1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-29 16:01:00

      导语薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分),薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 薛乔文
      • 薛棋文
      • 薛杰元
      • 薛博元
      • 薛景元
      • 薛皓天
      • 薛皓文
      • 薛棕天
      • 薛杰方
      • 薛皓方
      • 薛景天
      • 薛寒元
      • 薛乔天
      • 薛渊元
      • 薛乔月
      • 薛棕元
      • 薛棋天
      • 薛智月
      • 薛寒月
      • 薛皓元
      • 薛棋元
      • 薛皓月
      • 薛智元
      • 薛杰宁
      • 薛云轻
      • 薛皓福
      • 薛景宁
      • 薛皓荣
      • 薛棋豪
      • 薛智荣
      • 薛景嘉
      • 薛棕嘉
      • 薛敬耀
      • 薛敬腾
      • 薛尧畅
      • 薛楷瀚
      • 薛楠瀚
      • 薛棕宁
      • 薛楠耀
      • 薛敬瀚
      • 薛棋福
      • 薛渊嘉
      • 薛博嘉
      • 薛杰豪
      • 薛棋嘉
      • 薛乔华
      • 薛景豪
      • 薛棋语
      • 薛皓嘉
      • 薛祺宝
      • 薛博荣
      • 薛棕华
      • 薛楷腾
      • 薛乔宁
      • 薛雄荣
      • 薛渊荣
      • 薛皓宁
      • 薛乔豪
      • 薛尧荣
      • 薛智嘉
      • 薛杰福
      • 薛敬凡
      • 薛煜祺
      • 薛敬晖
      • 薛楷熙
      • 薛丰季
      • 薛楠鼎
      • 薛敬熙
      • 薛楷琦
      • 薛楠义
      • 薛祺义
      • 薛敬港
      • 薛楠楷
      • 薛楠楠
      • 薛松林
      • 薛松奇
      • 薛熙楠
      • 薛楷敬
      • 薛琪熙
      • 薛熙楷
      • 薛楠熙
      • 薛敬楠
      • 薛涛东
      • 薛楷晖
      • 薛楷群
      • 薛涛奇
      • 薛楠晖
      • 薛楠敬
      • 薛琪义
      • 薛松明
      • 薛丰林
      • 薛松昊
      • 薛敬里
      • 薛尧鹤
      • 薛敬楷
      • 薛楷义
      • 薛敬琦
      • 薛敬照
      • 薛杰鹤
      • 薛敬敬
      • 薛鼎业
      • 薛敬业
      • 薛熙敬
      • 薛熙义
      • 薛敬群
      • 薛敬驰
      • 薛松瀚
      • 薛松腾
      • 薛杰耀
      • 薛景宝
      • 薛棕耀
      • 薛景瀚
      • 薛乔耀
      • 薛棋瀚
      • 薛尧腾
      • 薛皓腾
      • 薛尧瀚
      • 薛深蓝
      • 薛杰瀚
      • 薛棕腾
      • 薛棋宝
      • 薛乔腾
      • 薛皓耀
      • 薛杰宝
      • 薛棋腾
      • 薛杰腾
      • 薛棕宝
      • 薛旭伦
      • 薛向凯
      • 薛旭寒
      • 薛名皓
      • 薛曲博
      • 薛旭志
      • 薛旭博
      • 薛旭云
      • 薛名尧
      • 薛旭杰
      • 薛吉杰
      • 薛名凯
      • 薛向杰
      • 薛桦鸿
      • 薛冰凯
      • 薛向乔
      • 薛旭智
      • 薛吉宏
      • 薛全杰
      • 薛旭棋
      • 薛旭哲
      • 薛向言
      • 薛桦泽
      • 薛名杰
      • 薛旭清
      • 薛名乔
      • 薛向皓
      • 薛名景
      • 薛旭乔
      • 薛朴鸿
      • 薛冰杰
      • 薛旭皓
      • 薛百乔
      • 薛旭庭
      • 薛桦谦
      • 薛鹏君
      • 薛桦恒
      • 薛旭瀚
      • 薛桦洋
      • 薛瑾原
      • 薛桦哲
      • 薛桦高
      • 薛瑾高
      • 薛旭腾
      • 薛晓桐
      • 薛晓耕
      • 薛旭耀
      • 薛翰高
      • 薛木乔
      • 薛果奇
      • 薛方凯
      • 薛月凯
      • 薛文棋
      • 薛月尧
      • 薛天栋
      • 薛月皓
      • 薛东林
      • 薛松德
      • 薛松啸
      • 薛雨东
      • 薛宜明
      • 薛雨杭
      • 薛明东
      • 薛果林
      • 薛松标
      • 薛木清
      • 薛果秉
      • 薛宜奇
      • 薛木云
      • 薛木凯
      • 薛天杰
      • 薛宜雨
      • 薛东雨

      薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 薛智天
      • 薛皓天
      • 薛棕天
      • 薛景天
      • 薛乔天
      • 薛棋天
      • 薛智月
      • 薛智元
      • 薛杰宁
      • 薛景宁
      • 薛圣耀
      • 薛智荣
      • 薛圣腾
      • 薛智图
      • 薛敬耀
      • 薛敬腾
      • 薛尧畅
      • 薛棕宁
      • 薛楠耀
      • 薛智硕
      • 薛智宁
      • 薛祺宝
      • 薛楷腾
      • 薛乔宁
      • 薛皓宁
      • 薛智嘉
      • 薛智玮
      • 薛智畅
      • 薛煜祺
      • 薛丰季
      • 薛楠鼎
      • 薛丰昊
      • 薛圣鼎
      • 薛圣驰
      • 薛丰林
      • 薛松昊
      • 薛敬里
      • 薛敬照
      • 薛鼎业
      • 薛敬驰
      • 薛丰耀
      • 薛松腾
      • 薛杰耀
      • 薛景宝
      • 薛棕耀
      • 薛智宝
      • 薛智腾
      • 薛乔耀
      • 薛尧腾
      • 薛皓腾
      • 薛棕腾
      • 薛棋宝
      • 薛乔腾
      • 薛皓耀
      • 薛杰宝
      • 薛棋腾
      • 薛杰腾
      • 薛棕宝
      • 薛旭伦
      • 薛亦烈
      • 薛全佑
      • 薛亦凌
      • 薛旭志
      • 薛宇耿
      • 薛全智
      • 薛亦智
      • 薛宇庭
      • 薛亦展
      • 薛旭智
      • 薛全杰
      • 薛亦良
      • 薛亦庭
      • 薛瑾隆
      • 薛旭哲
      • 薛亦志
      • 薛亦伦
      • 薛宇志
      • 薛宇哲
      • 薛亦哲
      • 薛宇智
      • 薛宇良
      • 薛旭庭
      • 薛瑾哲
      • 薛瑾烈
      • 薛瑾原
      • 薛桦哲
      • 薛达城
      • 薛瑾轩
      • 薛瑾高
      • 薛光耀
      • 薛宇腾
      • 薛亦耀
      • 薛旭腾
      • 薛晓桐
      • 薛晓耕
      • 薛旭耀
      • 薛晓城
      • 薛道哲
      • 薛宇耀
      • 薛宇宝
      • 薛丰逸
      • 薛天栋
      • 薛依忠
      • 薛松德
      • 薛天翔
      • 薛天智
      • 薛丰乐
      • 薛依征
      • 薛天杰
      • 薛昊坤
      • 薛天凯
      • 薛果昊
      • 薛彤彤
      • 薛昊东
      • 薛丰贤
      • 薛丰磊
      • 薛彤彤
      • 薛丰毅
      • 薛丰庆
      • 薛果易
      • 薛尧光
      • 薛景光
      • 薛皓全
      • 薛玮天
      • 薛天嘉
      • 薛天硕
      • 薛皓光
      • 薛棋光
      • 薛智光
      • 薛智旭
      • 薛月宁
      • 薛荣天
      • 薛智宇
      • 薛棋全
      • 薛棕光
      • 薛木畅
      • 薛荣智
      • 薛嘉智
      • 薛楷韬
      • 薛玮智
      • 薛昊松
      • 薛畅翔
      • 薛昊轩
      • 薛依伦
      • 薛果凌
      • 薛果晋
      • 薛果展
      • 薛彤轩
      • 薛岩哲
      • 薛昊哲
      • 薛果庭
      • 薛果哲
      • 薛果伦
      • 薛冬健
      • 薛古振
      • 薛智灿
      • 薛杰隆
      • 薛古翎
      • 薛杰遥
      • 薛皓隆
      • 薛棋隆
      • 薛智遥
      • 薛智远
      • 薛杰励
      • 薛古章
      • 薛景隆
      • 薛敬冬
      • 薛棋励
      • 薛智谦
      • 薛天炫
      • 薛旦奇
      • 薛皓耿
      • 薛琪龙
      • 薛月俊
      • 薛冬奇
      • 薛敬瑾
      • 薛棕哲
      • 薛智哲
      • 薛楠瑾
      • 薛鼎融
      • 薛古昊
      • 薛宝宇
      • 薛天劲
      • 薛鼎璋
      • 薛楷龙
      • 薛智耿
      • 薛皓哲
      • 薛敬璋
      • 薛木泰
      • 薛乔晋
      • 薛木俊
      • 薛楷达
      • 薛玉彤
      • 薛棋哲
      • 薛智高
      • 薛景庭
      • 薛尧哲
      • 薛天俊
      • 薛古易
      • 薛棋耿

      薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 薛朝引
      • 薛善维
      • 薛朝玮
      • 薛圣耀
      • 薛捷玮
      • 薛圣腾
      • 薛朝境
      • 薛钦境
      • 薛智硕
      • 薛朝硕
      • 薛善玮
      • 薛钦维
      • 薛钦玮
      • 薛智玮
      • 薛圣川
      • 薛捷誉
      • 薛新圣
      • 薛朝誉
      • 薛圣鼎
      • 薛圣靖
      • 薛靖意
      • 薛圣驰
      • 薛圣傲
      • 薛善誉
      • 薛懿轩
      • 薛亦烈
      • 薛全佑
      • 薛亦凌
      • 薛亦均
      • 薛宇胜
      • 薛宇翔
      • 薛亦佑
      • 薛亦笑
      • 薛西佑
      • 薛宇耿
      • 薛如佑
      • 薛舟轩
      • 薛亦峻
      • 薛宇均
      • 薛宇峻
      • 薛任延
      • 薛宇辰
      • 薛亦钦
      • 薛西翔
      • 薛亦智
      • 薛亦辰
      • 薛宇庭
      • 薛任翔
      • 薛舟辰
      • 薛舟佑
      • 薛亦展
      • 薛宇轩
      • 薛亦尊
      • 薛亦良
      • 薛西辰
      • 薛亦庭
      • 薛亦志
      • 薛亦伦
      • 薛西轩
      • 薛亦斯
      • 薛宇善
      • 薛宇刚
      • 薛亦延
      • 薛亦善
      • 薛宇志
      • 薛宇恩
      • 薛亦刚
      • 薛宇哲
      • 薛亦哲
      • 薛宇智
      • 薛亦顺
      • 薛任轩
      • 薛宇超
      • 薛宇良
      • 薛亦书
      • 薛亦胜
      • 薛亦城
      • 薛镜延
      • 薛达城
      • 薛瑾轩
      • 薛镜余
      • 薛镜辰
      • 薛识延
      • 薛宇腾
      • 薛亦耀
      • 薛晓城
      • 薛识佑
      • 薛韵辰
      • 薛宇耀
      • 薛识均
      • 薛宇宝
      • 薛镜佑
      • 薛岩坤
      • 薛丰逸
      • 薛依忠
      • 薛天翔
      • 薛依征
      • 薛昊坤
      • 薛丰磊
      • 薛金坤
      • 薛尚坤
      • 薛昌依
      • 薛捷亦
      • 薛玮仁
      • 薛玮天
      • 薛善宇
      • 薛天硕
      • 薛朝宇
      • 薛捷羽
      • 薛引诚
      • 薛捷宇
      • 薛朝羽
      • 薛钦宇
      • 薛智宇
      • 薛朝亦
      • 薛少维
      • 薛瑞翔
      • 薛诚翔
      • 薛玮翔
      • 薛玮智
      • 薛瑜翔
      • 薛玮胜
      • 薛畅翔
      • 薛昌轩
      • 薛昊轩
      • 薛依伦
      • 薛依城
      • 薛岩轩
      • 薛岩峻
      • 薛岩城
      • 薛尚轩
      • 薛彤轩
      • 薛岩哲
      • 薛金城
      • 薛岩书
      • 薛钦阳
      • 薛捷阳
      • 薛捷远
      • 薛朝远
      • 薛朝阳
      • 薛智远
      • 薛圣永
      • 薛新永
      • 薛捷轩
      • 薛鼎融
      • 薛宝宇
      • 薛圣锦
      • 薛捷益
      • 薛新融
      • 薛智城
      • 薛天幽
      • 薛鼎勋
      • 薛捷硕
      • 薛朝维
      • 薛丰岩
      • 薛亦余
      • 薛亦晋
      • 薛宇顺
      • 薛亦秀
      • 薛亦轩
      • 薛宇捷
      • 薛识辰
      • 薛昌坤
      • 薛岩昌
      • 薛昊岩
      • 薛天玮
      • 薛圣龙
      • 薛玮韵
      • 薛圆融
      • 薛朝轩
      • 薛引泰
      • 薛圣瑾
      • 薛智轩
      • 薛世伟
      • 薛钦轩
      • 薛世坤
      • 薛朝城
      • 薛善轩
      • 薛新勋
      • 薛圣达
      • 薛宇盛

      薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 薛朝方
      • 薛捷文
      • 薛博仁
      • 薛善仁
      • 薛朝文
      • 薛朝仁
      • 薛朝引
      • 薛渊仁
      • 薛捷方
      • 薛捷仁
      • 薛渊诚
      • 薛寒诚
      • 薛捷诚
      • 薛裕瀚
      • 薛博瑜
      • 薛善维
      • 薛钦韶
      • 薛朝实
      • 薛朝玮
      • 薛博齐
      • 薛捷睿
      • 薛钦华
      • 薛捷玮
      • 薛朝韶
      • 薛善睿
      • 薛朝睿
      • 薛朝境
      • 薛博瑞
      • 薛钦瑜
      • 薛捷实
      • 薛博诚
      • 薛朝诚
      • 薛捷瑜
      • 薛钦豪
      • 薛钦境
      • 薛钦睿
      • 薛朝银
      • 薛寒瑞
      • 薛博睿
      • 薛朝硕
      • 薛朝瑞
      • 薛钦诚
      • 薛朝豪
      • 薛善玮
      • 薛钦维
      • 薛新瀚
      • 薛钦玮
      • 薛捷华
      • 薛捷齐
      • 薛善诚
      • 薛朝齐
      • 薛寒睿
      • 薛钦瑞
      • 薛捷豪
      • 薛捷韶
      • 薛善韶
      • 薛朝瑜
      • 薛熙川
      • 薛新川
      • 薛靖川
      • 薛圣川
      • 薛捷誉
      • 薛新圣
      • 薛朝誉
      • 薛裕熙
      • 薛圣靖
      • 薛靖裕
      • 薛裕新
      • 薛靖熙
      • 薛涛承
      • 薛靖意
      • 薛新晖
      • 薛新熙
      • 薛靖新
      • 薛熙裕
      • 薛熙靖
      • 薛裕靖
      • 薛善誉
      • 薛靖晖
      • 薛善瀚
      • 薛钦瀚
      • 薛捷瀚
      • 薛朝瀚
      • 薛如峰
      • 薛舟宏
      • 薛任峰
      • 薛如盛
      • 薛舟洋
      • 薛宇胜
      • 薛亦笑
      • 薛西佑
      • 薛如佑
      • 薛舟轩
      • 薛亦峻
      • 薛宇峻
      • 薛任延
      • 薛舟云
      • 薛亦钦
      • 薛西翔
      • 薛西宏
      • 薛润聪
      • 薛任翔
      • 薛舟辰
      • 薛舟佑
      • 薛舟书
      • 薛舟超
      • 薛西博
      • 薛名善
      • 薛名祖
      • 薛向超
      • 薛亦尊
      • 薛西超
      • 薛西辰
      • 薛西峰
      • 薛名捷
      • 薛向钦
      • 薛如云
      • 薛名斯
      • 薛百胜
      • 薛向祖
      • 薛任宏
      • 薛西轩
      • 薛亦斯
      • 薛宇善
      • 薛宇刚
      • 薛亦善
      • 薛亦刚
      • 薛西宵
      • 薛向盛
      • 薛亦顺
      • 薛任盛
      • 薛任轩
      • 薛宇超
      • 薛任峻
      • 薛亦书
      • 薛亦胜
      • 薛舟朋
      • 薛识江
      • 薛镜延
      • 薛润峻
      • 薛镜江
      • 薛镜宏
      • 薛任瀚
      • 薛润书
      • 薛镜余
      • 薛镜辰
      • 薛识延
      • 薛翰峻
      • 薛镜朋
      • 薛润刚
      • 薛翰刚
      • 薛冰释
      • 薛识佑
      • 薛识均
      • 薛识宏
      • 薛镜佑
      • 薛尚岸
      • 薛方胜
      • 薛金承
      • 薛明昌
      • 薛文胜
      • 薛昌雨
      • 薛仁博
      • 薛岸青
      • 薛少博
      • 薛仁顺
      • 薛尚雨
      • 薛昌明
      • 薛文顺
      • 薛少云
      • 薛尚青
      • 薛文超
      • 薛青尚
      • 薛尚昌
      • 薛金坤
      • 薛文钦
      • 薛昌秉
      • 薛承雨
      • 薛方善
      • 薛尚坤
      • 薛文盛
      • 薛昌依
      • 薛承昌
      • 薛方超
      • 薛誓文
      • 薛方瑞
      • 薛钦冰
      • 薛捷亦
      • 薛文瑜
      • 薛玮仁
      • 薛钦舟
      • 薛文瑞
      • 薛瑜仁
      • 薛文齐
      • 薛捷名
      • 薛文睿
      • 薛少豪
      • 薛善宇
      • 薛方齐
      • 薛钦向

      薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 薛乔文
      • 薛雄文
      • 薛朝方
      • 薛捷文
      • 薛棋文
      • 薛博元
      • 薛皓文
      • 薛博文
      • 薛杰方
      • 薛博仁
      • 薛皓方
      • 薛朝文
      • 薛渊仁
      • 薛寒元
      • 薛博方
      • 薛渊元
      • 薛捷方
      • 薛寒月
      • 薛渊诚
      • 薛寒诚
      • 薛云轻
      • 薛皓福
      • 薛裕瀚
      • 薛博瑜
      • 薛博齐
      • 薛钦华
      • 薛棋豪
      • 薛博瑞
      • 薛楷瀚
      • 薛楠瀚
      • 薛博诚
      • 薛敬瀚
      • 薛棋福
      • 薛渊嘉
      • 薛钦豪
      • 薛博嘉
      • 薛杰豪
      • 薛乔华
      • 薛景豪
      • 薛寒瑞
      • 薛博睿
      • 薛博荣
      • 薛棕华
      • 薛朝豪
      • 薛雄荣
      • 薛渊荣
      • 薛新瀚
      • 薛捷华
      • 薛博闻
      • 薛雄豪
      • 薛乔豪
      • 薛寒睿
      • 薛捷豪
      • 薛博华
      • 薛博豪
      • 薛熙瀚
      • 薛杰福
      • 薛熙川
      • 薛敬凡
      • 薛涛雨
      • 薛敬晖
      • 薛楷熙
      • 薛敬熙
      • 薛敬港
      • 薛涛岸
      • 薛博鹤
      • 薛裕熙
      • 薛熙楠
      • 薛琪熙
      • 薛熙楷
      • 薛涛秉
      • 薛楠熙
      • 薛涛东
      • 薛楷晖
      • 薛涛奇
      • 薛楠晖
      • 薛靖熙
      • 薛涛承
      • 薛松明
      • 薛新晖
      • 薛新熙
      • 薛熙裕
      • 薛尧鹤
      • 薛熙靖
      • 薛涛明
      • 薛杰鹤
      • 薛熙敬
      • 薛熙义
      • 薛靖晖
      • 薛松瀚
      • 薛涛瀚
      • 薛博瀚
      • 薛渊瀚
      • 薛善瀚
      • 薛景瀚
      • 薛棋瀚
      • 薛尧瀚
      • 薛深蓝
      • 薛钦瀚
      • 薛杰瀚
      • 薛捷瀚
      • 薛朝瀚
      • 薛如峰
      • 薛向凯
      • 薛旭寒
      • 薛舟宏
      • 薛任峰
      • 薛冰宏
      • 薛舟洋
      • 薛名皓
      • 薛名普
      • 薛曲博
      • 薛旭博
      • 薛旭云
      • 薛名尧
      • 薛名江
      • 薛百宏
      • 薛舟云
      • 薛西宏
      • 薛润聪
      • 薛名凯
      • 薛向杰
      • 薛向云
      • 薛桦鸿
      • 薛冰凯
      • 薛向乔
      • 薛向恒
      • 薛西博
      • 薛名善
      • 薛吉宏
      • 薛名祖
      • 薛向超
      • 薛润鸿
      • 薛名洪
      • 薛西峰
      • 薛名云
      • 薛润泽
      • 薛名捷
      • 薛向洋
      • 薛向钦
      • 薛如云
      • 薛向言
      • 薛桦泽
      • 薛名斯
      • 薛名杰
      • 薛百胜
      • 薛旭清
      • 薛名乔
      • 薛向祖
      • 薛任宏
      • 薛向皓
      • 薛名景
      • 薛名博
      • 薛朴鸿
      • 薛向峰
      • 薛向盛
      • 薛向宏
      • 薛冰杰
      • 薛名峰
      • 薛舟朋
      • 薛百乔
      • 薛鹏君
      • 薛桦恒
      • 薛旭瀚
      • 薛识江
      • 薛桦洋
      • 薛润峻
      • 薛镜江
      • 薛镜宏
      • 薛任瀚
      • 薛润书
      • 薛润恒
      • 薛翰峻
      • 薛镜朋
      • 薛润刚
      • 薛翰刚
      • 薛润峰
      • 薛翰高
      • 薛冰释
      • 薛鹏宏
      • 薛识宏
      • 薛润洪
      • 薛文闲
      • 薛尚岸
      • 薛方凯
      • 薛文棋
      • 薛方胜
      • 薛明昌
      • 薛文胜
      • 薛文云
      • 薛雨东
      • 薛宜明
      • 薛雨杭
      • 薛明东
      • 薛昌雨
      • 薛仁博
      • 薛木清
      • 薛果秉
      • 薛岸青
      • 薛文博

      薛姓历史名人:

      薛仁贵:唐朝名将。农民出身,善骑射。太宗时,应募从军,屡立战功,后又率军大败九姓突厥于天山,军中有'将军三箭定天山'的赞歌。
      薛道衡:隋代名臣、著名诗人。其诗词藻华艳,多数边塞诗比较雄壮。《昔昔盐》中的'空梁落燕泥'句,为后人传诵。
      薛稷:唐朝大臣、书法家。善画人物、鸟兽,画鹤尤为生动,时称一绝。他的书法与欧阳询、虞世南、诸遂良并称'唐初四大家'。
      薛涛:唐朝女诗人。因家贫,沦为歌妓,善歌舞,工诗词。创制深红小笺写诗,人称'薛涛笺'。
      薛居正:宋代史学家,五代后唐进士。曾监修国史,开宝六年又监修《旧五代史》。
      薛丙:嘉庆时象棋名手,所编著的《心武残编》,是流传较早的一部民间局谱。

      薛姓聚集地:

      迁徙分布
      战国时薛氏已播迁于今湖北、湖南、江苏、河南、河北省境内。三国时蜀郡太守薛齐降魏,迁家于河东汾阴(今山西万荣西),世号'蜀薛',薛齐长子薛懿有三子:长子恢,号'北祖';次子雕,号'南祖';三子兴,号'西祖'。另外,三国时已有薛氏徙居今甘肃境内。西晋末年出现永嘉之乱,大批中原士族随晋室南渡,河东人薛推迁至江南,传至薛贺,于南朝梁天监年间徙居福建晋安。唐末,河南薛氏又有随王潮、王审知入闽者。自南宋开始,福建薛氏又分衍出广东海阳、五华、兴宁、梅州等支派。从清康熙时始,闽、粤薛氏陆续有迁入台湾者,此后,有的又远播海外。
      台湾的薛姓,名排第八十三位,最早出现于清康熙年间。他们也是从大陆迁居去的。在台湾,光耀家世的薛氏,同样繁衍很快、很广,几乎到处都有薛氏的后裔在滋长繁荣。其中,以澎湖、嘉南、台北三个地区为最多。早在前清的康熙年间,有一个入垦打猫东堡的人,名叫薛大;另有一位粤籍的薛昌贵,定居于下淡水。乾隆年间,又有薛启姓从广东到桃园的大树村开垦;广东的薛华梅到台中县的东势镇定居。现在,台湾省各地都有薛这个光荣的姓氏出现。
      堂号
      '忠谏堂':汉朝时候,沛人薛广德为御史大夫,敢于直谏。元帝要做楼船供自己玩乐,广德脱帽子谏阻,如果元帝不听,他打算光着头向皇帝车轮上碰。结果皇帝采纳了他的谏议。


      上一条:薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分)    下一条:叶姓女宝宝起名_姓叶的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48819.html