1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 潘姓男宝宝起名_姓潘的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-30 20:44:00

      导语潘姓男宝宝起名_姓潘的男孩名字(满分/高分),潘姓是一个汉字姓氏,在《百家姓》中排名第43位,潘氏在2007年中国姓氏排行榜上名列第五十二位,属于超级大姓系列,人口约八百万,占全国人口总数0.48%。朝鲜半岛及越南亦有潘姓氏族居住。那么潘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      潘姓是一个汉字姓氏,在《百家姓》中排名第43位,潘氏在2007年中国姓氏排行榜上名列第五十二位,属于超级大姓系列,人口约八百万,占全国人口总数0.48%。朝鲜半岛及越南亦有潘姓氏族居住。那么潘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 潘炫吉
      • 潘冠名
      • 潘柏君
      • 潘泰旭
      • 潘冠江
      • 潘鹏旭
      • 潘建志
      • 潘建君
      • 潘建利
      • 潘风旭
      • 潘冠君
      • 潘波旭
      • 潘柏帆
      • 潘冠年
      • 潘泰吉
      • 潘泰君
      • 潘柏吉
      • 潘柏江
      • 潘冠宏
      • 潘俊材
      • 潘波杉
      • 潘冠朋
      • 潘柏年
      • 潘波言
      • 潘冠伯
      • 潘肖朋
      • 潘建全
      • 潘俊旭
      • 潘鹏吉
      • 潘冠全
      • 潘冠旭
      • 潘柏志
      • 潘劲杉
      • 潘冠吉
      • 潘建江
      • 潘劲帆
      • 潘建年
      • 潘冠良
      • 潘建光
      • 潘柏树
      • 潘炫桦
      • 潘建润
      • 潘建华
      • 潘柏瑾
      • 潘建霖
      • 潘劲树
      • 潘建豪
      • 潘肖霖
      • 潘风荣
      • 潘建宁
      • 潘冠荣
      • 潘波荣
      • 潘冠宁
      • 潘建达
      • 潘建翰
      • 潘柏达
      • 潘俊桦
      • 潘劲龙
      • 潘柏荣
      • 潘鹏元
      • 潘泰桦
      • 潘建瑾
      • 潘冠瑾
      • 潘柏龙
      • 潘泰嘉
      • 潘冠华
      • 潘劲桦
      • 潘冠道
      • 潘冠豪
      • 潘柏福
      • 潘建龙
      • 潘建桦
      • 潘柏嘉
      • 潘冠嘉
      • 潘冠霖
      • 潘柏豪
      • 潘柏华
      • 潘肖华
      • 潘冠璋
      • 潘建嘉
      • 潘柏桦
      • 潘风桦
      • 潘炫荣
      • 潘冠福
      • 潘肖嘉
      • 潘建树
      • 潘风嘉
      • 潘冠达
      • 潘炫朴
      • 潘建荣
      • 潘建璋
      • 潘波嘉
      • 潘俊树
      • 潘冠熊
      • 潘俊嘉
      • 潘劲翰
      • 潘冠龙
      • 潘建福
      • 潘炫嘉
      • 潘风轻
      • 潘冠桦
      • 潘柏博
      • 潘炫栋
      • 潘俊尧
      • 潘劲杰
      • 潘风尧
      • 潘泰皓
      • 潘俊栋
      • 潘南杰
      • 潘柏清
      • 潘柏杰
      • 潘风杰
      • 潘泰乔
      • 潘冠渊
      • 潘俊杰
      • 潘建凯
      • 潘建云
      • 潘鹏栋
      • 潘炫乔
      • 潘肖云
      • 潘泰杰
      • 潘肖皓
      • 潘建皓
      • 潘冠雄
      • 潘建雄
      • 潘俊皓
      • 潘肖博
      • 潘俊凯
      • 潘冠晴
      • 潘炫景
      • 潘鹏皓
      • 潘鹏杰
      • 潘柏云
      • 潘炫棋
      • 潘俊棋
      • 潘建渊
      • 潘泰栋
      • 潘柏尧
      • 潘鹏尧
      • 潘冠皓
      • 潘风栋
      • 潘泰景
      • 潘劲博
      • 潘冠栋
      • 潘柏渊
      • 潘柏智
      • 潘冠尧
      • 潘炫尧
      • 潘建闲
      • 潘冠杰
      • 潘建栋
      • 潘炫杰
      • 潘柏栋
      • 潘波尧
      • 潘柯昊
      • 潘肖奇
      • 潘风林
      • 潘柏林
      • 潘风季
      • 潘劲明
      • 潘建奇
      • 潘俊林
      • 潘肖宜
      • 潘冠忠
      • 潘炫奇
      • 潘冠明
      • 潘俊东
      • 潘劲忠
      • 潘俊奇
      • 潘波林
      • 潘泰奇
      • 潘柏忠
      • 潘建明
      • 潘冠昊
      • 潘冠林
      • 潘泰东
      • 潘建果
      • 潘炫林
      • 潘建林
      • 潘泰杭
      • 潘柏明
      • 潘柯明
      • 潘肖易
      • 潘冠东
      • 潘冠奇
      • 潘建东
      • 潘柏枝
      • 潘波奇
      • 潘建忠
      • 潘肖林
      • 潘哲旭
      • 潘鹏群
      • 潘伦旭
      • 潘鹏业
      • 潘鹏琦
      • 潘鹏义
      • 潘晋贤
      • 潘伦庆
      • 潘哲庆
      • 潘展毅

      潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 潘泰辰
      • 潘炫吉
      • 潘炫志
      • 潘幽全
      • 潘泰旭
      • 潘建志
      • 潘炫全
      • 潘俊利
      • 潘建利
      • 潘泰宇
      • 潘俊宇
      • 潘炫均
      • 潘俊年
      • 潘俊延
      • 潘炫宇
      • 潘冠年
      • 潘泰吉
      • 潘泰君
      • 潘幽志
      • 潘俊材
      • 潘泰光
      • 潘俊辰
      • 潘柏年
      • 潘泰宇
      • 潘泰延
      • 潘建全
      • 潘俊旭
      • 潘俊羽
      • 潘幽光
      • 潘冠全
      • 潘柏志
      • 潘泰年
      • 潘俊全
      • 潘建年
      • 潘泰佑
      • 潘冠良
      • 潘炫辰
      • 潘建光
      • 潘炫桦
      • 潘柏瑾
      • 潘炫玮
      • 潘泰宁
      • 潘俊勋
      • 潘建宁
      • 潘冠宁
      • 潘炫勋
      • 潘建达
      • 潘俊畅
      • 潘柏达
      • 潘俊桦
      • 潘劲龙
      • 潘炫龙
      • 潘泰桦
      • 潘建瑾
      • 潘俊玮
      • 潘冠瑾
      • 潘炫璋
      • 潘柏龙
      • 潘泰维
      • 潘韵天
      • 潘泰嘉
      • 潘冠道
      • 潘泰运
      • 潘泰图
      • 潘建龙
      • 潘幽龙
      • 潘幽达
      • 潘泰璋
      • 潘泰硕
      • 潘泰达
      • 潘冠璋
      • 潘炫荣
      • 潘俊图
      • 潘泰勋
      • 潘泰瑾
      • 潘冠达
      • 潘炫朴
      • 潘建璋
      • 潘俊树
      • 潘俊嘉
      • 潘冠龙
      • 潘俊维
      • 潘幽宁
      • 潘炫嘉
      • 潘泰龙
      • 潘俊璋
      • 潘炫融
      • 潘炫硕
      • 潘炫栋
      • 潘俊尧
      • 潘幽晴
      • 潘幽智
      • 潘泰皓
      • 潘俊栋
      • 潘南杰
      • 潘泰翔
      • 潘泰乔
      • 潘泰智
      • 潘俊杰
      • 潘炫乔
      • 潘俊翔
      • 潘泰杰
      • 潘俊皓
      • 潘俊凯
      • 潘炫智
      • 潘冠晴
      • 潘炫景
      • 潘炫棋
      • 潘俊棋
      • 潘泰栋
      • 潘泰景
      • 潘柏智
      • 潘炫尧
      • 潘炫杰
      • 潘柯昊
      • 潘泰坤
      • 潘俊林
      • 潘俊坤
      • 潘泰昊
      • 潘冠忠
      • 潘炫奇
      • 潘俊东
      • 潘劲忠
      • 潘俊奇
      • 潘泰奇
      • 潘柏忠
      • 潘冠昊
      • 潘幽忠
      • 潘泰忠
      • 潘炫坤
      • 潘俊彤
      • 潘泰东
      • 潘俊忠
      • 潘炫忠
      • 潘炫林
      • 潘泰杭
      • 潘肖易
      • 潘俊昊
      • 潘俊依
      • 潘建忠
      • 潘哲旭
      • 潘益光
      • 潘哲光
      • 潘展羽
      • 潘伦旭
      • 潘轩光
      • 潘轩全
      • 潘展光
      • 潘哲宇
      • 潘晋全
      • 潘韵鼎
      • 潘轩年
      • 潘晋宇
      • 潘哲全
      • 潘展宇
      • 潘晋光
      • 潘晋年
      • 潘益全
      • 潘晋欧
      • 潘轩乐
      • 潘晋贤
      • 潘哲欧
      • 潘展磊
      • 潘晋德
      • 潘伦庆
      • 潘哲庆
      • 潘晋逸
      • 潘展德
      • 潘轩德
      • 潘晋磊
      • 潘展毅
      • 潘哲德
      • 潘益德
      • 潘晋毅
      • 潘容德
      • 潘展欧
      • 潘哲逸
      • 潘伦德
      • 潘育德
      • 潘晋庆
      • 潘展贤
      • 潘展逸
      • 潘哲贤
      • 潘哲磊
      • 潘城德
      • 潘伦逸
      • 潘俊元
      • 潘韵龙
      • 潘韵尘
      • 潘肖天
      • 潘泰月
      • 潘炫元
      • 潘泰元
      • 潘晋永
      • 潘展辰
      • 潘哲均
      • 潘晋佑
      • 潘展佑
      • 潘哲良
      • 潘哲辰

      潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 潘泰辰
      • 潘星延
      • 潘幽全
      • 潘幽余
      • 潘幽宇
      • 潘信辰
      • 潘泰宇
      • 潘识宇
      • 潘俊宇
      • 潘炫均
      • 潘星宇
      • 潘俊延
      • 潘炫宇
      • 潘星佑
      • 潘星辰
      • 潘识亦
      • 潘幽志
      • 潘镜宇
      • 潘韵舟
      • 潘星羽
      • 潘俊辰
      • 潘信佑
      • 潘春佑
      • 潘泰宇
      • 潘春宇
      • 潘泰延
      • 潘信延
      • 潘韵宇
      • 潘信宇
      • 潘俊羽
      • 潘幽光
      • 潘幽辰
      • 潘韵羽
      • 潘泰佑
      • 潘信亦
      • 潘炫辰
      • 潘炫玮
      • 潘俊勋
      • 潘春玮
      • 潘炫勋
      • 潘信玮
      • 潘俊玮
      • 潘幽诚
      • 潘泰维
      • 潘韵天
      • 潘幽瑞
      • 潘泰运
      • 潘幽龙
      • 潘幽达
      • 潘泰硕
      • 潘星玮
      • 潘幽睿
      • 潘信勋
      • 潘泰勋
      • 潘星维
      • 潘幽锦
      • 潘俊维
      • 潘幽宁
      • 潘星融
      • 潘炫融
      • 潘炫硕
      • 潘信翔
      • 潘幽晴
      • 潘幽智
      • 潘泰翔
      • 潘俊翔
      • 潘幽捷
      • 潘识翔
      • 潘幽翔
      • 潘幽胜
      • 潘镜翔
      • 潘幽盛
      • 潘幽昌
      • 潘信岩
      • 潘泰坤
      • 潘俊坤
      • 潘幽忠
      • 潘炫坤
      • 潘幽岩
      • 潘星坤
      • 潘星岩
      • 潘俊依
      • 潘益光
      • 潘益舟
      • 潘镜意
      • 潘轩舟
      • 潘轩宇
      • 潘展羽
      • 潘轩光
      • 潘峻宇
      • 潘轩全
      • 潘书宇
      • 潘哲宇
      • 潘韵鼎
      • 潘轩年
      • 潘轩羽
      • 潘晋宇
      • 潘展宇
      • 潘益全
      • 潘晋欧
      • 潘轩锐
      • 潘轩乐
      • 潘益锋
      • 潘哲欧
      • 潘轩磊
      • 潘展磊
      • 潘晋逸
      • 潘益锐
      • 潘轩德
      • 潘轩锋
      • 潘益磊
      • 潘晋磊
      • 潘益德
      • 潘容德
      • 潘展欧
      • 潘哲逸
      • 潘书逸
      • 潘益逸
      • 潘育德
      • 潘书磊
      • 潘展逸
      • 潘峻逸
      • 潘轩逸
      • 潘哲磊
      • 潘城德
      • 潘伦逸
      • 潘峻磊
      • 潘识玮
      • 潘镜运
      • 潘识维
      • 潘镜玮
      • 潘识硕
      • 潘镜维
      • 潘幽仁
      • 潘识勋
      • 潘识运
      • 潘镜勋
      • 潘韵诚
      • 潘韵龙
      • 潘韵尘
      • 潘轩辰
      • 潘修永
      • 潘晋永
      • 潘展辰
      • 潘峻余
      • 潘哲均
      • 潘晋佑
      • 潘轩佑
      • 潘展佑
      • 潘哲辰
      • 潘晋辰
      • 潘轩永
      • 潘益延
      • 潘伦辰
      • 潘书辰
      • 潘哲永
      • 潘益志
      • 潘益壮
      • 潘轩余
      • 潘轩良
      • 潘轩石
      • 潘轩延
      • 潘益辰
      • 潘书佑
      • 潘卫凌
      • 潘伟硕
      • 潘钟维
      • 潘叶庭
      • 潘励维
      • 潘远齐
      • 潘章维
      • 潘叶祖
      • 潘隆维
      • 潘叶伦
      • 潘远畅
      • 潘佑诚
      • 潘叶凌
      • 潘远仁
      • 潘冬轩
      • 潘佑齐
      • 潘锐轩
      • 潘世恩
      • 潘德轩
      • 潘辰齐
      • 潘叶峻
      • 潘隆硕
      • 潘钟玮
      • 潘叶书
      • 潘秀玮
      • 潘野诚
      • 潘叶哲
      • 潘远图
      • 潘辰睿
      • 潘远玮
      • 潘乐城
      • 潘远瑞
      • 潘志玮
      • 潘灿维
      • 潘佑宁
      • 潘伟诚

      潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 潘信秀
      • 潘星延
      • 潘识帆
      • 潘信江
      • 潘镜西
      • 潘信辰
      • 潘识宇
      • 潘星宇
      • 潘信朋
      • 潘星佑
      • 潘星辰
      • 潘识亦
      • 潘镜宇
      • 潘镜名
      • 潘风西
      • 潘春帆
      • 潘韵舟
      • 潘星朋
      • 潘星宏
      • 潘星羽
      • 潘信佑
      • 潘春佑
      • 潘春宇
      • 潘信延
      • 潘春舟
      • 潘星帆
      • 潘星伯
      • 潘信宏
      • 潘星舟
      • 潘信宇
      • 潘镜冰
      • 潘波秀
      • 潘镜向
      • 潘星江
      • 潘镜帆
      • 潘信亦
      • 潘信帆
      • 潘施瑞
      • 潘信霖
      • 潘星福
      • 潘思睿
      • 潘信翰
      • 潘星齐
      • 潘春玮
      • 潘星锦
      • 潘信锦
      • 潘信玮
      • 潘识文
      • 潘星华
      • 潘幽诚
      • 潘幽瑞
      • 潘星瑜
      • 潘信韶
      • 潘信诚
      • 潘春翰
      • 潘星豪
      • 潘星睿
      • 潘信豪
      • 潘信齐
      • 潘信睿
      • 潘星玮
      • 潘幽睿
      • 潘信勋
      • 潘星韶
      • 潘星诚
      • 潘春霖
      • 潘星银
      • 潘星润
      • 潘风瑞
      • 潘春睿
      • 潘星维
      • 潘幽锦
      • 潘识方
      • 潘星瑞
      • 潘风诚
      • 潘施豪
      • 潘风睿
      • 潘镜方
      • 潘星融
      • 潘识欢
      • 潘信盛
      • 潘信翔
      • 潘识喻
      • 潘春盛
      • 潘星捷
      • 潘识盛
      • 潘识善
      • 潘镜盛
      • 潘秋胜
      • 潘波钦
      • 潘识清
      • 潘镜清
      • 潘星盛
      • 潘波盛
      • 潘施普
      • 潘星博
      • 潘幽捷
      • 潘星寒
      • 潘星善
      • 潘识钦
      • 潘信斯
      • 潘鹏胜
      • 潘镜钦
      • 潘风顺
      • 潘识翔
      • 潘镜普
      • 潘镜喻
      • 潘鹏超
      • 潘识尊
      • 潘星胜
      • 潘幽胜
      • 潘信清
      • 潘镜翔
      • 潘识斯
      • 潘风盛
      • 潘镜善
      • 潘星闲
      • 潘幽盛
      • 潘秋深
      • 潘鹏盛
      • 潘鹏顺
      • 潘识云
      • 潘星钦
      • 潘镜斯
      • 潘识顺
      • 潘信博
      • 潘幽昌
      • 潘信承
      • 潘信岩
      • 潘星明
      • 潘风承
      • 潘星尚
      • 潘信尚
      • 潘波昌
      • 潘星昌
      • 潘信昌
      • 潘思明
      • 潘施金
      • 潘星雨
      • 潘星坤
      • 潘星岩
      • 潘星承
      • 潘信雨
      • 潘春明
      • 潘信明
      • 潘波尚
      • 潘益舟
      • 潘镜意
      • 潘轩舟
      • 潘镜靖
      • 潘镜熙
      • 潘峻宇
      • 潘峻舟
      • 潘书宇
      • 潘识晖
      • 潘镜晖
      • 潘识港
      • 潘鹏靖
      • 潘书辉
      • 潘轩锐
      • 潘益锋
      • 潘益锐
      • 潘轩锋
      • 潘峻霄
      • 潘峻兴
      • 潘书逸
      • 潘书磊
      • 潘峻逸
      • 潘峻磊
      • 潘识玮
      • 潘镜锦
      • 潘鹏瑞
      • 潘镜诚
      • 潘鹏睿
      • 潘镜睿
      • 潘识华
      • 潘镜豪
      • 潘镜运
      • 潘识维
      • 潘镜玮
      • 潘鹏齐
      • 潘识硕
      • 潘镜维
      • 潘幽仁
      • 潘识锦
      • 潘识勋
      • 潘识福
      • 潘星文
      • 潘镜华
      • 潘识运
      • 潘镜瑜
      • 潘镜翰
      • 潘镜勋
      • 潘韵诚
      • 潘鹏诚
      • 潘镜韶
      • 潘识睿
      • 潘镜霖
      • 潘识润
      • 潘识瑞

      潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 潘识帆
      • 潘冠名
      • 潘信江
      • 潘波帆
      • 潘冠江
      • 潘鹏旭
      • 潘风旭
      • 潘波旭
      • 潘柏帆
      • 潘信朋
      • 潘柏江
      • 潘冠宏
      • 潘风帆
      • 潘镜名
      • 潘风西
      • 潘春帆
      • 潘波杉
      • 潘星朋
      • 潘星宏
      • 潘风宏
      • 潘冠朋
      • 潘波言
      • 潘冠伯
      • 潘肖朋
      • 潘星帆
      • 潘星伯
      • 潘信宏
      • 潘镜冰
      • 潘鹏吉
      • 潘波秀
      • 潘镜向
      • 潘星江
      • 潘建江
      • 潘劲帆
      • 潘镜帆
      • 潘波江
      • 潘信帆
      • 潘建润
      • 潘建华
      • 潘建霖
      • 潘建豪
      • 潘肖霖
      • 潘信霖
      • 潘风荣
      • 潘波荣
      • 潘星福
      • 潘波翰
      • 潘信翰
      • 潘鹏文
      • 潘波豪
      • 潘建翰
      • 潘识文
      • 潘星华
      • 潘鹏元
      • 潘风华
      • 潘冠华
      • 潘冠豪
      • 潘春翰
      • 潘柏福
      • 潘星豪
      • 潘信豪
      • 潘风润
      • 潘冠霖
      • 潘柏豪
      • 潘柏华
      • 潘肖华
      • 潘风桦
      • 潘冠福
      • 潘春霖
      • 潘风嘉
      • 潘波嘉
      • 潘星润
      • 潘风瑞
      • 潘冠熊
      • 潘劲翰
      • 潘风翰
      • 潘识方
      • 潘风豪
      • 潘建福
      • 潘风诚
      • 潘施豪
      • 潘风睿
      • 潘镜方
      • 潘风轻
      • 潘柏博
      • 潘识欢
      • 潘风尧
      • 潘鹏博
      • 潘柏清
      • 潘风寒
      • 潘波钦
      • 潘识清
      • 潘风杰
      • 潘冠渊
      • 潘镜清
      • 潘建云
      • 潘波盛
      • 潘鹏栋
      • 潘施普
      • 潘星博
      • 潘鹏欢
      • 潘肖云
      • 潘星寒
      • 潘波云
      • 潘鹏胜
      • 潘风顺
      • 潘鹏雄
      • 潘冠雄
      • 潘建雄
      • 潘镜普
      • 潘肖博
      • 潘鹏超
      • 潘鹏渊
      • 潘鹏皓
      • 潘鹏杰
      • 潘柏云
      • 潘信清
      • 潘建渊
      • 潘鹏尧
      • 潘风栋
      • 潘风盛
      • 潘劲博
      • 潘星闲
      • 潘风云
      • 潘柏渊
      • 潘秋深
      • 潘风博
      • 潘鹏盛
      • 潘鹏顺
      • 潘识云
      • 潘信博
      • 潘建闲
      • 潘波尧
      • 潘波明
      • 潘风林
      • 潘风季
      • 潘劲明
      • 潘风沙
      • 潘冠明
      • 潘星明
      • 潘风承
      • 潘波昌
      • 潘波林
      • 潘建明
      • 潘波雨
      • 潘思明
      • 潘星雨
      • 潘柏明
      • 潘风秉
      • 潘柯明
      • 潘风明
      • 潘信雨
      • 潘波奇
      • 潘春明
      • 潘信明
      • 潘波尚
      • 潘鹏群
      • 潘鹏游
      • 潘镜熙
      • 潘鹏熙
      • 潘鹏业
      • 潘鹏晖
      • 潘识晖
      • 潘鹏琦
      • 潘镜晖
      • 潘识港
      • 潘鹏义
      • 潘鹏靖
      • 潘鹏雷
      • 潘书辉
      • 潘峻霄
      • 潘峻兴
      • 潘冠文
      • 潘鹏瑞
      • 潘鹏睿
      • 潘识华
      • 潘镜豪
      • 潘波文
      • 潘建文
      • 潘鹏齐
      • 潘识福
      • 潘星文
      • 潘镜华
      • 潘劲文
      • 潘鹏豪
      • 潘鹏翰
      • 潘镜翰
      • 潘建方
      • 潘风月
      • 潘鹏诚
      • 潘镜霖
      • 潘识润
      • 潘鹏荣
      • 潘风文
      • 潘识霖
      • 潘侠文
      • 潘信文
      • 潘识豪
      • 潘鹏锦
      • 潘识翰

      潘姓历史名人

      潘耒:清初学者,博涉经史及历算声韵之学。曾参与纂修《明史》。
      潘奕隽:清初书画家,平生著述甚多。所到丛三松堂集77遍诵艺林。
      潘恭:清初画家,其族第多人都是当时知名画家。
      潘平格:明清之际思想家,强调在日用实际上去求真理,提出'浑然一体'、'见在真心'的理论。著有《求人录》。
      潘柽章:明清之际学者,著有《国史考异》。顾炎武推其精审。
      潘岳:以其文学才华及'美姿容'而著名。在文学方面,长于诗赋,文辞华靡,为当时形式主义的代表人物。与陆机齐名。其《悼亡赋》为世传颂。

      潘姓聚集地:

      迁徙分布
      潘姓,从人数上说,是台湾的第四十二个大姓,大都聚住在北部的台北等县。潘姓自闽迁台的资料,却非常丰富。据记载,永历二十八(公元1673年),有一位潘步曾在族后盖寮捕鱼;康熙二十年,有潘、蔡、王、洪、李、白六姓,倡建今高雄市旗后妈祖宫;乾隆末年,有漳州人潘盛清、潘恭人入垦今台北县石门乡的德茂、富基、七股三村,以及有潘碧公入垦同乡的老梅村等等。
      堂号
      '黄门堂':晋代潘岳为河阳令,累官黄门侍郎,诗作是最好,和陆机合称'潘陆'。
      潘氏又以'荥阳'为其堂号。
      四、家乘谱牒
      山西:荥阳重修潘氏宗谱四卷、潘氏合谱一卷、潘氏族谱不分卷;
      上海:潘氏家谱六卷;
      江苏:山阳潘氏统宗谱十卷、山阳潘氏统宗谱十二卷、淮安潘氏续修宗谱、润东顺江洲潘氏宗谱四军四卷、贤庄潘氏宗谱四卷、毗陵永宁潘氏续修宗谱十二卷、潘氏族谱十六卷、毗陵桃原里潘氏宗谱四卷、毗陵棠林潘氏宗谱十二卷首一卷、潘氏宗谱三卷首一卷、荥阳潘氏家谱不分卷;
      浙江:富桐潘氏宗谱八卷、萧邑崇化潘氏宗谱八卷首一卷、萧山钱清北祠潘氏宗谱六卷、慈溪潘氏宗谱四卷、吴兴纯孝里潘氏世谱、潘氏宗谱三卷、潘氏家谱不分卷、古溪潘氏家谱十二卷、东洋潘氏宗谱八卷、华墙潘氏家谱不分卷、临海潘氏宗谱四卷、荥阳潘氏宗谱二卷:
      安徽:历阳潘氏宗谱四卷、庐江潘氏宗谱十四卷、新安潘氏宗谱四卷、新安潘氏宗谱不分卷、新安潘氏源流族谱、大阜潘氏族谱、潘氏支谱、六安潘氏宗谱十卷;
      江西:万载湖源潘氏族谱三卷;
      湖北:潘氏族谱四卷首一卷、潘氏宗谱十九卷、潘氏宗谱四十七卷、潘氏宗谱二卷、潘氏支谱四卷;


      上一条:潘姓女宝宝起名_姓潘的女孩名字(满分/高分)    下一条:杜姓女宝宝起名_姓杜的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:潘姓男宝宝起名_姓潘的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48827.html