1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-29 15:59:00

      导语薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分),薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 薛媚月
      • 薛惠月
      • 薛晴月
      • 薛茜月
      • 薛清月
      • 薛茵月
      • 薛雯月
      • 薛涵月
      • 薛雁月
      • 薛云梦
      • 薛云菡
      • 薛晴嘉
      • 薛茵嘉
      • 薛琳曦
      • 薛淑梦
      • 薛珺裳
      • 薛涵菲
      • 薛茵萍
      • 薛莉露
      • 薛筠曦
      • 薛淑菡
      • 薛清嘉
      • 薛涵菱
      • 薛珺菡
      • 薛茹嘉
      • 薛媚嘉
      • 薛茜语
      • 薛惠语
      • 薛雯语
      • 薛茜菲
      • 薛琦露
      • 薛欢月
      • 薛雅梦
      • 薛寒菊
      • 薛茜华
      • 薛荷曦
      • 薛媛菲
      • 薛雯菲
      • 薛茹裳
      • 薛媛语
      • 薛惠菲
      • 薛茹语
      • 薛茹菡
      • 薛涵绮
      • 薛惠菱
      • 薛茜梦
      • 薛茵语
      • 薛惠嘉
      • 薛淑语
      • 薛莉曦
      • 薛清梦
      • 薛寒菱
      • 薛茹菲
      • 薛淑菲
      • 薛茵华
      • 薛清语
      • 薛惠菡
      • 薛涵语
      • 薛晴菡
      • 薛雯菱
      • 薛雁嘉
      • 薛晴语
      • 薛珺菲
      • 薛寒梦
      • 薛雅绿
      • 薛茜菡
      • 薛雯嘉
      • 薛雯绮
      • 薛琳琳
      • 薛莉琪
      • 薛琦琳
      • 薛烟琪
      • 薛烟楠
      • 薛熙琦
      • 薛琦琴
      • 薛榆琳
      • 薛筠烟
      • 薛清莺
      • 薛琪榆
      • 薛淑莺
      • 薛琪筠
      • 薛琴琴
      • 薛琦榆
      • 薛莉熙
      • 薛茹樱
      • 薛惠樱
      • 薛筠琳
      • 薛雯莺
      • 薛琪熙
      • 薛琪微
      • 薛涵樱
      • 薛虞榆
      • 薛筠煜
      • 薛涵莺
      • 薛茜莺
      • 薛惠艺
      • 薛熙楠
      • 薛琪荷
      • 薛虞筠
      • 薛烟琳
      • 薛琦煜
      • 薛琦微
      • 薛莉榆
      • 薛熙琪
      • 薛琳荷
      • 薛熙榆
      • 薛蕊彤
      • 薛榆烟
      • 薛馥欣
      • 薛琴熙
      • 薛茜樱
      • 薛茜艺
      • 薛虞荷
      • 薛琦虞
      • 薛虞琳
      • 薛琳微
      • 薛榆琪
      • 薛蕊妮
      • 薛筠熙
      • 薛晴艺
      • 薛琳煜
      • 薛莉琳
      • 薛熙琳
      • 薛虞琪
      • 薛琪琴
      • 薛莉楠
      • 薛烟榆
      • 薛琦楠
      • 薛琳琪
      • 薛榆筠
      • 薛荷琪
      • 薛寒莺
      • 薛欢梅
      • 薛涵艺
      • 薛蕊曦
      • 薛蕊露
      • 薛珺露
      • 薛珺曦
      • 薛茹曦
      • 薛听芹
      • 薛茜琼
      • 薛茵曦
      • 薛茜曦
      • 薛凝莲
      • 薛冰桐
      • 薛晓檀
      • 薛冰君
      • 薛竹芙
      • 薛颖璐
      • 薛冰茜
      • 薛竹桐
      • 薛颖莲
      • 薛颖黛
      • 薛冰芷
      • 薛冰花
      • 薛竹妍
      • 薛竹清
      • 薛自芳
      • 薛竹君
      • 薛竹玲
      • 薛竹芳
      • 薛竹纹
      • 薛竹茜
      • 薛冰雅
      • 薛竹茹
      • 薛竹淑
      • 薛竹芸
      • 薛竹娜
      • 薛晓花
      • 薛颖夏
      • 薛晓芙
      • 薛霎芸
      • 薛凝芸
      • 薛晓芷
      • 薛洁芳
      • 薛蕾妍
      • 薛颖芙
      • 薛薇君
      • 薛晓娟
      • 薛洁芙
      • 薛颖欢
      • 薛晓倚
      • 薛颖纹
      • 薛霎桐
      • 薛洁芸
      • 薛晓芹
      • 薛蓉芷
      • 薛蓉娜
      • 薛颖玲
      • 薛晓桐
      • 薛竹琼
      • 薛蓉桑
      • 薛薇妍
      • 薛晓花
      • 薛蓉芙
      • 薛洁桐
      • 薛晓芳
      • 薛蓉芸
      • 薛晓桂
      • 薛霎芙

      薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 薛晴月
      • 薛晴嘉
      • 薛烟曦
      • 薛晴瑛
      • 薛琳曦
      • 薛珺裳
      • 薛筠曦
      • 薛荷曦
      • 薛媛菲
      • 薛茹裳
      • 薛媛语
      • 薛莉曦
      • 薛晴菡
      • 薛晴语
      • 薛雅绿
      • 薛媛嫣
      • 薛烟琪
      • 薛烟楠
      • 薛烟烟
      • 薛筠烟
      • 薛虞烟
      • 薛虞榆
      • 薛筠煜
      • 薛虞筠
      • 薛烟琳
      • 薛琦煜
      • 薛蕊彤
      • 薛榆烟
      • 薛虞荷
      • 薛琦虞
      • 薛虞琳
      • 薛蕊妮
      • 薛晴艺
      • 薛琳煜
      • 薛虞琪
      • 薛烟榆
      • 薛蕊曦
      • 薛珺曦
      • 薛茹曦
      • 薛翔曦
      • 薛听芹
      • 薛茵曦
      • 薛岚曦
      • 薛茜曦
      • 薛晓檀
      • 薛颖璐
      • 薛晓忆
      • 薛燕璐
      • 薛颖黛
      • 薛燕黛
      • 薛晓黛
      • 薛自芳
      • 薛竹玲
      • 薛竹娜
      • 薛晓花
      • 薛颖夏
      • 薛晓芙
      • 薛晓芷
      • 薛燕玲
      • 薛晓娟
      • 薛晓倚
      • 薛晓夏
      • 薛晓芹
      • 薛蓉娜
      • 薛颖玲
      • 薛晓桐
      • 薛晓花
      • 薛晓芳
      • 薛晓桂
      • 薛晓玲
      • 薛璇倚
      • 薛晓芸
      • 薛晓恬
      • 薛晓芝
      • 薛晓珍
      • 薛昕昕
      • 薛妮依
      • 薛蕊瑶
      • 薛昕依
      • 薛月晴
      • 薛彤佳
      • 薛宛妮
      • 薛佳昕
      • 薛彤彤
      • 薛昕欣
      • 薛妮宛
      • 薛欣彤
      • 薛昕佳
      • 薛妮昕
      • 薛佳彤
      • 薛昕彤
      • 薛嘉丹
      • 薛丹嘉
      • 薛裳月
      • 薛梦媛
      • 薛裳雅
      • 薛绮晴
      • 薛语婷
      • 薛嘉媛
      • 薛虞薇
      • 薛尔雅
      • 薛裳媛
      • 薛烟薇
      • 薛虞韵
      • 薛菡晴
      • 薛裳晴
      • 薛菡媛
      • 薛菲媛
      • 薛佳珍
      • 薛妮芸
      • 薛昕芷
      • 薛依娜
      • 薛昕芳
      • 薛念芹
      • 薛欣娜
      • 薛昕桐
      • 薛佳恬
      • 薛欣凌
      • 薛妮娟
      • 薛依玲
      • 薛念桃
      • 薛昕芸
      • 薛绮灵
      • 薛珺璐
      • 薛岚璐
      • 薛媛莲
      • 薛茵璐
      • 薛虞玉
      • 薛听蓉
      • 薛卉妮
      • 薛筠瑾
      • 薛莉瑾
      • 薛媛芙
      • 薛晴桐
      • 薛晴芷
      • 薛嫣丽
      • 薛虞晓
      • 薛婷芸
      • 薛岚凌
      • 薛晴芙
      • 薛琦瑾
      • 薛雁娜
      • 薛晴芳
      • 薛琦晓
      • 薛巧昕
      • 薛冬妮
      • 薛翔玲
      • 薛茹恬
      • 薛茜凌
      • 薛茜夏
      • 薛虞瑾
      • 薛可昕
      • 薛媛芸
      • 薛茜玲
      • 薛琪瑾
      • 薛翔珍
      • 薛晴芸
      • 薛玉彤
      • 薛琪煜
      • 薛烟煜
      • 薛虞楠
      • 薛琳烟
      • 薛晓凌
      • 薛蓉珍
      • 薛昕宛
      • 薛菱媛
      • 薛菡婷
      • 薛尔岚
      • 薛昕芙
      • 薛昕凌
      • 薛岚黛
      • 薛茜璐
      • 薛晴黛
      • 薛媛娜
      • 薛巧彤
      • 薛琦璇
      • 薛绮丽
      • 薛雅娜
      • 薛翔娜
      • 薛烟瑾
      • 薛珺珍
      • 薛尔薇
      • 薛晴桑
      • 薛琳瑾
      • 薛茹珍
      • 薛念珍
      • 薛茜黛
      • 薛莉璇
      • 薛茹凌
      • 薛茵娜
      • 薛菡丽
      • 薛虞燕
      • 薛欣昕
      • 薛嘉晴
      • 薛嫣媛
      • 薛媛桑
      • 薛晴桂
      • 薛虞颖
      • 薛榆瑾
      • 薛寻桃

      薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 薛舒嫣
      • 薛晴瑛
      • 薛岚嫦
      • 薛翔嫣
      • 薛岚瑜
      • 薛岚瑛
      • 薛媛嫣
      • 薛翔瑛
      • 薛翔曦
      • 薛岚曦
      • 薛晓忆
      • 薛燕璐
      • 薛燕黛
      • 薛羽珊
      • 薛燕玲
      • 薛羽馨
      • 薛燕珊
      • 薛妮依
      • 薛昕依
      • 薛宛儿
      • 薛宛妮
      • 薛妮宛
      • 薛姗依
      • 薛岚羽
      • 薛嫣舒
      • 薛翠岚
      • 薛虞韵
      • 薛嫣絮
      • 薛睿翔
      • 薛依娜
      • 薛依珊
      • 薛依玲
      • 薛宛珊
      • 薛岚璐
      • 薛馨羽
      • 薛嫣丽
      • 薛岚凌
      • 薛翔玲
      • 薛翔珍
      • 薛絮嫣
      • 薛岚嫣
      • 薛韵秀
      • 薛昕宛
      • 薛依青
      • 薛诗韵
      • 薛尔岚
      • 薛岚黛
      • 薛岚忆
      • 薛岚珊
      • 薛诗燕
      • 薛岚倩
      • 薛翔娜
      • 薛虞燕
      • 薛嫣媛

      薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 薛寒瑜
      • 薛舒嫣
      • 薛涵瑜
      • 薛岚嫦
      • 薛舒华
      • 薛云瑜
      • 薛诗露
      • 薛云嫦
      • 薛岚瑜
      • 薛惠嫦
      • 薛寒睿
      • 薛雯睿
      • 薛絮华
      • 薛熙靖
      • 薛馥姗
      • 薛微铃
      • 薛诗钰
      • 薛诗靖
      • 薛歆铃
      • 薛欢旋
      • 薛歆微
      • 薛诗诗
      • 薛微钰
      • 薛诗熙
      • 薛熙钰
      • 薛诗歆
      • 薛馥馨
      • 薛清馨
      • 薛雯馨
      • 薛涵馨
      • 薛惠馨
      • 薛寒馨
      • 薛冰素
      • 薛如云
      • 薛羽珊
      • 薛静霜
      • 薛冰倩
      • 薛冰宸
      • 薛静珊
      • 薛羽馨
      • 薛霎珊
      • 薛润珊
      • 薛霎宸
      • 薛静宸
      • 薛燕珊
      • 薛洁倩
      • 薛洁珊
      • 薛儿雨
      • 薛青姗
      • 薛沛儿
      • 薛姗佩
      • 薛宛儿
      • 薛姗青
      • 薛姗依
      • 薛佩青
      • 薛幻丝
      • 薛睿清
      • 薛睿淑
      • 薛嫣舒
      • 薛碧丝
      • 薛雨双
      • 薛翠岚
      • 薛翠丝
      • 薛姗馥
      • 薛华舒
      • 薛嫣絮
      • 薛睿翔
      • 薛睿惠
      • 薛睿媚
      • 薛华絮
      • 薛沐宸
      • 薛依珊
      • 薛沐珊
      • 薛沛珊
      • 薛雨真
      • 薛宛珊
      • 薛青珊
      • 薛青纹
      • 薛惜霜
      • 薛仙曼
      • 薛絮霞
      • 薛惠宸
      • 薛舒纹
      • 薛诗润
      • 薛雯宸
      • 薛诗凝
      • 薛馨羽
      • 薛馨冰
      • 薛熙静
      • 薛惠珊
      • 薛涵宸
      • 薛淑珊
      • 薛惠睿
      • 薛絮嫣
      • 薛熙诗
      • 薛舒馨
      • 薛向珊
      • 薛冰絮
      • 薛静霞
      • 薛凝宸
      • 薛韵秀
      • 薛依青
      • 薛沐姗
      • 薛碧净
      • 薛诗韵
      • 薛岚珊
      • 薛诗燕
      • 薛雯素
      • 薛歆凝
      • 薛云珊
      • 薛岚倩
      • 薛涵珊
      • 薛雯珊
      • 薛寒珊
      • 薛水柔
      • 薛诗静
      • 薛欢馨
      • 薛诗洁

      薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 薛媚月
      • 薛惠月
      • 薛清月
      • 薛雯月
      • 薛涵月
      • 薛云梦
      • 薛云菡
      • 薛寒瑜
      • 薛淑梦
      • 薛涵菲
      • 薛涵华
      • 薛茵萍
      • 薛涵瑜
      • 薛莉露
      • 薛淑菡
      • 薛清嘉
      • 薛涵菱
      • 薛淑华
      • 薛媚嘉
      • 薛惠语
      • 薛雯语
      • 薛琦露
      • 薛欢月
      • 薛舒华
      • 薛寒华
      • 薛清华
      • 薛寒菊
      • 薛茜华
      • 薛寒鸣
      • 薛惠舞
      • 薛雯菲
      • 薛云瑜
      • 薛惠菲
      • 薛雯鸣
      • 薛涵绮
      • 薛惠菱
      • 薛诗露
      • 薛云华
      • 薛惠嘉
      • 薛淑语
      • 薛云嫦
      • 薛清梦
      • 薛寒菱
      • 薛淑菲
      • 薛茵华
      • 薛清语
      • 薛惠嫦
      • 薛惠菡
      • 薛涵语
      • 薛寒舞
      • 薛寒睿
      • 薛雯萍
      • 薛雯菱
      • 薛雯睿
      • 薛惠华
      • 薛熙露
      • 薛絮华
      • 薛寒梦
      • 薛雯碧
      • 薛雯嘉
      • 薛雯绮
      • 薛熙靖
      • 薛馥姗
      • 薛熙琦
      • 薛清莺
      • 薛淑莺
      • 薛微铃
      • 薛莉熙
      • 薛惠樱
      • 薛雯莺
      • 薛琪熙
      • 薛琪微
      • 薛涵樱
      • 薛欢旋
      • 薛涵莺
      • 薛惠艺
      • 薛熙楠
      • 薛歆微
      • 薛微钰
      • 薛琦微
      • 薛熙琪
      • 薛熙榆
      • 薛馥欣
      • 薛琴熙
      • 薛琳微
      • 薛诗熙
      • 薛熙钰
      • 薛筠熙
      • 薛熙琳
      • 薛寒莺
      • 薛欢梅
      • 薛涵艺
      • 薛馥馨
      • 薛蕊露
      • 薛珺露
      • 薛寒露
      • 薛清馨
      • 薛雯馨
      • 薛涵馨
      • 薛云露
      • 薛惠馨
      • 薛寒馨
      • 薛凝莲
      • 薛冰桐
      • 薛冰君
      • 薛冰茜
      • 薛冰芷
      • 薛冰素
      • 薛霎霞
      • 薛冰花
      • 薛竹妍
      • 薛竹清
      • 薛润霞
      • 薛如云
      • 薛竹纹
      • 薛冰惠
      • 薛冰娥
      • 薛冰江
      • 薛冰雅
      • 薛静霜
      • 薛洁霜
      • 薛冰倩
      • 薛竹淑
      • 薛冰宸
      • 薛冰妍
      • 薛霎芸
      • 薛凝芸
      • 薛洁芳
      • 薛蕾妍
      • 薛洁芙
      • 薛颖欢
      • 薛颖纹
      • 薛霎桐
      • 薛洁芸
      • 薛霎珊
      • 薛润珊
      • 薛霎纹
      • 薛霎宸
      • 薛薇妍
      • 薛洁桐
      • 薛霎芙
      • 薛润芳
      • 薛洁倩
      • 薛霎芝
      • 薛凝纹
      • 薛洁珊
      • 薛蓉纹
      • 薛沐欣
      • 薛儿雨
      • 薛雨佳
      • 薛佳沁
      • 薛沛儿
      • 薛姗佩
      • 薛水清
      • 薛欣沐
      • 薛佩奇
      • 薛佳佩
      • 薛月媚
      • 薛月惠
      • 薛欣沁
      • 薛佳雨
      • 薛明佳
      • 薛佳明
      • 薛水惠
      • 薛水云
      • 薛佩欣
      • 薛沐佩
      • 薛馥莹
      • 薛佩青
      • 薛佩佳
      • 薛月淑
      • 薛幻丝
      • 薛碧月
      • 薛月凤
      • 薛雯竹
      • 薛涵冰
      • 薛菡幻
      • 薛月华
      • 薛凤月
      • 薛水碧
      • 薛雁冰
      • 薛惠冰
      • 薛绮幻
      • 薛寒冰
      • 薛月碧
      • 薛云冰
      • 薛茜冰
      • 薛水萍
      • 薛菱淑
      • 薛佳馥
      • 薛嘉媚
      • 薛华惠
      • 薛熙薇
      • 薛睿清
      • 薛舞雅
      • 薛舞云
      • 薛凤雯
      • 薛睿淑
      • 薛菱媚
      • 薛嘉云

      薛姓历史名人:

      薛仁贵:唐朝名将。农民出身,善骑射。太宗时,应募从军,屡立战功,后又率军大败九姓突厥于天山,军中有'将军三箭定天山'的赞歌。
      薛道衡:隋代名臣、著名诗人。其诗词藻华艳,多数边塞诗比较雄壮。《昔昔盐》中的'空梁落燕泥'句,为后人传诵。
      薛稷:唐朝大臣、书法家。善画人物、鸟兽,画鹤尤为生动,时称一绝。他的书法与欧阳询、虞世南、诸遂良并称'唐初四大家'。
      薛涛:唐朝女诗人。因家贫,沦为歌妓,善歌舞,工诗词。创制深红小笺写诗,人称'薛涛笺'。
      薛居正:宋代史学家,五代后唐进士。曾监修国史,开宝六年又监修《旧五代史》。
      薛丙:嘉庆时象棋名手,所编著的《心武残编》,是流传较早的一部民间局谱。

      薛姓聚集地:

      迁徙分布
      战国时薛氏已播迁于今湖北、湖南、江苏、河南、河北省境内。三国时蜀郡太守薛齐降魏,迁家于河东汾阴(今山西万荣西),世号'蜀薛',薛齐长子薛懿有三子:长子恢,号'北祖';次子雕,号'南祖';三子兴,号'西祖'。另外,三国时已有薛氏徙居今甘肃境内。西晋末年出现永嘉之乱,大批中原士族随晋室南渡,河东人薛推迁至江南,传至薛贺,于南朝梁天监年间徙居福建晋安。唐末,河南薛氏又有随王潮、王审知入闽者。自南宋开始,福建薛氏又分衍出广东海阳、五华、兴宁、梅州等支派。从清康熙时始,闽、粤薛氏陆续有迁入台湾者,此后,有的又远播海外。
      台湾的薛姓,名排第八十三位,最早出现于清康熙年间。他们也是从大陆迁居去的。在台湾,光耀家世的薛氏,同样繁衍很快、很广,几乎到处都有薛氏的后裔在滋长繁荣。其中,以澎湖、嘉南、台北三个地区为最多。早在前清的康熙年间,有一个入垦打猫东堡的人,名叫薛大;另有一位粤籍的薛昌贵,定居于下淡水。乾隆年间,又有薛启姓从广东到桃园的大树村开垦;广东的薛华梅到台中县的东势镇定居。现在,台湾省各地都有薛这个光荣的姓氏出现。
      堂号
      '忠谏堂':汉朝时候,沛人薛广德为御史大夫,敢于直谏。元帝要做楼船供自己玩乐,广德脱帽子谏阻,如果元帝不听,他打算光着头向皇帝车轮上碰。结果皇帝采纳了他的谏议。      上一条:魏姓男宝宝起名_姓魏的男孩名字(满分/高分)    下一条:薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48818.html