1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 余姓男宝宝起名_姓余的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-30 20:38:00

      导语余姓男宝宝起名_姓余的男孩名字(满分/高分),余姓,起源于姬姓,东周春秋时期秦国上卿由余之后。中国百家姓氏之一,据2000年全国第五次人口普查统计结果显示,中国大陆余姓人口约460余万,约占中国人口总数的0.38%,排名第51位,那么余姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      余姓,起源于姬姓,东周春秋时期秦国上卿由余之后。中国百家姓氏之一,据2000年全国第五次人口普查统计结果显示,中国大陆余姓人口约460余万,约占中国人口总数的0.38%,排名第51位,那么余姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      余姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 余果洋
      • 余松江
      • 余果鸿
      • 余丰材
      • 余果峰
      • 余果遥
      • 余果烈
      • 余松良
      • 余果庭
      • 余东隆
      • 余果恒
      • 余果伦
      • 余果晋
      • 余松朋
      • 余宜泽
      • 余雨高
      • 余果原
      • 余果灿
      • 余果展
      • 余宜隆
      • 余果隆
      • 余明谦
      • 余宜峰
      • 余果凌
      • 余果泽
      • 余果谦
      • 余东谦
      • 余昊谦
      • 余果洪
      • 余果绩
      • 余明高
      • 余涛君
      • 余果弥
      • 余柏江
      • 余冠宏
      • 余柏志
      • 余建利
      • 余泰君
      • 余波言
      • 余冠伯
      • 余冠君
      • 余劲杉
      • 余建志
      • 余冠良
      • 余建君
      • 余柏君
      • 余俊材
      • 余冠江
      • 余肖朋
      • 余波杉
      • 余冠朋
      • 余建江
      • 余丰旭
      • 余俊桦
      • 余冠道
      • 余建翰
      • 余冠达
      • 余炫桦
      • 余松腾
      • 余冠璋
      • 余肖霖
      • 余建树
      • 余冠霖
      • 余冠桦
      • 余劲树
      • 余松瀚
      • 余柏龙
      • 余劲翰
      • 余松帆
      • 余柏桦
      • 余建璋
      • 余柏树
      • 余泰桦
      • 余建达
      • 余风桦
      • 余劲龙
      • 余建龙
      • 余建霖
      • 余丰曲
      • 余建桦
      • 余柏达
      • 余松年
      • 余冠瑾
      • 余炫朴
      • 余建润
      • 余冠龙
      • 余建瑾
      • 余劲桦
      • 余俊树
      • 余泰谦
      • 余冠鸿
      • 余冠标
      • 余建辉
      • 余冠谦
      • 余炫庆
      • 余俊毅
      • 余风啸
      • 余柯泽
      • 余肖泽
      • 余劲霄
      • 余炫毅
      • 余柏遥
      • 余冠灿
      • 余波毅
      • 余柏毅
      • 余劲鸿
      • 余炫谦
      • 余肖辉
      • 余俊贤
      • 余肖乐
      • 余柯辉
      • 余冠霄
      • 余建隆
      • 余柏德
      • 余建庆
      • 余建兴
      • 余建绩
      • 余泰毅
      • 余柏鸿
      • 余冠辉
      • 余风庆
      • 余柏霜
      • 余柏兴
      • 余冠泽
      • 余柏辉
      • 余建德
      • 余冠德
      • 余俊标
      • 余泰庆
      • 余建贤
      • 余俊庆
      • 余泰贤
      • 余冠贤
      • 余波庆
      • 余波贤
      • 余冠兴
      • 余柯鸿
      • 余肖谦
      • 余建毅
      • 余健荣
      • 余苑宁
      • 余苑嘉
      • 余明桦
      • 余雪嘉
      • 余果龙
      • 余若嘉
      • 余果霖
      • 余健宁
      • 余强歌
      • 余国宁
      • 余浩嘉
      • 余强福
      • 余苑荣
      • 余雨桦
      • 余国荣
      • 余国豪
      • 余彬宁
      • 余昊桦
      • 余健华
      • 余果桦
      • 余彬华
      • 余果璋
      • 余健福
      • 余彬豪
      • 余强豪
      • 余强荣
      • 余国嘉
      • 余彬荣
      • 余彬图
      • 余章嘉
      • 余果翰
      • 余若福
      • 余若宁
      • 余康宁
      • 余若溪
      • 余彬嘉
      • 余若豪
      • 余若尘
      • 余若菲
      • 余宜桦
      • 余健豪
      • 余宜霖
      • 余果润
      • 余苑福
      • 余浩荣
      • 余国福
      • 余强华
      • 余冠俊
      • 余健兴
      • 余风柏
      • 余国进
      • 余宜雨
      • 余若兴
      • 余若古
      • 余风劲
      • 余柏风
      • 余苑弘
      • 余康平
      • 余苑兴
      • 余冠波

      余姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 余昊绩
      • 余昊远
      • 余丰材
      • 余果遥
      • 余果烈
      • 余松良
      • 余果庭
      • 余东隆
      • 余果伦
      • 余丰延
      • 余依隆
      • 余果晋
      • 余昊庭
      • 余丰辰
      • 余果灿
      • 余岩哲
      • 余果展
      • 余宜隆
      • 余果隆
      • 余彤轩
      • 余昊隆
      • 余昊哲
      • 余果凌
      • 余依伦
      • 余昊伦
      • 余昊谦
      • 余果绩
      • 余俊延
      • 余俊利
      • 余泰延
      • 余柏志
      • 余建利
      • 余泰君
      • 余炫辰
      • 余俊辰
      • 余建志
      • 余冠良
      • 余幽志
      • 余炫志
      • 余泰辰
      • 余俊材
      • 余炫均
      • 余泰佑
      • 余丰旭
      • 余俊桦
      • 余冠道
      • 余冠达
      • 余炫桦
      • 余松腾
      • 余炫龙
      • 余泰瑾
      • 余冠璋
      • 余幽龙
      • 余柏龙
      • 余建璋
      • 余泰桦
      • 余丰耀
      • 余俊龙
      • 余炫融
      • 余建达
      • 余俊勋
      • 余炫璋
      • 余泰达
      • 余幽达
      • 余劲龙
      • 余建龙
      • 余丰宇
      • 余泰勋
      • 余丰曲
      • 余泰璋
      • 余炫勋
      • 余柏达
      • 余松年
      • 余俊璋
      • 余冠瑾
      • 余炫朴
      • 余泰龙
      • 余泰运
      • 余冠龙
      • 余建瑾
      • 余俊树
      • 余泰谦
      • 余泰逸
      • 余炫庆
      • 余俊毅
      • 余炫毅
      • 余柏遥
      • 余冠灿
      • 余炫逸
      • 余炫谦
      • 余泰隆
      • 余俊德
      • 余俊贤
      • 余肖乐
      • 余炫叶
      • 余俊远
      • 余泰乐
      • 余幽隆
      • 余建隆
      • 余柏德
      • 余炫德
      • 余泰磊
      • 余建绩
      • 余泰毅
      • 余泰德
      • 余致远
      • 余炫隆
      • 余建德
      • 余冠德
      • 余俊标
      • 余泰遥
      • 余泰庆
      • 余俊磊
      • 余俊欧
      • 余俊庆
      • 余泰贤
      • 余炫绩
      • 余幽德
      • 余泰远
      • 余泰欧
      • 余俊逸
      • 余苑宁
      • 余岩达
      • 余果龙
      • 余昊瑾
      • 余健宁
      • 余国宁
      • 余章玮
      • 余章维
      • 余彬宁
      • 余岩龙
      • 余昊桦
      • 余果璋
      • 余章境
      • 余彬图
      • 余章嘉
      • 余昊运
      • 余章硕
      • 余若宁
      • 余康宁
      • 余昊龙
      • 余若尘
      • 余章宁
      • 余冠俊
      • 余国进
      • 余俊勇
      • 余伟德
      • 余章旦
      • 余健德
      • 余果来
      • 余彬德
      • 余松宁
      • 余炫柏
      • 余丰硕
      • 余泰俊
      • 余昊坤
      • 余依征
      • 余炫俊
      • 余国德
      • 余章庆
      • 余致泰
      • 余彤彤
      • 余炫勇
      • 余炫南
      • 余俊柏
      • 余昊东
      • 余泰炫
      • 余泰勇
      • 余南俊
      • 余建南
      • 余昊忠
      • 余柏俊
      • 余泰南
      • 余彤彤
      • 余若论
      • 余章贤
      • 余章毅
      • 余肖南
      • 余昊岩
      • 余松图
      • 余依忠
      • 余幽泰
      • 余炫泰
      • 余冠泰
      • 余章逸
      • 余肖俊
      • 余建俊
      • 余苑德
      • 余幽俊
      • 余果昊
      • 余俊南
      • 余俊冠
      • 余章磊
      • 余俊昊
      • 余泰忠
      • 余炫忠
      • 余俊坤
      • 余东泰
      • 余俊依
      • 余昊松

      余姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 余金城
      • 余岩城
      • 余昊远
      • 余青阳
      • 余依城
      • 余丰延
      • 余依隆
      • 余尚远
      • 余丰辰
      • 余岩哲
      • 余彤轩
      • 余依伦
      • 余岩书
      • 余昌轩
      • 余尚轩
      • 余昌远
      • 余岩峻
      • 余岩轩
      • 余幽辰
      • 余俊延
      • 余泰延
      • 余炫辰
      • 余信佑
      • 余星延
      • 余星余
      • 余星辰
      • 余信辰
      • 余俊辰
      • 余星佑
      • 余幽志
      • 余泰辰
      • 余春佑
      • 余炫均
      • 余泰佑
      • 余信延
      • 余幽余
      • 余信勋
      • 余幽龙
      • 余炫融
      • 余星运
      • 余俊勋
      • 余幽达
      • 余丰宇
      • 余泰勋
      • 余炫勋
      • 余泰运
      • 余星融
      • 余幽锦
      • 余星磊
      • 余泰逸
      • 余幽逸
      • 余幽远
      • 余信卫
      • 余炫逸
      • 余星远
      • 余炫叶
      • 余幽磊
      • 余俊远
      • 余春磊
      • 余星阳
      • 余幽隆
      • 余泰磊
      • 余春逸
      • 余幽锐
      • 余星逸
      • 余施欧
      • 余信阳
      • 余致远
      • 余星卫
      • 余俊磊
      • 余俊欧
      • 余思远
      • 余幽锋
      • 余幽德
      • 余泰远
      • 余信逸
      • 余信磊
      • 余泰欧
      • 余俊逸
      • 余尚勋
      • 余岩达
      • 余商玮
      • 余章玮
      • 余章维
      • 余伟硕
      • 余野诚
      • 余伟瑜
      • 余岩龙
      • 余章境
      • 余依钱
      • 余昊运
      • 余章硕
      • 余伟诚
      • 余昌运
      • 余绍硕
      • 余绍玮
      • 余昌融
      • 余俊勇
      • 余伟德
      • 余绍逸
      • 余伟逸
      • 余丰硕
      • 余商逸
      • 余岩昌
      • 余伟锐
      • 余金坤
      • 余商磊
      • 余昊坤
      • 余依征
      • 余昌依
      • 余星勇
      • 余炫勇
      • 余绍磊
      • 余泰勇
      • 余绍永
      • 余幽春
      • 余昊岩
      • 余幽信
      • 余依忠
      • 余幽泰
      • 余章逸
      • 余商永
      • 余幽俊
      • 余信勇
      • 余昌坤
      • 余章磊
      • 余俊坤
      • 余俊依
      • 余星岩
      • 余信岩
      • 余幽昌
      • 余泰坤
      • 余昌勇
      • 余岩俊
      • 余丰岩
      • 余幽岩
      • 余昊勇
      • 余星坤
      • 余岩星
      • 余依昭
      • 余幽忠
      • 余泰岩
      • 余韵舟
      • 余识宇
      • 余识亦
      • 余韵宇
      • 余镜宇
      • 余韵羽
      • 余韵舟
      • 余尚逸
      • 余青逸
      • 余尚欧
      • 余依德
      • 余炫玮
      • 余青卫
      • 余幽睿
      • 余泰维
      • 余彤逸
      • 余星玮
      • 余岩乐
      • 余星维
      • 余信玮
      • 余俊玮
      • 余岩磊
      • 余幽瑞
      • 余炫硕
      • 余昊逸
      • 余昌欧
      • 余幽宁
      • 余昊磊
      • 余幽诚
      • 余岩卫
      • 余昌影
      • 余昌磊
      • 余春玮
      • 余俊维
      • 余泰硕
      • 余尚卫
      • 余昌逸
      • 余镜延
      • 余识佑
      • 余镜辰
      • 余识延
      • 余识辰
      • 余镜余
      • 余镜佑
      • 余韵辰
      • 余识均
      • 余晋磊
      • 余诚轩
      • 余瑜恩
      • 余睿恩
      • 余玮城
      • 余益德
      • 余亦哲
      • 余亦晋
      • 余亦峻
      • 余轩锋
      • 余展逸
      • 余玮庭

      余姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 余金城
      • 余尚祖
      • 余明刚
      • 余明峻
      • 余青阳
      • 余尚聪
      • 余昌峻
      • 余雨峻
      • 余尚远
      • 余尚恒
      • 余承峰
      • 余昌祖
      • 余青书
      • 余雨刚
      • 余昌恒
      • 余金峰
      • 余尚峻
      • 余尚洪
      • 余昌鸿
      • 余青泽
      • 余昌泽
      • 余承泽
      • 余岩书
      • 余尚刚
      • 余金泽
      • 余尚鸿
      • 余昌轩
      • 余尚轩
      • 余青聪
      • 余尚泽
      • 余昌远
      • 余岩峻
      • 余明书
      • 余青峰
      • 余星江
      • 余信佑
      • 余波秀
      • 余信江
      • 余星延
      • 余信宏
      • 余星余
      • 余信朋
      • 余星辰
      • 余信秀
      • 余信辰
      • 余星朋
      • 余星伯
      • 余星佑
      • 余春佑
      • 余信延
      • 余星宏
      • 余信勋
      • 余秋潭
      • 余星润
      • 余春霖
      • 余星运
      • 余星锦
      • 余春翰
      • 余信锦
      • 余星融
      • 余信翰
      • 余信霖
      • 余幽锦
      • 余星磊
      • 余波锋
      • 余信聪
      • 余信卫
      • 余星远
      • 余春泽
      • 余星泽
      • 余波锐
      • 余春磊
      • 余星阳
      • 余星鸿
      • 余星复
      • 余信震
      • 余春逸
      • 余幽锐
      • 余星逸
      • 余信万
      • 余施欧
      • 余秋满
      • 余信阳
      • 余星震
      • 余春鸿
      • 余星泽
      • 余星辉
      • 余星卫
      • 余信泽
      • 余星霄
      • 余施锋
      • 余春辉
      • 余信鸿
      • 余思远
      • 余幽锋
      • 余信逸
      • 余信辉
      • 余星辉
      • 余信磊
      • 余星锐
      • 余尚勋
      • 余昌霖
      • 余商玮
      • 余昌翰
      • 余绍福
      • 余晨瑞
      • 余雪诚
      • 余野诚
      • 余伟瑜
      • 余浩睿
      • 余商豪
      • 余依钱
      • 余浩诚
      • 余绍睿
      • 余晨华
      • 余晨诚
      • 余晨睿
      • 余浩瑜
      • 余商诚
      • 余浩瑞
      • 余尚锦
      • 余伟诚
      • 余尚翰
      • 余昌运
      • 余昌润
      • 余绍硕
      • 余浩齐
      • 余雪睿
      • 余昌锦
      • 余尚霖
      • 余绍玮
      • 余商睿
      • 余明锦
      • 余昌融
      • 余绍诚
      • 余晨豪
      • 余涛瑞
      • 余绍玄
      • 余承雨
      • 余金承
      • 余绍弘
      • 余绍逸
      • 余信施
      • 余雨昌
      • 余昌明
      • 余商逸
      • 余风信
      • 余岩昌
      • 余尚青
      • 余晨弘
      • 余尚昌
      • 余晨锋
      • 余明昌
      • 余伟锐
      • 余星星
      • 余金坤
      • 余商磊
      • 余昌依
      • 余星信
      • 余岸青
      • 余青尚
      • 余星勇
      • 余涛睿
      • 余绍磊
      • 余昌雨
      • 余信波
      • 余尚明
      • 余涛聚
      • 余绍永
      • 余绍平
      • 余昌秉
      • 余涛诚
      • 余尚岸
      • 余尚雨
      • 余幽春
      • 余幽信
      • 余星风
      • 余晨仕
      • 余雨青
      • 余秋风
      • 余海生
      • 余商永
      • 余昌承
      • 余绍兴
      • 余涛齐
      • 余星波
      • 余信勇
      • 余昌坤
      • 余承昌
      • 余商锐
      • 余信星
      • 余晨辉
      • 余春星
      • 余金星
      • 余雨星
      • 余波昌
      • 余施金
      • 余风承
      • 余星雨
      • 余星岩

      余姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 余明鸿
      • 余明刚
      • 余涛宏
      • 余果洋
      • 余松江
      • 余明峻
      • 余雨泽
      • 余果鸿
      • 余果峰
      • 余雨峻
      • 余果恒
      • 余尚恒
      • 余松朋
      • 余承峰
      • 余宜泽
      • 余明泽
      • 余雨高
      • 余雨刚
      • 余昌恒
      • 余金峰
      • 余明谦
      • 余尚洪
      • 余宜峰
      • 余雨鸿
      • 余昌鸿
      • 余青泽
      • 余果泽
      • 余昌泽
      • 余承泽
      • 余明恒
      • 余金泽
      • 余尚鸿
      • 余果洪
      • 余尚泽
      • 余明高
      • 余明书
      • 余涛君
      • 余青峰
      • 余果弥
      • 余柏江
      • 余冠宏
      • 余星江
      • 余波言
      • 余波秀
      • 余波江
      • 余信江
      • 余冠伯
      • 余信宏
      • 余信朋
      • 余星朋
      • 余星伯
      • 余冠江
      • 余肖朋
      • 余波杉
      • 余星宏
      • 余风宏
      • 余冠朋
      • 余建江
      • 余涛瀚
      • 余建翰
      • 余肖霖
      • 余波翰
      • 余冠霖
      • 余秋潭
      • 余松瀚
      • 余星润
      • 余涛冰
      • 余春霖
      • 余劲翰
      • 余松帆
      • 余风翰
      • 余风桦
      • 余风润
      • 余建霖
      • 余春翰
      • 余信翰
      • 余建润
      • 余信霖
      • 余涛帆
      • 余冠鸿
      • 余建辉
      • 余波锋
      • 余风啸
      • 余柯泽
      • 余肖泽
      • 余劲霄
      • 余风震
      • 余风泽
      • 余波毅
      • 余劲鸿
      • 余春泽
      • 余肖辉
      • 余柯辉
      • 余星泽
      • 余波锐
      • 余冠霄
      • 余星鸿
      • 余星复
      • 余建兴
      • 余信震
      • 余波泽
      • 余柏鸿
      • 余冠辉
      • 余风庆
      • 余柏霜
      • 余柏兴
      • 余信万
      • 余波辉
      • 余秋满
      • 余冠泽
      • 余柏辉
      • 余波鸿
      • 余星震
      • 余春鸿
      • 余星泽
      • 余星辉
      • 余信泽
      • 余星霄
      • 余春辉
      • 余信鸿
      • 余风鸿
      • 余风兴
      • 余波庆
      • 余波贤
      • 余信辉
      • 余星辉
      • 余冠兴
      • 余柯鸿
      • 余明翰
      • 余昌霖
      • 余明桦
      • 余雪嘉
      • 余果霖
      • 余昌翰
      • 余浩嘉
      • 余强福
      • 余雨桦
      • 余国豪
      • 余绍福
      • 余浩福
      • 余雪诚
      • 余健华
      • 余浩睿
      • 余商豪
      • 余彬华
      • 余健福
      • 余彬豪
      • 余浩华
      • 余强豪
      • 余浩诚
      • 余晨华
      • 余浩瑜
      • 余浩瑞
      • 余雨润
      • 余果翰
      • 余若福
      • 余雨翰
      • 余尚翰
      • 余若溪
      • 余昌润
      • 余浩豪
      • 余浩齐
      • 余雪睿
      • 余若豪
      • 余尚霖
      • 余健豪
      • 余宜霖
      • 余果润
      • 余明锦
      • 余苑福
      • 余浩荣
      • 余国福
      • 余强华
      • 余晨豪
      • 余健兴
      • 余风柏
      • 余涛瑞
      • 余宜雨
      • 余若兴
      • 余风劲
      • 余绍玄
      • 余承雨
      • 余柏风
      • 余苑弘
      • 余浩霄
      • 余绍弘
      • 余康平
      • 余苑兴
      • 余冠波
      • 余康弘
      • 余若平
      • 余若辉
      • 余柯勉
      • 余果明
      • 余雨昌
      • 余涛荣
      • 余昌明
      • 余明东
      • 余国万
      • 余风信

      余姓历史名人

      余栋臣:著名的反洋教英雄。1890年、1898年两次在四川举行反帝起义,焚教堂,打击反动教士,影响30余县,震动朝野。
      余象斗:福建建安人,著名的通俗小说编著者和刊行者,经他编著和刊行的小说有《四游记》、《列国志传》、《全汉志传》、《三国志传评林》、《东西晋演义》、《大宋中兴岳王传》等。
      余靖:曲江(今属广东)人,官至工部尚书。他以敢直言著称,在宋仁宗天圣年间,与欧阳修、王素、蔡襄并称“四谏”。范仲淹被贬时,朝野百官不敢吭声,惟有他出来为范仲淹主持公道,结果一同被贬。后任右正言,多次上书建议严赏罚,节开支,反对多给西夏岁币。他又曾三次出使辽国,因用契丹语做诗被劾。不久又被起用,加集贤院学士,官至工部尚书,著有《五溪集》。后来,广州设有一座“八贤堂”,余靖即为“八贤”之一。

      余姓聚集地:

      迁徙分布
      历史上,余氏基本上是一个较典型的南方姓氏。余氏最早的发祥地应在今陕西凤翔至咸阳一带具体播迁情况因缺乏资料,故难以详考。大致上讲,余姓于汉时迁入安徽的歙县一带,并落籍此地繁衍发展。汉以后,我国南方北方的余姓基本上都在繁衍,但北方要弱得多。余姓有不少迁居浙江、江苏、江西等地。魏晋南北朝时,余姓已成为新安郡一带的望族。又由于北方战乱,余姓南迁不可避免,部分余姓族人迁入湖南、湖北。唐代以后,余姓才迅速壮大起来,并形成东南一带两处望族。余姓迁入福建、广东等地,始于唐末宋时。明清之际,余姓不仅已遍布江南各地,而且北方各地的余姓也得到了迅速的发展。
      望出新安的余氏,在台湾是第四十个大姓。新安,即安徽歙县(徽城镇)。余姓在福建的繁衍滋长,为后来移台奠定了基础。最初余氏先人由福建移台,是发生在清朝初年。这支余氏先人由福建移台,是由北方南迁来的。他们在宋代时,久居下邳的黄河之南,以后南迁入闽,移居安溪县长埔乡来苏里,其后代子孙于清时渡海入台,成为台湾的余氏先祖。
      堂号
      “清严堂”:宋代余元一,是朱熹最喜欢的门人,最讲仁义理智信五伦,号“清严”。
      “忠惠堂”:宋时余天锡是宰相史弥远的家庭教师。沂王无后,命天锡在王族里找一个比较有贤德的幼儿作儿子。天锡给他找来了贵庄,就是后来的宋理宗。理宗即位,封天锡为奉化郡公,死后谥“忠惠”。


      上一条:余姓女宝宝起名_姓余的女孩名字(满分/高分)    下一条:潘姓女宝宝起名_姓潘的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:余姓男宝宝起名_姓余的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48825.html