1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 喻姓男宝宝起名_姓喻的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-6-22 12:42:00

      导语喻姓男宝宝起名_姓喻的男孩名字(满分/高分),喻氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏来行榜上名列第二百七十四位,人口约七十一万三千余,占全国人口总数的0.0045%左右。喻姓在大陆和台湾均未进入前一百大姓。那么喻姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      喻氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏来行榜上名列第二百七十四位,人口约七十一万三千余,占全国人口总数的0.0045%左右。喻姓在大陆和台湾均未进入前一百大姓。那么喻姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      喻姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 喻敬高
      • 喻俊棋
      • 喻楷渊
      • 喻俊嘉
      • 喻楠尧
      • 喻鼎栋
      • 喻楠瀚
      • 喻柏云
      • 喻敬清
      • 喻俊皓
      • 喻楠博
      • 喻俊凯
      • 喻祺凯
      • 喻风轻
      • 喻泰栋
      • 喻冠尧
      • 喻俊杰
      • 喻敬耀
      • 喻敬腾
      • 喻楷尧
      • 喻建宁
      • 喻敬栋
      • 喻波荣
      • 喻风月
      • 喻琪皓
      • 喻琪渊
      • 喻柏荣
      • 喻柏渊
      • 喻泰景
      • 喻风荣
      • 喻敬哲
      • 喻泰月
      • 喻楷瀚
      • 喻柏华
      • 喻泰嘉
      • 喻肖天
      • 喻劲博
      • 喻敬原
      • 喻肖杰
      • 喻建豪
      • 喻鼎棋
      • 喻楷博
      • 喻冠华
      • 喻炫尧
      • 喻俊元
      • 喻敬渊
      • 喻建福
      • 喻敬皓
      • 喻楠耀
      • 喻冠文
      • 喻熙杰
      • 喻冠皓
      • 喻敬杰
      • 喻建嘉
      • 喻炫元
      • 喻琪哲
      • 喻侠文
      • 喻敬理
      • 喻建皓
      • 喻敬云
      • 喻炫皓
      • 喻俊尧
      • 喻楷原
      • 喻肖皓
      • 喻鼎高
      • 喻琪晋
      • 喻楠耿
      • 喻敬棕
      • 喻晖杰
      • 喻建华
      • 喻敬瀚
      • 喻建云
      • 喻柏嘉
      • 喻敬伦
      • 喻波元
      • 喻柏豪
      • 喻泰皓
      • 喻冠雄
      • 喻建荣
      • 喻劲文
      • 喻炫荣
      • 喻风元
      • 喻炫棋
      • 喻祺峰
      • 喻楷腾
      • 喻敬尧
      • 喻敬洋
      • 喻鹏荣
      • 喻泰杰
      • 喻祺杰
      • 喻俊栋
      • 喻楠雄
      • 喻建凯
      • 喻冠渊
      • 喻柏清
      • 喻肖博
      • 喻肖嘉
      • 喻波嘉
      • 喻柏栋
      • 喻泰尧
      • 喻冠福
      • 喻建栋
      • 喻冠宁
      • 喻风杰
      • 喻炫乔
      • 喻建雄
      • 喻鹏元
      • 喻冠荣
      • 喻炫嘉
      • 喻敬博
      • 喻敬寒
      • 喻楠哲
      • 喻冠栋
      • 喻南杰
      • 喻敬洪
      • 喻泰乔
      • 喻冠晴
      • 喻风栋
      • 喻冠豪
      • 喻敬庭
      • 喻楠渊
      • 喻风嘉
      • 喻琪栋
      • 喻敬峰
      • 喻琪景
      • 喻楷闲
      • 喻楠云
      • 喻劲杰
      • 喻冠月
      • 喻鹏嘉
      • 喻风尧
      • 喻祺宝
      • 喻熙原
      • 喻鼎皓
      • 喻柏智
      • 喻楷皓
      • 喻熙高
      • 喻熙栋
      • 喻柏福
      • 喻建元
      • 喻楷杰
      • 喻炫杰
      • 喻鼎凯
      • 喻敬恒
      • 喻冠嘉
      • 喻肖华
      • 喻楠杰
      • 喻苑哲
      • 喻彬原
      • 喻健哲
      • 喻健洋
      • 喻国洪
      • 喻若哲
      • 喻若凌
      • 喻若恒
      • 喻国高
      • 喻浩原
      • 喻彬恒
      • 喻鹏旭
      • 喻彬庭
      • 喻国烈
      • 喻健洪
      • 喻国庭
      • 喻浩高
      • 喻强洋
      • 喻国原
      • 喻若晋
      • 喻健展
      • 喻国耿
      • 喻若洪
      • 喻强哲
      • 喻国哲
      • 喻章原
      • 喻浩气
      • 喻国峰
      • 喻若庭
      • 喻强恒
      • 喻彬高
      • 喻健伦
      • 喻彬洋
      • 喻若峰
      • 喻雪芹
      • 喻强晋
      • 喻国恒
      • 喻若伦
      • 喻鹏吉
      • 喻康峰
      • 喻彬哲
      • 喻瀚庆
      • 喻瀚贤
      • 喻瀚毅
      • 喻瀚标
      • 喻健智
      • 喻健渊
      • 喻苑闲
      • 喻若杰
      • 喻柏树
      • 喻浩景
      • 喻柏龙
      • 喻建璋

      喻姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 喻俊棋
      • 喻俊嘉
      • 喻鼎栋
      • 喻鼎智
      • 喻俊皓
      • 喻俊凯
      • 喻泰栋
      • 喻圣哲
      • 喻鼎城
      • 喻俊杰
      • 喻鼎益
      • 喻敬耀
      • 喻敬腾
      • 喻建宁
      • 喻鼎翔
      • 喻泰景
      • 喻敬哲
      • 喻泰月
      • 喻泰嘉
      • 喻肖天
      • 喻泰维
      • 喻鼎庭
      • 喻鼎棋
      • 喻炫尧
      • 喻俊元
      • 喻楠耀
      • 喻炫元
      • 喻琪哲
      • 喻俊玮
      • 喻烟轩
      • 喻敬理
      • 喻炫皓
      • 喻俊尧
      • 喻鼎高
      • 喻琪晋
      • 喻圣腾
      • 喻泰翔
      • 喻楠耿
      • 喻幽晴
      • 喻炫硕
      • 喻圣智
      • 喻敬伦
      • 喻鼎哲
      • 喻泰皓
      • 喻炫荣
      • 喻俊畅
      • 喻炫棋
      • 喻楷腾
      • 喻泰杰
      • 喻俊栋
      • 喻泰尧
      • 喻冠宁
      • 喻炫乔
      • 喻炫嘉
      • 喻楠哲
      • 喻韵天
      • 喻泰智
      • 喻炫智
      • 喻南杰
      • 喻泰乔
      • 喻炫玮
      • 喻韵尘
      • 喻幽宁
      • 喻冠晴
      • 喻敬庭
      • 喻幽智
      • 喻祺宝
      • 喻鼎皓
      • 喻柏智
      • 喻俊翔
      • 喻泰硕
      • 喻炫杰
      • 喻圣耀
      • 喻鼎凯
      • 喻苑哲
      • 喻健哲
      • 喻若哲
      • 喻若凌
      • 喻彬庭
      • 喻国烈
      • 喻国庭
      • 喻若晋
      • 喻健展
      • 喻国耿
      • 喻伟哲
      • 喻强哲
      • 喻章庭
      • 喻国哲
      • 喻章原
      • 喻若庭
      • 喻健伦
      • 喻强晋
      • 喻若伦
      • 喻章伦
      • 喻彬哲
      • 喻章哲
      • 喻章晋
      • 喻宝逸
      • 喻宝乐
      • 喻健智
      • 喻俊龙
      • 喻柏龙
      • 喻建璋
      • 喻泰达
      • 喻章循
      • 喻冠道
      • 喻章尧
      • 喻炫桦
      • 喻俊树
      • 喻炫璋
      • 喻炫勋
      • 喻章栋
      • 喻冠龙
      • 喻泰桦
      • 喻炫龙
      • 喻建瑾
      • 喻章皓
      • 喻建达
      • 喻冠璋
      • 喻炫朴
      • 喻泰龙
      • 喻章杰
      • 喻俊璋
      • 喻章智
      • 喻炫融
      • 喻苑智
      • 喻柏瑾
      • 喻幽龙
      • 喻伟智
      • 喻柏达
      • 喻泰运
      • 喻幽达
      • 喻冠达
      • 喻泰瑾
      • 喻章凯
      • 喻俊勋
      • 喻建龙
      • 喻韵龙
      • 喻宝驰
      • 喻宝祺
      • 喻宝义
      • 喻木俊
      • 喻天幽
      • 喻月泰
      • 喻月俊
      • 喻天炫
      • 喻天柏
      • 喻天俊
      • 喻天劲
      • 喻木泰
      • 喻引泰
      • 喻天旷
      • 喻棕章
      • 喻木灿
      • 喻杰炫
      • 喻乔俊
      • 喻皓振
      • 喻杰泰
      • 喻天佑
      • 喻智泰
      • 喻棕泰
      • 喻皓俊
      • 喻木隆
      • 喻引志
      • 喻元良
      • 喻智国
      • 喻乔炫
      • 喻景俊
      • 喻棋俊
      • 喻木良
      • 喻杰章
      • 喻天隆
      • 喻木志
      • 喻天志
      • 喻月良
      • 喻棋振
      • 喻智伟
      • 喻智勇
      • 喻智炫
      • 喻棋章
      • 喻景泰
      • 喻智冠
      • 喻杰南
      • 喻天遥
      • 喻乔南
      • 喻棋泰
      • 喻月灿
      • 喻智南
      • 喻智健
      • 喻智强
      • 喻天余
      • 喻天绩
      • 喻皓章
      • 喻智俊
      • 喻智野
      • 喻景振
      • 喻天材
      • 喻棋拓
      • 喻天辰
      • 喻智章

      喻姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 喻幽翔
      • 喻靖轩
      • 喻新翔
      • 喻圣哲
      • 喻鼎城
      • 喻鼎益
      • 喻鼎翔
      • 喻圣捷
      • 喻泰维
      • 喻幽睿
      • 喻星维
      • 喻裕轩
      • 喻千轩
      • 喻识硕
      • 喻俊玮
      • 喻烟轩
      • 喻幽瑞
      • 喻圣腾
      • 喻幽胜
      • 喻泰翔
      • 喻幽晴
      • 喻炫硕
      • 喻圣智
      • 喻幽捷
      • 喻圣刚
      • 喻幽诚
      • 喻韵诚
      • 喻识玮
      • 喻信玮
      • 喻幽仁
      • 喻圣超
      • 喻韵天
      • 喻春玮
      • 喻川轩
      • 喻识维
      • 喻炫玮
      • 喻韵尘
      • 喻幽宁
      • 喻圣峻
      • 喻幽智
      • 喻镜玮
      • 喻新恩
      • 喻靖翔
      • 喻俊翔
      • 喻泰硕
      • 喻幽盛
      • 喻圣耀
      • 喻圣轩
      • 喻绍轩
      • 喻韵舟
      • 喻识宇
      • 喻韵宇
      • 喻伟哲
      • 喻识亦
      • 喻商轩
      • 喻镜宇
      • 喻伟轩
      • 喻韵羽
      • 喻伟宸
      • 喻伟刚
      • 喻伟峻
      • 喻宝逸
      • 喻野胜
      • 喻幽锦
      • 喻炫勋
      • 喻信勋
      • 喻伟盛
      • 喻星融
      • 喻伟捷
      • 喻伟超
      • 喻炫融
      • 喻星运
      • 喻镜运
      • 喻幽龙
      • 喻伟智
      • 喻泰运
      • 喻镜勋
      • 喻幽达
      • 喻商翔
      • 喻识勋
      • 喻俊勋
      • 喻晨翔
      • 喻绍翔
      • 喻识运
      • 喻韵龙
      • 喻天幽
      • 喻引泰
      • 喻钦伟
      • 喻捷誉
      • 喻朝唯
      • 喻天佑
      • 喻引志
      • 喻钦唯
      • 喻智伟
      • 喻善誉
      • 喻智勇
      • 喻捷伟
      • 喻引辰
      • 喻善勇
      • 喻捷勇
      • 喻朝勇
      • 喻天余
      • 喻朝誉
      • 喻智野
      • 喻天辰
      • 喻川翔
      • 喻伟诚
      • 喻章玮
      • 喻泰宇
      • 喻星宇
      • 喻信宇
      • 喻炫宇
      • 喻伟瑜
      • 喻信亦
      • 喻幽宇
      • 喻俊宇
      • 喻幽光
      • 喻绍硕
      • 喻章维
      • 喻泰羽
      • 喻幽全
      • 喻野诚
      • 喻俊羽
      • 喻章硕
      • 喻商玮
      • 喻章境
      • 喻春宇
      • 喻伟硕
      • 喻鼎维
      • 喻圣依
      • 喻圣坤
      • 喻新硕
      • 喻裕玮
      • 喻圣玮
      • 喻圣诚
      • 喻圣齐
      • 喻新玮
      • 喻鼎坤
      • 喻鼎玮
      • 喻鼎硕
      • 喻川坤
      • 喻圣昌
      • 喻靖坤
      • 喻圣宁
      • 喻圣瑜
      • 喻川岩
      • 喻新坤
      • 喻圣硕
      • 喻圣忠
      • 喻圣瑞
      • 喻靖硕
      • 喻圣青
      • 喻圣睿
      • 喻圣昊
      • 喻韵辰
      • 喻识均
      • 喻幽隆
      • 喻镜佑
      • 喻宝宇
      • 喻俊远
      • 喻镜余
      • 喻镜延
      • 喻泰远
      • 喻星远
      • 喻识辰
      • 喻镜辰
      • 喻识佑
      • 喻思远
      • 喻信阳
      • 喻幽远
      • 喻致远
      • 喻识延
      • 喻誓伟
      • 喻善磊
      • 喻朝欧
      • 喻瑜伟
      • 喻朝磊
      • 喻玮崇
      • 喻捷卫
      • 喻齐伟
      • 喻钦逸
      • 喻智逸
      • 喻玮誉
      • 喻朝卫
      • 喻智磊
      • 喻烨伟
      • 喻睿伟
      • 喻朝叶
      • 喻钦磊
      • 喻天伟
      • 喻钦卫
      • 喻银伟
      • 喻朝逸
      • 喻钦欧
      • 喻捷磊
      • 喻新圣
      • 喻圣鼎
      • 喻玮泰
      • 喻银勇
      • 喻镜轩

      喻姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 喻信钦
      • 喻靖渊
      • 喻风瑞
      • 喻裕瀚
      • 喻千峻
      • 喻信诚
      • 喻信清
      • 喻镜方
      • 喻靖轩
      • 喻新博
      • 喻新朝
      • 喻新翔
      • 喻波齐
      • 喻镜瑜
      • 喻川洪
      • 喻信盛
      • 喻施瑞
      • 喻新渊
      • 喻识文
      • 喻新捷
      • 喻新胜
      • 喻星瑞
      • 喻星博
      • 喻星钦
      • 喻施豪
      • 喻圣捷
      • 喻星善
      • 喻春盛
      • 喻风睿
      • 喻星雄
      • 喻川祖
      • 喻川瀚
      • 喻风齐
      • 喻熙捷
      • 喻识齐
      • 喻识福
      • 喻幽睿
      • 喻靖云
      • 喻新峰
      • 喻风盛
      • 喻星胜
      • 喻熙胜
      • 喻镜华
      • 喻星维
      • 喻裕轩
      • 喻千轩
      • 喻识硕
      • 喻镜睿
      • 喻波钦
      • 喻镜诚
      • 喻镜文
      • 喻幽瑞
      • 喻幽胜
      • 喻星银
      • 喻新闲
      • 喻星寒
      • 喻川刚
      • 喻裕博
      • 喻星瑜
      • 喻星仁
      • 喻幽捷
      • 喻新盛
      • 喻星闲
      • 喻镜豪
      • 喻圣刚
      • 喻秋深
      • 喻识方
      • 喻星齐
      • 喻幽诚
      • 喻韵诚
      • 喻星盛
      • 喻熙刚
      • 喻春文
      • 喻识睿
      • 喻熙顺
      • 喻信博
      • 喻识玮
      • 喻信玮
      • 喻信睿
      • 喻幽仁
      • 喻信文
      • 喻鹏瑞
      • 喻识诚
      • 喻星文
      • 喻圣超
      • 喻春豪
      • 喻新洋
      • 喻新欢
      • 喻春玮
      • 喻川轩
      • 喻川峰
      • 喻识维
      • 喻星诚
      • 喻圣峻
      • 喻熙盛
      • 喻星华
      • 喻镜玮
      • 喻靖闲
      • 喻新恩
      • 喻鹏诚
      • 喻靖洋
      • 喻靖博
      • 喻秋胜
      • 喻新峻
      • 喻靖翔
      • 喻信齐
      • 喻星捷
      • 喻镜齐
      • 喻波盛
      • 喻新雄
      • 喻川峻
      • 喻星豪
      • 喻识华
      • 喻风顺
      • 喻幽盛
      • 喻星韶
      • 喻星睿
      • 喻星渊
      • 喻新刚
      • 喻识瑞
      • 喻靖刚
      • 喻绍轩
      • 喻镜冰
      • 喻韵舟
      • 喻镜西
      • 喻晨书
      • 喻浩峻
      • 喻识宇
      • 喻浩修
      • 喻镜帆
      • 喻镜向
      • 喻绍峻
      • 喻识亦
      • 喻商峻
      • 喻雪峻
      • 喻镜舟
      • 喻识帆
      • 喻晨峰
      • 喻商轩
      • 喻镜宇
      • 喻伟宸
      • 喻伟刚
      • 喻伟峻
      • 喻商峰
      • 喻绍洋
      • 喻镜名
      • 喻绍刚
      • 喻绍寒
      • 喻星润
      • 喻野胜
      • 喻绍渊
      • 喻幽锦
      • 喻识锦
      • 喻信霖
      • 喻晨云
      • 喻信勋
      • 喻紫胜
      • 喻浩捷
      • 喻伟盛
      • 喻识翰
      • 喻镜霖
      • 喻星融
      • 喻绍闲
      • 喻浩盛
      • 喻镜锦
      • 喻伟捷
      • 喻春霖
      • 喻识润
      • 喻海尊
      • 喻伟超
      • 喻浩胜
      • 喻星运
      • 喻绍捷
      • 喻浩顺
      • 喻镜运
      • 喻星锦
      • 喻商博
      • 喻浩朝
      • 喻晨超
      • 喻识霖
      • 喻紫然
      • 喻绍云
      • 喻鹏锦
      • 喻镜勋
      • 喻信翰
      • 喻商翔
      • 喻浩然
      • 喻识勋
      • 喻信锦
      • 喻春翰
      • 喻晨翔
      • 喻绍翔
      • 喻识运
      • 喻绍博
      • 喻瀚川
      • 喻文信
      • 喻千凡
      • 喻文星
      • 喻文春
      • 喻方秋

      喻姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 喻靖渊
      • 喻风瑞
      • 喻裕瀚
      • 喻楷渊
      • 喻信清
      • 喻楠瀚
      • 喻镜方
      • 喻柏云
      • 喻敬清
      • 喻波文
      • 喻新博
      • 喻楠博
      • 喻波齐
      • 喻风轻
      • 喻川洪
      • 喻新渊
      • 喻熙欢
      • 喻识文
      • 喻星博
      • 喻波荣
      • 喻莫闲
      • 喻风月
      • 喻风寒
      • 喻施豪
      • 喻琪渊
      • 喻柏渊
      • 喻风荣
      • 喻风睿
      • 喻楷瀚
      • 喻柏华
      • 喻星雄
      • 喻劲博
      • 喻川瀚
      • 喻风齐
      • 喻建豪
      • 喻熙捷
      • 喻波云
      • 喻楷博
      • 喻冠华
      • 喻识福
      • 喻靖云
      • 喻敬渊
      • 喻建福
      • 喻新峰
      • 喻冠文
      • 喻熙杰
      • 喻风盛
      • 喻熙胜
      • 喻镜华
      • 喻波钦
      • 喻侠文
      • 喻敬云
      • 喻镜文
      • 喻新闲
      • 喻星寒
      • 喻晖杰
      • 喻建华
      • 喻裕博
      • 喻风云
      • 喻敬瀚
      • 喻建云
      • 喻波元
      • 喻柏豪
      • 喻星闲
      • 喻冠雄
      • 喻镜豪
      • 喻波清
      • 喻熙寒
      • 喻劲文
      • 喻熙清
      • 喻风元
      • 喻秋深
      • 喻祺峰
      • 喻识方
      • 喻敬洋
      • 喻风豪
      • 喻鹏荣
      • 喻熙刚
      • 喻春文
      • 喻楠雄
      • 喻熙顺
      • 喻风文
      • 喻冠渊
      • 喻信博
      • 喻柏清
      • 喻肖博
      • 喻波嘉
      • 喻冠福
      • 喻风博
      • 喻信文
      • 喻鹏瑞
      • 喻风杰
      • 喻建雄
      • 喻鹏元
      • 喻星文
      • 喻春豪
      • 喻敬博
      • 喻敬寒
      • 喻新洋
      • 喻新欢
      • 喻波豪
      • 喻川峰
      • 喻敬洪
      • 喻熙博
      • 喻风栋
      • 喻冠豪
      • 喻楠渊
      • 喻风嘉
      • 喻敬峰
      • 喻楷闲
      • 喻楠云
      • 喻熙盛
      • 喻星华
      • 喻靖闲
      • 喻鹏诚
      • 喻鹏嘉
      • 喻风尧
      • 喻靖洋
      • 喻靖博
      • 喻熙原
      • 喻熙高
      • 喻熙栋
      • 喻波盛
      • 喻柏福
      • 喻新雄
      • 喻熙瀚
      • 喻鹏豪
      • 喻星豪
      • 喻识华
      • 喻风顺
      • 喻敬恒
      • 喻星渊
      • 喻肖华
      • 喻健洋
      • 喻浩峰
      • 喻国洪
      • 喻若恒
      • 喻镜冰
      • 喻浩原
      • 喻彬恒
      • 喻鹏旭
      • 喻浩峻
      • 喻健洪
      • 喻浩修
      • 喻浩高
      • 喻强洋
      • 喻浩洋
      • 喻若洪
      • 喻镜帆
      • 喻镜向
      • 喻浩气
      • 喻国峰
      • 喻雪峻
      • 喻强恒
      • 喻彬洋
      • 喻识帆
      • 喻晨峰
      • 喻若峰
      • 喻雪芹
      • 喻国恒
      • 喻鹏吉
      • 喻浩恒
      • 喻康峰
      • 喻商峰
      • 喻绍洋
      • 喻镜名
      • 喻瀚庆
      • 喻瀚贤
      • 喻瀚毅
      • 喻瀚标
      • 喻瀚辉
      • 喻瀚兴
      • 喻健渊
      • 喻绍寒
      • 喻鹏翰
      • 喻苑闲
      • 喻浩景
      • 喻浩栋
      • 喻星润
      • 喻绍渊
      • 喻风桦
      • 喻浩雄
      • 喻苑博
      • 喻雪博
      • 喻健清
      • 喻劲翰
      • 喻建润
      • 喻浩棋
      • 喻信霖
      • 喻肖霖
      • 喻波翰
      • 喻晨云
      • 喻雪渊
      • 喻浩捷
      • 喻浩渊
      • 喻识翰
      • 喻镜霖
      • 喻建霖
      • 喻国欢
      • 喻绍闲

      喻姓历史名人:

      喻猛:字骄孙,后汉人,为薛令,和帝永元己丑(公元89年)升苍梧太守,为清白吏,郡人称之。改姓喻,为喻姓第一大支始祖。
      喻合:字匡孙,好学不慕荣宠,隐居庐山北阜,布衣蔬食三十余年,晋武帝征召入相,不起。
      喻药:南朝梁时,梁武帝重用士族,赐安州刺史俞药为喻姓,这是喻姓的开始。喻药本为南昌人,后迁徙到严州(今浙江省建德东北)。喻药的第十六世孙喻樗为南宋著名学者,被皇帝赐姓为喻。
      喻凫:字坦之,号均羽,唐文宗开成五年(公元840年)进士,乌程令,曾与唐代名诗人李商隐、方干、无可等唱和,有诗集一卷传世。
      喻时:明代光山人,嘉靖十七年(1538)进士,仕至南京兵部侍郎,《明史》有传。
      喻皓:宋代建筑学家,中国的古建筑不象西方用石头建造,而是木建筑,在世界上称为一绝。喻皓写的《木经》是木建筑史的重要文献。喻皓在当时的京都开封 一座高塔,刚造好时是歪的,许多人叽笑他,可是十多年过去却慢慢直了,原来喻皓考虑到了当地风大。

      喻姓聚集地

      远祖起源于春秋时期,据说是郑国贵族的后裔。发展和演变:东汉时期,苍梧太守谕猛改“谕”为“喻”姓。到了,东晋时期,喻猛的后裔谕归,也改姓“喻”姓,从此,史书上再也没有出现过谕姓,到了晋代,全都改成了“喻”姓。据《姓苑》载,南宋建炎进士俞樗,就是俞柎的十六世孙。博学多才,又有误解人之目,皇帝因而赐为喻。谓其晓喻一切。分布在江西、湖南、江苏、浙江。在宋朝时候,宋朝人俞樗,进士出身,多才多艺,是梁俞药的后代。被皇帝赐姓为喻。喻姓的主要一支。分布在江西、湖南、湖北、四川、重庆、河南、陕西、云南、贵州、广西、广东、安徽等地。喻姓在发展过程中,逐渐形成了河东(秦初置。在今天山西省黄河以东、夏县一带),江夏(汉高帝置。相当于今天湖北省武汉一带),南昌(汉代豫章郡治,隋为洪州治,五代南唐及明、清为南昌府治,均为今江西省南昌市)三大郡望,在当地发展成为王族,因此,喻姓世称河东王,江夏王,南昌王。


      上一条:喻姓女宝宝起名_姓喻的女孩名字(满分/高分)    下一条:揭姓女宝宝起名_姓揭的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:喻姓男宝宝起名_姓喻的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_49211.html