1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-29 12:37:00

      导语吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分),吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 吕果鸿
      • 吕松朋
      • 吕果晋
      • 吕昊谦
      • 吕果隆
      • 吕果凌
      • 吕果烈
      • 吕明高
      • 吕松良
      • 吕东谦
      • 吕东隆
      • 吕明谦
      • 吕松江
      • 吕果洪
      • 吕果灿
      • 吕宜隆
      • 吕果恒
      • 吕宜泽
      • 吕果洋
      • 吕雨高
      • 吕果泽
      • 吕涛君
      • 吕丰材
      • 吕果遥
      • 吕果庭
      • 吕果绩
      • 吕果展
      • 吕果伦
      • 吕果谦
      • 吕果弥
      • 吕果原
      • 吕宜峰
      • 吕果峰
      • 吕冠君
      • 吕建君
      • 吕建志
      • 吕冠宏
      • 吕柏志
      • 吕炫谷
      • 吕冠伯
      • 吕波杉
      • 吕建利
      • 吕柏江
      • 吕俊材
      • 吕冠良
      • 吕冠朋
      • 吕建江
      • 吕柏君
      • 吕冠江
      • 吕劲杉
      • 吕肖朋
      • 吕泰君
      • 吕柏桦
      • 吕冠桦
      • 吕丰曲
      • 吕柏瑾
      • 吕建翰
      • 吕建龙
      • 吕俊树
      • 吕松瀚
      • 吕建瑾
      • 吕冠霖
      • 吕丰旭
      • 吕建树
      • 吕冠瑾
      • 吕炫朴
      • 吕俊桦
      • 吕冠道
      • 吕松全
      • 吕松腾
      • 吕肖霖
      • 吕冠璋
      • 吕劲翰
      • 吕泰桦
      • 吕涛曲
      • 吕劲龙
      • 吕建霖
      • 吕柏龙
      • 吕劲桦
      • 吕炫桦
      • 吕建润
      • 吕建桦
      • 吕柏树
      • 吕柏达
      • 吕劲树
      • 吕松年
      • 吕建达
      • 吕松帆
      • 吕风桦
      • 吕建璋
      • 吕冠震
      • 吕泰庆
      • 吕冠标
      • 吕冠灿
      • 吕俊贤
      • 吕波庆
      • 吕建庆
      • 吕建兴
      • 吕冠遥
      • 吕冠辉
      • 吕冠德
      • 吕冠泽
      • 吕柏兴
      • 吕俊毅
      • 吕炫毅
      • 吕柯鸿
      • 吕肖辉
      • 吕冠霄
      • 吕波贤
      • 吕冠兴
      • 吕泰毅
      • 吕柏辉
      • 吕冠鸿
      • 吕劲辉
      • 吕柯辉
      • 吕炫谦
      • 吕建毅
      • 吕泰贤
      • 吕劲鸿
      • 吕俊标
      • 吕泰谦
      • 吕建德
      • 吕风庆
      • 吕肖泽
      • 吕柏震
      • 吕建辉
      • 吕柏德
      • 吕冠贤
      • 吕俊庆
      • 吕风啸
      • 吕柏毅
      • 吕肖乐
      • 吕柏鸿
      • 吕冠庆
      • 吕劲霄
      • 吕肖谦
      • 吕炫庆
      • 吕冠谦
      • 吕柯泽
      • 吕柏遥
      • 吕建绩
      • 吕建隆
      • 吕健荣
      • 吕宜霖
      • 吕彬宁
      • 吕强福
      • 吕若福
      • 吕强豪
      • 吕健豪
      • 吕国荣
      • 吕强华
      • 吕雪嘉
      • 吕康宁
      • 吕彬豪
      • 吕明桦
      • 吕若宁
      • 吕健福
      • 吕国嘉
      • 吕浩嘉
      • 吕果润
      • 吕彬嘉
      • 吕彬荣
      • 吕昊桦
      • 吕彬图
      • 吕国华
      • 吕健宁
      • 吕雨树
      • 吕彬华
      • 吕强荣
      • 吕宜润
      • 吕若尘
      • 吕果霖
      • 吕若菲
      • 吕宜桦
      • 吕果龙
      • 吕果翰
      • 吕健华
      • 吕国豪
      • 吕苑宁
      • 吕果达
      • 吕苑嘉
      • 吕若嘉
      • 吕国福
      • 吕苑福
      • 吕果桦
      • 吕章嘉
      • 吕果璋
      • 吕浩荣
      • 吕若豪
      • 吕强歌
      • 吕雨桦
      • 吕国宁
      • 吕章庆
      • 吕章古
      • 吕雨奇
      • 吕肖南
      • 吕柏俊
      • 吕健复
      • 吕劲柏
      • 吕冠南

      吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 吕果晋
      • 吕昊谦
      • 吕果隆
      • 吕果凌
      • 吕果烈
      • 吕松良
      • 吕昊隆
      • 吕岩哲
      • 吕东隆
      • 吕昊绩
      • 吕果灿
      • 吕宜隆
      • 吕昊伦
      • 吕昊远
      • 吕彤轩
      • 吕昊庭
      • 吕丰材
      • 吕果遥
      • 吕果庭
      • 吕昊阳
      • 吕果绩
      • 吕丰延
      • 吕果展
      • 吕依隆
      • 吕丰辰
      • 吕果伦
      • 吕昊哲
      • 吕昊轩
      • 吕幽志
      • 吕泰佑
      • 吕建志
      • 吕炫志
      • 吕炫辰
      • 吕柏志
      • 吕泰辰
      • 吕炫谷
      • 吕建利
      • 吕俊材
      • 吕冠良
      • 吕泰延
      • 吕俊利
      • 吕俊辰
      • 吕俊延
      • 吕炫均
      • 吕泰君
      • 吕炫勋
      • 吕丰曲
      • 吕柏瑾
      • 吕建龙
      • 吕俊树
      • 吕泰达
      • 吕建瑾
      • 吕泰勋
      • 吕丰宇
      • 吕丰旭
      • 吕冠瑾
      • 吕俊龙
      • 吕炫朴
      • 吕炫融
      • 吕俊桦
      • 吕泰龙
      • 吕炫璋
      • 吕冠道
      • 吕松全
      • 吕松腾
      • 吕冠璋
      • 吕泰璋
      • 吕泰桦
      • 吕幽龙
      • 吕劲龙
      • 吕泰运
      • 吕柏龙
      • 吕俊璋
      • 吕炫桦
      • 吕泰瑾
      • 吕柏达
      • 吕俊勋
      • 吕松年
      • 吕幽达
      • 吕建达
      • 吕丰耀
      • 吕建璋
      • 吕泰逸
      • 吕俊磊
      • 吕泰庆
      • 吕俊欧
      • 吕冠灿
      • 吕俊贤
      • 吕冠遥
      • 吕幽隆
      • 吕致远
      • 吕泰欧
      • 吕炫绩
      • 吕冠德
      • 吕炫逸
      • 吕俊毅
      • 吕炫毅
      • 吕俊逸
      • 吕泰隆
      • 吕幽德
      • 吕泰毅
      • 吕泰磊
      • 吕炫谦
      • 吕泰贤
      • 吕炫叶
      • 吕俊标
      • 吕泰谦
      • 吕建德
      • 吕炫隆
      • 吕泰德
      • 吕柏德
      • 吕俊远
      • 吕俊庆
      • 吕肖乐
      • 吕泰乐
      • 吕炫庆
      • 吕柏遥
      • 吕建绩
      • 吕建隆
      • 吕炫德
      • 吕章宁
      • 吕彬宁
      • 吕章境
      • 吕昊运
      • 吕章玮
      • 吕章维
      • 吕康宁
      • 吕若宁
      • 吕章硕
      • 吕昊桦
      • 吕岩达
      • 吕彬图
      • 吕健宁
      • 吕若尘
      • 吕昊瑾
      • 吕岩龙
      • 吕果龙
      • 吕苑宁
      • 吕果达
      • 吕章嘉
      • 吕果璋
      • 吕昊龙
      • 吕国宁
      • 吕章庆
      • 吕章古
      • 吕肖南
      • 吕柏俊
      • 吕彤彤
      • 吕冠南
      • 吕炫柏
      • 吕俊泰
      • 吕章旦
      • 吕若论
      • 吕致泰
      • 吕建俊
      • 吕肖俊
      • 吕章卫
      • 吕泰勇
      • 吕泰炫
      • 吕果昊
      • 吕俊南
      • 吕幽俊
      • 吕彬德
      • 吕国德
      • 吕俊冠
      • 吕泰南
      • 吕炫南
      • 吕冠泰
      • 吕章冬
      • 吕冠俊
      • 吕依征
      • 吕章磊
      • 吕炫泰
      • 吕泰俊
      • 吕国进
      • 吕幽泰
      • 吕丰硕
      • 吕炫俊
      • 吕昊忠
      • 吕松图
      • 吕俊柏
      • 吕健德
      • 吕章贤
      • 吕昊东
      • 吕果来
      • 吕南俊
      • 吕松宁
      • 吕苑德
      • 吕依忠
      • 吕昊坤
      • 吕建泰
      • 吕章毅
      • 吕昊岩
      • 吕丰嘉
      • 吕俊勇
      • 吕柏忠
      • 吕俊彤
      • 吕昊泰
      • 吕建忠
      • 吕昊建

      吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 吕岩峻
      • 吕尚阳
      • 吕岩城
      • 吕尚远
      • 吕岩哲
      • 吕昌远
      • 吕岩轩
      • 吕岩书
      • 吕青阳
      • 吕昌轩
      • 吕昊远
      • 吕尚轩
      • 吕彤轩
      • 吕昊阳
      • 吕丰延
      • 吕依隆
      • 吕丰辰
      • 吕金城
      • 吕昊轩
      • 吕依城
      • 吕幽志
      • 吕信辰
      • 吕泰佑
      • 吕春佑
      • 吕信延
      • 吕信佑
      • 吕炫辰
      • 吕泰辰
      • 吕星延
      • 吕幽辰
      • 吕星辰
      • 吕星余
      • 吕泰延
      • 吕俊辰
      • 吕俊延
      • 吕星佑
      • 吕炫均
      • 吕幽余
      • 吕炫勋
      • 吕泰勋
      • 吕丰宇
      • 吕幽锦
      • 吕星融
      • 吕炫融
      • 吕信勋
      • 吕幽龙
      • 吕泰运
      • 吕星运
      • 吕俊勋
      • 吕幽达
      • 吕幽逸
      • 吕泰逸
      • 吕春逸
      • 吕星逸
      • 吕幽远
      • 吕俊磊
      • 吕俊欧
      • 吕信卫
      • 吕幽锐
      • 吕幽隆
      • 吕致远
      • 吕施欧
      • 吕泰欧
      • 吕炫逸
      • 吕星阳
      • 吕俊逸
      • 吕星卫
      • 吕信逸
      • 吕幽德
      • 吕星磊
      • 吕幽锋
      • 吕星欧
      • 吕泰磊
      • 吕春磊
      • 吕炫叶
      • 吕星远
      • 吕信磊
      • 吕信阳
      • 吕俊远
      • 吕思远
      • 吕章境
      • 吕昊运
      • 吕章玮
      • 吕章维
      • 吕依钱
      • 吕绍玮
      • 吕伟诚
      • 吕尚勋
      • 吕章硕
      • 吕岩达
      • 吕昌融
      • 吕伟硕
      • 吕商玮
      • 吕伟瑜
      • 吕昌运
      • 吕岩龙
      • 吕绍硕
      • 吕野诚
      • 吕商磊
      • 吕信勇
      • 吕绍磊
      • 吕晨叶
      • 吕商永
      • 吕伟逸
      • 吕伟锋
      • 吕章卫
      • 吕泰勇
      • 吕尚坤
      • 吕岩昌
      • 吕昌坤
      • 吕幽俊
      • 吕星勇
      • 吕昌依
      • 吕伟锐
      • 吕幽春
      • 吕绍永
      • 吕依征
      • 吕章磊
      • 吕幽泰
      • 吕丰硕
      • 吕晨逸
      • 吕岩坤
      • 吕依忠
      • 吕昊坤
      • 吕金坤
      • 吕幽信
      • 吕昊岩
      • 吕俊勇
      • 吕泰岩
      • 吕昌勇
      • 吕幽忠
      • 吕岩星
      • 吕尚勇
      • 吕信岩
      • 吕幽岩
      • 吕丰岩
      • 吕星坤
      • 吕炫坤
      • 吕依昭
      • 吕岩俊
      • 吕泰坤
      • 吕幽昌
      • 吕俊依
      • 吕岩泰
      • 吕星岩
      • 吕韵宇
      • 吕韵舟
      • 吕识宇
      • 吕韵舟
      • 吕韵羽
      • 吕识亦
      • 吕镜宇
      • 吕星玮
      • 吕昌欧
      • 吕幽睿
      • 吕幽瑞
      • 吕炫玮
      • 吕尚逸
      • 吕岩乐
      • 吕青卫
      • 吕岩卫
      • 吕彤逸
      • 吕泰维
      • 吕昌逸
      • 吕依德
      • 吕尚影
      • 吕信玮
      • 吕青逸
      • 吕星维
      • 吕泰硕
      • 吕尚卫
      • 吕昌影
      • 吕尚欧
      • 吕俊玮
      • 吕昊磊
      • 吕昊逸
      • 吕炫硕
      • 吕幽宁
      • 吕俊维
      • 吕昌磊
      • 吕岩磊
      • 吕镜佑
      • 吕韵辰
      • 吕识均
      • 吕镜辰
      • 吕识延
      • 吕识佑
      • 吕识辰
      • 吕镜余
      • 吕镜延
      • 吕天翔
      • 吕亦庭
      • 吕西轩
      • 吕宇恩
      • 吕任轩
      • 吕宇峻
      • 吕轩磊
      • 吕亦伦
      • 吕轩全
      • 吕轩乐

      吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 吕岩峻
      • 吕尚阳
      • 吕雨刚
      • 吕金峰
      • 吕昌鸿
      • 吕雨峻
      • 吕明书
      • 吕明峻
      • 吕尚远
      • 吕尚泽
      • 吕昌远
      • 吕尚鸿
      • 吕岩书
      • 吕昌泽
      • 吕昌祖
      • 吕金泽
      • 吕青阳
      • 吕昌轩
      • 吕尚轩
      • 吕尚刚
      • 吕明刚
      • 吕尚祖
      • 吕昌恒
      • 吕承泽
      • 吕青聪
      • 吕昌峻
      • 吕尚聪
      • 吕青书
      • 吕尚峻
      • 吕金城
      • 吕尚洪
      • 吕承峰
      • 吕青峰
      • 吕尚恒
      • 吕信辰
      • 吕信宏
      • 吕春佑
      • 吕信朋
      • 吕波秀
      • 吕信延
      • 吕信佑
      • 吕星伯
      • 吕星延
      • 吕星辰
      • 吕星余
      • 吕星江
      • 吕星朋
      • 吕星宏
      • 吕星佑
      • 吕信秀
      • 吕信江
      • 吕春霖
      • 吕幽锦
      • 吕星融
      • 吕信霖
      • 吕信勋
      • 吕春翰
      • 吕信翰
      • 吕信锦
      • 吕星运
      • 吕星锦
      • 吕星润
      • 吕信鸿
      • 吕春逸
      • 吕星逸
      • 吕星辉
      • 吕信卫
      • 吕信泽
      • 吕幽锐
      • 吕施欧
      • 吕春辉
      • 吕星阳
      • 吕波锐
      • 吕星泽
      • 吕星卫
      • 吕信逸
      • 吕星辉
      • 吕波锋
      • 吕星磊
      • 吕幽锋
      • 吕星欧
      • 吕信聪
      • 吕信辉
      • 吕春磊
      • 吕春泽
      • 吕星复
      • 吕施锋
      • 吕秋满
      • 吕星远
      • 吕信磊
      • 吕星鸿
      • 吕信阳
      • 吕信震
      • 吕思远
      • 吕星泽
      • 吕星霄
      • 吕春鸿
      • 吕信万
      • 吕商睿
      • 吕浩诚
      • 吕绍诚
      • 吕浩瑜
      • 吕雪诚
      • 吕商豪
      • 吕晨豪
      • 吕晨瑞
      • 吕昌霖
      • 吕明锦
      • 吕浩瑞
      • 吕商诚
      • 吕依钱
      • 吕绍玮
      • 吕雪睿
      • 吕伟诚
      • 吕尚勋
      • 吕昌翰
      • 吕昌锦
      • 吕雪瑞
      • 吕昌融
      • 吕商玮
      • 吕伟瑜
      • 吕尚翰
      • 吕商齐
      • 吕昌运
      • 吕浩睿
      • 吕绍睿
      • 吕绍福
      • 吕尚霖
      • 吕绍硕
      • 吕晨华
      • 吕野诚
      • 吕浩齐
      • 吕晨诚
      • 吕商磊
      • 吕海生
      • 吕雨青
      • 吕雨昌
      • 吕信勇
      • 吕金承
      • 吕绍磊
      • 吕晨叶
      • 吕星皇
      • 吕涛瑞
      • 吕涛聚
      • 吕商永
      • 吕昌秉
      • 吕星波
      • 吕涛齐
      • 吕伟锋
      • 吕晨弘
      • 吕春星
      • 吕绍平
      • 吕绍辉
      • 吕尚坤
      • 吕青尚
      • 吕岩昌
      • 吕昌坤
      • 吕晨仕
      • 吕绍玄
      • 吕星风
      • 吕星勇
      • 吕信波
      • 吕昌依
      • 吕伟锐
      • 吕承昌
      • 吕幽春
      • 吕星信
      • 吕尚明
      • 吕绍永
      • 吕昌明
      • 吕绍兴
      • 吕星星
      • 吕风信
      • 吕晨逸
      • 吕承雨
      • 吕涛诚
      • 吕信星
      • 吕明昌
      • 吕绍弘
      • 吕晨辉
      • 吕尚雨
      • 吕金坤
      • 吕昌承
      • 吕商锐
      • 吕幽信
      • 吕秋风
      • 吕尚岸
      • 吕青涛
      • 吕金波
      • 吕涛承
      • 吕风承
      • 吕星承
      • 吕信承
      • 吕尚济
      • 吕尚泉
      • 吕信明
      • 吕金风
      • 吕尚信
      • 吕金星
      • 吕昌波

      吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 吕明鸿
      • 吕涛宏
      • 吕雨刚
      • 吕金峰
      • 吕果鸿
      • 吕松朋
      • 吕昌鸿
      • 吕雨峻
      • 吕明书
      • 吕明峻
      • 吕明高
      • 吕明谦
      • 吕松江
      • 吕果洪
      • 吕尚泽
      • 吕尚鸿
      • 吕果恒
      • 吕宜泽
      • 吕昌泽
      • 吕金泽
      • 吕果洋
      • 吕雨高
      • 吕果泽
      • 吕雨鸿
      • 吕涛君
      • 吕明刚
      • 吕昌恒
      • 吕承泽
      • 吕雨泽
      • 吕明泽
      • 吕果弥
      • 吕尚洪
      • 吕承峰
      • 吕青峰
      • 吕宜峰
      • 吕果峰
      • 吕明恒
      • 吕尚恒
      • 吕波江
      • 吕信宏
      • 吕信朋
      • 吕波秀
      • 吕风宏
      • 吕冠宏
      • 吕星伯
      • 吕冠伯
      • 吕波杉
      • 吕柏江
      • 吕冠朋
      • 吕建江
      • 吕星江
      • 吕星朋
      • 吕冠江
      • 吕星宏
      • 吕信江
      • 吕肖朋
      • 吕涛冰
      • 吕建翰
      • 吕涛帆
      • 吕松瀚
      • 吕春霖
      • 吕冠霖
      • 吕信霖
      • 吕肖霖
      • 吕波翰
      • 吕涛瀚
      • 吕风翰
      • 吕劲翰
      • 吕涛曲
      • 吕建霖
      • 吕春翰
      • 吕建润
      • 吕信翰
      • 吕松帆
      • 吕风桦
      • 吕星润
      • 吕信鸿
      • 吕冠震
      • 吕风鸿
      • 吕波庆
      • 吕风泽
      • 吕星辉
      • 吕信泽
      • 吕建兴
      • 吕冠辉
      • 吕春辉
      • 吕冠泽
      • 吕柏兴
      • 吕波锐
      • 吕风兴
      • 吕星泽
      • 吕柯鸿
      • 吕星辉
      • 吕肖辉
      • 吕波锋
      • 吕冠霄
      • 吕波贤
      • 吕风震
      • 吕冠兴
      • 吕柏辉
      • 吕波泽
      • 吕冠鸿
      • 吕劲辉
      • 吕柯辉
      • 吕信辉
      • 吕波鸿
      • 吕劲鸿
      • 吕春泽
      • 吕波辉
      • 吕星复
      • 吕秋满
      • 吕星鸿
      • 吕风庆
      • 吕肖泽
      • 吕信震
      • 吕柏震
      • 吕建辉
      • 吕风啸
      • 吕柏鸿
      • 吕星泽
      • 吕星霄
      • 吕劲霄
      • 吕春鸿
      • 吕柯泽
      • 吕信万
      • 吕浩华
      • 吕宜霖
      • 吕浩诚
      • 吕强福
      • 吕若福
      • 吕强豪
      • 吕健豪
      • 吕浩瑜
      • 吕雪诚
      • 吕商豪
      • 吕浩福
      • 吕强华
      • 吕晨豪
      • 吕浩豪
      • 吕雨霖
      • 吕昌霖
      • 吕雨翰
      • 吕明锦
      • 吕浩瑞
      • 吕雪嘉
      • 吕雪睿
      • 吕彬豪
      • 吕明桦
      • 吕健福
      • 吕浩嘉
      • 吕果润
      • 吕昌翰
      • 吕雪瑞
      • 吕国华
      • 吕雨树
      • 吕尚翰
      • 吕彬华
      • 吕雨润
      • 吕宜润
      • 吕浩睿
      • 吕果霖
      • 吕绍福
      • 吕尚霖
      • 吕果翰
      • 吕健华
      • 吕晨华
      • 吕国豪
      • 吕国福
      • 吕苑福
      • 吕浩齐
      • 吕浩荣
      • 吕若豪
      • 吕雨桦
      • 吕海生
      • 吕雨奇
      • 吕雨青
      • 吕雨昌
      • 吕健复
      • 吕星皇
      • 吕涛瑞
      • 吕雪辉
      • 吕波柏
      • 吕风冠
      • 吕涛聚
      • 吕康平
      • 吕浩贤
      • 吕雨明
      • 吕彬辉
      • 吕茂辉
      • 吕昌秉
      • 吕雨东
      • 吕星波
      • 吕涛齐
      • 吕彬兴
      • 吕若弘
      • 吕晨弘
      • 吕强辉
      • 吕强兴
      • 吕绍平
      • 吕绍辉

      吕姓历史名人:

      吕留良:明末清初人,号晚村。与黄宗羲、高斗魁等结识。雍正十年因曾静案,被剖棺戮尸,著述焚毁。学宗程朱,特别表扬朱熹的种族思想。
      吕布:东汉末年名将,善弓马,力大无穷,时称'飞将',封温侯,割据徐州,为一代枭雄。
      吕洞宾:号纯阳子,唐代八仙之一,曾隐居终南山等地修道。被道教全真教尊为北五祖之一。
      吕光:十六国时后凉(建都今甘肃武威)的建立者,在位13年。
      吕不韦:战国时秦丞相,被封为文信侯,称为'仲父'。门下曾有宾客三千,并让他们编著有《吕氏春秋》。
      吕雉:汉高祖皇后,人称吕后。曾辅佐刘邦平定天下,公元前195年刘邦死后代理朝政。
      吕蒙:三国时东吴名将,是个文武双全的人物,以致鲁肃见他时,曾称赞其'学识渊博,非复吴下阿蒙'。

      吕姓聚集地:

      迁徙分布
      吕姓播迁频繁,分布比较广泛。南阳吕国灭亡后,部分遗民被迁至今湖北蕲春。新蔡吕国亡国后,遗民主要分布于今河南南部及安徽北部。齐国吕氏在康公失国前已散居韩、魏、齐、鲁之间,其后子孙有在陕西、甘肃发展繁衍的。两汉时期,吕氏还分布于今河北、山西、内蒙古的一些地方。东汉末年,西阳人吕范,避乱移居寿春(今安徽寿县),三国时,蜀汉不韦人吕凯、魏任城人吕虔均有后裔徙居河东(今山西永济县西南)。南北朝时,今浙江、江苏的不少地方均有吕姓居民。北宋初,吕氏有一支徙居福建,分布于泉、漳二州,后有部分移居广东。自清代康熙年间开始,闽、粤吕氏有多支移居台湾,进而又有一些人远徙海外,分布于新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、文莱、越南、美国、加拿大等国家。
      吕是台湾的第二十九个大姓。福建漳州分衍至泉州和广东的这支。吕姓,始于清康熙煌二十三年(公元1684年)吕阿四和吕阿南两兄弟。莺歌镇,阿四坑和阿南坑。福建和广东迁台开垦的吕氏源源不断。以台北县为最多,次为嘉义县。
      堂号
      '渭滨堂':商朝末年,吕尚(姜子牙)在渭水滨钓鱼隐居。周文王访贤聘他为宰相。他帮助周文王、周武王打下了周朝八百多年基业的基础。
      '东莱堂':南宋吕祖谦,官著作郎兼国史馆编修,著《东莱博议》,对春秋三传有独到的见解。
      家乘谱牒
      江苏:塘洋吕氏族谱十卷、白沙圩吕氏宗谱二十一卷首一卷末一卷、毗陵吕氏族谱二十二卷首一卷末一卷
      浙江:余姚新河吕氏家乘十二卷附录一卷、余姚吕氏宗谱八卷首一卷、贵门吕氏宗谱十卷、东阳象冈吕氏宗谱二十二卷
      广东:岭南吕氏家谱一卷、潮州吕氏族谱一卷
      四川:吕氏世谱、吕氏族谱不分卷、吕氏宗谱一卷
      南渡吕氏族谱十二卷、河东吕氏谱、吕氏族谱、河东吕氏支谱二卷、吕氏重修族谱二卷


      上一条:吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)    下一条:苏姓女宝宝起名_姓苏的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48803.html