1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-28 15:28:00

      导语傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分),傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南等四省。那么傅姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南等四省。那么傅姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 傅楷智
      • 傅南杰
      • 傅冠尧
      • 傅楠智
      • 傅俊尧
      • 傅风杰
      • 傅敬哲
      • 傅建皓
      • 傅敬寒
      • 傅建闲
      • 傅风元
      • 傅楷哲
      • 傅琪晋
      • 傅柏豪
      • 傅建福
      • 傅炫棋
      • 傅俊元
      • 傅敬洪
      • 傅敬耀
      • 傅俊凯
      • 傅柏尧
      • 傅泰皓
      • 傅建方
      • 傅建雄
      • 傅波尧
      • 傅肖华
      • 傅鹏荣
      • 傅敬渊
      • 傅敬原
      • 傅柏渊
      • 傅楠瀚
      • 傅劲杰
      • 傅熙高
      • 傅劲文
      • 傅熙栋
      • 傅楠耿
      • 傅肖博
      • 傅风月
      • 傅冠豪
      • 傅祺云
      • 傅祺峰
      • 傅祺宝
      • 傅炫杰
      • 傅敬杰
      • 傅冠嘉
      • 傅建凯
      • 傅冠渊
      • 傅俊杰
      • 傅冠荣
      • 傅炫元
      • 傅柏嘉
      • 傅建华
      • 傅敬伦
      • 傅熙皓
      • 傅敬腾
      • 傅炫尧
      • 傅敬尧
      • 傅楠云
      • 傅熙尧
      • 傅楷腾
      • 傅敬清
      • 傅泰尧
      • 傅建宁
      • 傅俊皓
      • 傅炫栋
      • 傅楷渊
      • 傅敬高
      • 傅琪云
      • 傅风尧
      • 傅鼎棋
      • 傅建云
      • 傅肖皓
      • 傅泰乔
      • 傅敬云
      • 傅冠文
      • 傅熙杰
      • 傅敬洋
      • 傅鼎凯
      • 傅波嘉
      • 傅鹏元
      • 傅冠雄
      • 傅楷瀚
      • 傅熙原
      • 傅风轻
      • 傅楠尧
      • 傅肖元
      • 傅波元
      • 傅冠月
      • 傅炫荣
      • 傅风栋
      • 傅泰嘉
      • 傅敬博
      • 傅炫景
      • 傅琪栋
      • 傅建渊
      • 傅楠哲
      • 傅柏云
      • 傅俊栋
      • 傅劲博
      • 傅冠皓
      • 傅建嘉
      • 傅祺杰
      • 傅琪渊
      • 傅敬普
      • 傅柏智
      • 傅泰月
      • 傅鹏嘉
      • 傅楷峰
      • 傅肖云
      • 傅柏华
      • 傅建荣
      • 傅楷闲
      • 傅敬理
      • 傅柏福
      • 傅鼎栋
      • 傅敬恒
      • 傅鼎高
      • 傅楷尧
      • 傅柏博
      • 傅楠雄
      • 傅琪洋
      • 傅泰景
      • 傅楠耀
      • 傅冠福
      • 傅敬庭
      • 傅肖杰
      • 傅建豪
      • 傅风嘉
      • 傅柏荣
      • 傅琪哲
      • 傅冠栋
      • 傅琪景
      • 傅敬瀚
      • 傅柏杰
      • 傅楷博
      • 傅楷栋
      • 傅冠杰
      • 傅柏栋
      • 傅冠宁
      • 傅侠文
      • 傅楷原
      • 傅楷皓
      • 傅敬栋
      • 傅楠栋
      • 傅泰栋
      • 傅冠熊
      • 傅敬凯
      • 傅炫乔
      • 傅楠渊
      • 傅炫嘉
      • 傅建元
      • 傅国晋
      • 傅国烈
      • 傅国洪
      • 傅国原
      • 傅彬原
      • 傅浩原
      • 傅若晋
      • 傅若洪
      • 傅彬高
      • 傅彬恒
      • 傅国峰
      • 傅浩高
      • 傅健洋
      • 傅健展
      • 傅健哲
      • 傅强洋
      • 傅强晋
      • 傅健伦
      • 傅康峰
      • 傅若庭
      • 傅若峰
      • 傅健凌
      • 傅国庭
      • 傅国耿
      • 傅强恒
      • 傅彬庭
      • 傅若恒
      • 傅若凌
      • 傅若哲
      • 傅健洪
      • 傅雪芹
      • 傅苑哲
      • 傅鹏吉
      • 傅若伦
      • 傅国恒
      • 傅彬洋
      • 傅国哲
      • 傅若原
      • 傅鹏旭
      • 傅章原
      • 傅强哲
      • 傅浩气
      • 傅瀚庆
      • 傅瀚标
      • 傅瀚贤
      • 傅瀚毅
      • 傅健杰
      • 傅浩景
      • 傅泰桦

      傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 傅楷智
      • 傅南杰
      • 傅楠智
      • 傅俊尧
      • 傅敬哲
      • 傅鼎庭
      • 傅楷哲
      • 傅琪晋
      • 傅鼎翔
      • 傅炫棋
      • 傅俊元
      • 傅俊维
      • 傅敬耀
      • 傅俊凯
      • 傅泰皓
      • 傅圣耀
      • 傅楠耿
      • 傅炫玮
      • 傅祺宝
      • 傅韵天
      • 傅炫杰
      • 傅俊杰
      • 傅炫智
      • 傅炫元
      • 傅敬伦
      • 傅敬腾
      • 傅鼎恩
      • 傅炫尧
      • 傅楷腾
      • 傅俊畅
      • 傅泰尧
      • 傅建宁
      • 傅俊皓
      • 傅炫栋
      • 傅圣哲
      • 傅幽智
      • 傅幽晴
      • 傅鼎棋
      • 傅鼎智
      • 傅韵尘
      • 傅泰翔
      • 傅泰乔
      • 傅鼎凯
      • 傅泰宁
      • 傅鼎城
      • 傅泰图
      • 傅泰智
      • 傅烟轩
      • 傅炫荣
      • 傅泰嘉
      • 傅泰硕
      • 傅圣智
      • 傅炫景
      • 傅楠哲
      • 傅俊栋
      • 傅柏智
      • 傅泰月
      • 傅俊玮
      • 傅鼎伦
      • 傅俊翔
      • 傅敬理
      • 傅鼎栋
      • 傅鼎益
      • 傅圣腾
      • 傅鼎高
      • 傅煜城
      • 傅鼎轩
      • 傅泰景
      • 傅楠耀
      • 傅敬庭
      • 傅琪哲
      • 傅圣耿
      • 傅幽宁
      • 傅鼎哲
      • 傅冠宁
      • 傅泰栋
      • 傅炫硕
      • 傅炫乔
      • 傅炫嘉
      • 傅国晋
      • 傅国烈
      • 傅伟哲
      • 傅章轩
      • 傅若晋
      • 傅健展
      • 傅健哲
      • 傅章哲
      • 傅强晋
      • 傅健伦
      • 傅章庭
      • 傅若庭
      • 傅健凌
      • 傅国庭
      • 傅国耿
      • 傅章伦
      • 傅章烈
      • 傅彬庭
      • 傅若凌
      • 傅若哲
      • 傅苑哲
      • 傅若伦
      • 傅国哲
      • 傅章原
      • 傅强哲
      • 傅宝乐
      • 傅宝逸
      • 傅韵龙
      • 傅泰桦
      • 傅劲龙
      • 傅泰璋
      • 傅柏瑾
      • 傅冠龙
      • 傅俊勋
      • 傅冠道
      • 傅晟棋
      • 傅章凯
      • 傅章皓
      • 傅章杰
      • 傅章栋
      • 傅章翔
      • 傅柏龙
      • 傅建达
      • 傅建璋
      • 傅俊树
      • 傅炫桦
      • 傅健智
      • 傅冠璋
      • 傅俊璋
      • 傅俊龙
      • 傅章智
      • 傅炫璋
      • 傅泰瑾
      • 傅章循
      • 傅泰龙
      • 傅幽达
      • 傅建龙
      • 傅彬智
      • 傅泰达
      • 傅冠达
      • 傅泰运
      • 傅泰勋
      • 傅炫融
      • 傅建瑾
      • 傅炫勋
      • 傅幽龙
      • 傅柏达
      • 傅俊桦
      • 傅苑智
      • 傅伟智
      • 傅宝祺
      • 傅宝义
      • 傅宝驰
      • 傅天旷
      • 傅月俊
      • 傅天炫
      • 傅木泰
      • 傅引泰
      • 傅天俊
      • 傅天南
      • 傅天幽
      • 傅天劲
      • 傅月泰
      • 傅天柏
      • 傅木俊
      • 傅智冠
      • 傅智南
      • 傅乔南
      • 傅天隆
      • 傅乔俊
      • 傅月灿
      • 傅杰炫
      • 傅杰泰
      • 傅乔炫
      • 傅天佑
      • 傅景振
      • 傅元良
      • 傅皓泰
      • 傅木隆
      • 傅天遥
      • 傅杰南
      • 傅棋章
      • 傅皓南
      • 傅智伟
      • 傅景泰
      • 傅智健
      • 傅月隆
      • 傅智强
      • 傅智俊
      • 傅木遥
      • 傅杰章
      • 傅棕章
      • 傅皓俊
      • 傅木灿
      • 傅皓振
      • 傅棋拓
      • 傅引志
      • 傅景章
      • 傅杰振
      • 傅木良
      • 傅智章

      傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 傅星玮
      • 傅鼎翔
      • 傅俊维
      • 傅圣刚
      • 傅圣耀
      • 傅韵诚
      • 傅圣超
      • 傅幽仁
      • 傅新翔
      • 傅镜维
      • 傅炫玮
      • 傅韵天
      • 傅星维
      • 傅裕轩
      • 傅新恩
      • 傅靖轩
      • 傅圣捷
      • 傅春玮
      • 傅鼎恩
      • 傅幽翔
      • 傅镜玮
      • 傅圣轩
      • 傅圣哲
      • 傅幽智
      • 傅幽晴
      • 傅韵尘
      • 傅泰翔
      • 傅圣恩
      • 傅识维
      • 傅鼎城
      • 傅幽胜
      • 傅烟轩
      • 傅幽诚
      • 傅川轩
      • 傅泰硕
      • 傅圣智
      • 傅幽盛
      • 傅俊玮
      • 傅识玮
      • 傅俊翔
      • 傅圣翔
      • 傅幽瑞
      • 傅鼎益
      • 傅圣腾
      • 傅识硕
      • 傅煜城
      • 傅鼎轩
      • 傅靖翔
      • 傅圣耿
      • 傅幽捷
      • 傅幽宁
      • 傅圣盛
      • 傅信翔
      • 傅炫硕
      • 傅千轩
      • 傅镜宇
      • 傅晨轩
      • 傅伟哲
      • 傅章轩
      • 傅韵舟
      • 傅识宇
      • 傅商轩
      • 傅伟峻
      • 傅野轩
      • 傅伟刚
      • 傅伟宸
      • 傅绍轩
      • 傅韵羽
      • 傅伟轩
      • 傅识亦
      • 傅韵宇
      • 傅韵舟
      • 傅宝逸
      • 傅韵龙
      • 傅星融
      • 傅信勋
      • 傅俊勋
      • 傅幽锦
      • 傅晨翔
      • 傅镜勋
      • 傅章翔
      • 傅伟盛
      • 傅识勋
      • 傅绍翔
      • 傅商翔
      • 傅识运
      • 傅幽达
      • 傅伟超
      • 傅泰运
      • 傅泰勋
      • 傅炫融
      • 傅炫勋
      • 傅伟胜
      • 傅野胜
      • 傅幽龙
      • 傅镜运
      • 傅星运
      • 傅伟捷
      • 傅伟智
      • 傅引泰
      • 傅天幽
      • 傅捷誉
      • 傅天佑
      • 傅钦伟
      • 傅智伟
      • 傅善誉
      • 傅少辰
      • 傅引志
      • 傅朝唯
      • 傅朝伟
      • 傅朝誉
      • 傅捷勇
      • 傅钦唯
      • 傅善伟
      • 傅智勇
      • 傅天辰
      • 傅引辰
      • 傅善勇
      • 傅智野
      • 傅钦勇
      • 傅川翔
      • 傅章境
      • 傅俊宇
      • 傅炫宇
      • 傅泰宇
      • 傅俊羽
      • 傅伟诚
      • 傅星宇
      • 傅野诚
      • 傅春宇
      • 傅泰羽
      • 傅伟硕
      • 傅伟瑜
      • 傅信亦
      • 傅幽宇
      • 傅商玮
      • 傅星羽
      • 傅章硕
      • 傅信宇
      • 傅幽全
      • 傅章维
      • 傅章玮
      • 傅幽光
      • 傅圣忠
      • 傅靖坤
      • 傅川岩
      • 傅鼎硕
      • 傅圣坤
      • 傅圣宁
      • 傅靖硕
      • 傅圣齐
      • 傅圣诚
      • 傅川坤
      • 傅圣图
      • 傅圣青
      • 傅圣瑜
      • 傅新玮
      • 傅鼎玮
      • 傅新硕
      • 傅新坤
      • 傅裕玮
      • 傅圣昌
      • 傅圣依
      • 傅圣瑞
      • 傅鼎维
      • 傅鼎坤
      • 傅鼎岩
      • 傅圣玮
      • 傅圣硕
      • 傅圣睿
      • 傅信阳
      • 傅镜佑
      • 傅识均
      • 傅幽远
      • 傅韵辰
      • 傅镜辰
      • 傅识延
      • 傅镜余
      • 傅星远
      • 傅思远
      • 傅识辰
      • 傅镜延
      • 傅致远
      • 傅俊远
      • 傅星阳
      • 傅幽隆
      • 傅泰远
      • 傅宝宇
      • 傅朝磊
      • 傅玮誉
      • 傅钦逸
      • 傅钦磊
      • 傅睿伟
      • 傅誓伟
      • 傅银伟
      • 傅朝逸
      • 傅善磊
      • 傅智逸
      • 傅朝卫
      • 傅烨伟

      傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 傅识华
      • 傅波钦
      • 傅星玮
      • 傅星齐
      • 傅川峰
      • 傅新顺
      • 傅星寒
      • 傅新瀚
      • 傅春盛
      • 傅春睿
      • 傅信豪
      • 傅新朝
      • 傅信睿
      • 傅新捷
      • 傅星银
      • 傅圣刚
      • 傅靖刚
      • 傅星豪
      • 傅韵诚
      • 傅圣超
      • 傅新渊
      • 傅幽仁
      • 傅新翔
      • 傅镜齐
      • 傅信斯
      • 傅镜维
      • 傅星盛
      • 傅新刚
      • 傅镜瑜
      • 傅星维
      • 傅鹏诚
      • 傅识豪
      • 傅裕轩
      • 傅靖闲
      • 傅新恩
      • 傅风顺
      • 傅识瑞
      • 傅千峻
      • 傅星博
      • 傅靖轩
      • 傅圣捷
      • 傅春玮
      • 傅波盛
      • 傅熙捷
      • 傅识诚
      • 傅靖洋
      • 傅新云
      • 傅镜玮
      • 傅星渊
      • 傅信钦
      • 傅川洪
      • 傅思睿
      • 傅靖云
      • 傅鹏瑞
      • 傅信文
      • 傅信盛
      • 傅识齐
      • 傅识维
      • 傅信诚
      • 傅镜韶
      • 傅新洋
      • 傅星韶
      • 傅施豪
      • 傅幽胜
      • 傅星博
      • 傅秋胜
      • 傅识方
      • 傅星瑜
      • 傅川峻
      • 傅幽诚
      • 傅川轩
      • 傅风睿
      • 傅幽盛
      • 傅镜睿
      • 傅星善
      • 傅星华
      • 傅识玮
      • 傅星胜
      • 傅施普
      • 傅幽瑞
      • 傅镜诚
      • 傅星雄
      • 傅新博
      • 傅信韶
      • 傅星仁
      • 傅裕博
      • 傅识硕
      • 傅风盛
      • 傅裕瀚
      • 傅熙胜
      • 傅风齐
      • 傅星钦
      • 傅靖翔
      • 傅镜华
      • 傅熙峻
      • 傅鹏仁
      • 傅新峻
      • 傅靖博
      • 傅信齐
      • 傅靖渊
      • 傅风瑞
      • 傅幽捷
      • 傅风诚
      • 傅识睿
      • 傅镜方
      • 傅施瑞
      • 傅春豪
      • 傅圣盛
      • 傅鹏睿
      • 傅星捷
      • 傅秋深
      • 傅镜文
      • 傅信翔
      • 傅熙顺
      • 傅信博
      • 傅星福
      • 傅新欢
      • 傅千轩
      • 傅新盛
      • 傅熙刚
      • 傅镜宇
      • 傅晨轩
      • 傅镜舟
      • 傅晨书
      • 傅浩峻
      • 傅雪峻
      • 傅镜向
      • 傅韵舟
      • 傅识宇
      • 傅商轩
      • 傅伟峻
      • 傅晨峰
      • 傅商峻
      • 傅镜冰
      • 傅识帆
      • 傅商峰
      • 傅伟刚
      • 傅镜帆
      • 傅浩修
      • 傅伟宸
      • 傅绍轩
      • 傅镜西
      • 傅绍刚
      • 傅识亦
      • 傅绍峻
      • 傅韵舟
      • 傅浩顺
      • 傅星融
      • 傅浩朝
      • 傅紫然
      • 傅浩然
      • 傅绍闲
      • 傅春霖
      • 傅海尊
      • 傅信翰
      • 傅信勋
      • 傅紫胜
      • 傅绍云
      • 傅晨云
      • 傅绍寒
      • 傅星润
      • 傅幽锦
      • 傅绍博
      • 傅晨翔
      • 傅春翰
      • 傅浩胜
      • 傅镜勋
      • 傅伟盛
      • 傅识霖
      • 傅识勋
      • 傅鹏锦
      • 傅绍翔
      • 傅商翔
      • 傅识运
      • 傅晨超
      • 傅伟超
      • 傅镜锦
      • 傅识翰
      • 傅星锦
      • 傅识锦
      • 傅识润
      • 傅信锦
      • 傅商博
      • 傅镜翰
      • 傅浩捷
      • 傅绍渊
      • 傅伟胜
      • 傅信霖
      • 傅野胜
      • 傅浩盛
      • 傅镜运
      • 傅镜霖
      • 傅星运
      • 傅伟捷
      • 傅瀚川
      • 傅方星
      • 傅千凡
      • 傅文春
      • 傅文星
      • 傅少风

      傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 傅熙寒
      • 傅识华
      • 傅波钦
      • 傅风杰
      • 傅波文
      • 傅川峰
      • 傅敬寒
      • 傅风寒
      • 傅建闲
      • 傅莫闲
      • 傅星寒
      • 傅风元
      • 傅新瀚
      • 傅柏豪
      • 傅建福
      • 傅信豪
      • 傅敬洪
      • 傅建方
      • 傅建雄
      • 傅波尧
      • 傅肖华
      • 傅鹏荣
      • 傅敬渊
      • 傅柏渊
      • 傅星豪
      • 傅楠瀚
      • 傅新渊
      • 傅熙高
      • 傅劲文
      • 傅熙栋
      • 傅波清
      • 傅肖博
      • 傅风月
      • 傅冠豪
      • 傅祺云
      • 傅祺峰
      • 傅鹏诚
      • 傅识豪
      • 傅风博
      • 傅靖闲
      • 傅风顺
      • 傅冠渊
      • 傅建华
      • 傅星博
      • 傅熙皓
      • 傅波盛
      • 傅熙捷
      • 傅波云
      • 傅靖洋
      • 傅楠云
      • 傅熙尧
      • 傅新云
      • 傅敬清
      • 傅波豪
      • 傅星渊
      • 傅楷渊
      • 傅琪云
      • 傅川洪
      • 傅风尧
      • 傅建云
      • 傅靖云
      • 傅鹏瑞
      • 傅信文
      • 傅敬云
      • 傅冠文
      • 傅熙杰
      • 傅敬洋
      • 傅新洋
      • 傅施豪
      • 傅波嘉
      • 傅星博
      • 傅鹏元
      • 傅冠雄
      • 傅楷瀚
      • 傅风华
      • 傅熙原
      • 傅风轻
      • 傅识方
      • 傅波元
      • 傅风栋
      • 傅敬博
      • 傅鹏文
      • 傅建渊
      • 傅柏云
      • 傅风睿
      • 傅劲博
      • 傅星华
      • 傅琪渊
      • 傅敬普
      • 傅鹏嘉
      • 傅施普
      • 傅楷峰
      • 傅肖云
      • 傅柏华
      • 傅楷闲
      • 傅柏福
      • 傅敬恒
      • 傅星雄
      • 傅风云
      • 傅新博
      • 傅裕博
      • 傅风盛
      • 傅柏博
      • 傅楠雄
      • 傅裕瀚
      • 傅熙胜
      • 傅风豪
      • 傅风齐
      • 傅熙博
      • 傅琪洋
      • 傅镜华
      • 傅熙峻
      • 傅冠福
      • 傅鹏仁
      • 傅熙瀚
      • 傅建豪
      • 傅风嘉
      • 傅靖博
      • 傅靖渊
      • 傅风瑞
      • 傅敬瀚
      • 傅楷博
      • 傅风诚
      • 傅熙清
      • 傅镜方
      • 傅春豪
      • 傅鹏睿
      • 傅秋深
      • 傅镜文
      • 傅侠文
      • 傅熙顺
      • 傅冠熊
      • 傅信博
      • 傅星福
      • 傅风文
      • 傅新欢
      • 傅楠渊
      • 傅熙刚
      • 傅国洪
      • 傅浩原
      • 傅浩峻
      • 傅雪峻
      • 傅镜向
      • 傅若洪
      • 傅彬恒
      • 傅国峰
      • 傅浩高
      • 傅健洋
      • 傅晨峰
      • 傅强洋
      • 傅康峰
      • 傅镜冰
      • 傅若峰
      • 傅识帆
      • 傅商峰
      • 傅强恒
      • 傅镜帆
      • 傅浩修
      • 傅若恒
      • 傅浩峰
      • 傅健洪
      • 傅雪芹
      • 傅鹏吉
      • 傅国恒
      • 傅彬洋
      • 傅浩恒
      • 傅鹏旭
      • 傅浩洋
      • 傅浩气
      • 傅瀚兴
      • 傅瀚庆
      • 傅瀚辉
      • 傅瀚标
      • 傅瀚贤
      • 傅瀚毅
      • 傅浩云
      • 傅浩景
      • 傅浩顺
      • 傅彬闲
      • 傅浩朝
      • 傅国闲
      • 傅建润
      • 傅浩然
      • 傅肖霖
      • 傅浩雄
      • 傅绍闲
      • 傅健闲
      • 傅春霖
      • 傅海尊
      • 傅信翰
      • 傅望杰
      • 傅绍云
      • 傅康云
      • 傅晨云
      • 傅绍寒
      • 傅星润
      • 傅绍博
      • 傅春翰
      • 傅风润
      • 傅强渊

      傅姓历史名人:

      傅山:明清大学问家,字青主。他不但博通经史诸子和佛道之学,并兼工诗文、书画、金石、又精医学。其思想破儒家正统之见,开清代子学研究的风气。其著作有《霜红龛集》、《荀子评注》等,医学上有《傅青主女科》和《傅青主男科》等书。
      傅善祥:近代中国历史上第一位女状元。1853年,太平天国定都天京,不久开'女科',考中鼎甲第一名。是东王杨秀清政务上的得力助手。
      傅玄:西晋时哲学家、文学家,可算是傅姓族人有史以来最有学问的名人。其学问渊博,精通单律,于诗擅长乐府。在哲学上,把自然和人类历史都看作一种纯粹的自然过程,批判了有神论的世界观
      和玄学空谈。
      傅宽:汉高祖时开国功臣。在楚汉战争时随韩信、曹参平定齐地。汉高祖得天下后曾定元功18人,傅宽列第9位。
      傅毅:东汉文学家。朝廷求贤不诚,士多隐居,遂作《七激》、《迪志》诗,讽世明志,后被召为兰台今史,以文显于朝廷。

      傅姓聚集地:

      迁徙分布
      傅姓形成于商朝都城殷,早期主要是在北方发展繁衍。春秋时,郑国(都今河南新郑)有大夫傅瑕。秦汉之际有傅宽,从刘邦打天下,以功封阳陵侯,其后代有一支在今山东境发展。所以傅氏最早繁衍地是以我国西北地区的陕西、甘肃东部、宁夏等省为主。尔后,便东迁至河北、山东。西汉时傅氏已播迁至西北、西南地区。如西汉大司马傅喜为河内温(今河南温县)人,傅柔为浦江(今属浙江)人;东汉傅俊为襄城(今属河南)人,傅毅为扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,傅燮为灵州(在今宁夏灵武县境)人。西晋傅玄之子傅咸长子傅敷于永嘉之乱时迁至会稽(今浙江绍兴),傅咸的后代还有一支自北地徙居清河(今属河北)。唐末,王潮、王审知入闽,有河南傅姓将佐随往,在福建安家落户。北宋末年,又有邓州(今属河南)傅氏迁往福建泉州,此后繁衍昌盛。南宋末,清河傅氏又有一支徙居福建上杭蛟萍乡,后又分出广东兴宁傅氏等支派。明代,傅氏已遍布江南各省。清代,有部分满洲贵族改姓傅;闽粤有傅氏移居台湾,进而又有徙居海外者。
      堂号
      '兴商堂':商武丁时刻想振兴自己的国家,但缺乏贤人帮助。一天夜里,他梦到圣人来到他面前.这位圣人名说,治国的本领很大。于是武丁就画了那圣人的像,命许多人去找,结果在傅岩找到了一位泥水匠人,正在那里筑墙,他很像武丁梦中见到的人的模样。他就是傅说。请到朝廷,他果然帮助武丁振兴了商朝。是历史上的名宰相。
      傅姓也以'清河'位其堂号。


      上一条:傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)    下一条:沈姓女宝宝起名_姓沈的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48795.html