1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-29 12:35:00

      导语吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分),吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 吕欣芙
      • 吕佳芸
      • 吕昕莲
      • 吕佩芸
      • 吕佳恬
      • 吕妮芸
      • 吕雨花
      • 吕蕊杏
      • 吕妮娟
      • 吕欣黛
      • 吕沐桐
      • 吕欣凌
      • 吕佳莲
      • 吕佩桐
      • 吕欣芸
      • 吕昕芙
      • 吕沐娟
      • 吕欣璐
      • 吕佳芝
      • 吕佳娟
      • 吕沐芸
      • 吕欣桐
      • 吕昕芳
      • 吕沐芙
      • 吕佩芝
      • 吕佳缦
      • 吕佳芙
      • 吕欣霜
      • 吕昕芷
      • 吕沐檀
      • 吕欣娜
      • 吕雨桐
      • 吕佳芷
      • 吕欣芳
      • 吕念桃
      • 吕佳霜
      • 吕昕芸
      • 吕佳霞
      • 吕妮莲
      • 吕佳檀
      • 吕欣芷
      • 吕佳桐
      • 吕昕桐
      • 吕佳珍
      • 吕佩芙
      • 吕沛芹
      • 吕佳黛
      • 吕念芹
      • 吕红杏
      • 吕柳妍
      • 吕柳江
      • 吕盈君
      • 吕柳君
      • 吕彦瑾
      • 吕柏凝
      • 吕虹凝
      • 吕彦璇
      • 吕虹颖
      • 吕蕊曦
      • 吕柳瑾
      • 吕映蓉
      • 吕柏颖
      • 吕盈蓉
      • 吕柏璇
      • 吕彦颖
      • 吕蕊竹
      • 吕玫颖
      • 吕蕊冰
      • 吕虹晓
      • 吕柳凝
      • 吕蕊露
      • 吕彦蓉
      • 吕柳霎
      • 吕彦凝
      • 吕南檀
      • 吕芊黛
      • 吕映萱
      • 吕南莲
      • 吕彦霞
      • 吕彦瑶
      • 吕柳瑶
      • 吕彦檀
      • 吕虹霞
      • 吕柏璐
      • 吕柏萱
      • 吕柳萱
      • 吕柳慕
      • 吕彦璐
      • 吕柳慧
      • 吕彦娇
      • 吕映娇
      • 吕美莲
      • 吕映莲
      • 吕芊瑶
      • 吕芊漫
      • 吕香莲
      • 吕盈萱
      • 吕柳漫
      • 吕柏莲
      • 吕彦莲
      • 吕香萱
      • 吕柳莹
      • 吕柳娇
      • 吕梨嘉
      • 吕奇璇
      • 吕曼菲
      • 吕梅菱
      • 吕梅华
      • 吕欣蓉
      • 吕婕绮
      • 吕欣凝
      • 吕佳凝
      • 吕佳霎
      • 吕海菡
      • 吕若菡
      • 吕敏梦
      • 吕佩蓉
      • 吕雪菡
      • 吕婕舞
      • 吕梨菱
      • 吕妮颖
      • 吕雪语
      • 吕欣瑾
      • 吕若绮
      • 吕梅碧
      • 吕雪菱
      • 吕若菊
      • 吕若菲
      • 吕佳润
      • 吕婕语
      • 吕曼嘉
      • 吕婧菲
      • 吕佳晓
      • 吕梨语
      • 吕梨菡
      • 吕雪绮
      • 吕沐蓉
      • 吕梅嘉
      • 吕婕菲
      • 吕昕颖
      • 吕梅语
      • 吕欣润
      • 吕若嘉
      • 吕若菱
      • 吕佳蓉
      • 吕雪嘉
      • 吕梅菲
      • 吕雪菲
      • 吕若语
      • 吕沁蓉
      • 吕若华
      • 吕寄梦
      • 吕卿华
      • 吕曼绮
      • 吕梨菲
      • 吕婕碧
      • 吕蕊鸣
      • 吕枝欣
      • 吕佳佩
      • 吕梅萱
      • 吕佳雨
      • 吕婕莹
      • 吕若霄
      • 吕欣昕
      • 吕英蝶
      • 吕馥菡
      • 吕雪巧
      • 吕昕欣
      • 吕欣沁
      • 吕佳佳
      • 吕欣佳
      • 吕佩奇
      • 吕盼柳
      • 吕蕊菡
      • 吕红芊
      • 吕佩欣
      • 吕雪卉
      • 吕柏盈
      • 吕佳沁
      • 吕彦虹
      • 吕佳枝
      • 吕红柏
      • 吕柳芊
      • 吕梅蝶
      • 吕柳柳
      • 吕盈芍
      • 吕梨卉
      • 吕盼兰
      • 吕佳彤
      • 吕柏兰
      • 吕海莹
      • 吕香柏
      • 吕明佳
      • 吕沐欣
      • 吕欣彤
      • 吕曼玉
      • 吕馥语
      • 吕寄瑶
      • 吕若瑶
      • 吕柳兰

      吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 吕依娜
      • 吕昕莲
      • 吕妮黛
      • 吕佳恬
      • 吕妮芸
      • 吕昕忆
      • 吕妮娟
      • 吕欣黛
      • 吕欣凌
      • 吕昕凌
      • 吕昕芙
      • 吕依璐
      • 吕欣璐
      • 吕依玲
      • 吕昕芳
      • 吕念珍
      • 吕昕芷
      • 吕宛璐
      • 吕欣娜
      • 吕念桃
      • 吕昕芸
      • 吕妮莲
      • 吕昕桐
      • 吕佳珍
      • 吕宛黛
      • 吕佳黛
      • 吕念芹
      • 吕怡采
      • 吕南璇
      • 吕彦瑾
      • 吕怡瑾
      • 吕彦璇
      • 吕蕊曦
      • 吕柳瑾
      • 吕映瑾
      • 吕映蓉
      • 吕柏璇
      • 吕虹晓
      • 吕南檀
      • 吕芊黛
      • 吕幽蝶
      • 吕映萱
      • 吕南莲
      • 吕彦瑶
      • 吕南影
      • 吕怡蝶
      • 吕柳瑶
      • 吕映缘
      • 吕柏璐
      • 吕彦璐
      • 吕映娇
      • 吕映莲
      • 吕芊瑶
      • 吕映蝶
      • 吕幽瑶
      • 吕怡瑶
      • 吕彤瑾
      • 吕梨嘉
      • 吕奇璇
      • 吕婉裳
      • 吕甜绿
      • 吕梨菱
      • 吕妮颖
      • 吕欣瑾
      • 吕昕瑾
      • 吕佳晓
      • 吕昕燕
      • 吕梨语
      • 吕梨菡
      • 吕妮瑾
      • 吕昕颖
      • 吕昕晓
      • 吕梨菲
      • 吕欣昕
      • 吕英蝶
      • 吕昕欣
      • 吕怡南
      • 吕梅蝶
      • 吕梨卉
      • 吕昕昕
      • 吕佳彤
      • 吕昕宛
      • 吕妮宛
      • 吕妮依
      • 吕欣彤
      • 吕寄瑶
      • 吕若瑶
      • 吕梨瑶
      • 吕昕彤
      • 吕卿蝶
      • 吕婧瑶
      • 吕梅瑶
      • 吕昕依
      • 吕南芊
      • 吕梨玉
      • 吕柳南
      • 吕依灵
      • 吕彤彤
      • 吕甜巧
      • 吕婕蝶
      • 吕佳昕
      • 吕梨莹
      • 吕宛妮
      • 吕彤佳
      • 吕蕊彤
      • 吕妮玥
      • 吕幽彤
      • 吕怡昕
      • 吕玥彤
      • 吕彤玥
      • 吕昕音
      • 吕南佳
      • 吕彤幽
      • 吕映佳
      • 吕彦妮
      • 吕映欣
      • 吕妮南
      • 吕怡彤
      • 吕幽昕
      • 吕昕怡
      • 吕昕南
      • 吕昕玥
      • 吕映瑛
      • 吕欣瑶
      • 吕昕瑶
      • 吕昕乐
      • 吕幽绿
      • 吕昕影
      • 吕妮影
      • 吕欣蝶
      • 吕彤蝶
      • 吕昕萱
      • 吕映菲
      • 吕佳瑶
      • 吕宛瑶
      • 吕映嘉
      • 吕映梦
      • 吕昕莹
      • 吕彤瑶
      • 吕妮萱
      • 吕南菲
      • 吕凌瑶
      • 吕语恬
      • 吕娜羽
      • 吕梦珍
      • 吕月曦
      • 吕花瑶
      • 吕芝瑶
      • 吕凌萱
      • 吕夏瑶
      • 吕珍羽
      • 吕裳娜
      • 吕竹玲
      • 吕桐瑶
      • 吕绿夏
      • 吕竹娜
      • 吕菊娜
      • 吕自芳
      • 吕凌娇
      • 吕娜萱
      • 吕桑瑶
      • 吕夏影
      • 吕绮凌
      • 吕尔珍
      • 吕月晴
      • 吕夏蝶
      • 吕桃瑶
      • 吕嘉恬
      • 吕菱娜
      • 吕绿芸
      • 吕尔芙
      • 吕语凌
      • 吕芳瑶
      • 吕嘉玲
      • 吕娜瑶
      • 吕夏羽
      • 吕嘉凌
      • 吕嘉珍
      • 吕黛萱
      • 吕莲蝶
      • 吕黛莹
      • 吕璐莹
      • 吕忆瑶
      • 吕璐瑶
      • 吕黛瑶
      • 吕璐萱
      • 吕黛娇
      • 吕嫣媛
      • 吕菡晴
      • 吕语婷
      • 吕燕玲
      • 吕璐邑
      • 吕嘉媛
      • 吕晓芸
      • 吕颖夏
      • 吕晓凌
      • 吕裳媛
      • 吕晓倚
      • 吕菡婷
      • 吕尔雅

      吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 吕依娜
      • 吕昕忆
      • 吕宛珊
      • 吕依璐
      • 吕依珊
      • 吕依玲
      • 吕宛璐
      • 吕宛黛
      • 吕怡采
      • 吕怡邑
      • 吕幽邑
      • 吕柔邑
      • 吕怡瑾
      • 吕幽燕
      • 吕思燕
      • 吕玥静
      • 吕思影
      • 吕怡忆
      • 吕幽蝶
      • 吕思缘
      • 吕音缘
      • 吕柔影
      • 吕南影
      • 吕思忆
      • 吕怡蝶
      • 吕柔忆
      • 吕映缘
      • 吕姿缘
      • 吕幽影
      • 吕怡影
      • 吕幽瑶
      • 吕怡瑶
      • 吕珠嫣
      • 吕婉裳
      • 吕旋嫣
      • 吕婉嫣
      • 吕紫瑛
      • 吕依静
      • 吕婉瑜
      • 吕悦嫣
      • 吕昕燕
      • 吕紫嫣
      • 吕迎嫣
      • 吕彩嫣
      • 吕思怡
      • 吕怡思
      • 吕幽音
      • 吕迎婵
      • 吕柔怡
      • 吕宛儿
      • 吕依青
      • 吕柔玥
      • 吕幽怡
      • 吕婉缘
      • 吕婉婵
      • 吕怡南
      • 吕思玥
      • 吕昕宛
      • 吕妮宛
      • 吕妮依
      • 吕姗依
      • 吕幽思
      • 吕昕依
      • 吕依灵
      • 吕玥怡
      • 吕宛妮
      • 吕幽依
      • 吕玥宛
      • 吕幽宛
      • 吕姗音
      • 吕宛春
      • 吕妮玥
      • 吕宛姿
      • 吕怡依
      • 吕思依
      • 吕幽彤
      • 吕怡昕
      • 吕玥彤
      • 吕彤玥
      • 吕幽儿
      • 吕昕音
      • 吕彤幽
      • 吕柔宛
      • 吕姗怡
      • 吕宛玥
      • 吕幽姗
      • 吕柔依
      • 吕怡宛
      • 吕思宛
      • 吕怡彤
      • 吕幽昕
      • 吕依柔
      • 吕昕怡
      • 吕宛怡
      • 吕姗玥
      • 吕昕玥
      • 吕姗影
      • 吕映瑛
      • 吕幽绿
      • 吕依叶
      • 吕思瑛
      • 吕昕影
      • 吕宛缘
      • 吕依缘
      • 吕妮影
      • 吕怡嫦
      • 吕怡嫣
      • 吕春瑛
      • 吕柔嫣
      • 吕宛瑶
      • 吕秋嫣
      • 吕怡瑛
      • 吕姿嫣
      • 吕春嫣
      • 吕姿瑛
      • 吕韵秀
      • 吕娜羽
      • 吕珊影
      • 吕珍羽
      • 吕素影
      • 吕羽珊
      • 吕夏影
      • 吕倩影
      • 吕珊缘
      • 吕珊叶
      • 吕夏羽
      • 吕珊羽
      • 吕忆瑶
      • 吕嫣媛
      • 吕馨羽
      • 吕嫣舒
      • 吕燕玲
      • 吕忆邑
      • 吕璐邑
      • 吕燕珊
      • 吕睿翔
      • 吕嫣絮
      • 吕尔岚
      • 吕翠岚
      • 吕羽馨
      • 吕艳璐
      • 吕晓燕
      • 吕艳青
      • 吕睿娅
      • 吕艳妮
      • 吕尔娅
      • 吕嫣悦
      • 吕艳姗
      • 吕嫣婉
      • 吕韵韵
      • 吕艳儿
      • 吕翠婉
      • 吕静宛
      • 吕静依
      • 吕晓依
      • 吕紫邑
      • 吕燕妮
      • 吕晓宛
      • 吕忆妮
      • 吕韵虞
      • 吕忆依
      • 吕忆姗
      • 吕忆昕
      • 吕晓幽
      • 吕韵钰
      • 吕忆宛
      • 吕晓音
      • 吕韵靖
      • 吕晓嫣
      • 吕晓瑛
      • 吕燕睿
      • 吕韵歆
      • 吕晓怡
      • 吕璐依
      • 吕忆彤

      吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 吕沐珊
      • 吕宛珊
      • 吕沐宸
      • 吕依珊
      • 吕雨真
      • 吕青珊
      • 吕青纹
      • 吕姗霞
      • 吕思妙
      • 吕思秀
      • 吕柔妍
      • 吕春妍
      • 吕柔邑
      • 吕思江
      • 吕思妍
      • 吕柔霎
      • 吕思洁
      • 吕姿静
      • 吕思燕
      • 吕思静
      • 吕馥馨
      • 吕思润
      • 吕柔凝
      • 吕玥静
      • 吕思凝
      • 吕姿洁
      • 吕思漫
      • 吕柔慕
      • 吕思影
      • 吕思缘
      • 吕柔霜
      • 吕思霜
      • 吕思霄
      • 吕柔影
      • 吕柔漫
      • 吕思忆
      • 吕柔忆
      • 吕姿婵
      • 吕姿缘
      • 吕秋婵
      • 吕柔霄
      • 吕秋慕
      • 吕春漫
      • 吕紫翠
      • 吕曼瑜
      • 吕珠嫣
      • 吕觅翠
      • 吕雪瑜
      • 吕姗凝
      • 吕紫翠
      • 吕旋嫣
      • 吕珠华
      • 吕雪翠
      • 吕紫瑛
      • 吕依静
      • 吕婉瑜
      • 吕雨静
      • 吕悦嫣
      • 吕紫华
      • 吕彩瑜
      • 吕紫嫣
      • 吕旋睿
      • 吕姗洁
      • 吕彩鸣
      • 吕彩嫣
      • 吕雪睿
      • 吕珠瑜
      • 吕彩睿
      • 吕姿香
      • 吕思怡
      • 吕怡思
      • 吕姗青
      • 吕美春
      • 吕旋慕
      • 吕迎婵
      • 吕柔怡
      • 吕佩青
      • 吕宛儿
      • 吕紫慕
      • 吕秋姿
      • 吕依青
      • 吕柔玥
      • 吕姗佩
      • 吕秋盈
      • 吕婉婵
      • 吕春姿
      • 吕双萍
      • 吕思思
      • 吕春柔
      • 吕盈姿
      • 吕柔思
      • 吕儿雨
      • 吕馥瑜
      • 吕秋春
      • 吕红姿
      • 吕思玥
      • 吕沛儿
      • 吕姗依
      • 吕香春
      • 吕彩慕
      • 吕秋柔
      • 吕幽思
      • 吕盈思
      • 吕旋漫
      • 吕春香
      • 吕思盈
      • 吕秋玫
      • 吕紫漫
      • 吕雪婵
      • 吕姿盈
      • 吕思姿
      • 吕珠婵
      • 吕柔玫
      • 吕紫霄
      • 吕青姗
      • 吕思秋
      • 吕沐姗
      • 吕香思
      • 吕姗柔
      • 吕姗姿
      • 吕柔姗
      • 吕明思
      • 吕柔明
      • 吕姗音
      • 吕宛春
      • 吕宛姿
      • 吕思依
      • 吕盈青
      • 吕青香
      • 吕佩春
      • 吕沐姿
      • 吕姗盈
      • 吕幽儿
      • 吕思明
      • 吕馥姗
      • 吕柔沐
      • 吕柔宛
      • 吕姗馥
      • 吕姗怡
      • 吕春沁
      • 吕盈姗
      • 吕雨双
      • 吕幽姗
      • 吕雨思
      • 吕盼儿
      • 吕柔依
      • 吕秋姗
      • 吕思宛
      • 吕沐柔
      • 吕佩思
      • 吕青秋
      • 吕依柔
      • 吕儿思
      • 吕思青
      • 吕姗玥
      • 吕春姗
      • 吕青姿
      • 吕春儿
      • 吕姗玫
      • 吕姗影
      • 吕香瑜
      • 吕思睿
      • 吕秋碧
      • 吕姗婵
      • 吕盼翠
      • 吕思华
      • 吕姿睿
      • 吕姗慕
      • 吕青婵
      • 吕思瑛
      • 吕青慕
      • 吕秋华
      • 吕秋睿
      • 吕沐婵
      • 吕姿瑜
      • 吕柔华
      • 吕怡嫦
      • 吕思舞
      • 吕思嫦
      • 吕春瑛
      • 吕秋翠
      • 吕柔嫣
      • 吕秋嫣
      • 吕盈瑜
      • 吕思萍
      • 吕柔嫦
      • 吕姿嫣
      • 吕柔瑜
      • 吕姗漫
      • 吕春萍
      • 吕思碧
      • 吕春嫣
      • 吕姿瑛
      • 吕韵秀
      • 吕倩冰
      • 吕宸慕
      • 吕幻丝
      • 吕珊影
      • 吕倩婵
      • 吕翠珊

      吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 吕沐珊
      • 吕佩芸
      • 吕雨纹
      • 吕雨花
      • 吕雨霞
      • 吕沐桐
      • 吕佩桐
      • 吕沐娟
      • 吕沐宸
      • 吕雨真
      • 吕沐芸
      • 吕沐芙
      • 吕佩芝
      • 吕佳缦
      • 吕沐纹
      • 吕青纹
      • 吕欣霜
      • 吕沛纹
      • 吕沐檀
      • 吕雨桐
      • 吕佳霜
      • 吕佳霞
      • 吕佩芙
      • 吕沛芹
      • 吕姗霞
      • 吕红杏
      • 吕思妙
      • 吕柳妍
      • 吕柳江
      • 吕柔妍
      • 吕春妍
      • 吕思江
      • 吕思妍
      • 吕盈妍
      • 吕盈君
      • 吕盈江
      • 吕柔霎
      • 吕柏凝
      • 吕思洁
      • 吕虹凝
      • 吕盈蓉
      • 吕馥馨
      • 吕思润
      • 吕柔凝
      • 吕玫颖
      • 吕盈凝
      • 吕香凝
      • 吕思凝
      • 吕蕊冰
      • 吕柳凝
      • 吕蕊露
      • 吕姿洁
      • 吕柳霎
      • 吕彦凝
      • 吕思漫
      • 吕香慕
      • 吕柔慕
      • 吕柔霜
      • 吕思霜
      • 吕盈慕
      • 吕彦霞
      • 吕思霄
      • 吕柔漫
      • 吕虹霞
      • 吕玫霞
      • 吕玫霞
      • 吕柳慕
      • 吕柳慧
      • 吕柔霄
      • 吕美莲
      • 吕秋慕
      • 吕红霞
      • 吕芊漫
      • 吕香莲
      • 吕盈萱
      • 吕香霞
      • 吕柳漫
      • 吕香萱
      • 吕春漫
      • 吕敏华
      • 吕曼菲
      • 吕曼瑜
      • 吕梅华
      • 吕觅翠
      • 吕欣凝
      • 吕雪瑜
      • 吕姗凝
      • 吕佳凝
      • 吕佳霎
      • 吕海菡
      • 吕曼萍
      • 吕珠华
      • 吕敏梦
      • 吕佩蓉
      • 吕雪菡
      • 吕婕舞
      • 吕雪语
      • 吕雪翠
      • 吕梅碧
      • 吕雪菱
      • 吕雪萍
      • 吕佳润
      • 吕雪华
      • 吕曼嘉
      • 吕雨静
      • 吕紫华
      • 吕雪绮
      • 吕沐蓉
      • 吕姗洁
      • 吕彩鸣
      • 吕佩霎
      • 吕雪睿
      • 吕欣润
      • 吕雪嘉
      • 吕曼碧
      • 吕曼华
      • 吕雪菲
      • 吕沁蓉
      • 吕若华
      • 吕佩凝
      • 吕卿华
      • 吕曼绮
      • 吕婕碧
      • 吕姿香
      • 吕曼慧
      • 吕蕊鸣
      • 吕雪慧
      • 吕曼霄
      • 吕佳佩
      • 吕美春
      • 吕旋慕
      • 吕海霄
      • 吕佩青
      • 吕佳雨
      • 吕若霄
      • 吕紫慕
      • 吕馥菡
      • 吕玫盈
      • 吕雪巧
      • 吕曼漫
      • 吕佩明
      • 吕欣沁
      • 吕姗佩
      • 吕佩奇
      • 吕盼柳
      • 吕秋盈
      • 吕红芊
      • 吕沐佩
      • 吕佩欣
      • 吕雪卉
      • 吕柏盈
      • 吕佳沁
      • 吕雪慧
      • 吕红柏
      • 吕双萍
      • 吕盈姿
      • 吕盈芍
      • 吕儿雨
      • 吕馥瑜
      • 吕盼兰
      • 吕海莹
      • 吕红姿
      • 吕曼慕
      • 吕盈盈
      • 吕香柏
      • 吕明佳
      • 吕沛儿
      • 吕沐欣
      • 吕香春
      • 吕彩慕
      • 吕曼玉
      • 吕馥语
      • 吕雪霄
      • 吕海玉
      • 吕盈思
      • 吕旋漫
      • 吕春香
      • 吕思盈
      • 吕秋玫
      • 吕佳明
      • 吕紫漫
      • 吕曼萱
      • 吕曼卉
      • 吕红芍
      • 吕雪婵
      • 吕姿盈
      • 吕梅漫
      • 吕雨佳
      • 吕柔玫
      • 吕紫霄
      • 吕香波
      • 吕蕊华
      • 吕海葵
      • 吕若漫
      • 吕沐姗
      • 吕欣沐
      • 吕蕊舞
      • 吕香思
      • 吕盈欣
      • 吕红佩

      吕姓历史名人:

      吕留良:明末清初人,号晚村。与黄宗羲、高斗魁等结识。雍正十年因曾静案,被剖棺戮尸,著述焚毁。学宗程朱,特别表扬朱熹的种族思想。
      吕布:东汉末年名将,善弓马,力大无穷,时称'飞将',封温侯,割据徐州,为一代枭雄。
      吕洞宾:号纯阳子,唐代八仙之一,曾隐居终南山等地修道。被道教全真教尊为北五祖之一。
      吕光:十六国时后凉(建都今甘肃武威)的建立者,在位13年。
      吕不韦:战国时秦丞相,被封为文信侯,称为'仲父'。门下曾有宾客三千,并让他们编著有《吕氏春秋》。
      吕雉:汉高祖皇后,人称吕后。曾辅佐刘邦平定天下,公元前195年刘邦死后代理朝政。
      吕蒙:三国时东吴名将,是个文武双全的人物,以致鲁肃见他时,曾称赞其'学识渊博,非复吴下阿蒙'。

      吕姓聚集地:

      迁徙分布
      吕姓播迁频繁,分布比较广泛。南阳吕国灭亡后,部分遗民被迁至今湖北蕲春。新蔡吕国亡国后,遗民主要分布于今河南南部及安徽北部。齐国吕氏在康公失国前已散居韩、魏、齐、鲁之间,其后子孙有在陕西、甘肃发展繁衍的。两汉时期,吕氏还分布于今河北、山西、内蒙古的一些地方。东汉末年,西阳人吕范,避乱移居寿春(今安徽寿县),三国时,蜀汉不韦人吕凯、魏任城人吕虔均有后裔徙居河东(今山西永济县西南)。南北朝时,今浙江、江苏的不少地方均有吕姓居民。北宋初,吕氏有一支徙居福建,分布于泉、漳二州,后有部分移居广东。自清代康熙年间开始,闽、粤吕氏有多支移居台湾,进而又有一些人远徙海外,分布于新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、文莱、越南、美国、加拿大等国家。
      吕是台湾的第二十九个大姓。福建漳州分衍至泉州和广东的这支。吕姓,始于清康熙煌二十三年(公元1684年)吕阿四和吕阿南两兄弟。莺歌镇,阿四坑和阿南坑。福建和广东迁台开垦的吕氏源源不断。以台北县为最多,次为嘉义县。
      堂号
      '渭滨堂':商朝末年,吕尚(姜子牙)在渭水滨钓鱼隐居。周文王访贤聘他为宰相。他帮助周文王、周武王打下了周朝八百多年基业的基础。
      '东莱堂':南宋吕祖谦,官著作郎兼国史馆编修,著《东莱博议》,对春秋三传有独到的见解。
      家乘谱牒
      江苏:塘洋吕氏族谱十卷、白沙圩吕氏宗谱二十一卷首一卷末一卷、毗陵吕氏族谱二十二卷首一卷末一卷
      浙江:余姚新河吕氏家乘十二卷附录一卷、余姚吕氏宗谱八卷首一卷、贵门吕氏宗谱十卷、东阳象冈吕氏宗谱二十二卷
      广东:岭南吕氏家谱一卷、潮州吕氏族谱一卷
      四川:吕氏世谱、吕氏族谱不分卷、吕氏宗谱一卷
      南渡吕氏族谱十二卷、河东吕氏谱、吕氏族谱、河东吕氏支谱二卷、吕氏重修族谱二卷


      上一条:彭姓男宝宝起名_姓彭的男孩名字(满分/高分)    下一条:吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48802.html