1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 蔡姓女宝宝起名_姓蔡的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-29 13:08:00

      导语蔡姓女宝宝起名_姓蔡的女孩名字(满分/高分),蔡姓在宋版《百家 姓》中位列第155位。截至2013年,当代蔡姓总人口达到552万,约占全国总人口的0.46%,人口总数在中国姓氏中位列第44位。那么蔡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      蔡姓在宋版《百家 姓》中位列第155位。截至2013年,当代蔡姓总人口达到552万,约占全国总人口的0.46%,人口总数在中国姓氏中位列第44位。那么蔡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      蔡姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 蔡佳桐
      • 蔡佳芝
      • 蔡念桃
      • 蔡欣芷
      • 蔡沐芸
      • 蔡欣娜
      • 蔡雨花
      • 蔡欣芙
      • 蔡佩芸
      • 蔡佳芙
      • 蔡佳珍
      • 蔡佳芷
      • 蔡雨君
      • 蔡蕊莲
      • 蔡佳芳
      • 蔡佩桐
      • 蔡妮娟
      • 蔡佩君
      • 蔡雨桐
      • 蔡妮芸
      • 蔡欣凌
      • 蔡念芹
      • 蔡佳妍
      • 蔡佳娟
      • 蔡佩芝
      • 蔡欣芳
      • 蔡沐桐
      • 蔡蕊檀
      • 蔡沐芙
      • 蔡昕芷
      • 蔡昕芸
      • 蔡沛芹
      • 蔡欣君
      • 蔡佳恬
      • 蔡欣桐
      • 蔡昕芳
      • 蔡佳桑
      • 蔡欣芸
      • 蔡蕊缦
      • 蔡佩芙
      • 蔡蕊霞
      • 蔡沐娟
      • 蔡欣妍
      • 蔡蕊冰
      • 蔡蕊竹
      • 蔡露莹
      • 蔡沁蓉
      • 蔡佳润
      • 蔡佳晓
      • 蔡佳霎
      • 蔡奇璇
      • 蔡欣凝
      • 蔡琼莹
      • 蔡妮颖
      • 蔡蓝萱
      • 蔡欣润
      • 蔡蓝娇
      • 蔡佩蓉
      • 蔡昕颖
      • 蔡欣蓉
      • 蔡蓝慕
      • 蔡佳蓉
      • 蔡佳凝
      • 蔡沐蓉
      • 蔡蓝瑶
      • 蔡琼瑶
      • 蔡欣瑾
      • 蔡曦萱
      • 蔡欣彤
      • 蔡枝欣
      • 蔡佳雨
      • 蔡雨欣
      • 蔡雨兰
      • 蔡佩奇
      • 蔡佳彤
      • 蔡佳佳
      • 蔡佩佳
      • 蔡佳明
      • 蔡雨佳
      • 蔡佳佩
      • 蔡欣沁
      • 蔡欣昕
      • 蔡佩欣
      • 蔡枝佳
      • 蔡佳欣
      • 蔡沐欣
      • 蔡昕欣
      • 蔡彤佳
      • 蔡佳枝
      • 蔡佳昕
      • 蔡明佳
      • 蔡沐兰
      • 蔡佩兰
      • 蔡欣佳
      • 蔡昕佳
      • 蔡欣欣
      • 蔡佳沁
      • 蔡馥莉
      • 蔡蕊琪
      • 蔡馥楠
      • 蔡馥琪
      • 蔡柏冰
      • 蔡蕊微
      • 蔡蕊楠
      • 蔡盈竹
      • 蔡蕊琳
      • 蔡蕊琴
      • 蔡蕊烟
      • 蔡芍冰
      • 蔡芊冰
      • 蔡松琴
      • 蔡柳江
      • 蔡柳君
      • 蔡红杏
      • 蔡虹妍
      • 蔡盈君
      • 蔡柳妍
      • 蔡蕊露
      • 蔡蕊曦
      • 蔡柳莹
      • 蔡柳慕
      • 蔡芊瑶
      • 蔡芊漫
      • 蔡香萱
      • 蔡柳萱
      • 蔡彦娇
      • 蔡柳娇
      • 蔡柳漫
      • 蔡柳葵
      • 蔡柳瑶
      • 蔡彦瑶
      • 蔡柏萱
      • 蔡映萱
      • 蔡盈萱
      • 蔡艺菡
      • 蔡竹芸
      • 蔡昕巧
      • 蔡鸣桂
      • 蔡菊娜
      • 蔡竹桐
      • 蔡萍桑
      • 蔡冰花
      • 蔡华芹
      • 蔡梦桑
      • 蔡绮芙
      • 蔡竹娜
      • 蔡月惠
      • 蔡梦珍
      • 蔡舞芷
      • 蔡菱玲
      • 蔡梦芹
      • 蔡菡芝
      • 蔡菱芷
      • 蔡绮纹
      • 蔡鸣桑
      • 蔡菡芷
      • 蔡嘉恬
      • 蔡倚冰
      • 蔡菡芸
      • 蔡尔芙
      • 蔡萍花
      • 蔡语恬
      • 蔡绮桂
      • 蔡萱曦
      • 蔡梦芷
      • 蔡菡桐
      • 蔡绿芸
      • 蔡菱倚
      • 蔡菱芹
      • 蔡嘉凌
      • 蔡语凌
      • 蔡梦倚
      • 蔡樱华
      • 蔡芳冰
      • 蔡绮桐
      • 蔡艺鸣
      • 蔡菱娜
      • 蔡嘉芙
      • 蔡梦芸
      • 蔡菡娟
      • 蔡华桐
      • 蔡碧桃
      • 蔡雨卉
      • 蔡菱纹
      • 蔡嘉娜
      • 蔡嘉芸
      • 蔡绮芸
      • 蔡佳玉
      • 蔡华芝
      • 蔡绿桐
      • 蔡月曦
      • 蔡华芸
      • 蔡萱露
      • 蔡舞桑
      • 蔡竹芳
      • 蔡嘉倚
      • 蔡纹竹
      • 蔡昕玉
      • 蔡绮芝
      • 蔡竹芙

      蔡姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 蔡昕凌
      • 蔡念桃
      • 蔡昕邑
      • 蔡依玲
      • 蔡欣娜
      • 蔡佳珍
      • 蔡念珍
      • 蔡妮娟
      • 蔡妮芸
      • 蔡欣凌
      • 蔡念芹
      • 蔡依娜
      • 蔡昕芷
      • 蔡昕芸
      • 蔡佳恬
      • 蔡昕芳
      • 蔡佳晓
      • 蔡昕晓
      • 蔡奇璇
      • 蔡妮颖
      • 蔡昕颖
      • 蔡昕瑾
      • 蔡昕燕
      • 蔡宛璇
      • 蔡彤瑾
      • 蔡蓝瑶
      • 蔡琼瑶
      • 蔡妮瑾
      • 蔡欣瑾
      • 蔡曦萱
      • 蔡欣彤
      • 蔡昕彤
      • 蔡宛妮
      • 蔡佳彤
      • 蔡欣昕
      • 蔡妮依
      • 蔡昕宛
      • 蔡昕欣
      • 蔡彤佳
      • 蔡昕依
      • 蔡佳昕
      • 蔡妮宛
      • 蔡昕佳
      • 蔡妮昕
      • 蔡昕昕
      • 蔡彤彤
      • 蔡蕊烟
      • 蔡怡采
      • 蔡蕊曦
      • 蔡映蝶
      • 蔡芊瑶
      • 蔡南影
      • 蔡幽瑶
      • 蔡幽蝶
      • 蔡怡蝶
      • 蔡映缘
      • 蔡柳瑶
      • 蔡彦瑶
      • 蔡映萱
      • 蔡昕巧
      • 蔡菊娜
      • 蔡珍羽
      • 蔡瑛娜
      • 蔡竹娜
      • 蔡梦珍
      • 蔡菱玲
      • 蔡嘉恬
      • 蔡尔芙
      • 蔡语恬
      • 蔡萱曦
      • 蔡绿芸
      • 蔡嘉凌
      • 蔡语凌
      • 蔡菱娜
      • 蔡嘉娜
      • 蔡瑶曦
      • 蔡绿桐
      • 蔡月曦
      • 蔡昕玉
      • 蔡绿夏
      • 蔡娜羽
      • 蔡嘉珍
      • 蔡晓瑶
      • 蔡晓影
      • 蔡颖瑶
      • 蔡瑾萱
      • 蔡晓萱
      • 蔡蓉瑶
      • 蔡晓缘
      • 蔡晓莹
      • 蔡瑾瑶
      • 蔡蕊晴
      • 蔡菡黛
      • 蔡嘉黛
      • 蔡柳南
      • 蔡蕊媛
      • 蔡夏玉
      • 蔡采璐
      • 蔡灵邑
      • 蔡嫣璐
      • 蔡瑛璐
      • 蔡南芊
      • 蔡语黛
      • 蔡蕊婷
      • 蔡绿忆
      • 蔡绿莲
      • 蔡依灵
      • 蔡采莲
      • 蔡君黛
      • 蔡怡南
      • 蔡嘉璐
      • 蔡缘瑾
      • 蔡萱瑾
      • 蔡丹嘉
      • 蔡嘉丹
      • 蔡瑶颖
      • 蔡裳月
      • 蔡瑶蓉
      • 蔡蝶晓
      • 蔡缘璇
      • 蔡蝶瑾
      • 蔡瑶瑾
      • 蔡晓枝
      • 蔡晓奇
      • 蔡晓彤
      • 蔡晓佳
      • 蔡晓昕
      • 蔡晓宛
      • 蔡采梅
      • 蔡晓依
      • 蔡采若
      • 蔡采英
      • 蔡晓欣
      • 蔡燕妮
      • 蔡采婉
      • 蔡蓉彤
      • 蔡晓妮
      • 蔡昕榆
      • 蔡采宛
      • 蔡蝶彦
      • 蔡蝶怡
      • 蔡佳煜
      • 蔡君昕
      • 蔡晓薇
      • 蔡晓裳
      • 蔡晓梦
      • 蔡晓菊
      • 蔡君映
      • 蔡晓绿
      • 蔡彤煜
      • 蔡晓语
      • 蔡佳曦
      • 蔡君彤
      • 蔡采佳
      • 蔡晓瑛
      • 蔡采彤
      • 蔡采依
      • 蔡安南
      • 蔡昕烟
      • 蔡昕琳
      • 蔡晓嫣
      • 蔡瑶怡
      • 蔡彤琳
      • 蔡晓绮
      • 蔡欣曦
      • 蔡昕莉
      • 蔡采怡
      • 蔡念烟
      • 蔡妮蓝
      • 蔡自怡
      • 蔡蝶柳
      • 蔡怜菡
      • 蔡彤楠
      • 蔡佳虞
      • 蔡晓菡
      • 蔡晓蕾
      • 蔡昕楠
      • 蔡妮曦
      • 蔡昕桐
      • 蔡昕芙
      • 蔡怡瑶
      • 蔡映娇
      • 蔡夏羽
      • 蔡裳娜
      • 蔡自芳
      • 蔡月晴
      • 蔡竹玲
      • 蔡缘曦
      • 蔡绮凌
      • 蔡嘉玲
      • 蔡尔珍
      • 蔡尔莲
      • 蔡菡璐
      • 蔡梦璐
      • 蔡尔璐
      • 蔡乐蓉
      • 蔡曦月
      • 蔡谷南
      • 蔡妮筠
      • 蔡蕊凌

      蔡姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 蔡昕邑
      • 蔡依玲
      • 蔡宛珊
      • 蔡依娜
      • 蔡依珊
      • 蔡馨影
      • 蔡昕燕
      • 蔡宛璇
      • 蔡依静
      • 蔡宛妮
      • 蔡妮依
      • 蔡昕宛
      • 蔡姗依
      • 蔡宛儿
      • 蔡昕依
      • 蔡妮宛
      • 蔡依青
      • 蔡幽羽
      • 蔡怡羽
      • 蔡玥羽
      • 蔡思羽
      • 蔡柔羽
      • 蔡怡邑
      • 蔡柔邑
      • 蔡幽邑
      • 蔡怡采
      • 蔡南影
      • 蔡幽瑶
      • 蔡音缘
      • 蔡幽蝶
      • 蔡幽影
      • 蔡思影
      • 蔡姿缘
      • 蔡怡蝶
      • 蔡映缘
      • 蔡思缘
      • 蔡怡影
      • 蔡柔影
      • 蔡珍羽
      • 蔡瑛娜
      • 蔡缘馨
      • 蔡珊羽
      • 蔡娜羽
      • 蔡静影
      • 蔡晓影
      • 蔡晓缘
      • 蔡柔玥
      • 蔡幽音
      • 蔡柔怡
      • 蔡怡玥
      • 蔡思玥
      • 蔡灵邑
      • 蔡嫣璐
      • 蔡瑛璐
      • 蔡幽思
      • 蔡怡思
      • 蔡绿忆
      • 蔡思怡
      • 蔡嫣忆
      • 蔡依灵
      • 蔡玥怡
      • 蔡怡南
      • 蔡缘瑾
      • 蔡岚羽
      • 蔡缘璇
      • 蔡艳紫
      • 蔡晓宛
      • 蔡晓依
      • 蔡燕妮
      • 蔡采婉
      • 蔡静依
      • 蔡静宛
      • 蔡采宛
      • 蔡宛馨
      • 蔡蝶怡
      • 蔡缘秋
      • 蔡缘幽
      • 蔡缘姿
      • 蔡晓瑛
      • 蔡宛铃
      • 蔡采依
      • 蔡安南
      • 蔡燕瑛
      • 蔡晓嫣
      • 蔡瑶怡
      • 蔡采怡
      • 蔡自怡
      • 蔡怡瑶
      • 蔡夏羽
      • 蔡羽珊
      • 蔡缘曦
      • 蔡素羽
      • 蔡幽柔
      • 蔡幽怡
      • 蔡静韵
      • 蔡蝶幽
      • 蔡采玥
      • 蔡蝶玥
      • 蔡采音
      • 蔡晓韵
      • 蔡采忆
      • 蔡燕睿
      • 蔡瑶玥

      蔡姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 蔡沐秀
      • 蔡姗妍
      • 蔡姗秀
      • 蔡宛珊
      • 蔡雨真
      • 蔡姗妙
      • 蔡沐宸
      • 蔡依珊
      • 蔡沐珊
      • 蔡青纹
      • 蔡青珊
      • 蔡馨影
      • 蔡雨静
      • 蔡姗凝
      • 蔡姗洁
      • 蔡依静
      • 蔡儿雨
      • 蔡姗依
      • 蔡佩青
      • 蔡宛儿
      • 蔡沛儿
      • 蔡青姗
      • 蔡沐姗
      • 蔡姗佩
      • 蔡姗青
      • 蔡依青
      • 蔡柔冰
      • 蔡思羽
      • 蔡柔羽
      • 蔡馥歆
      • 蔡思冰
      • 蔡思妙
      • 蔡思妍
      • 蔡柔妍
      • 蔡柔邑
      • 蔡春妍
      • 蔡思江
      • 蔡馥馨
      • 蔡姿婵
      • 蔡柔慕
      • 蔡春漫
      • 蔡秋婵
      • 蔡秋慕
      • 蔡思影
      • 蔡柔漫
      • 蔡姿缘
      • 蔡思漫
      • 蔡柔霄
      • 蔡思缘
      • 蔡柔影
      • 蔡鸣珊
      • 蔡华倩
      • 蔡向珊
      • 蔡翠珊
      • 蔡睿珊
      • 蔡宸冰
      • 蔡睿纹
      • 蔡幻丝
      • 蔡华珊
      • 蔡冰宸
      • 蔡舞珊
      • 蔡素冰
      • 蔡碧倩
      • 蔡冰素
      • 蔡缘馨
      • 蔡冰倩
      • 蔡青仙
      • 蔡珊羽
      • 蔡慧馨
      • 蔡华素
      • 蔡珊冰
      • 蔡霎婵
      • 蔡静影
      • 蔡润婵
      • 蔡如云
      • 蔡冰絮
      • 蔡静趣
      • 蔡静霄
      • 蔡馥舒
      • 蔡思盈
      • 蔡秋春
      • 蔡柔玥
      • 蔡柔柔
      • 蔡柔怡
      • 蔡盈思
      • 蔡秋姿
      • 蔡柔思
      • 蔡思玥
      • 蔡柔玫
      • 蔡秋玫
      • 蔡幽思
      • 蔡怡思
      • 蔡馥瑜
      • 蔡香思
      • 蔡春姿
      • 蔡春柔
      • 蔡秋柔
      • 蔡思怡
      • 蔡思秋
      • 蔡姿香
      • 蔡思姿
      • 蔡盈姿
      • 蔡思思
      • 蔡双萍
      • 蔡姿盈
      • 蔡翠霞
      • 蔡幻紫
      • 蔡水珠
      • 蔡艳紫
      • 蔡秀旋
      • 蔡静儿
      • 蔡妙旋
      • 蔡静妹
      • 蔡静依
      • 蔡静宛
      • 蔡初雪
      • 蔡静姗
      • 蔡静青
      • 蔡静佩
      • 蔡慧柔
      • 蔡宛馨
      • 蔡静舞
      • 蔡青馨
      • 蔡霎睿
      • 蔡如盈
      • 蔡缘秋
      • 蔡姗铃
      • 蔡缘姿
      • 蔡静嫦
      • 蔡静华
      • 蔡静瑜
      • 蔡沐铃
      • 蔡江姿
      • 蔡静睿
      • 蔡秀沛
      • 蔡洁瑜
      • 蔡沛诗
      • 蔡宛铃
      • 蔡妙柔
      • 蔡馥宸
      • 蔡妙青
      • 蔡姗靖
      • 蔡静鸣
      • 蔡冰思
      • 蔡青靖
      • 蔡漫姿
      • 蔡秀姗
      • 蔡妙姿
      • 蔡洁睿
      • 蔡馥珊
      • 蔡佩钰
      • 蔡姗馨
      • 蔡雨诗
      • 蔡思秀
      • 蔡思霄
      • 蔡羽珊
      • 蔡华宸
      • 蔡素羽
      • 蔡沐仙
      • 蔡静慕
      • 蔡幽柔
      • 蔡秋盈
      • 蔡红姿
      • 蔡春香
      • 蔡美春
      • 蔡静韵
      • 蔡初柔
      • 蔡佩诗
      • 蔡漫柔
      • 蔡沐馨
      • 蔡佩靖
      • 蔡沛珊
      • 蔡倩冰
      • 蔡香春
      • 蔡燕睿
      • 蔡妙春
      • 蔡妙思
      • 蔡如春
      • 蔡慧姿
      • 蔡漫思
      • 蔡慕思

      蔡姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 蔡馥霞
      • 蔡雨纹
      • 蔡沐芸
      • 蔡沐秀
      • 蔡姗妍
      • 蔡雨花
      • 蔡佩芸
      • 蔡雨妙
      • 蔡雨真
      • 蔡雨君
      • 蔡佩桐
      • 蔡佩君
      • 蔡雨桐
      • 蔡姗妙
      • 蔡沐纹
      • 蔡佳妍
      • 蔡沐宸
      • 蔡佩芝
      • 蔡沐桐
      • 蔡沐芙
      • 蔡沐珊
      • 蔡佩妍
      • 蔡沛芹
      • 蔡青纹
      • 蔡蕊缦
      • 蔡佩芙
      • 蔡蕊霞
      • 蔡沐娟
      • 蔡欣妍
      • 蔡蕊冰
      • 蔡露莹
      • 蔡沁蓉
      • 蔡佳润
      • 蔡佳霎
      • 蔡佩霎
      • 蔡欣凝
      • 蔡欣润
      • 蔡佩蓉
      • 蔡雨静
      • 蔡佩凝
      • 蔡姗凝
      • 蔡姗洁
      • 蔡蓝慕
      • 蔡佳凝
      • 蔡沐蓉
      • 蔡佳雨
      • 蔡雨欣
      • 蔡雨兰
      • 蔡佩奇
      • 蔡佩明
      • 蔡佩佳
      • 蔡佳明
      • 蔡雨佳
      • 蔡儿雨
      • 蔡佳佩
      • 蔡欣沁
      • 蔡佩欣
      • 蔡沐欣
      • 蔡佩青
      • 蔡沐佩
      • 蔡明佳
      • 蔡沛儿
      • 蔡沐兰
      • 蔡佩兰
      • 蔡沐姗
      • 蔡姗佩
      • 蔡佳沁
      • 蔡馥莉
      • 蔡柔冰
      • 蔡馥楠
      • 蔡馥熙
      • 蔡盈冰
      • 蔡馥琪
      • 蔡柏冰
      • 蔡蕊微
      • 蔡盈竹
      • 蔡芍冰
      • 蔡馥歆
      • 蔡芊冰
      • 蔡思冰
      • 蔡柳江
      • 蔡思妙
      • 蔡盈妍
      • 蔡思妍
      • 蔡红杏
      • 蔡柔妍
      • 蔡虹妍
      • 蔡春妍
      • 蔡盈君
      • 蔡思江
      • 蔡柳妍
      • 蔡盈江
      • 蔡馥馨
      • 蔡蕊露
      • 蔡柔慕
      • 蔡柳慕
      • 蔡春漫
      • 蔡芊漫
      • 蔡香萱
      • 蔡秋慕
      • 蔡柔漫
      • 蔡思漫
      • 蔡柳漫
      • 蔡盈慕
      • 蔡柔霄
      • 蔡香漫
      • 蔡香慕
      • 蔡盈萱
      • 蔡鸣珊
      • 蔡鸣桂
      • 蔡萍桑
      • 蔡华倩
      • 蔡冰花
      • 蔡慕露
      • 蔡华芹
      • 蔡向珊
      • 蔡月惠
      • 蔡舞芷
      • 蔡绮纹
      • 蔡鸣桑
      • 蔡水云
      • 蔡倚冰
      • 蔡萍花
      • 蔡宸冰
      • 蔡睿纹
      • 蔡樱华
      • 蔡芳冰
      • 蔡艺鸣
      • 蔡幻丝
      • 蔡华珊
      • 蔡冰宸
      • 蔡舞珊
      • 蔡华桐
      • 蔡碧桃
      • 蔡雨卉
      • 蔡菱纹
      • 蔡素冰
      • 蔡华芝
      • 蔡碧倩
      • 蔡华芸
      • 蔡萱露
      • 蔡舞桑
      • 蔡鸣纹
      • 蔡冰素
      • 蔡纹竹
      • 蔡冰倩
      • 蔡冰芷
      • 蔡凤芳
      • 蔡芙冰
      • 蔡慧琼
      • 蔡花冰
      • 蔡芸冰
      • 蔡慧馨
      • 蔡桐冰
      • 蔡冰桐
      • 蔡月媚
      • 蔡沐卉
      • 蔡月淑
      • 蔡碧桂
      • 蔡华素
      • 蔡水清
      • 蔡珊冰
      • 蔡华芷
      • 蔡洁慕
      • 蔡凝漫
      • 蔡霎婵
      • 蔡颖漫
      • 蔡霎霄
      • 蔡冰雅
      • 蔡润慧
      • 蔡冰茜
      • 蔡洁萱
      • 蔡润婵
      • 蔡如云
      • 蔡冰絮
      • 蔡竹清
      • 蔡霎慕
      • 蔡霎萱
      • 蔡静霄
      • 蔡蓉慧
      • 蔡蓉漫
      • 蔡竹淑
      • 蔡润漫
      • 蔡冰惠
      • 蔡馥舒
      • 蔡思盈
      • 蔡蕊舞
      • 蔡香柏
      • 蔡菊霞
      • 蔡语霜
      • 蔡彦盈
      • 蔡嘉霜
      • 蔡菲霞
      • 蔡玫盈
      • 蔡蕊华
      • 蔡蕊清
      • 蔡馥珺
      • 蔡盈思
      • 蔡君霞
      • 蔡凤霞

      蔡姓历史名人:

      蔡伦:东汉宦官。他总结西汉以来用麻质纤维造纸的经验,改进造纸术,采9用树皮、麻头、破布、旧鱼网为原料造纸,时称'蔡侯纸'。被后世传为我国造纸术的发明人。
      蔡邕:东汉时著名文学家、书法家。他博学多才,爱好辞章,精通音律。熹平四年(公元175年)以定'六经'文字而著称,世称'熹平石经'。而且还是东汉四大画家(其他为:刘褒、赵岐、张衡)之一。又工隶书,创'飞白'书。
      蔡琰:东汉女诗人,蔡邕之女,字文姬,故又称蔡文姬。博学有才辩,且通音律,有'才女'之称。以《胡笳十八拍》著称。
      蔡襄:北宋时杰出书法家。工书善画。其正楷端重沉着,行书淳淡婉媚,草书参用飞白法,谓'散草'、'飞草'自成一体。与苏轼、黄庭坚、米芾并称'宋四家'。
      蔡泽:战国时燕人。秦相国,以善辩多智著称。
      蔡锡勇:清末洋务派。他受张之洞之命,创办湖北炮厂,织布局,马鞍山煤矿局等。并精通速记术,将速记应用于翻译,是中国速记的创始人。

      蔡姓聚集地:

      迁徙分布
      先秦时期,蔡氏主要是在今河南、安徽境内发展繁衍,也有到外地做官留居当地者。战国时,燕有蔡泽、齐有大夫蔡朝、楚有大夫蔡鸠、晋有太史蔡墨。这说明今北京、陕西、山东、湖南、湖北、山西境内在战国时已有蔡氏居民。汉代,已有蔡姓人居于今江苏、浙江,如西汉蔡千秋为沛人(今江苏沛县),东汉有陈留(今属河南)蔡邕和上虞(今属浙江)蔡邕。汉末,蔡丕任五原(今属内蒙)太守,在当地安家,其子孙居住在朔方一带(今内蒙古杭锦旗西北)。两晋之际,蔡氏有族人随中原士族南渡,居于江、浙一带。在南北朝时期已有蔡氏人徙居于今宁夏、甘肃境。如北魏蔡袭为高平人(今宁夏固原),北齐蔡俊为石门人(今甘肃渭源县西南)。唐初,有蔡氏族人随陈元光入闽,居于漳州、浦州,又迁念都鸿儒屿,其后子孙繁衍,分别迁往龙溪、赤岭及广东广州等地。唐末,中原战乱,河南蔡氏又有随王潮、王审知入闽者,先居于福建宁华县,二传又迁至广东梅州。
      台湾的第八大姓是蔡姓。蔡姓多集中在台南和嘉义两地约占全台蔡姓人数的一半以上。明末,郑成功有蔡姓部属随从,后留台湾垦荒;到清代,又有大批的蔡姓人从福建、广东到台湾开基,有的又移居东南亚及欧美诸国。
      堂号
      '九峰堂':宋朝蔡仲默,少年时跟朱熹学习。才30岁就放弃科举,专攻理学。隐居在九峰,人们称他'九峰先生'。
      '龙亭堂':东汉蔡伦,发明造纸,对文化事业的发展,立了极大的功,封'龙亭侯'。
      蔡姓又以'济阳'为其堂号。


      上一条:蒋姓男宝宝起名_姓蒋的男孩名字(满分/高分)    下一条:蔡姓男宝宝起名_姓蔡的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:蔡姓女宝宝起名_姓蔡的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48810.html