
      • 傅柔翔
      • 傅幽嫣
      • 傅傲娜
      • 傅映瑛
      • 傅丽嫣
      • 傅傲晴
      • 傅幽絮
      • 傅南嫣
      • 傅幽绿
      • 傅怡瑛
      • 傅虞翔
      • 傅秋嫣
      • 傅姿嫣
      • 傅傲岚
      • 傅秋岚
      • 傅春岚
      • 傅韵翠
      • 傅韵瑜
      • 傅怡岚
      • 傅姿翔
      • 傅怡嫦
      • 傅南岚
      • 傅歆岚
      • 傅春嫣
      • 傅娅珍
      • 傅婉娜
      • 傅迎夏
      • 傅婉凌
      • 傅迎素
      • 傅迎娜
      • 傅馨影
      • 傅思燕
      • 傅婉婷
      • 傅韵晓
      • 傅幽燕
      • 傅婉媛
      • 傅婉岚
      • 傅怡瑾
      • 傅婉晴
      • 傅婉舒
      • 傅婉絮
      • 傅梨翔
      • 傅韵璇
      • 傅彩岚
      • 傅彩翔
      • 傅舒婉
      • 傅岚婉
      • 傅翔柔
      • 傅岚悦
      • 傅晴音
      • 傅岚旋
      • 傅晴婉
      • 傅岚思
      • 傅岚玥
      • 傅婷玥
      • 傅岚怡
      • 傅晴怡
      • 傅翔姿
      • 傅翔珠
      • 傅舒娅
      • 傅晴玥
      • 傅娅艳
      • 傅玥羽
      • 傅思羽
      • 傅珠嫣
      • 傅婉裳
      • 傅紫嫣
      • 傅柔羽
      • 傅旋嫣
      • 傅彩嫣
      • 傅婉嫣
      • 傅梨艳
      • 傅幽羽
      • 傅紫瑛
      • 傅婉瑜
      • 傅迎嫣
      • 傅怡羽
      • 傅诗依
      • 傅虞嫣
      • 傅虞宛
      • 傅钰嫣
      • 傅傲妮
      • 傅诗嫣
      • 傅虞依
      • 傅虞瑛
      • 傅诗宛
      • 傅馨羽
      • 傅柔忆
      • 傅韵秀
      • 傅怡忆
      • 傅尔娅
      • 傅嫣婉
      • 傅嫣悦
      • 傅翔婵
      • 傅韵夏
      • 傅韵娜
      • 傅睿幽
      • 傅嫣丽
      • 傅怡曦
      • 傅韵素
      • 傅韵珊
      • 傅睿怡
      • 傅睿音
      • 傅岚歆
      • 傅岚钰
      • 傅岚虞
      • 傅虞燕
      • 傅亦瑶
      • 傅诗燕
      • 傅岚黛
      • 傅岚忆
      • 傅岚璐
      • 傅韵依
      • 傅韵昕
      • 傅韵妮
      • 傅丽依

      傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 傅思华
      • 傅幽舒
      • 傅柔惠
      • 傅思萍
      • 傅姿瑛
      • 傅春翠
      • 傅思瑛
      • 傅姿岚
      • 傅怡絮
      • 傅春瑛
      • 傅柔翔
      • 傅思睿
      • 傅姿絮
      • 傅诗雯
      • 傅思碧
      • 傅熙珊
      • 傅秋翠
      • 傅秋睿
      • 傅姿寒
      • 傅柔淑
      • 傅歆素
      • 傅盈瑜
      • 傅柔雯
      • 傅春淑
      • 傅诗欢
      • 傅思云
      • 傅秋惠
      • 傅香瑜
      • 傅思舒
      • 傅幽絮
      • 傅诗露
      • 傅靖雯
      • 傅柔幻
      • 傅秋碧
      • 傅姿瑜
      • 傅微倩
      • 傅秋嫣
      • 傅诗云
      • 傅香舒
      • 傅姿嫣
      • 傅靖珊
      • 傅柔云
      • 傅春萍
      • 傅秋云
      • 傅秋岚
      • 傅诗宸
      • 傅诗素
      • 傅诗倩
      • 傅春岚
      • 傅秋华
      • 傅熙絮
      • 傅柔嫦
      • 傅春惠
      • 傅韵翠
      • 傅新惠
      • 傅思惠
      • 傅思幻
      • 傅韵瑜
      • 傅歆纹
      • 傅思舞
      • 傅熙宸
      • 傅姿睿
      • 傅姿翔
      • 傅怡嫦
      • 傅思絮
      • 傅姿媚
      • 傅思嫦
      • 傅思雯
      • 傅柔华
      • 傅熙倩
      • 傅歆岚
      • 傅盼翠
      • 傅春嫣
      • 傅诗淑
      • 傅雪宸
      • 傅旋倩
      • 傅彩纹
      • 傅雪珊
      • 傅彩宸
      • 傅紫珊
      • 傅曼珊
      • 傅紫宸
      • 傅旋珊
      • 傅海宸
      • 傅紫真
      • 傅问珊
      • 傅彩珊
      • 傅迎素
      • 傅紫倩
      • 傅紫纹
      • 傅海珊
      • 傅旋纹
      • 傅馨影
      • 傅彩惠
      • 傅思燕
      • 傅曼舒
      • 傅思静
      • 傅姿静
      • 傅紫惠
      • 傅思润
      • 傅悦清
      • 傅珠惠
      • 傅紫超
      • 傅柔凝
      • 傅珠清
      • 傅紫舒
      • 傅紫丝
      • 傅紫寒
      • 傅紫雯
      • 傅柔霎
      • 傅思洁
      • 傅婉舒
      • 傅婉絮
      • 傅紫淑
      • 傅彩岚
      • 傅旋惠
      • 傅彩翔
      • 傅紫云
      • 傅馨仙
      • 傅舒婉
      • 傅惠秋
      • 傅翔柔
      • 傅涵紫
      • 傅岚悦
      • 傅雯旋
      • 傅岚旋
      • 傅惠旋
      • 傅惠柔
      • 傅岚思
      • 傅涵思
      • 傅雯思
      • 傅舒姿
      • 傅惜雪
      • 傅寒紫
      • 傅云柔
      • 傅惠思
      • 傅涵姿
      • 傅翔姿
      • 傅涵珠
      • 傅淑柔
      • 傅翔珠
      • 傅舒娅
      • 傅惜海
      • 傅淑姿
      • 傅彩瑜
      • 傅紫翠
      • 傅旋睿
      • 傅紫翠
      • 傅思羽
      • 傅紫睿
      • 傅珠嫣
      • 傅雪翠
      • 傅珠瑜
      • 傅思冰
      • 傅紫嫣
      • 傅雪瑜
      • 傅柔羽
      • 傅旋嫣
      • 傅彩嫣
      • 傅珠华
      • 傅紫瑛
      • 傅婉瑜
      • 傅彩睿
      • 傅觅翠
      • 傅柔冰
      • 傅紫华
      • 傅曼瑜
      • 傅诗睿
      • 傅歆华
      • 傅熙瑜
      • 傅诗沁
      • 傅诗青
      • 傅诗明
      • 傅熙姗
      • 傅诗依
      • 傅新华
      • 傅歆瑜
      • 傅歆翠
      • 傅诗雨
      • 傅诗姗
      • 傅歆姗
      • 傅钰华
      • 傅钰嫣
      • 傅歆舞
      • 傅诗瑜
      • 傅诗碧
      • 傅诗华
      • 傅诗沐
      • 傅诗嫣
      • 傅歆佩
      • 傅歆沐
      • 傅靖儿
      • 傅铃华
      • 傅诗凤
      • 傅诗宛
      • 傅馨冰
      • 傅馨羽
      • 傅柔忆
      • 傅柔霜
      • 傅思霜

      傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 傅思华
      • 傅琦淑
      • 傅琦清
      • 傅柔惠
      • 傅莉露
      • 傅柳惠
      • 傅盈凤
      • 傅熙芸
      • 傅思萍
      • 傅红菡
      • 傅筠纹
      • 傅熙雅
      • 傅琦露
      • 傅香珺
      • 傅筠惠
      • 傅香涵
      • 傅虹惠
      • 傅玫华
      • 傅琳云
      • 傅诗雯
      • 傅莉媚
      • 傅思碧
      • 傅熙珊
      • 傅微茜
      • 傅熙露
      • 傅盈梦
      • 傅微涵
      • 傅琳淑
      • 傅柳华
      • 傅熙桐
      • 傅熙惠
      • 傅盈幻
      • 傅盈菲
      • 傅琪雯
      • 傅微芸
      • 傅琪涵
      • 傅姿寒
      • 傅熙娟
      • 傅盈清
      • 傅琴雯
      • 傅榆云
      • 傅榆惠
      • 傅兰娥
      • 傅莉纹
      • 傅香雅
      • 傅微雅
      • 傅柔淑
      • 傅玫雅
      • 傅筠云
      • 傅柏华
      • 傅柳媚
      • 傅熙雯
      • 傅盈瑜
      • 傅柔雯
      • 傅盈菱
      • 傅春淑
      • 傅诗欢
      • 傅思云
      • 傅秋惠
      • 傅柳清
      • 傅红惠
      • 傅香瑜
      • 傅兰惠
      • 傅琦纹
      • 傅兰雯
      • 傅玫惠
      • 傅盈涵
      • 傅盈雅
      • 傅薇华
      • 傅盈月
      • 傅微雯
      • 傅熙茜
      • 傅盈菡
      • 傅诗露
      • 傅靖雯
      • 傅柔幻
      • 傅秋碧
      • 傅微芙
      • 傅微娟
      • 傅微倩
      • 傅荷涵
      • 傅玫茵
      • 傅熙雁
      • 傅盈语
      • 傅诗云
      • 傅香舒
      • 傅柔云
      • 傅筠清
      • 傅春萍
      • 傅秋云
      • 傅琦云
      • 傅柏雯
      • 傅琦惠
      • 傅秋华
      • 傅彦云
      • 傅柳淑
      • 傅熙絮
      • 傅芊华
      • 傅熙芙
      • 傅兰欢
      • 傅熙珺
      • 傅盈云
      • 傅柏惠
      • 傅春惠
      • 傅筠涵
      • 傅新惠
      • 傅思惠
      • 傅薇萍
      • 傅思幻
      • 傅柳雯
      • 傅歆纹
      • 傅柳普
      • 傅香华
      • 傅琳雯
      • 傅思舞
      • 傅盈珺
      • 傅香菱
      • 傅熙云
      • 傅熙宸
      • 傅香鸣
      • 傅红茹
      • 傅熙雯
      • 傅蕾碧
      • 傅盈雁
      • 傅姿媚
      • 傅熙芳
      • 傅兰云
      • 傅芊涵
      • 傅盈嘉
      • 傅思雯
      • 傅柔华
      • 傅琪惠
      • 傅熙倩
      • 傅盈茵
      • 傅盈雯
      • 傅盼翠
      • 傅琳纹
      • 傅诗淑
      • 傅海纹
      • 傅雪宸
      • 傅曼芙
      • 傅曼桐
      • 傅薇冰
      • 傅彩纹
      • 傅雪桑
      • 傅敏芳
      • 傅雪珊
      • 傅曼芸
      • 傅曼珊
      • 傅雪芳
      • 傅敏桐
      • 傅海桃
      • 傅海宸
      • 傅雪芙
      • 傅曼娥
      • 傅雪芷
      • 傅海芸
      • 傅雪芸
      • 傅曼倚
      • 傅曼芷
      • 傅曼芳
      • 傅海芙
      • 傅紫纹
      • 傅敏芸
      • 傅雪纹
      • 傅雪娟
      • 傅婕纹
      • 傅海珊
      • 傅曼纹
      • 傅敏芝
      • 傅旋纹
      • 傅露莹
      • 傅蓝慕
      • 傅彩惠
      • 傅英淑
      • 傅盈洁
      • 傅曼茹
      • 傅若媚
      • 傅曼舒
      • 傅曼寒
      • 傅梅云
      • 傅雪珺
      • 傅曼雯
      • 傅曼雁
      • 傅敏惠
      • 傅曼雅
      • 傅雪淑
      • 傅艺涵
      • 傅敏涵
      • 傅海雅
      • 傅曼淑
      • 傅盈蓉
      • 傅紫惠
      • 傅敏茹
      • 傅思润
      • 傅若欢
      • 傅雪云
      • 傅悦清
      • 傅曼茜
      • 傅曼媚

      傅姓历史名人:

      傅山:明清大学问家,字青主。他不但博通经史诸子和佛道之学,并兼工诗文、书画、金石、又精医学。其思想破儒家正统之见,开清代子学研究的风气。其著作有《霜红龛集》、《荀子评注》等,医学上有《傅青主女科》和《傅青主男科》等书。
      傅善祥:近代中国历史上第一位女状元。1853年,太平天国定都天京,不久开'女科',考中鼎甲第一名。是东王杨秀清政务上的得力助手。
      傅玄:西晋时哲学家、文学家,可算是傅姓族人有史以来最有学问的名人。其学问渊博,精通单律,于诗擅长乐府。在哲学上,把自然和人类历史都看作一种纯粹的自然过程,批判了有神论的世界观
      和玄学空谈。
      傅宽:汉高祖时开国功臣。在楚汉战争时随韩信、曹参平定齐地。汉高祖得天下后曾定元功18人,傅宽列第9位。
      傅毅:东汉文学家。朝廷求贤不诚,士多隐居,遂作《七激》、《迪志》诗,讽世明志,后被召为兰台今史,以文显于朝廷。

      傅姓聚集地:

      迁徙分布
      傅姓形成于商朝都城殷,早期主要是在北方发展繁衍。春秋时,郑国(都今河南新郑)有大夫傅瑕。秦汉之际有傅宽,从刘邦打天下,以功封阳陵侯,其后代有一支在今山东境发展。所以傅氏最早繁衍地是以我国西北地区的陕西、甘肃东部、宁夏等省为主。尔后,便东迁至河北、山东。西汉时傅氏已播迁至西北、西南地区。如西汉大司马傅喜为河内温(今河南温县)人,傅柔为浦江(今属浙江)人;东汉傅俊为襄城(今属河南)人,傅毅为扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,傅燮为灵州(在今宁夏灵武县境)人。西晋傅玄之子傅咸长子傅敷于永嘉之乱时迁至会稽(今浙江绍兴),傅咸的后代还有一支自北地徙居清河(今属河北)。唐末,王潮、王审知入闽,有河南傅姓将佐随往,在福建安家落户。北宋末年,又有邓州(今属河南)傅氏迁往福建泉州,此后繁衍昌盛。南宋末,清河傅氏又有一支徙居福建上杭蛟萍乡,后又分出广东兴宁傅氏等支派。明代,傅氏已遍布江南各省。清代,有部分满洲贵族改姓傅;闽粤有傅氏移居台湾,进而又有徙居海外者。
      堂号
      '兴商堂':商武丁时刻想振兴自己的国家,但缺乏贤人帮助。一天夜里,他梦到圣人来到他面前.这位圣人名说,治国的本领很大。于是武丁就画了那圣人的像,命许多人去找,结果在傅岩找到了一位泥水匠人,正在那里筑墙,他很像武丁梦中见到的人的模样。他就是傅说。请到朝廷,他果然帮助武丁振兴了商朝。是历史上的名宰相。
      傅姓也以'清河'位其堂号。


      上一条:许姓男宝宝起名_姓许的男孩名字(满分/高分)    下一条:傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48794.html