1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-31 16:13:00

      导语谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分),谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 谭智月
      • 谭棕天
      • 谭皓方
      • 谭寒月
      • 谭乔天
      • 谭棕元
      • 谭乔文
      • 谭皓元
      • 谭寒元
      • 谭皓天
      • 谭乔月
      • 谭皓文
      • 谭智元
      • 谭景元
      • 谭博元
      • 谭皓月
      • 谭棋文
      • 谭景文
      • 谭博月
      • 谭渊元
      • 谭杰方
      • 谭棋元
      • 谭杰元
      • 谭云轻
      • 谭渊嘉
      • 谭乔嘉
      • 谭渊荣
      • 谭敬腾
      • 谭博荣
      • 谭杰宁
      • 谭楷腾
      • 谭景豪
      • 谭杰福
      • 谭博嘉
      • 谭祺宝
      • 谭智荣
      • 谭敬瀚
      • 谭敬耀
      • 谭尧嘉
      • 谭棋豪
      • 谭棋福
      • 谭棋语
      • 谭楷瀚
      • 谭尧畅
      • 谭棋嘉
      • 谭棋荣
      • 谭智嘉
      • 谭皓宁
      • 谭杰豪
      • 谭棕华
      • 谭乔华
      • 谭皓嘉
      • 谭棕嘉
      • 谭皓荣
      • 谭乔豪
      • 谭尧荣
      • 谭乔宁
      • 谭楠瀚
      • 谭楠耀
      • 谭景宁
      • 谭皓福
      • 谭棕宁
      • 谭敬凡
      • 谭楷熙
      • 谭祺义
      • 谭敬熙
      • 谭丰季
      • 谭楠鼎
      • 谭楠敬
      • 谭楷义
      • 谭熙义
      • 谭杰鹤
      • 谭敬晖
      • 谭敬照
      • 谭煜祺
      • 谭敬敬
      • 谭涛东
      • 谭敬琦
      • 谭敬楠
      • 谭松明
      • 谭尧鹤
      • 谭丰林
      • 谭松林
      • 谭熙敬
      • 谭鼎业
      • 谭楠晖
      • 谭松奇
      • 谭涛奇
      • 谭楷群
      • 谭敬群
      • 谭楷敬
      • 谭敬楷
      • 谭琪义
      • 谭楠楠
      • 谭楷琦
      • 谭松昊
      • 谭敬业
      • 谭楷晖
      • 谭熙楠
      • 谭楠熙
      • 谭楠楷
      • 谭楠义
      • 谭鼎义
      • 谭松腾
      • 谭松瀚
      • 谭棕耀
      • 谭景瀚
      • 谭乔耀
      • 谭乔腾
      • 谭棕宝
      • 谭棋腾
      • 谭深蓝
      • 谭杰腾
      • 谭皓耀
      • 谭皓腾
      • 谭尧腾
      • 谭杰耀
      • 谭棕腾
      • 谭杰宝
      • 谭棋瀚
      • 谭棋宝
      • 谭尧瀚
      • 谭杰瀚
      • 谭景宝
      • 谭旭杰
      • 谭旭庭
      • 谭向皓
      • 谭旭博
      • 谭吉凯
      • 谭桦鸿
      • 谭名杰
      • 谭向凯
      • 谭旭智
      • 谭名尧
      • 谭朴鸿
      • 谭向乔
      • 谭吉杰
      • 谭吉宏
      • 谭旭渊
      • 谭名皓
      • 谭百乔
      • 谭名乔
      • 谭旭哲
      • 谭旭清
      • 谭向言
      • 谭全杰
      • 谭名景
      • 谭桦谦
      • 谭旭棋
      • 谭向杰
      • 谭曲博
      • 谭曲杰
      • 谭旭栋
      • 谭名杉
      • 谭旭乔
      • 谭名凯
      • 谭旭伦
      • 谭旭志
      • 谭桦泽
      • 谭桦恒
      • 谭晓桐
      • 谭旭瀚
      • 谭旭耀
      • 谭翰高
      • 谭桦哲
      • 谭桦洋
      • 谭鹏君
      • 谭瑾高
      • 谭桦高
      • 谭雨果
      • 谭文景
      • 谭果岸
      • 谭果来
      • 谭雨林
      • 谭宜东
      • 谭文杰
      • 谭果秉
      • 谭松标
      • 谭木乔
      • 谭东奇
      • 谭宜明
      • 谭丰贤
      • 谭文尧
      • 谭木清
      • 谭果易
      • 谭东雨
      • 谭天杰
      • 谭月凯
      • 谭松庆
      • 谭果杭
      • 谭丰庆
      • 谭月清
      • 谭丰毅
      • 谭天栋
      • 谭木尧
      • 谭木凯
      • 谭月皓
      • 谭方凯
      • 谭松毅
      • 谭松啸

      谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 谭智月
      • 谭棕天
      • 谭乔天
      • 谭智天
      • 谭皓天
      • 谭智元
      • 谭圣耀
      • 谭敬腾
      • 谭智畅
      • 谭智玮
      • 谭杰宁
      • 谭楷腾
      • 谭智硕
      • 谭圣腾
      • 谭智宁
      • 谭祺宝
      • 谭智荣
      • 谭敬耀
      • 谭智图
      • 谭尧畅
      • 谭智嘉
      • 谭皓宁
      • 谭乔宁
      • 谭楠耀
      • 谭景宁
      • 谭棕宁
      • 谭鼎烟
      • 谭丰岩
      • 谭丰季
      • 谭楠鼎
      • 谭敬照
      • 谭煜祺
      • 谭圣驰
      • 谭丰林
      • 谭鼎业
      • 谭圣鼎
      • 谭丰昊
      • 谭松昊
      • 谭鼎义
      • 谭松腾
      • 谭丰耀
      • 谭棕耀
      • 谭乔耀
      • 谭智腾
      • 谭乔腾
      • 谭棕宝
      • 谭棋腾
      • 谭杰腾
      • 谭皓耀
      • 谭皓腾
      • 谭智宝
      • 谭尧腾
      • 谭杰耀
      • 谭棕腾
      • 谭杰宝
      • 谭棋宝
      • 谭景宝
      • 谭亦哲
      • 谭亦志
      • 谭全智
      • 谭宇良
      • 谭旭庭
      • 谭旭智
      • 谭亦伦
      • 谭亦凌
      • 谭亦烈
      • 谭宇志
      • 谭亦庭
      • 谭宇智
      • 谭旭哲
      • 谭全杰
      • 谭宇庭
      • 谭亦智
      • 谭全佑
      • 谭瑾隆
      • 谭亦晋
      • 谭旭伦
      • 谭旭志
      • 谭亦展
      • 谭晓桐
      • 谭瑾哲
      • 谭亦耀
      • 谭瑾轩
      • 谭旭耀
      • 谭道哲
      • 谭桦哲
      • 谭宇耀
      • 谭达城
      • 谭瑾高
      • 谭宇腾
      • 谭光耀
      • 谭瑾烈
      • 谭宇宝
      • 谭晓城
      • 谭彤彤
      • 谭丰磊
      • 谭丰乐
      • 谭果来
      • 谭天智
      • 谭丰贤
      • 谭天翔
      • 谭果易
      • 谭昊岩
      • 谭天杰
      • 谭丰庆
      • 谭丰毅
      • 谭天栋
      • 谭昊忠
      • 谭果昊
      • 谭松德
      • 谭昊东
      • 谭天凯
      • 谭依征
      • 谭丰逸
      • 谭依忠
      • 谭昊坤
      • 谭彤彤
      • 谭棋全
      • 谭尧光
      • 谭天硕
      • 谭智光
      • 谭智全
      • 谭杰全
      • 谭智宇
      • 谭荣天
      • 谭月畅
      • 谭天玮
      • 谭玮天
      • 谭棕光
      • 谭木畅
      • 谭天荣
      • 谭天嘉
      • 谭景光
      • 谭果丰
      • 谭玮智
      • 谭昊松
      • 谭畅翔
      • 谭嘉智
      • 谭荣智
      • 谭楷韬
      • 谭果凌
      • 谭果庭
      • 谭果伦
      • 谭岩哲
      • 谭昊哲
      • 谭果烈
      • 谭依伦
      • 谭昊庭
      • 谭彤轩
      • 谭果展
      • 谭昊伦
      • 谭昊轩
      • 谭果哲
      • 谭尧灿
      • 谭智灿
      • 谭古章
      • 谭景隆
      • 谭棋隆
      • 谭冬健
      • 谭杰励
      • 谭敬冬
      • 谭皓隆
      • 谭智谦
      • 谭古振
      • 谭杰遥
      • 谭棋励
      • 谭天炫
      • 谭杰晋
      • 谭楠瑾
      • 谭尧哲
      • 谭天劲
      • 谭冬奇
      • 谭圣瑾
      • 谭月俊
      • 谭智伦
      • 谭景伦
      • 谭楠璋
      • 谭敬瑾
      • 谭皓耿
      • 谭棋伦
      • 谭古易
      • 谭鼎璋
      • 谭楷瑾
      • 谭旦奇
      • 谭智哲
      • 谭棋哲
      • 谭楷龙
      • 谭棕哲
      • 谭天幽
      • 谭鼎达
      • 谭古昊
      • 谭棕伦
      • 谭智耿
      • 谭天柏
      • 谭鼎融
      • 谭鼎龙
      • 谭敬龙
      • 谭木泰
      • 谭引泰
      • 谭景天

      谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 谭朝引
      • 谭钦境
      • 谭钦玮
      • 谭圣耀
      • 谭智玮
      • 谭捷玮
      • 谭智硕
      • 谭圣腾
      • 谭朝境
      • 谭朝维
      • 谭朝硕
      • 谭善维
      • 谭朝玮
      • 谭捷硕
      • 谭圣川
      • 谭丰岩
      • 谭捷誉
      • 谭善誉
      • 谭圣靖
      • 谭圣驰
      • 谭新圣
      • 谭圣鼎
      • 谭朝誉
      • 谭靖意
      • 谭圣傲
      • 谭懿轩
      • 谭亦哲
      • 谭亦志
      • 谭任翔
      • 谭西翔
      • 谭宇顺
      • 谭亦峻
      • 谭宇刚
      • 谭宇良
      • 谭亦均
      • 谭宇均
      • 谭亦顺
      • 谭亦伦
      • 谭亦凌
      • 谭亦烈
      • 谭亦延
      • 谭亦轩
      • 谭任延
      • 谭亦尊
      • 谭宇志
      • 谭任轩
      • 谭宇胜
      • 谭亦庭
      • 谭舟佑
      • 谭如佑
      • 谭宇智
      • 谭宇超
      • 谭宇善
      • 谭亦佑
      • 谭舟轩
      • 谭亦秀
      • 谭亦辰
      • 谭亦城
      • 谭宇恩
      • 谭西辰
      • 谭西轩
      • 谭宇庭
      • 谭宇翔
      • 谭亦胜
      • 谭亦智
      • 谭亦笑
      • 谭全佑
      • 谭亦斯
      • 谭亦钦
      • 谭亦晋
      • 谭宇辰
      • 谭宇捷
      • 谭亦展
      • 谭宇峻
      • 谭识延
      • 谭镜余
      • 谭亦耀
      • 谭瑾轩
      • 谭识佑
      • 谭镜辰
      • 谭宇耀
      • 谭镜佑
      • 谭达城
      • 谭宇腾
      • 谭镜延
      • 谭宇宝
      • 谭识辰
      • 谭识均
      • 谭晓城
      • 谭韵辰
      • 谭丰磊
      • 谭天翔
      • 谭昊岩
      • 谭岩坤
      • 谭尚坤
      • 谭依征
      • 谭昌依
      • 谭丰逸
      • 谭依忠
      • 谭昊坤
      • 谭金坤
      • 谭朝亦
      • 谭天硕
      • 谭钦宇
      • 谭引诚
      • 谭智宇
      • 谭天玮
      • 谭玮天
      • 谭捷羽
      • 谭善宇
      • 谭玮仁
      • 谭朝宇
      • 谭朝羽
      • 谭捷宇
      • 谭少维
      • 谭捷亦
      • 谭玮智
      • 谭瑞翔
      • 谭瑜翔
      • 谭玮翔
      • 谭畅翔
      • 谭睿翔
      • 谭诚翔
      • 谭玮胜
      • 谭岩城
      • 谭金城
      • 谭岩哲
      • 谭岩峻
      • 谭依伦
      • 谭彤轩
      • 谭岩轩
      • 谭尚轩
      • 谭昌轩
      • 谭昊轩
      • 谭依城
      • 谭朝远
      • 谭钦阳
      • 谭捷阳
      • 谭新永
      • 谭朝阳
      • 谭圣永
      • 谭捷远
      • 谭玮韵
      • 谭圣瑾
      • 谭新勋
      • 谭圆融
      • 谭新融
      • 谭朝轩
      • 谭天幽
      • 谭圣锦
      • 谭鼎融
      • 谭捷益
      • 谭世坤
      • 谭引泰
      • 谭钦维
      • 谭亦善
      • 谭亦刚
      • 谭亦余
      • 谭舟辰
      • 谭宇轩
      • 谭亦书
      • 谭宇盛
      • 谭宇哲
      • 谭西佑
      • 谭亦良
      • 谭昌坤
      • 谭岩昌
      • 谭岩书
      • 谭世伟
      • 谭智远
      • 谭捷轩
      • 谭智轩
      • 谭朝城
      • 谭宝宇
      • 谭鼎勋
      • 谭善玮
      • 谭宇耿
      • 谭钦轩
      • 谭善轩
      • 谭智城
      • 谭圣达
      • 谭圣龙

      谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 谭捷文
      • 谭钦文
      • 谭善仁
      • 谭捷方
      • 谭朝仁
      • 谭朝文
      • 谭渊仁
      • 谭捷仁
      • 谭朝方
      • 谭朝引
      • 谭博仁
      • 谭钦瑜
      • 谭渊诚
      • 谭钦境
      • 谭捷实
      • 谭朝齐
      • 谭寒瑞
      • 谭钦玮
      • 谭朝睿
      • 谭朝瑜
      • 谭寒诚
      • 谭捷豪
      • 谭捷玮
      • 谭朝豪
      • 谭善韶
      • 谭善睿
      • 谭捷诚
      • 谭捷华
      • 谭朝境
      • 谭钦豪
      • 谭钦韶
      • 谭朝诚
      • 谭寒睿
      • 谭新瀚
      • 谭博瑞
      • 谭捷睿
      • 谭钦瑞
      • 谭朝维
      • 谭博睿
      • 谭博瑜
      • 谭善诚
      • 谭朝硕
      • 谭善维
      • 谭钦睿
      • 谭朝玮
      • 谭钦华
      • 谭朝银
      • 谭朝实
      • 谭朝瑞
      • 谭捷齐
      • 谭捷瑜
      • 谭捷硕
      • 谭捷韶
      • 谭朝韶
      • 谭博齐
      • 谭博诚
      • 谭熙川
      • 谭新川
      • 谭圣川
      • 谭靖川
      • 谭捷誉
      • 谭靖熙
      • 谭靖新
      • 谭善誉
      • 谭圣靖
      • 谭裕新
      • 谭新圣
      • 谭涛承
      • 谭新晖
      • 谭朝誉
      • 谭靖裕
      • 谭熙裕
      • 谭新熙
      • 谭靖意
      • 谭新靖
      • 谭熙靖
      • 谭裕熙
      • 谭裕靖
      • 谭靖晖
      • 谭钦瀚
      • 谭朝瀚
      • 谭善瀚
      • 谭捷瀚
      • 谭任翔
      • 谭西翔
      • 谭宇顺
      • 谭亦峻
      • 谭名捷
      • 谭舟超
      • 谭宇刚
      • 谭舟宏
      • 谭任峰
      • 谭任盛
      • 谭舟云
      • 谭任江
      • 谭亦顺
      • 谭西宵
      • 谭任延
      • 谭亦尊
      • 谭向超
      • 谭任轩
      • 谭宇胜
      • 谭舟佑
      • 谭西超
      • 谭如佑
      • 谭如盛
      • 谭舟朋
      • 谭宇超
      • 谭向钦
      • 谭宇善
      • 谭名峻
      • 谭舟轩
      • 谭亦秀
      • 谭名祖
      • 谭如峰
      • 谭任清
      • 谭名善
      • 谭任宏
      • 谭西辰
      • 谭向盛
      • 谭西轩
      • 谭如云
      • 谭舟洋
      • 谭西宏
      • 谭西峰
      • 谭亦胜
      • 谭舟书
      • 谭任峻
      • 谭亦笑
      • 谭亦斯
      • 谭百胜
      • 谭亦钦
      • 谭西博
      • 谭名斯
      • 谭宇捷
      • 谭宇峻
      • 谭识江
      • 谭识延
      • 谭镜余
      • 谭润刚
      • 谭翰峻
      • 谭识佑
      • 谭镜宏
      • 谭任瀚
      • 谭镜辰
      • 谭识宏
      • 谭镜佑
      • 谭镜朋
      • 谭润峻
      • 谭冰释
      • 谭镜江
      • 谭润书
      • 谭镜延
      • 谭识辰
      • 谭识均
      • 谭翰刚
      • 谭文胜
      • 谭青尚
      • 谭尚青
      • 谭尚明
      • 谭少博
      • 谭少云
      • 谭文钦
      • 谭方胜
      • 谭昌秉
      • 谭昌明
      • 谭昌雨
      • 谭方超
      • 谭尚昌
      • 谭文顺
      • 谭明昌
      • 谭尚坤
      • 谭文超
      • 谭金承
      • 谭承昌
      • 谭仁博
      • 谭雨青
      • 谭尚雨
      • 谭昌依
      • 谭昌承
      • 谭尚岸
      • 谭方善
      • 谭金坤
      • 谭朝亦
      • 谭睿文
      • 谭朝任
      • 谭仁华
      • 谭捷舟
      • 谭钦宇
      • 谭文睿
      • 谭引诚
      • 谭瑜仁
      • 谭钦向
      • 谭银文
      • 谭博任
      • 谭诚方
      • 谭捷羽
      • 谭朝舟
      • 谭博舟
      • 谭善宇

      谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 谭皓方
      • 谭捷文
      • 谭寒月
      • 谭钦文
      • 谭乔文
      • 谭捷方
      • 谭寒元
      • 谭雄文
      • 谭皓文
      • 谭博元
      • 谭棋文
      • 谭朝文
      • 谭景文
      • 谭博月
      • 谭渊仁
      • 谭博方
      • 谭博文
      • 谭朝方
      • 谭渊元
      • 谭杰方
      • 谭博仁
      • 谭云轻
      • 谭渊诚
      • 谭渊嘉
      • 谭渊荣
      • 谭寒瑞
      • 谭博荣
      • 谭博闻
      • 谭寒诚
      • 谭捷豪
      • 谭朝豪
      • 谭熙瀚
      • 谭博福
      • 谭景豪
      • 谭杰福
      • 谭博嘉
      • 谭捷华
      • 谭敬瀚
      • 谭钦豪
      • 谭雄豪
      • 谭寒睿
      • 谭棋豪
      • 谭新瀚
      • 谭博瑞
      • 谭棋福
      • 谭博睿
      • 谭楷瀚
      • 谭博瑜
      • 谭杰豪
      • 谭棕华
      • 谭博豪
      • 谭乔华
      • 谭钦华
      • 谭乔豪
      • 谭楠瀚
      • 谭博华
      • 谭皓福
      • 谭博齐
      • 谭博诚
      • 谭熙川
      • 谭敬凡
      • 谭楷熙
      • 谭敬熙
      • 谭熙义
      • 谭杰鹤
      • 谭靖熙
      • 谭敬晖
      • 谭涛东
      • 谭松明
      • 谭尧鹤
      • 谭涛明
      • 谭云鹤
      • 谭熙敬
      • 谭涛承
      • 谭新晖
      • 谭楠晖
      • 谭涛秉
      • 谭涛奇
      • 谭涛岸
      • 谭熙裕
      • 谭博鹤
      • 谭新熙
      • 谭楷晖
      • 谭熙楠
      • 谭熙靖
      • 谭楠熙
      • 谭涛雨
      • 谭裕熙
      • 谭靖晖
      • 谭涛瀚
      • 谭松瀚
      • 谭景瀚
      • 谭钦瀚
      • 谭深蓝
      • 谭朝瀚
      • 谭棋瀚
      • 谭善瀚
      • 谭尧瀚
      • 谭渊瀚
      • 谭杰瀚
      • 谭捷瀚
      • 谭名捷
      • 谭名普
      • 谭向云
      • 谭向恒
      • 谭向皓
      • 谭名洋
      • 谭舟宏
      • 谭润泽
      • 谭任峰
      • 谭旭博
      • 谭舟云
      • 谭任江
      • 谭名云
      • 谭桦鸿
      • 谭名杰
      • 谭向凯
      • 谭名尧
      • 谭翰泽
      • 谭名江
      • 谭朴鸿
      • 谭向乔
      • 谭吉宏
      • 谭向超
      • 谭百宏
      • 谭旭渊
      • 谭名皓
      • 谭百乔
      • 谭名乔
      • 谭舟朋
      • 谭向峰
      • 谭向钦
      • 谭名峻
      • 谭旭清
      • 谭名祖
      • 谭如峰
      • 谭任清
      • 谭名善
      • 谭名博
      • 谭任宏
      • 谭向言
      • 谭向盛
      • 谭名景
      • 谭名洪
      • 谭如云
      • 谭舟洋
      • 谭向洋
      • 谭西宏
      • 谭向杰
      • 谭冰宏
      • 谭西峰
      • 谭曲博
      • 谭名杉
      • 谭名峰
      • 谭百胜
      • 谭西博
      • 谭名凯
      • 谭名斯
      • 谭桦泽
      • 谭润峰
      • 谭识江
      • 谭桦恒
      • 谭润刚
      • 谭名瀚
      • 谭旭瀚
      • 谭翰峻
      • 谭镜宏
      • 谭任瀚
      • 谭翰高
      • 谭润洪
      • 谭识宏
      • 谭桦洋
      • 谭鹏君
      • 谭镜朋
      • 谭润恒
      • 谭润峻
      • 谭冰释
      • 谭镜江
      • 谭润书
      • 谭翰刚
      • 谭雨果
      • 谭文景
      • 谭文胜
      • 谭方博
      • 谭果岸
      • 谭雨林
      • 谭尚明
      • 谭文渊
      • 谭少博
      • 谭文杰
      • 谭果秉
      • 谭文云
      • 谭雨明
      • 谭少云
      • 谭文钦
      • 谭宜明
      • 谭方胜
      • 谭文尧
      • 谭木清
      • 谭昌秉

      谭姓历史名人:

      谭嗣同:(1865-1898)字复生,号壮飞,湖南浏阳人,改良派政治家、思想家,其父为巡抚。
      谭延闿:(1880年-1930年),字组庵,湖南茶陵县人,中国国民政府主席 、第一任行政院院长。
      谭绍光:太平天国慕王,广西桂平人,1855年1月参加金田起义,英勇善战,1860年因破江南大营和攻克苏杭有功,被封为慕王。
      谭纶:明代抗倭名将,江西宜黄人。
      谭元春:文学家,湖广竟陵(今湖北天门)人,与钟惺同为“竟陵派”创始者。
      谭夫吾:战国时期人物,曾以无比崇高的言行而名垂青史。

      谭姓聚集地:

      迁徙分布
      谭氏起源于山东。汉代巴南(今川东、鄂西南部)少数民族中也有谭姓。巴南谭氏有可能是谭国遗民逃到巴南,融入当地民族形成的。
      谭氏早期主要在山东省境内繁衍发展,后因战乱、自然灾害、官职调迁等原因离开故土,向各地迁徙。汉代时,谭氏已分布于河南、山西等地。南北朝时谭氏开始迁入广东,唐末时迁入江西。五代时,福建泉州人谭峭在嵩山从事辟谷养气炼丹之术。他提出要“均其食”,幻想一种“无亲、无疏、无爱、无恶”的“太和”社会。从宋代起,谭姓人物渐多见于史册,分布地更广,集中于江南地区、江苏、浙江、安徽及湖南、湖北、四川等地。大约从清代开始,闽、粤谭氏部分族人迁徙至东南亚,侨民于新加坡等国。
      望堂号
      “善断堂”:唐宪宗时候,谭忠为燕的牙将,受燕的派遣出使魏。恰恰这时朝廷派大军越过魏国去伐赵。魏牧田季安要兴兵,谭忠说:“不可!如果兴兵,就是对抗朝廷,魏的罪就大了。”季安采纳了他的话,按兵不动。谭忠又说服燕牧刘济出兵帮朝廷伐赵,连克赵城饶阳、束鹿。魏和燕都受到朝廷表彰,大家都佩服谭忠善断。另外还有“济南”、“弘农”等堂号。


      上一条:谭姓女宝宝起名_姓谭的女孩名字(满分/高分)    下一条:廖姓女宝宝起名_姓廖的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48853.html